УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування

 

Додаток
до Порядку підтвердження статусу
податкового резидента України
для уникнення подвійного оподаткування
відповідно до норм міжнародних договорів
(пункт 2)

Заява
про підтвердження резидентського статусу
для уникнення подвійного оподаткування

 

Найменування контролюючого органу, до якого подається заява

Повне найменування

Організаційно-правова форма Організаційно-правова форма

та найменування для юридичної особи Повне найменування

Податковий номер ІПН

Місцезнаходження / місце проживання

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб

ПІБ повністю

Податковий номер ІПН

Серія (за наявності) та номер паспорта*

Назва документа, що посвідчує особу : Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Місцезнаходження / місце проживання

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Громадянство (для фізичних осіб) Громадянство

 

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб

ПІБ повністю

Серія (за наявності) та номер паспорта*

Назва документа, що посвідчує особуСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

Місцезнаходження / місце проживання

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Громадянство (для фізичних осіб) Громадянство

 

Прошу:

1) видати довідку за 2022 рік для уникнення подвійного оподаткування між Україною і зазначити країну ( в орудному відмінку) .

Підстава для визначення статусу резидента України для уникнення подвійного оподаткування (необхідне зазначити) :

- реєстрація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

- тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

- має місце постійного проживання в Україні.

- перебуває в Україні не менше 183 днів (включно з днями приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

зазначити підставу для визначення статусу резидента України для уникнення подвійного оподаткування .

2) підтвердити статус податкового резидента України на документах за спеціальною формою, затвердженою іноземним компетентним органом зазначити країну ( в родовому відмінку) .

Форма надання довідки:  електронна, паперова.

Форма надання довідки:  електронна, паперова.

* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

Посада представника

___________

(підпис)

ПІБ представника                                              (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

 

* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

Фізична особа

___________

(підпис)

ПІБ повністю                                              (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

Уповноважена особа
 

___________                           (підпис)

зазначити ПІБ представвника

(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

Законний представник

___________                           (підпис)

зазначити ПІБ представвника

(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

Дата оновлення 11.01.2023 о 23:27:06

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово