УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Список військовозобов’язаних та Довідка про кількість військовозобов’язаних, (укр), Україна

 

Додаток 1
до Порядку

 

СПИСОК
військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання
на період мобілізації та на воєнний час

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ
 

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народ-ження

Найме-нування посади

Військове звання, номер військово-облікової спеціаль-ності (профіль)

Найменування  (повне   та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного орга-ну, органу місце-вого самовряду-вання, підприєм-ства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

Найменування територіального центру комплек-тування та соці-альної підтримки (відповідного підрозділу Цент-рального управ-ління та/або регіонального органу СБУ, від-повідного підро-зділу Служби зовнішньої роз-відки) (за місцем розташування органу держав-ної влади, іншо-го державного органу, органу місцевого само-врядування, під-приємства, уста-нови,організації)

Найменування територіального центру комплек-тування та соці-альної підтримки (відповідного підрозділу Цент-рального управ-ління та/або регіонального органу СБУ, від-повідного підро-зділу Служби зо-внішньої розвід-ки) (за місцем перебування військовозобо-в’язаного на вій-ськовому обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

СПИСОК
військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання
на період мобілізації та на воєнний час

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

Код ЄДРПОУ/ФОП
 

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народ-ження

Найме-нування посади

Військове звання, номер військово-облікової спеціаль-ності (профіль)

Найменування  (повне   та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного орга-ну, органу місце-вого самовряду-вання, підприєм-ства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

Найменування територіального центру комплек-тування та соці-альної підтримки (відповідного підрозділу Цент-рального управ-ління та/або регіонального органу СБУ, від-повідного підро-зділу Служби зовнішньої роз-відки) (за місцем розташування органу держав-ної влади, іншо-го державного органу, органу місцевого само-врядування, під-приємства, уста-нови,організації)

Найменування територіального центру комплек-тування та соці-альної підтримки (відповідного підрозділу Цент-рального управ-ління та/або регіонального органу СБУ, від-повідного підро-зділу Служби зо-внішньої розвід-ки) (за місцем перебування військовозобо-в’язаного на вій-ськовому обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

СПИСОК
військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання
на період мобілізації та на воєнний час

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код компанії
 

 

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народ-ження

Найме-нування посади

Військове звання, номер військово-облікової спеціаль-ності (профіль)

Найменування  (повне   та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного орга-ну, органу місце-вого самовряду-вання, підприєм-ства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

Найменування територіального центру комплек-тування та соці-альної підтримки (відповідного підрозділу Цент-рального управ-ління та/або регіонального органу СБУ, від-повідного підро-зділу Служби зовнішньої роз-відки) (за місцем розташування органу держав-ної влади, іншо-го державного органу, органу місцевого само-врядування, під-приємства, уста-нови,організації)

Найменування територіального центру комплек-тування та соці-альної підтримки (відповідного підрозділу Цент-рального управ-ління та/або регіонального органу СБУ, від-повідного підро-зділу Служби зо-внішньої розвід-ки) (за місцем перебування військовозобо-в’язаного на вій-ськовому обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПІБ1

РН1

НП1

ВЗ1

НВОС1

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ

НТЦКУ1

 

 

НТКЦВ1

2

ПІБ2

РН2

НП2

ВЗ2

НВОС2

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ

НТЦКУ2

 

 

НТЦКВ2

3

ПІБ3

РН3

НП3

ВЗ3

НВОС3

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ

НТЦКУ3

 

 

НТЦКВ3

4

ПІБ4

РН4

НП4

ВЗ4

НВОС4

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ

НТЦКУ4

 

 

НТЦКВ4

5

ПІБ5

РН5

НП5

ВЗ5

НВОС5

Повне найменування

Скорочене найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ

НТЦКУ5

 

 

НТЦКВ5

 

Посада представника

________________

ПІБ представника

 

МП

Дата Списк, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Керівник ФОП

___________

ПІБ ФОП

 

 

МП

 

Дата Списк, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Посада представника

___________

ПІБ представника

 

МП

Дата Списк, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Дата оновлення 20.02.2024 о 22:36:11

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Список військовозобов’язаних та Довідка про кількість військовозобов’язаних надаються на запит відповідних державних органів.

Організація, що звітує - юридична особа, ФОП, нерезидент.

Документи, що надаються :

1) Список військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Даний Список містить дані порціями по 5 військовозобовʼязаних.

2) Довідка про кількість військовозобов’язаних, які працюють в Організації.

Надається співвідношення кількості заброньованих військовозобов’язаних і тих, які пропонуються до бронювання, до кількості військовозобов’язаних,  у відсотках.


 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово