УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

СКАРГА на Податкове повідомлення-рішення

введіть дату скарги, (напр.:31.12.2021)📆 вих. №введіть номер скарги

Найменування контролюючого органу, до якого подається скарга:

 

введіть назву контролюючого органу вищого рівня, до якого подається скарга

введіть адресу контролюючого органу вищого рівня, до якого подається скарга

 

 

Платник податків, який подає скаргу:

Повне найменування

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження/податкова адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел./факс: Телефон основний

Адреса електронної пошти: E-mail основний

 

Платник податків, який подає скаргу:

ПІБ ФОП

РНОКПП: ІПН

Місцезнаходження/податкова адреса: Юридична адреса

Тел./факс: Телефон основний

Адреса електронної пошти: E-mail основний

Найменування контролюючого органу:

введыть назву контролюючого органу, який прийняв ППР

введыть адресу контролюючого органу, який прийняв оскаржуване ППР

реквізити оскаржуваного рішення: Податкове повідомлення-рішення від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆  №введіть номер ППР

 

Дата отримання ППР: введіть діту отримання ППР, (напр.:31.12.2021)📆

 

Строк подання скарги: введіть строк подання скарги, (напр.:31.12.2021)📆 (10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується)

 

СКАРГА

на Податкове повідомлення-рішення, що прийняте введіть назву контролюючого органу в давальному відмінку

від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆введіть номер ППР

(відповідно до ст. 56 ПК України)

Згідно Акту вкажіть номер акту перевірки від вкажіть дату акту перевірки, (напр.:31.12.2021)📆  вкажіть назву акту перевірки  було проведено перевірку Скорочене найменування .

Зазначеною перевіркою встановлено порушення Скорочене найменування :

-        зазначте, яке порушення було встановлено

 

вкажіть дату отримання акту перевірки (напр.:31.12.2021), (напр.:31.12.2021)📆 Скорочене найменування отримано один примірник Акту від вкажіть дату акту перевірки, (напр.:31.12.2021)📆   №вкажіть номер акту перевірки «вкажіть назву акту перевірки », складений введыть назву контролюючого органу, який прийняв ППР .

введіть дату отримання ППР, (напр.:31.12.2021)📆 Скорочене найменування отримано Податкове повідомлення-рішення від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆введіть номер ППР (надалі, також, - рішення контролюючого органу), де зазначено, що на підставі акта перевірки від вкажіть дату акту перевірки, (напр.:31.12.2021)📆вкажіть номер акту перевірки встановлено зазначте, яке порушення було встановлено ППР

Із зазначеним рішенням контролюючого органу не згодні та вважаємо, що обставини справи контролюючим органом встановлені неправильно.

Підстави, за якими оскаржується рішення та обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства

опишіть підстави, за якими оскаржується рішення та обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства

Положення статті 19 Конституції України встановлюють, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 56.1 Податкового кодексу України, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня (ст. 56.2 Податкового кодексу України).

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній формі засобами електронного зв'язку (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується Податкового кодексу України (ст. 56.3 Податкового коодексу України).

Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган (ст. 56.4 Податкового кодексу України).

Відповідно до ст. 56.5 Податкового кодексу України, платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу) повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення Податкового кодексу України.

Окрім цього, у відповідності до п. 1 Розділу ІV Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21 жовтня 2015 року №916 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 р. за №1617/28062, платник податків зазначає наступне:

відомості щодо повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржується, про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня: разом із поданням даної скарги платник податків повідомляє контролюючий орган, що прийняв оскаржуване рішення, про подання скарги (докази повідомлення доадються).

відомості про оскарження рішення контролюючого органу до суду: Податкове повідомлення-рішення від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆введіть номер ППР до суду не оскаржувалось

адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги; за результатом розгляду даної скарги, прийняте рішення слід надіслати на юридичну адресу платника податків Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

На підставі викладеного та керуючись статті 191 розділу I, статей 55 та 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21 жовтня 2015 року №916 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 р. за №1617/28062, -

Згідно Акту вкажіть номер акту перевірки від вкажіть дату акту перевірки, (напр.:31.12.2021)📆  вкажіть назву акту перевірки  було проведено перевірку ПІБ ФОП .

Зазначеною перевіркою встановлено порушення ПІБ ФОП :

-        зазначте, яке порушення було встановлено

 

вкажіть дату отримання акту перевірки (напр.:31.12.2021), (напр.:31.12.2021)📆 ПІБ ФОП отримано один примірник Акту від вкажіть дату акту перевірки, (напр.:31.12.2021)📆   №вкажіть номер акту перевірки «вкажіть назву акту перевірки », складений введыть назву контролюючого органу, який прийняв ППР .

введіть дату отримання ППР, (напр.:31.12.2021)📆 ПІБ ФОП отримано Податкове повідомлення-рішення від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆введіть номер ППР (надалі, також, - рішення контролюючого органу), де зазначено, що на підставі акта перевірки від вкажіть дату акту перевірки, (напр.:31.12.2021)📆вкажіть номер акту перевірки встановлено зазначте, яке порушення було встановлено ППР

Із зазначеним рішенням контролюючого органу не згодні та вважаємо, що обставини справи контролюючим органом встановлені неправильно.

Підстави, за якими оскаржується рішення та обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства

опишіть підстави, за якими оскаржується рішення та обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства

Положення статті 19 Конституції України встановлюють, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 56.1 Податкового кодексу України, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня (ст. 56.2 Податкового кодексу України).

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній формі засобами електронного зв'язку (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується Податкового кодексу України (ст. 56.3 Податкового коодексу України).

Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган (ст. 56.4 Податкового кодексу України).

Відповідно до ст. 56.5 Податкового кодексу України, платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу) повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення Податкового кодексу України.

Окрім цього, у відповідності до п. 1 Розділу ІV Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21 жовтня 2015 року №916 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 р. за №1617/28062, платник податків зазначає наступне:

відомості щодо повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржується, про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня: разом із поданням даної скарги платник податків повідомляє контролюючий орган, що прийняв оскаржуване рішення, про подання скарги (докази повідомлення доадються).

відомості про оскарження рішення контролюючого органу до суду: Податкове повідомлення-рішення від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆введіть номер ППР до суду не оскаржувалось

адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги; за результатом розгляду даної скарги, прийняте рішення слід надіслати на юридичну адресу платника податків Юридична адреса

 

На підставі викладеного та керуючись статті 191 розділу I, статей 55 та 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 21 жовтня 2015 року №916 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 р. за №1617/28062, -

ПРОШУ:

 

Повністю задовольнити скаргу Повне найменування (Bul.) та скасувати рішення введіть назву контролюючого органу в родовому відмінку , а саме, Податкове повідомлення-рішення №введіть номер ППР від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆 .

ПРОШУ:

 

Повністю задовольнити скаргу ПІБ ФОП та скасувати рішення введіть назву контролюючого органу в родовому відмінку , а саме, Податкове повідомлення-рішення №введіть номер ППР від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆 .

Додатки:

  1. Акт від вкажіть дату отримання акту перевірки (напр.:31.12.2021), (напр.:31.12.2021)📆 №4вкажіть номер акту перевірки «вкажіть назву акту перевірки » із додатками (копія).
  2. Податкове повідомлення-рішення №введіть номер ППР від введіть дату оскаржуваного ППР, (напр.:31.12.2021)📆 із доказами отримання (копії)
  3. Письмове повідомлення контролюючому органу, що прийняв оскаржуване рішення про подання скарги (копія)
  4. Докази письмового повідомлення контролюючий орган, що прийняв оскаржуване рішення про подання скарги (опис, чек, накладна в оригіналі).

Посада представника

Скорочене найменування                                        ПІБ представника

 

______________________                                  ФОП ПІБ ФОП

Дата оновлення 06.11.2023 о 15:00:19

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Адвокат Краснокутська Наталя

Працюю юристом з 2003 року, з 2009 року є практикуючим адвокатом.

 

Мої спеціалізації:

Судове представництво

Банкрутство

 

Блог про навчання юристів:

Instagram https://www.instagram.com/advocate_knn/

Фейсбук https://www.facebook.com/instaADVOCATE

 

e-mail: advocate_knn@ukr.net

Продиктуйте текст для пошуку
Готово