УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Санкційне застереження2

Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:

Іншу Сторону, та/або учасника іншої Сторони, та/або кінцевого бенефіціарного власника іншої Сторони внесено до списку санкцій:

a)       OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);

b)      Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

c)       Her Majesty’s Treasury Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);

d)      Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН);

e)      Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України;

f)        інших, ніж OFАС, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору.

щодо товарів, послуг та/або робіт за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

SANCTIONS CLAUSE

 

Each of the Parties has the right to unilaterally refuse to fulfill its obligations under the Contract and/or terminate the Contract if:

1) the other Party, and/or the participant of the other Party, and/or the ultimate beneficial owner of the other Party (hereinafter – the “Party in breach”) are included in the list of sanctions:

a) OFAC of the United States of America (the list of persons to whom sanctions have been applied, determined by The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);

b) European Union (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

c) Her Majesty's Treasury of Great Britain (the list of persons included in the Consolidated list of financial sanctions targets in the UK and the List of persons subject to restrictive measures in view of Russia's actions destabilizing the situation in Ukraine, maintained by the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury);

d) United Nations Security Council (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List, which includes individuals and legal entities subject to UN Security Council sanctions);

e) National Security and Defense Council of Ukraine (list of persons to whom personal special economic and other restrictive measures (sanctions) have been applied by the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine, put into effect by decrees of the President of Ukraine, in accordance with Article 5 of the Law of Ukraine "On Sanctions" ), if the implementation of the Agreement conflicts with compliance with the sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine;

f) other than OFAS, US government bodies, the regime of compliance with which may be violated by the implementation of the Contract;

2) personal special economic and other restrictive measures (sanctions) have been applied to goods, services and/or works under the Contract and/or to the fulfillment of other terms of the Contract by decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine, put into effect by decrees of the President of Ukraine, in accordance with Article 5 of the Law of Ukraine "On Sanctions"), if the implementation of the Agreement conflicts with compliance with the sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine.

 

If a Party is of the reasonable opinion that the other Party has breached this clause (the "Party in Breach"), the Party may (without incurring any liability of any nature to the Party in Breach whatsoever) terminate or suspend all or any part of the Memorandum with immediate effect by notice to the Party in Breach or take any other action it deems necessary in order for it to comply with Sanctions. The Party in Breach shall be liable for any and all direct costs, liabilities and expenses whatsoever incurred by the other Party due to exercising its rights under this clause. Any exercise of its right under this clause shall be without prejudice to any other rights or remedies of the Parties under the Memorandum.

Дата оновлення 17.07.2023 о 13:54:35

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово