УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Рахунок-оферта (для юросіб, ФОП, юридичні послуги), євро, дол, грн укр

Банк

Beneficiary: Повне найменування (Eng.)  (Повне найменування )

Bank: Назва банку  Назва банку (Eng.)

Swift: SWIFT

Account: IBAN  

Correspondent Bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Correspondent Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank Account: IBAN (банк-кореспондент)  № рахунку (банк-кореспондент)

INVOICE #   Number of the invoice

Рахунок-оферта № Number of the invoice

dd Date invoic, (напр.:May 1, 2021)📆

Place, i.e. Kyiv, Ukraine

Місце складання рахунку, наприклад, Київ, Україна

CONTRACTOR

ВИКОНАВЕЦЬ

CUSTOMER

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Повне найменування (Eng.)

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП

ПІБ ФОП (Eng.)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Address: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса (Eng.)

Registration number (EDRPOU): Код ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): Код ЄДРПОУ

ІПН/VAT number: ІПН

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Реєстраційний номер: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН/VAT number: ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Customer additional information

Beneficiary Bank Information

Beneficiary: Повне найменування (Eng.)  (Повне найменування )

Bank: Назва банку  Назва банку (Eng.)

Swift: SWIFT

Account: IBAN  

Correspondent Bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Correspondent Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank Account: IBAN (банк-кореспондент)  № рахунку (банк-кореспондент)

INVOICE #   Number of the invoice

Рахунок-оферта № Number of the invoice

dd Date invoic, (напр.:May 1, 2021)📆

Place, i.e. Kyiv, Ukraine

Місце складання рахунку, наприклад, Київ, Україна

CONTRACTOR

ВИКОНАВЕЦЬ

CUSTOMER

ЗАМОВНИК

ПІБ ФОП

ПІБ ФОП (Eng.)

Повне найменування

Повне найменування (Eng.)

Address: Юридична адреса (Eng.)

Адреса: Юридична адреса

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Registration number (EDRPOU): Код ЄДРПОУ/ФОП

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН/VAT number: ІПН

Registration number: Код компанії

Реєстраційний номер: Код компанії

ІПН/VAT number: ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Customer additional information

Beneficiary Bank Information

Beneficiary: ПІБ ФОП (Eng.)  (ПІБ ФОП )

Bank: Назва банку  Назва банку (Eng.)

Swift: SWIFT

Account: IBAN  

Correspondent Bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Correspondent Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank Account: IBAN (банк-кореспондент)  № рахунку (банк-кореспондент)

 

INVOICE #   Number of the invoice

Рахунок-оферта № Number of the invoice

dd Date invoic, (напр.:May 1, 2021)📆

Place, i.e. Kyiv, Ukraine

Місце складання рахунку, наприклад, Київ, Україна

CONTRACTOR

ВИКОНАВЕЦЬ

CUSTOMER

ЗАМОВНИК

ПІБ ФОП

ПІБ ФОП (Eng.)

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП

ПІБ ФОП (Eng.)

Address: Юридична адреса (Eng.)

Адреса: Юридична адреса

Address: Юридична адреса

Адреса: Юридична адреса (Eng.)

Registration number (EDRPOU): Код ЄДРПОУ/ФОП

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН/VAT number: ІПН

Registration number: Код ЄДРПОУ/ФОП

Реєстраційний номер: Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН/VAT number: ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Customer additional information

Beneficiary Bank Information

Beneficiary: ПІБ ФОП (Eng.)  (ПІБ ФОП )

Bank: Назва банку  Назва банку (Рус.)

Swift: SWIFT

Account: IBAN  

Correspondent Bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Correspondent Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank Account: IBAN (банк-кореспондент)  

№ рахунку (банк-кореспондент)

Рахунок-оферта № Number of the invoice

відDate invoic, (напр.:"01" мая 2021 г.)📆

Місце складання рахунку, наприклад, Київ, Україна

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Повне найменування

 

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

 

Реєстраційний номер: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Teл.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Customer additional information

Банківські реквізити

Отримувач: Повне найменування

Банк: Назва банку  Назва банку (Eng.)

Swift: SWIFT

П/р: IBAN  

 

INVOICE #   Number of the invoice

Рахунок-оферта № Number of the invoice

dd Date invoic, (напр.:May 1, 2021)📆

Place, i.e. Kyiv, Ukraine

Місце складання рахунку, наприклад, Київ, Україна

CONTRACTOR

ВИКОНАВЕЦЬ

CUSTOMER

ЗАМОВНИК

ПІБ ФОП

ПІБ ФОП (Eng.)

Повне найменування (Eng.)

Повне найменування

Address: Юридична адреса (Eng.)

Адреса: Юридична адреса

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Registration number (EDRPOU): Код ЄДРПОУ/ФОП

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН/VAT number: ІПН

Registration number: Код компанії

Реєстраційний номер: Код компанії

ІПН/VAT number: ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Customer additional information

Beneficiary Bank Information

Beneficiary: ПІБ ФОП (Eng.)  (ПІБ ФОП )

Bank: Назва банку  Назва банку (Eng.)

Swift: SWIFT

Account: IBAN  

Correspondent Bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Correspondent Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank Account: IBAN (банк-кореспондент)  № рахунку (банк-кореспондент)

Умови рахунку-оферти

1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику юридичні послуги з питань комерційної діяльності відповідно до умов цього Рахунку-оферти.

2. Замовник бере на себе зобов’язання прийняти результати наданих послуг і оплатити Виконавцю надані послуги відповідно до умов цього Рахунку-оферти.

3. Валюта Рахунку-оферти — долари США.

3. Currency of the Invoice is US dollars.

3. Валюта Рахунку-оферти — Євро.

3. Currency of the Invoice is EURO.

3. Валюта Рахунку-оферти — грн.

4. Оплата може бути здійснена через посередників.

5. Цей Рахунок-оферта є первинним документом.

6. Повна оплата Замовником зазначених нижче послуг являється акцептом умов цього Рахунку-оферти:

 

Description

Опис

Unit

Од. вим.

Quantity

Кількість

Unit Price

Ціна

Amount

Сума

Consulting services on business activity 

Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності

USD

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

УСЬОГО: прописом (укр.)

 

 

 

Description

Опис

Unit

Од.вим.

Quantity

Кількість

Ціна

 

Сума

Consulting services on business activity 

Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності

EURO

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

TOTAL: прописом (eng.)  

УСЬОГО: прописом (укр.)

 

 

Опис

 

Од.вим.

 

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

Юридичні послуги з питань комерційної діяльності

шт 

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

TOTAL: прописом (eng.)  

УСЬОГО: прописом (укр.)

 

Опис

Од.вим.

Кількість

Ціна, грн, без ПДВ

Ціна з ПДВ, грн

Сума, без ПДВ,  грн

ПДВ, грн Сума з ПДВ, грн

Юридичні послуги з питань комерційної діяльності

шт   

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ на ціну за од. Загальна вартість товару з ПДВ

 

УСЬОГО з ПДВ: прописом (укр.)

 

Підпис: 

ПІБ представникаПосада представника

 

 

Підпис: 

ПІБ представникаПосада представника (Eng.)

Чи може бути договір укладений шляхом направлення рахунку-оферти?

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (ч. 2 ст. 638 Цивільного кодексу України (надалі - ЦКУ)).

Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі (абз. 2 ч. 2 ст. 639 ЦКУ).

Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття (абз. 2 ч. 1 ст. 641 ЦКУ).

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною (ст. 642 ЦКУ).

Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку (ст. 643 ЦКУ).

Якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк для відповіді, зроблено у письмовій формі, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу (ч. 2 ст. 644 ЦКУ).

Таким чином, рахунок на оплату є офертою в тому випадку, якщо в ньому містяться істотні умови договору. У разі договору про надання послуг (глава 63 ЦКУ) -

  1. точне найменування послуги (що дозволяє ідентифікувати послугу),
  2. її вартість
  3. термін виконання або застереження про те, що послуга була надана виконавцем і прийнята замовником.

Особливості надання деяких видів послуг (зберігання, транспортних і експедиторських, аудиторських тощо) встановлюється іншими нормативно-правовими актами. 

 

Чи виникає валютний контроль щодо опати послуг по договору, укладеному у вигляді "рахунку-оферти"?

В разі експорту послуг (окрім транспортних), інвойсу – акту достатньо (для укладення договору):

"У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. " (Ст.6 Закону про зовнішньоекономічну діяльність).

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі - ст. 1 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність) становлять 365 календарних днів (п. 21 р. II Положення Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 5).

Граничні строки розрахунків, тобто 365 днів не поширюються на:

Таким чином, при наданні послуг з робзробки програмного комплексу, юридичних, консалтингових та інших послуг резидентом України нерезиденту "валютний контроль" не виникає, тобто граничні строки розрахунків за екпортом зазначених вище послуг не застосовуються. 

Щодо фінансового моніторрингу

До 400 000 грн підтвердні документи в банк надавати не потрібно

Акт приймання-передачі наданих послуг № Номер акту

від Дата акту, (напр.:31 груд. 2021)📆

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Повне найменування

 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Повне найменування

Виконавець надав, а Замовник прийняв наступні послуги згідно Рахунку-оферти №Номер Рахунку  від Дата рахунку, (напр.:Пт., 31 груд. 2021)📆 :

 

Опис

Од.вим.

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

Юридичні послуги з питань комерційної діяльності

шт 

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

УСЬОГО: прописом (укр.)

 

Опис

Од.вим.

Кількість

Ціна, грн, без ПДВ

Ціна з ПДВ, грн

Сума, без ПДВ,  грн

ПДВ, грн

Сума з ПДВ, грн

Юридичні послуги з питань комерційної діяльності

шт   

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ на ціну за од.

Загальна вартість товару з ПДВ

 УСЬОГО з ПДВ: прописом (укр.)

Сторони не мають претензій одна до одної.

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Юридична адреса (Eng.)

 Код ЄДРПОУ:Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Код ЄДРПОУ:Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН: ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

_________________________

Посада представника  ПІБ представника

 

_________________________

ПІБ ФОП

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

 

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Teл.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Teл.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 

_________________________

Посада представника  ПІБ представника

 

 

_________________________

Посада представника   ПІБ представника

Дата оновлення 24.11.2023 о 10:42:07

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово