УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції (згідно КАСу)

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон основний

E-mail основний

 

Позивач: ПІБ повністю

Адреса проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

РНОКПП: ІПН

Адреса електронної пошти: E-mail основний

Тел. Номер телефону №1

 

Відповідач: Повне найменування

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Електронна адреса: E-mail основний

Тел. Телефон основний

 

 

 

ЗАЯВА

про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції у зв’язку із застосуванням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

(у порядку ч. 3 ст. 195 КАС України (поза межами приміщення суду))

У провадженні Повне найменування перебуває адміністративна справа № номер адміністративної справи , розгляд якої призначений на дата розгляду справи, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆 о ______ год. _______ хв .

У відповідності до ст. 195 КАС України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) запроваджене обмеження перевезення пасажирів автомобільним транспортом міжміського сполучення та заборонене перевезення залізничним транспортом, також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 р. № 228 «Питання перевезень авіаційним транспортом» обмежене прийняття та відправлення повітряних суден щодо перевезення пасажирів.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 значно обмежене перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом.

Запроваджені заходи значно ускладнюють і унеможливлюють для сторін реалізувати своє право на участь у розгляді їхньої справи в суді через обмеження пересування як у межах території країни, так і в межах населених пунктів.

Також зазначеною постановою було рекомендовано забезпечити за технічної можливості роботи в режимі реального часу через Інтернет.

Відповідно до ст. 64 Конституції України за умов воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Основного Закону.

Отже, право на судовий захист, установлене ст. 55 Конституції України, не може обмежуватись навіть за умови оголошення карантину.

У тому числі не може бути обмежене право, встановлене ч. 5 ст. 5 КАС України, а саме: на участь у розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку.

З огляду на те, що розгляд справ у загальному провадженні передбачає участь сторони в розгляді справи шляхом особистої участі в судовому засіданні, проведення судового засідання в режимі відеоконференції, а також шляхом подання письмових доказів і пояснень під час розгляду справи в порядку письмового провадження, то, за умов карантину та введених обмежень пересування територією країни доцільним для забезпечення права на участь у розгляді справи є розгляд справи в режимі відеоконференції або в порядку письмового провадження.

У той же час позбавлення сторони права на участь у розгляді своєї справи через карантинні заходи суперечило б вимогам Конституції України, КАС України та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та не відповідало пропорційності між використаними засобами та поставленою метою.

Частиною 1 ст. 6 Конвенції закріплено такі елементи права на судовий захист: 1) право на розгляд справи; 2) справедливість судового розгляду; 3) публічність розгляду справи та проголошення рішення; 4) розумний строк розгляду справи; 5) розгляд справи судом, установленим законом; 6) незалежність і безсторонність суду.

У ст. 6 Конвенції передбачається право кожної людини на те, що розгляд її справи буде відбуватися публічно. Публічний характер розгляду справи спрямований на захист особи від таємного, не підконтрольного суспільству відправлення правосуддя. З іншого боку, публічність є важливим інструментом, який сприяє зміцненню довіри до діяльності судової системи. Вимога публічності поширюється як на процес розгляду справи, так і на проголошення судового рішення.

У своїй практиці Європейський суд неодноразово наголошував, що право на доступ до суду, закріплене у ст. 6 §1 Конвенції, не є абсолютним: воно може бути піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного регулювання. Держави-учасниці користуються у цьому питанні певною свободою розсуду. Однак Суд повинен прийняти в останній інстанції рішення щодо дотримання вимог Конвенції; він має переконатись у тому, що право доступу до суду не обмежується таким чином чи такою мірою, що сама суть права буде зведена нанівець. Крім того, таке обмеження не буде відповідати ст. 6 § 1, якщо воно не переслідує легітимної мети та не існує розумної пропорційності між використаними засобами та поставленою метою (§44 Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany).

Статтею 195 КАС України установлено можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за заявою учасників справи.

Частиною 3 вказаної статті зазначено про можливість проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Із урахуванням того, що право на участь у розгляді своєї справи гарантована Конвенцією, Конституцією України та КАС України, з огляду на обмежувальні заходи, пов’язані з введенням карантину на території України, а також те, що Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему наразі не прийняте, сторона вважає за можливе використовувати наявні технічні засоби для проведення судових засідань у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Відповідно до ч. 3-1 ст. 195 КАС України під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України.

Враховуючи необхідність забезпечення права на доступ до правосуддя, рівність учасників процесу перед законом і судом, з метою забезпечення своєчасного розгляду адміністративної справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання представника позивача та провести судове засідання в режимі відеоконференції, з урахуванням технічних можливостей у суді.

Керуючись ст. 44, 47, 195 КАС України,

ПРОШУ:

Забезпечити проведення судового засідання у справі № номер адміністративної справи в режимі відеоконференції.

Позивач у межах ч. 4 ст. 195 КАС України попереджений, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Позивач                                                                                                       ПІБ повністю

дата заяви, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆 року

Дата оновлення 17.09.2021 о 00:53:53

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово