УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 вересня 2021 року № 512

 

 

Форма

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

I. Дані щодо фізичної особи - резидента або юридичної особи - резидента (контролюючої особи), що надсилає Повідомлення

1

_ПІБ повністю Повне найменування __________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи - платника податків)

 

2

Податковий номер (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта* / податковий номер, який виданий контролюючим органом)

ІПН  Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Податкова адреса

 Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

 

 

 

4

Найменування контролюючого органу, в якому особа перебуває на обліку
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

 

5

Причина повідомлення**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Дані щодо іноземної юридичної особи або утворення без статусу юридичної особи

6

Статус

6.1. Юридична особа

 

6.2. Утворення без статусу юридичної особи

 

 

7

Повне найменування (українською мовою)
_______________________________________________________________________________
 
Повне найменування

 

8

Повне найменування (англійською мовою)
_______________________________________________________________________________
 
Повне найменування (Eng.)

 

9

Держава (територія) реєстрації

9.1. Назва держави (території)

9.2. Код країни

 

 

 

 

10

10.1. Код платника податку у країні реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Код країни, в якій видано код платника податку

 

 

 

 

11

Адреса
11.1. Українською мовою

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ______________________________
 

11.2. Англійською мовою
Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) ______________________________________________________________________________
 

 

III. Інформація щодо набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі

12

Розмір частки ( %)

12.1. Всього

 

у тому числі:

12.2. безпосереднє володіння

 

12.3. опосередковане володіння

 

 

13

Дата набуття частки (дд/мм/рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

14

Інформація щодо осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння

 

(найменування / прізвище, ім'я по батькові (за наявності)

(податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

15

Інформація щодо осіб - резидентів, спільно з якими здійснюється володіння частками в іноземній юридичній особі

 

(найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

(податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

16

Дата відчуження частки (дд/мм/рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

17

Розмір частки, що відчужена (%)

 

 

IV. Інформація щодо початку / припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою

18

Дата початку здійснення фактичного контролю (дд/мм/рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Обставина(и) фактичного контролю

 

19.1.

надання особою зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної особи

 

19.2.

ведення особою перемовин щодо укладення правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів

 

19.3.

наявність в особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи

 

19.4.

здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками

 

19.5.

зазначення особи як засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа

 

19.6.

Інша обставина: __________________________________________
 

                             

 

20

Дата припинення здійснення фактичного контролю (дд/мм/рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

V. Інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

21

Дата заснування, створення або набуття майнових прав (дд/мм/рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

22

Опис майнових прав (назва, вартість у валюті контракту тощо)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 

 

23

Дата ліквідації або відчуження майнових прав (дд/мм/рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

24

Додаткова інформація (пояснення) до цього Повідомлення
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 

 

Інформація, наведена у цьому Повідомленні, є повною та достовірною.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи

ІПН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

___________
(підпис)

ПІБ представника
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

___________
(підпис)

 

___________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Фізична особа ІПН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

___________
(підпис)

 

ПІБ повністю
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

** Перелік причин повідомлення (відмічається символом "v" цифрове значення (зазначається одна або декілька причин)):

1. Безпосереднє набуття частки в іноземній юридичній особі, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.

2. Опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.

3. Початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою. Позначення цієї причини потребує обов'язкового заповнення графи 19 "Обставина(и) фактичного контролю".

4. Заснування майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

5. Створення майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

6. Набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

7. Відчуження частки в іноземній юридичній особі, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.

8. Припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою.

9. Ліквідація майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

10. Відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

 

Дата оновлення 24.01.2022 о 02:22:07

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово