УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ІЗ ЗБУТУ

Повне найменування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада представника

                                                             ______________________

ПІБ представника

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ІЗ ЗБУТУ

 

I. Загальні положення

 

Менеджер із збуту належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду менеджера із збуту та звільнення з неї здійснюється наказом Посада в род. відмінку за поданням ПІБ в род. відмінку з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Менеджер із збуту працює під керівництвом (підпорядковується) безпосередньо Посада в род. відмінку .

Повинен знати:
- чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність;
- комерційне право, методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності;
- перспективи та світові тенденції розвитку галузі;
- порядок підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної роботи, маркетинг та менеджмент, теорію управлінських рішень та комунікацій;
- економіку підприємства, ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльності, етику ділового спілкування;
- стандарти і технічні умови на продукцію, що виготовляється, умови постачання, зберігання та транспортування продукції;
- конфліктологію;
- інформаційні технології менеджменту, економіко-математичні моделі та методи;
- статистичну звітність, бухгалтерський облік основних бухгалтерських операцій;
- діловодство;
- організацію праці та управління, правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Загальне(і) положення - додати за необхідністю

 

ФОП ПІБ ФОП

ЗАТВЕРДЖУЮ

 


______________________

ПІБ ФОП

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ІЗ ЗБУТУ

 

I. Загальні положення

 

Менеджер із збуту належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду менеджера із збуту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника ФОП  ПІБ ФОП за поданням Посада в род. відмінку з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Менеджер із збуту працює під керівництвом (підпорядковується) безпосередньо Посада в род. відмінку .

Повинен знати:
- чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність;
- комерційне право, методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності;
- перспективи та світові тенденції розвитку галузі;
- порядок підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної роботи, маркетинг та менеджмент, теорію управлінських рішень та комунікацій;
- економіку підприємства, ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльності, етику ділового спілкування;
- стандарти і технічні умови на продукцію, що виготовляється, умови постачання, зберігання та транспортування продукції;
- конфліктологію;
- інформаційні технології менеджменту, економіко-математичні моделі та методи;
- статистичну звітність, бухгалтерський облік основних бухгалтерських операцій;
- діловодство;
- організацію праці та управління, правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Загальне(і) положення - додати за необхідністю

 

Повне найменування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада представника


______________________

ПІБ представника

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ІЗ ЗБУТУ

 

I. Загальні положення

 

Менеджер із збуту належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду менеджера із збуту та звільнення з неї здійснюється наказом Посада в род. відмінку за поданням Посада в род. відмінку з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Менеджер із збуту працює під керівництвом (підпорядковується) безпосередньо Посада в род. відмінку .

Повинен знати:
- чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку діяльність;
- комерційне право, методологію аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, основні напрями маркетингової діяльності;
- перспективи та світові тенденції розвитку галузі;
- порядок підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної роботи, маркетинг та менеджмент, теорію управлінських рішень та комунікацій;
- економіку підприємства, ціноутворення, логістику, основи рекламної діяльності, етику ділового спілкування;
- стандарти і технічні умови на продукцію, що виготовляється, умови постачання, зберігання та транспортування продукції;
- конфліктологію;
- інформаційні технології менеджменту, економіко-математичні моделі та методи;
- статистичну звітність, бухгалтерський облік основних бухгалтерських операцій;
- діловодство;
- організацію праці та управління, правила і норми охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Загальне(і) положення - додати за необхідністю

 

II. Завдання та обов'язки

 

Організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі;

Організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв'язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів;

Бере участь у розробленні маркетингової політики;

Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо підвищення якості і поліпшення споживчих властивостей товарів та послуг;

Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів реалізації продукції, складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної стратегії, програм із формування попиту і стимулювання збуту;

Вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що пропонується, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу на ринок;

Бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і реалізації продукції, що випускається;

Організовує зв'язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов'язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв'язків;

Виконує роботу з укладання договорів на постачання продукції і узгодження умов постачання;

Складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання;

Аналізує дані з обліку готової продукції на складах підприємства і проводить розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів;

Контролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів;

Спільно з технічними службами підприємства бере участь у розробленні технічних умов приймання від виробничих підрозділів готової продукції, її пакування, зберігання і транспортування;

Контролює дотримання правил зберігання і підготовки готової продукції до відправлення споживачам;

Визначає потребу в різних транспортних засобах і робочій силі для своєчасного відвантаження готової продукції та оформлює договори на перевезення продукції з транспортними організаціями;

Організовує і контролює своєчасне відвантаження готової продукції відповідно до укладених договорів;

Бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцям (перевізникам) і перевірці її якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально-здавальні акти, супровідні документи;

Вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію;

Одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, кількості і комплектності продукції, яка постачається, порушення термінів постачання;

Готує інформацію, необхідну для висунення претензій покупцям за порушення термінів приймання продукції та оплати;

Вживає заходів щодо заміни продукції, яку повернув покупець, її реалізації чи перероблення;

Забезпечує складання встановленої звітності, формує базу даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із збуту (натуральні і вартісні обсяги; засоби просування товару на ринки, територіальне поширення та терміни його збуту; відхилення і зміни кон'юнктури ринку);

Контролює внесення змін у довідкову та рекламну інформацію.

Завдання та обов'язки - додати за необхідністю

 

III. Права


Менеджер із збуту має право:

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.

Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

Права - додати за необхідністю
 

IV. Відповідальність


Менеджер із збуту несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Відповідальність - додати за необхідністю

 


УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ менеджера із збуту

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ менеджера із збуту

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ менеджера із збуту

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Дата оновлення 23.03.2023 о 09:57:18

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово