УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Оподаткування дивідендів

Податок на прибуток

Відповідно до ст. 21 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи якщо резидент Договірної Держави одержує дохід, який згідно із положеннями цієї Конвенції може оподатковуватись в іншій Договірній Державі, перша згадана Держава дозволить вирахувати з податку на дохід цього резидента суму, що дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в цій іншій Державі. Такі вирахування у будь-якому випадку не повинні перевищувати ту частину податку з доходу, розраховану до надання вирахування стосовно доходу, який може обкладатись податком в цій іншій Державі. Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

Відповідно до положень п.п. «а» п. 2 ст. 10 Конвенції ставка податку, що стягується Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. 3 ст. 10 Конвенції, які сплачуються українською компанією, знижується до 5 відсотків за умови, якщо особа – фактичний власник цих дивідендів є резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 відсотками капіталу української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро. В усіх інших випадках застосовується ставка 15% від загальної суми дивідендів.

Відповідно до ст. 21 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи якщо резидент Договірної Держави одержує дохід, який згідно із положеннями цієї Конвенції може оподатковуватись в іншій Договірній Державі, перша згадана Держава дозволить вирахувати з податку на дохід цього резидента суму, що дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в цій іншій Державі. Такі вирахування у будь-якому випадку не повинні перевищувати ту частину податку з доходу, розраховану до надання вирахування стосовно доходу, який може обкладатись податком в цій іншій Державі. Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

Відповідно до п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу ставка податку на доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, встановлюється у половинному розмірі ставки, визначеної у п. 167.1 цієї статті.

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податків (крім випадків, визначених у п. п. 167.2 - 167.6 ст. 167 Кодексу).

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи викладене, у разі отримання платником податку - фізичною особою - резидентом іноземних доходів (дивідендів), їх сума підлягає оподаткуванню за ставкою податку на доходи фізичних осіб у розмірі 9 % та військовим збором - 1,5 %.

Відповідно до ст. 21 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи якщо резидент Договірної Держави одержує дохід, який згідно із положеннями цієї Конвенції може оподатковуватись в іншій Договірній Державі, перша згадана Держава дозволить вирахувати з податку на дохід цього резидента суму, що дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в цій іншій Державі. Такі вирахування у будь-якому випадку не повинні перевищувати ту частину податку з доходу, розраховану до надання вирахування стосовно доходу, який може обкладатись податком в цій іншій Державі. Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

Відповідно до положень п.п. «а» п. 2 ст. 10 Конвенції ставка податку, що стягується Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. 3 ст. 10 Конвенції, які сплачуються українською компанією, знижується до 5 відсотків за умови, якщо особа – фактичний власник цих дивідендів є резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 відсотками капіталу української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро. В усіх інших випадках застосовується ставка 15% від загальної суми дивідендів.

Відповідно до ст. 21 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи якщо резидент Договірної Держави одержує дохід, який згідно із положеннями цієї Конвенції може оподатковуватись в іншій Договірній Державі, перша згадана Держава дозволить вирахувати з податку на дохід цього резидента суму, що дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в цій іншій Державі. Такі вирахування у будь-якому випадку не повинні перевищувати ту частину податку з доходу, розраховану до надання вирахування стосовно доходу, який може обкладатись податком в цій іншій Державі. Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту іншої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

Отримувач дивідендів — платник податку на прибуток підприємств не має права на зменшення фінрезультату на суму дивідендів, нарахованих на його користь.

Відповідно до положень п.п. «а» п. 2 ст. 10 Конвенції ставка податку, що стягується Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. 3 ст. 10 Конвенції, які сплачуються українською компанією, знижується до 5 відсотків за умови, якщо особа – фактичний власник цих дивідендів є резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 відсотками капіталу української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро. В усіх інших випадках застосовується ставка 15% від загальної суми дивідендів.

Відповідно до статті 11 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал" Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, і якими фактично володіє резидент другої Договірної Держави, можуть бути оподатковані у цій другій Державі. Однак, такі дивіденди можуть також оподатковуватись у першій Договірній Державі і відповідно до законодавства цієї Держави, але податок, що стягується, не повинен перевищувати: а) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником є компанія, яка володіє не менш ніж 10 відсотками акцій, що дають право голосу (або якщо компанія не має акцій, що дають право голосу не менш ніж 10 відсотків статутного фонду), та, у випадку України, нерезидент України володіє не менше ніж 20 відсотками акцій, що дають право голосу, або у випадку, якщо компанія не має таких акцій, то 20 відсотками статутного фонду; b) 15 відсотків загальної суми дивідендів в інших випадках.

Відповідно до положень та з урахуванням обмежень законодавства кожної Договірної Держави (як це може бути виправлено час від часу без зміни загальних принципів) кожна Держава буде дозволяти своїм резидентам (та у випадку Сполучених Штатів - їх громадянам), як кредит проти податку на дохід, прибутковий податок, що сплачується іншій Договірній Державі такими резидентами (та у випадку Сполучених Штатів - також такими громадянами).

Таким чином, в США необхідно сплатити при виплаті дивідендів податок у розмірі 5%, в Україні податок на прибуток складатиме 9%, з яких 5% раніше сплачених у США буде вважатися податковим кредитом, тобто фактично резиднет України несе зобов'язання в розмірі 4%.


 

Відповідно до статті 11 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал" Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, і якими фактично володіє резидент другої Договірної Держави, можуть бути оподатковані у цій другій Державі. Однак, такі дивіденди можуть також оподатковуватись у першій Договірній Державі і відповідно до законодавства цієї Держави, але податок, що стягується, не повинен перевищувати: а) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником є компанія, яка володіє не менш ніж 10 відсотками акцій, що дають право голосу (або якщо компанія не має акцій, що дають право голосу не менш ніж 10 відсотків статутного фонду), та, у випадку України, нерезидент України володіє не менше ніж 20 відсотками акцій, що дають право голосу, або у випадку, якщо компанія не має таких акцій, то 20 відсотками статутного фонду; b) 15 відсотків загальної суми дивідендів в інших випадках.

Відповідно до положень та з урахуванням обмежень законодавства кожної Договірної Держави (як це може бути виправлено час від часу без зміни загальних принципів) кожна Держава буде дозволяти своїм резидентам (та у випадку Сполучених Штатів - їх громадянам), як кредит проти податку на дохід, прибутковий податок, що сплачується іншій Договірній Державі такими резидентами (та у випадку Сполучених Штатів - також такими громадянами).

Таким чином, в США необхідно сплатити при виплаті дивідендів податок у розмірі 5%, в Україні податок на прибуток складатиме 9%, з яких 5% раніше сплачених у США буде вважатися податковим кредитом, тобто фактично резиднет України несе зобов'язання в розмірі 4%.

Відповідно до статті 11 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал" Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, і якими фактично володіє резидент другої Договірної Держави, можуть бути оподатковані у цій другій Державі. Однак, такі дивіденди можуть також оподатковуватись у першій Договірній Державі і відповідно до законодавства цієї Держави, але податок, що стягується, не повинен перевищувати: а) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником є компанія, яка володіє не менш ніж 10 відсотками акцій, що дають право голосу (або якщо компанія не має акцій, що дають право голосу не менш ніж 10 відсотків статутного фонду), та, у випадку України, нерезидент України володіє не менше ніж 20 відсотками акцій, що дають право голосу, або у випадку, якщо компанія не має таких акцій, то 20 відсотками статутного фонду; b) 15 відсотків загальної суми дивідендів в інших випадках.

Відповідно до положень та з урахуванням обмежень законодавства кожної Договірної Держави (як це може бути виправлено час від часу без зміни загальних принципів) кожна Держава буде дозволяти своїм резидентам (та у випадку Сполучених Штатів - їх громадянам), як кредит проти податку на дохід, прибутковий податок, що сплачується іншій Договірній Державі такими резидентами (та у випадку Сполучених Штатів - також такими громадянами).

Таким чином, в Україні необхідно сплатити при виплаті дивідендів податок на репатріацію у розмірі 5%, в США податок на прибуток складатиме 0%.

Відповідно до статті 11 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал" Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, і якими фактично володіє резидент другої Договірної Держави, можуть бути оподатковані у цій другій Державі. Однак, такі дивіденди можуть також оподатковуватись у першій Договірній Державі і відповідно до законодавства цієї Держави, але податок, що стягується, не повинен перевищувати: а) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником є компанія, яка володіє не менш ніж 10 відсотками акцій, що дають право голосу (або якщо компанія не має акцій, що дають право голосу не менш ніж 10 відсотків статутного фонду), та, у випадку України, нерезидент України володіє не менше ніж 20 відсотками акцій, що дають право голосу, або у випадку, якщо компанія не має таких акцій, то 20 відсотками статутного фонду; b) 15 відсотків загальної суми дивідендів в інших випадках.

Відповідно до положень та з урахуванням обмежень законодавства кожної Договірної Держави (як це може бути виправлено час від часу без зміни загальних принципів) кожна Держава буде дозволяти своїм резидентам (та у випадку Сполучених Штатів - їх громадянам), як кредит проти податку на дохід, прибутковий податок, що сплачується іншій Договірній Державі такими резидентами (та у випадку Сполучених Штатів - також такими громадянами).

Таким чином, в Україні необхідно сплатити при виплаті дивідендів податок на репатріацію у розмірі 5%, в США податок на прибуток фізичних осіб складатиме 25%, з яких 5% раніше сплачених в Україні будуть вважатися податковим кредитом, тобто фактично резидент США несе зобов'язання в розмірі 20%.

Відповідно до статті 8 Конвенції між Урядом Кіпру та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи"  Кіпр не може накладати жодного податку на дивіденди, що виходять за межі податку на прибуток корпорації, з якої виплачуються дивіденди.

У США отриманий прибуток не оподоткавується до моменту розподілу дивідендів.

Тобто при виплаті дивідендів на користь резидент США податки з суми дивідендів не утримуються.

Відповідно до статті 8 Конвенції між Урядом Кіпру та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи" податок США на дивіденди, що виплачуються кіпрському резиденту, не може перевищувати  а 5 відсотків - у випадку дивідендів отриманих від прямих інвестицій.

Тобто при виплаті дивідендів резидент США сплачує податок у розмірі 5%, на Кіпрі ж дивіденди звільнені від оподаткування. 

Відповідно до статті 8 Конвенції між Урядом Кіпру та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи"  Кіпр не може накладати жодного податку на дивіденди, що виходять за межі податку на прибуток корпорації, з якої виплачуються дивіденди.

В США податок на прибуток фізичних осіб, отриманий як дивіденди становить 25%, які підлягають сплаті. 

Відповідно до статті 8 Конвенції між Урядом Кіпру та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи" податок США на дивіденди, що виплачуються кіпрському резиденту, не може перевищувати  а 5 відсотків - у випадку дивідендів отриманих від прямих інвестицій.

Тобто при виплаті дивідендів резидент США сплачує податок у розмірі 5%, на Кіпрі ж дивіденди звільнені від оподаткування. 

Дата оновлення 26.04.2021 о 20:44:15

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово