УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Контракт поставки одягу

КОНТРАКТ ПОСТАВКИ ОДЯГУ № 

 

Місце укладення договору                                                                                                Дата укладення договору и р.

Повне найменування , іменоване надалі "Продавець", в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з одного боку, і

Повне найменування , іменоване надалі "Покупець", в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншого боку,

уклали цей контракт про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Продавець продав, а Покупець купив узагальнена назва виробів на умовах __________________________________________ і в кількості, асортименті, за цінами і за технічними умовами, зазначених у Додатку № 1 до цього Контракту, що є невід'ємною частиною цього Контракту.

 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість товару має відповідати зразкам-еталонам, узгодженим і підтвердженим сторонами, а також технічним умовам, викладеним у додатках №№ ______ і цим контрактом.

2.2. Якість товару має підтверджуватися сертифікатом про якість, виданим підприємством виробником.

2.3. Продавець з першою партією товару для кожного одержувача посилає по одному зразку еталону кожного виробу, який буде відвантажуватися на адресу даного одержувача.

2.4. Зразки еталони повинні бути опломбовані, покладені в індивідуальний пакет з написом "Дублікат еталона".

2.5. Зразки-еталони оплачуються Покупцем. Для цього в рахунках за поставлений товар необхідно вказати окремим рядком: дублікат зразка-еталона; артикул, розмір, кількість, ціна, сума, номер скриньки.

 

3. ЦІНИ

3.1. Ціни встановлюються у ________+__________ і розуміються ____________________

3.2. Вищезазначені ціни включають вартість тари, упаковки і маркування. Навантаження товару на судно, включаючи укладання в трюмі (стивідорні роботи), ліхтеровка, інформація про відвантаження товару і виписка коносаментів, проводиться за рахунок Продавця.

 

4. ТЕРМІНИ І ДАТА ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товару за цим контрактом повинна бути проведена в строки, обумовлені в додатках № _________ до цього контракту.

4.2. Датою поставки вважається ___________________________________

5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

5.1. Упаковка повинна забезпечувати повну схоронність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевалювання. У випадку, якщо упаковка не забезпечить збереження товару на що буде складений комерційний акт на кордоні, Продавець негайно відшкодує всі збитки Покупця, викликані неналежною упаковкою.

5.2. Вироби повинні бути упаковані ______________________________

5.3. Коробка з виробом укладається в стандартні картонні ящики. Вага брутто ящика не повинен перевищувати 50 кг. Ящики всередині обкладаються міцної водонепроникним папером. Ящики обтягаються чотирма цільними пластиковими або металевими стрічками, кінці яких скріплюються пломбами.

5.4. На кожному місці з двох торцевих сторін незмивною фарбою повинно бути нанесене наступне маркування: країна призначення, пункт призначення, номер контракту, номер місця, вага брутто та нетто, обсяг місця, коротке найменування одержувача та відправника.

5.5. Номери ящиків, що відвантажуються по одному коносаменту (ж.д. накладної, автонакладной), не повинні повторюватися. У кожний ящик вкладають пакувальний лист із зазначенням номера ящика, номера контракту, найменування одержувача, найменування виробів, моделі, артикулу (тканини), кількості виробів за розмірами та загальної кількості виробів у ящику.

5.6. До кожного виробу, крім підвісної ярлика, пришивається контрольний ярлик з зазначенням моделі виробу, розміру і складу сировини, з якого виготовлено виріб.

5.7. На протилежному боці ярлика повинен бути зазначений спосіб догляду за виробом.

 

6. ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ

6.1. Вироби з цього договору відвантажуються __________________________________

6.2. Партія товару комплектується відповідно до відвантажувальними інструкціями, виданими Покупцем.

6.3. Продавець повідомляє телеграфом Покупця про готовність товару до відвантаження не пізніше, ніж за 15 днів до дати відвантаження.

6.4. Протягом 24 годин після відвантаження товару Продавець повідомляє Покупця телеграфом наступні дані: найменування транспортного засобу, дату відвантаження, номер коносамента, ж.д. накладної або автонакладной, найменування товару, кількість місць, номер контракту, найменування одержувача, вага брутто та нетто, обсяг відвантаженої партії, вартість товару. У коносаменті, ж.д. накладної або автонакладной Продавець повинен проставити: ввізне дозвіл № ______________. Протягом 48 годин після відвантаження товару Продавець зобов'язаний вислати Покупцеві авіапоштою рахунок у 2-х екз., Специфікацію в 2-х прим. і пакувальні листи в 2-х прим.

 

7. ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧА ТОВАРУ

7.1. Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем: за якістю - згідно з сертифікатом про якість, виданим Продавцем, за кількістю місць - згідно відвантажувальних документах.

7.2. Остаточна приймання здійснюється у по прибуттю товару на місце призначення.

 

8. ПЛАТІЖ

8.1. Платіж за поставлений товар виробляється в ___________________ шляхом виставлення рахунку на  в Банку _________________________. Оплата рахунків здійснюється протягом 20 днів з дня отримання документів від _____________________.

8.2. Платіж здійснюється проти таких документів:

8.2.1. Повного комплекту чистих бортових коносаментів (дубліката ж.д. накладної, автонакладной), виписаних у відповідності зі специфікацією, яка додається до цього контракту - 3 екз.

8.2.2. Рахунки в 3 екз.

8.2.3. Специфікації в 3 екз., Із зазначенням номерів відвантажених місць.

8.2.4. Рекапитуляции із зазначенням кількості виробів за артикулами і розмірами.

8.2.5. Сертифікату якості товару, виданого Продавцем в 2-х прим. Продавець зобов'язаний вищезазначені документи пред'явити до Банку для оплати не пізніше 10 днів після відвантаження товару.

8.3. Для покриття можливих збитків у результаті внутрітарной недостачі або неякісності поставленого товару з першого рахунку утримується сума в розмірі 3% від загальної вартості товарів, закуплених за цим контрактом.

8.4. Продавець в рахунку за першу партію товарів вказує окремим рядком утримувану суму і зменшує на неї суму рахунку.

8.5. Сума в розмірі 3% залишається блокованою і повертається повністю або частково після закінчення 180 днів з дати переходу кордону останньої партії товару.

 

9. ПРЕТЕНЗІЇ

9.1. У разі виявлення внутрітарной нестачі або невідповідності якості поставленого, товару зразком Покупець має право протягом 180 днів після прибуття товару заявити Продавцеві претензії. Документом, що підтверджує обгрунтованість претензії, сторони визнають Акт експертизи Торгово-промислової палати м. Києва.

9.2. Продавець зобов'язаний розглянути отриману претензію і протягом 15 днів. У разі, якщо після закінчення зазначеного терміну відповіді від Продавця не буде, претензія вважається ним визнаною.

9.3. За рекламації на якість Покупець має право або уцінити товар, або повернути забракований товар Продавцю.

9.4. Вартість забракованого товару, внутрітарние недостачі, штрафні санкції утримуються Покупцем з суми 3%.

9.5. У випадку, якщо зазначеної суми буде недостатньо для покриття рекламацій та сплати штрафних санкцій, Продавець зобов'язується протягом 30 днів з дати отримання рекламацій перерахувати Покупцеві відсутню суму.

9.6. Покупець має право повернути дефектний товар Продавцю.

9.6.1. Всі транспортні та інші витрати, пов'язані з постачанням і поверненням дефектного товару, оплачуються Продавцем. Продавець дає вказівку Покупцеві про необхідність страхування повертається дефектного товару. Продавець надає Покупцеві сюрвеєрські акт, що підтверджує недопоставку повернутого дефектного товару.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з цього контракту або у зв'язку з ним, підлягають розгляду, з виключенням звернення сторін до загальних судів, по ________________ відповідно до Правил виробництва справ у цій комісії, рішення якої є остаточними і обов'язковими для обох сторін.

 

11. САНКЦІЇ

11.1.Еслі поставка товару не буде проведена у визначені в контракті терміни, Продавець сплачує Покупцеві штраф, обчислений від вартості непоставленого в строк товару з розрахунку 0,1% вартості за кожен день запізнення. Якщо запізнення перевищує 30 днів, нарахування штрафу припиняється, і Продавець сплачує Покупцю неустойку в розмірі 10% від вартості непоставленого в строк товару.

11.2. У разі прострочення в поставці товару за цим контрактом понад 40 днів, Покупець має право, звістка Продавця, розірвати контракт.

11.3. У разі поставки дефектного товару, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від вартості забракованого товару.

11.4. Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 10% у випадках:

- Неправильного маркування на місцях Або окремих предметах;

- Неякісної упаковки, що не забезпечує збереження вантажу в дорозі;

- Складання відвантажувальних документів з неправильними даними;

- Поставки товарів не відповідно до умов контракту за розмірами, кольорами, ростовці і т.д.;

- Відвантаження товарів достроково без згоди Покупця. Сплата штрафу або неустойки не звільняє Продавця від обов'язку виконання контракту.

 

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим контрактом, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме - пожежі, повені, землетруси або війни, і, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного контракту.

12.2. При цьому термін виконання зобов'язань за даним контрактом відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

12.3. Якщо ці обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна сторона має право анулювати цей контракт, і в цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування збитків.

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Продавець зобов'язаний не пізніше ніж через 1,5 місяця після підписання контракту виставити Покупцеві 2 екз. альбому.

13.2. Альбоми-каталоги повинні містити: фотографії закуплених товарів із зазначенням всіх технічних характеристик, обмірних даних і додатком зразків і їх забарвлень.

13.3. Усі збори (включаючи портові та докові), податки та митні витрати на території країни Продавця, пов'язані з виконанням даного контракту, а також комісія банку Продавця, оплачується Продавцем і за його рахунок.

13.4. Отримання експортних ліцензій, якщо такі будуть потрібні, лежить на обов'язку Продавця.

13.5. З моменту підписання цього контракту всі попередні переговори і листування щодо нього втрачають силу.

13.6. Жодна зі сторін не має права передати свої права та обов'язки за контрактом без письмової на те згоди іншої сторони.

13.7. Будь-які зміни і доповнення до цього контракту будуть дійсні лише за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами обох сторін.

13.8. Цей контракт складено у 2-х екз., Причому обидва примірники мають однакову силу.

 

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Продавець

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Банк: Назва банку  Адреса банку

п/р № рахунку , IBAN IBAN

МФО МФО банку

 

Посада представника

_________________________  ПІБ представника

Покупець

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН ІПН

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити:

Банк: Назва банку  Адреса банку

п/р № рахунку , IBAN IBAN

МФО МФО банку

 

Посада представника

_________________________  ПІБ представника

Додаток № 1 до 

Контракту поставки одягу № Дог: номер від Дата укладення договору

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

 

Дата оновлення 05.04.2020 о 01:24:11

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово