УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Invoice / Рахунок-оферта (для юросіб, консалтингові послуги), укр-англ, EUR/USD

INVOICE #   Number of the invoice

Рахунок-оферта № Number of the invoice

dd Date of invoice

Place, i.e. Kyiv, Ukraine

Місце складання рахунку, наприклад, Київ, Україна

CONTRACTOR

ВИКОНАВЕЦЬ

CUSTOMER

ЗАМОВНИК

Повне найменування

Повне найменування (Eng.)

Повне найменування (Eng.)

Повне найменування

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Address: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Registration number (EDRPOU): Код ЄДРПОУ

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): Код ЄДРПОУ

ІПН/VAT number: ІПН

Registration number: Код компанії

Реєстраційний номер: Код компанії

ІПН/VAT number: ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Cusomer additional information

Beneficiary Bank Information

Beneficiary: Повне найменування (Eng.)  (Повне найменування )

Bank: Назва банку  Назва банку (Eng.)

Swift: SWIFT

Account: IBAN  

Correspondent Bank: Банк-кореспондент (Eng.)

Correspondent Swift: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent Bank Account: IBAN (банк-кореспондент)  № рахунку (банк-кореспондент)

Terms of the Invoice

Умови рахунку-оферти

1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику консультаційні послуги з питань комерційної діяльності відповідно до умов цього Рахунку-оферти.

1. The Contractor undertakes obligations to provide consulting services on business activity to the Customer according to this Invoice.

2. Замовник бере на себе зобов’язання прийняти результати наданих послуг і оплатити Виконавцю надані послуги відповідно до умов цього Рахунку-оферти.

2. The Customer undertakes obligations to accept results of executed works and to make payment for the services provided according to this Invoice.

3. Валюта Рахунку-оферти — долари США.

3. Currency of the Invoice is US dollars.

3. Валюта Рахунку-оферти — Євро.

3. Currency of the Invoice is EURO.

4. Оплата може бути здійснена через посередників.

4. Payments could be done through intermediates.

5. Цей Рахунок-оферта є первинним документом.

5. This Invoice is the primary document.

6. Повна оплата Замовником зазначених нижче послуг являється акцептом умов цього Рахунку-оферти та наданих Виконавцем послуг:

6. Complete payment made by the Customer for the services listed below is considered to be an acceptance of the terms of this Invoice and services provided by the Contractor:

Description

Опис

Unit

Од. вим.

Quantity

Кількість

Unit Price

Ціна

Amount

Сума

Software Development

Розробка програмного забезпечення

USD
 
Кількість одиниць товару Ціна товару за од. (без ПДВ) Загальна вартість товару без ПДВ

TOTAL: прописом (eng.)  

УСЬОГО: прописом (укр.)

 

 

Description

Опис

Unit

Од. вим.

Quantity

Кількість

Unit Price

Ціна

Amount

Сума

Consulting services on business activity 

Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності

EURO
 
Кількість одиниць товару Ціна товару за од. (без ПДВ) Загальна вартість товару без ПДВ

TOTAL: прописом (eng.)  

УСЬОГО: прописом (укр.)

 
 

Signature: ____________________________ ПІБ представника (Eng.)Посада представника (Eng.)

Підпис:                                                         ПІБ представникаПосада представника


 

Please use the following payment description (details) while making a wire-transfer:

Business consulting services, Invoice #Number of the invoice from Date of invoice

Чи може бути договір укладений шляхом направлення рахунку-оферти?

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (ч. 2 ст. 638 Цивільного кодексу України (надалі - ЦКУ)).

Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі (абз. 2 ч. 2 ст. 639 ЦКУ).

Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття (абз. 2 ч. 1 ст. 641 ЦКУ).

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною (ст. 642 ЦКУ).

Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку (ст. 643 ЦКУ).

Якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк для відповіді, зроблено у письмовій формі, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом цивільного законодавства, а якщо цей строк не встановлений, - протягом нормально необхідного для цього часу (ч. 2 ст. 644 ЦКУ).

Таким чином, рахунок на оплату є офертою в тому випадку, якщо в ньому містяться істотні умови договору. У разі договору про надання послуг (глава 63 ЦКУ) -

  1. точне найменування послуги (що дозволяє ідентифікувати послугу),
  2. її вартість
  3. термін виконання або застереження про те, що послуга була надана виконавцем і прийнята замовником.

Особливості надання деяких видів послуг (зберігання, транспортних і експедиторських, аудиторських тощо) встановлюється іншими нормативно-правовими актами. 

 

Чи виникає валютний контроль щодо опати послуг по договору, укладеному у вигляді "рахунку-оферти"?

В разі експорту послуг (окрім транспортних), інвойсу – акту достатньо (для укладення договору):

"У разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги. " (Ст.6 Закону про зовнішньоекономічну діяльність).

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі - ст. 1 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність) становлять 365 календарних днів (п. 21 р. II Положення Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 5).

Граничні строки розрахунків, тобто 365 днів не поширюються на:

Таким чином, при наданні послуг з робзробки програмного комплексу, юридичних, консалтингових та інших послуг резидентом України нерезиденту "валютний контроль" не виникає, тобто граничні строки розрахунків за екпортом зазначених вище послуг не застосовуються. 

Щодо фінансового моніторрингу

До 400 000 грн підтвердні документи в банк надавати не потрібно

Дата оновлення 28.10.2023 о 16:21:24

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово