УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Довіреність на вчинення реєстраційних дій

ДОВІРЕНІСТЬномер довіреності

м. місто видачі

 дата довіреності р.

 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Довіритель) згідно з попереднім усним договором цією довіреністю уповноважує:

гр. Громадянство ПІБ повністю (далі - Представник), Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу року, реєстраційний номер облікової картки платника податків із державного реєстру фізичних осіб - платників податків Інд. податковий номeр , який проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,

 

представляти інтереси Скорочене найменування у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців  районних райони держреєстраторів державних адміністрацій, центрах надання адміністративних послуг райони держреєстраторів з питань включення відомостей про юридичну особу, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державної реєстрації змін до Статуту Товариства, отримання витягу про юридичну особу та документів з реєстраційної справи, створення відокремлених підрозділів, державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи та державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу,  з питань виправлення помилок, для чого Представнику надається право від імені Довірителя та в його інтересах:

подавати документи, заяви, пояснення, заперечення; отримувати документи, витяги, виписки, довідки, висновки, рішення, акти, протоколи, дозволи, свідоцтва та інші документи, що необхідні Довірителю для виконання повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана з правом передоручення строком на Строк дії довіреності .

Довіреність видана без права передоручення строком на Строк дії довіреності .

Посада представника    ______________________   ПІБ представника

Дата оновлення 14.10.2019 о 13:16:33

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово