УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Довіреність на укладання договорів від імені юрособи

ДОВІРЕНІСТЬномер довіреності

м. місто видачі

 дата довіреності р.

 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (далі - Довіритель) згідно з попереднім усним договором цією довіреністю уповноважує:

гр. Громадянство ПІБ повністю (далі - Представник), Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу року, реєстраційний номер облікової картки платника податків із державного реєстру фізичних осіб - платників податків Інд. податковий номeр , який проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,

представляти інтереси Довірителя у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, органах нотаріату,  у т.ч. перед фізичними особами.

Для чого Представник має право від імені Довірителя та в його інтересах:

укладати будь-які договори в т.ч. договори доручення, комісії, оренди, перевезення, позики, позички, зберігання,  купівлі-продажу, міни, підряду, послуг, страхування; учиняти необхідні дії на укладення таких договорів, що необхідні Довірителю для здійснення підприємницької діяльності;

на виконання цієї довіреності розписуватися за Довірителя; подавати документи, заяви, пояснення, заперечення; сплачувати платежі; отримувати грошові кошти, документи, витяги, виписки, довідки, висновки, рішення, акти, протоколи, дозволи, свідоцтва та інші документи, що необхідні Довірителю для здійснення підприємницької діяльності.

Для чого Представник має право від імені Довірителя та в його інтересах:

укласти Договір, на підписання якого надаються повноваження ;

на виконання цієї довіреності розписуватися за Довірителя на зазначеному вище договорі; 

подавати документи, заяви, пояснення, заперечення; сплачувати платежі; отримувати грошові кошти, документи, витяги, виписки, довідки, висновки, рішення, акти, протоколи, дозволи, свідоцтва та інші документи, що необхідні Довірителю для здійснення підприємницької діяльності.

визначати інші умови зазначеного визе договору на власний розсуд;

здійснювати інші дії, підписуватися та отримувати інші документи, необхідні для виконання цієї довіреності.

Довіреність видана з правом передоручення строком на Строк дії довіреності .

Довіреність видана без права передоручення строком на Строк дії довіреності .

Посада представника    ______________________   ПІБ представника

Дата оновлення 14.10.2019 о 22:48:07

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово