УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Довіреність на представления Товариства як засновника (члена, учасника) на загальних зборах іншої компанії

ДОВІРЕНІСТЬ номер довіреності

м. місто видачі

 дата довіреності р.

 

Повне найменування , (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , надалі - Товариство) в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  (паспорт Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платників податків: Інд. податковий номeр , яка зареєстрована за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ), яка діє на підставі Підстава діяльності представника за попередньо досягнутою домовленістю сторін, та в порядку, встановленому чинним законодавством України, цією довіреністю уповноважує 

Гр. Громадянство  ПІБ в родовому відмінку , реєстраційний номер облікової картки платників податків: Інд. податковий номeр , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., що проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  (далі - Представник)

бути  представником

Товариства, виконувати від імені Товариства всі необхідні вимоги, формальності та дії, які стосуються управлінням Повне найменування (код ЄДРПОУ – Код ЄДРПОУ ) (надалі - "Компанія").

Для цього представник вправі:

представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації та структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту, з наступних питань: брати участь та голосувати від імені Товариства на зборах засновників (членів) Повне найменування (код ЄДРПОУ – Код ЄДРПОУ ), (надалі – Біржа), що відбудуться у період чинності цієї довіреності, з будь-яких питань порядку денного цих зборів,  з правом підпису відповідних протоколів засновників (членів, учасників) Компанії, нової редакції статуту Компанії, а також інших необхідних документів; підписувати, подавати та отримувати заяви, листи, інші документи, зареєструвати нову редакцію статуту в уповноваженому органі (у Державного реєстратора, нотаріуса), вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б виконувати Товариству, як засновнику (члену, учаснику) Компанії, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання довіреності.

Довіреність видана з правом передоручення строком на Строк дії довіреності .

Довіреність видана без права передоручення строком Строк дії довіреності .

Посада представника    ______________________   ПІБ представника

Дата оновлення 29.10.2023 о 21:35:57

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово