УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про заміну сторони Договору укр

Договір №  1

про заміну сторони договору

 

Місце

Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи -Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  , який діє на підставі Підстава діяльності представника   (надалі - "Новий Виконавець"), та

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків:Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Новий Виконавець"),  

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Новий Виконавець")

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"), 

Громадянин Громадянство   ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  (надалі - "Замовник"),

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ представника , який діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "Замовник"),

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Первісний виконавець"),

Громадянин Громадянство , ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Первісний виконавець"),

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Первісний виконавець"),

і разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»

уклали цей Договір №1 від Дата Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆   (надалі – «Договір») про заміну сторони назва договору, сторона якого замінюється  від дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 про таке:

1. Сторони погодилися замінити одну із Сторін назва договору, сторона якого замінюється від дата договору, сторона якого замінюється, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 , укладеного між Замовником та Первісним виконавцем (надалі - "Основний договір"), а саме передати Новому Виконавцю усі права та обов’язки Первісного Виконавця за Основним договором.

2. Після підписання Сторонами цього Договору Новий Виконавець стає стороною Основного договору і є повним правонаступником Первісного Виконавця відносно його прав та обов‘язків за Основним договором.

3. Первісний Виконавець зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення цього Договору передати Новому Виконавцю оригінал Основного договору, а також інші документи та інформацію, які є важливими для його виконання.

4. Станом на дату підписання цього Договору Сторони погодили, що сума заборгованості Замовника перед Первісним Виконавцем за Договором  становить сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем (сума заборгованості Замовника перед первісним виконавцем, прописом (укр.) ) грн., з якої сума простроченої заборгованості становить сума простроченої заборгованості (сума простроченої заборгованості, прописом (укр.) ) грн., а сума заборгованості строк оплати якої не настав становить сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав  (сума заборгованості, строк сплати якої ще не настав, прописом (укр.) ) грн.

5. Первісний виконавець зобов’язаний  перерахувати Новому виконавцю грошову компенсацію за заміну його як сторони Основного договору у розмірі сума компенсації  (сума компенсації, прописом (укр.) ) грн., без ПДВ,  в строк до строк оплати компенсації

6. Цей Договір вступає в дію з моменту його підписання Сторонами і скріплення їх підписів печатками та діє до закінчення терміну дії Основного договору відповідно до його умов.

7. Цей Договір є невід’ємною частиною Основного договору.

8. Цей Договір складений у трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін.

АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Новий Виконавець

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail:E-mail основний

Податковий статус

П/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк - кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

 

_____________ 

Посада представника

ПІБ представника

Новий Виконавець

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків:Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою:Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

П/р № рахунку  (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

 

____________ 

ПІБ повністю

Новий Виконавець

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,

П/р № рахунку  (Валюта рахунку ) в Назва банкуАдреса банку , МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

Банк-кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

 

____________

Посада представника

ПІБ представника

Замовник

Повне найменування Ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банк: Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

п/р № рахунку  (Валюта рахунку )

IBAN IBAN

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

Банк-кореспондент Банк-кореспондентAдреса (банк-кореспондент)

рах. № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

 


Посада представника

______________ ПІБ представника

Замовник

Громадянин Громадянство   ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail E-mail

Банк: Назва банку

Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

п/р № рахунку (Валюта рахунку )

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондент

Адреса Aдреса (банк-кореспондент)

Рах. № № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

_________________

ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон представника

E-mail E-mail представника

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

п/р № рахунку (Валюта рахунку )

IBAN IBAN

Банк-кореспондент Банк-кореспондент  Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

 

_____________

ПІБ представника

 

Первісний виконавець

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код ЄДРПОУ , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

п/р № рахунку (Валюта рахунку )

IBAN IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

 

___________

ПІБ представника

Первісний виконавець

Громадянин Громадянство , ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу   Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу  р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: Інд. податковий номeр , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

 

Банк:Назва банку Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

п/р № рахунку (Валюта рахунку )

IBAN IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

рах. № № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

________________ 

ПІБ повністю

Первісний виконавець

Повне найменування , ідентифікаційний код юридичної особи - Код компанії , місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

Банк: Назва банку

Адреса: Адреса банку

МФО МФО банку

SWIFT SWIFT

п/р № рахунку (Валюта рахунку

IBAN IBAN

Банк кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

рах. № № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

 

___________

ПІБ представника