УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання волонтерської допомоги

ДОГОВІР № номер Договору

про надання волонтерської допомоги

 

м. Київ                                                                      дата Договору року

 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку (далі - Отримувач), що діє на підставі  Підстава діяльності представника , з однієї сторони та

гр. Громадянство (далі – Волонтер) ПІБ повністю (ПІБ повністю (Eng.) ) (дата народження: Дата народження , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу року) з другої сторони (далі - Сторони), уклали даний договір (далі - Договір) про наступне:

 

1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Даний Договір укладається з метою залучення Волонтера для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) Отримувачу в проекті “Українська електронна демократія” та участі в конференції стосовно цього проекту .

1.2. Волонтер виконуватиме наступну діяльність:

1.2.1. Аналіз досвіду електронної демократії Білорусії та країн СНД для впровадження його в Україні .

1.2.2. Контактування з представниками бізнесу та державних органів для виявлення потреб щодо подальшої співпраці, проведення аналізу зібраної інформації, підготовка пропозицій.

1.2.3. Допомога при організації міжнародної науково-практичної конференції щодо електронного документообігу та електронної демократії та гармонізації технічних стандартів електронних протоколів, шифрування та електронних підписів.

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Волонтер має право:

2.1.1.   Отримувати необхідні умови праці, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час роботи.

2.1.2.   Отримувати  повну  та  достовірну інформацію про порядок та умови здійснення  волонтерської  допомоги.

2.1.3.   Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалами, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб.

2.1.4.   Отримувати від рекомендації щодо характеру, якості та обсягу робіт, які йому слід зробити.

2.1.5.   Брати участь у різних проектах Отримувача з дозволу Отримувача.

2.1.6.   Припинити свою волонтерську допомогу. 

 

  1.  

2.2. Волонтер зобов’язаний:

2.2.1. Знати місію, завдання і принципи діяльності Отримувача та дотримуватися їх, укріпляти авторитет Отримувача.

2.2.2. Старанно виконувати свої обов'язки та отримані доручення.

2.2.3. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.

2.2.4. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні. 

2.3. Отримувач має право:

2.3.1. Вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів Отримувача.

2.3.2. Заохочувати працю Волонтера.

2.3.3. Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.

2.3.4. Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.

2.3.5. Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.

 

  1.  

2.4. Отримувач зобов’язаний: 

2.4.1. Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки.

2.4.2. Надавати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань.

2.4.3. Надавати Волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.

2.4.4. Документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.

2.4.5. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги.

2.4.6. Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

 

3. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

3.1. Договір діє до дата закінчення дії Договору  року.

3.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути розірвано в односторонньому порядку у випадках, коли:

3.2.1. Волонтер відмовився здійснювати волонтерську допомогу, про що повідомив Отримувача за 2 (два) тижні.

3.2.2. Отримувач відмовився від волонтерської Волонтера, про що повідомив Волонтера за 3 (три) дні.

3.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

3.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

3.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

 

 

 

Отримувач

 

Повне найменування

Волонтер

 

Гр. Громадянство

ПІБ повністю (ПІБ повністю (Eng.) )

   

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ
Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний
E-mail: E-mail основний

Адреса проживання: Адреса фактичного проживання

Документ, що посвідчує особу: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу року

 

Дата народження: Дата народження р.

Тел. Номер телефону №1

 

 

 

Посада представника

 ________________________  ПІБ представника

 

 

 ___________________________ ПІБ повністю

 

 

Дата оновлення 12.11.2021 о 15:33:49

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово