УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання послуг з нерезидентом: податкові наслідки

Податок на прибуток

Відповідно до ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо тільки підприємство не здійснює підприємницької діяльності в іншій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.

Дохід, який отримав резидент Респібліки Кіпр за договором про надання послуг з нерезидентом, оподатковується за загальною ставкою податку на прибок юридичних осіб у розмірі 12,5 %.

Відповідно до ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо тільки підприємство не здійснює підприємницької діяльності в іншій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.

Тобто прибуток, отриманий Виконавцем підлягає оподаткуванню в Україні за ставкою 18%


 

Якщо резидент здійснює або здійснював комерційну діяльність, як вказано вище, прибутки від цієї комерційної діяльності резидента можуть оподатковуватися в цій другий Державі, але тільки в тій частині, яка може бути віднесена до активів або діяльності цього постійного представництва.   У визначенні комерційного прибутку постійного представництва допускається вирахування витрат, які понесені для цілей постійного представництва, включаючи виконавчі та загальноадміністративні витрати, як у Державі, де розташоване постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці.  

 В США постійне представництво резидента України не буде оподатковуватися до моменту розподілу дивідендів між акціонерами.

Відповідно до ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи якщо підприємство Договірної Держави здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво, то в кожній Договірній Державі цьому постійному представництву приписується прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах, і діяло в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є. Під час визначення прибутку постійного представництва допускається віднімання витрат, понесених для цілей постійного представництва, у тому числі управлінських та загально-адміністративних витрат, як у Державі, де розташоване постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці.

Постійне представництво нерезидента оподатковується в Україні податком на прибуток в розмірі 18 %

Відповідно до ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи якщо підприємство Договірної Держави здійснює підприємницьку діяльність в іншій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво, то в кожній Договірній Державі цьому постійному представництву приписується прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах, і діяло в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є. Під час визначення прибутку постійного представництва допускається віднімання витрат, понесених для цілей постійного представництва, у тому числі управлінських та загально-адміністративних витрат, як у Державі, де розташоване постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці.

Тобто прибуток, отриманий постійним представництвом Виконавця на Кіпрі підлягає оподатковуванню в розмірі 12,5 %.


 

Відповідно статті 7 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал" прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.  

Податок на прибуток не сплачується до моменту розподілу дивідендів між акціонерами.

Якщо резидент здійснює або здійснював комерційну діяльність, як вказано вище, прибутки від цієї комерційної діяльності резидента можуть оподатковуватися в цій другий Державі, але тільки в тій частині, яка може бути віднесена до активів або діяльності цього постійного представництва.   У визначенні комерційного прибутку постійного представництва допускається вирахування витрат, які понесені для цілей постійного представництва, включаючи виконавчі та загальноадміністративні витрати, як у Державі, де розташоване постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці.  

На Кіпрі постійне представництво резидента США може оподатковуватися за ставкою 12,5%, але тільки в частині, яка може бути віднесена до активів або діяльності цього постійного представництва. 

Відповідно до статті 8 Конвенції між Урядом Кіпру та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи" прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.  

Податок на прибуток не сплачується до моменту розподілу дивідендів між акціонерами.

Якщо резидент здійснює або здійснював комерційну діяльність, як вказано вище, прибутки від цієї комерційної діяльності резидента можуть оподатковуватися в другій Державі, але тільки в тій частині, яка може бути віднесена до активів або діяльності цього постійного представництва.   У визначенні комерційного прибутку постійного представництва допускається вирахування витрат, які понесені для цілей постійного представництва, включаючи виконавчі та загальноадміністративні витрати, як у Державі, де розташоване постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці.  

 В Україні постійне представництво резидента США оподатковується за ставкою 18%

Відповідно статті 7 Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал" прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.  

Тобто прибуток, отриманий Виконавцем підлягає оподаткуванню в Україні за ставкою 18%

Якщо резидент здійснює або здійснював комерційну діяльність, як вказано вище, прибутки від цієї комерційної діяльності резидента можуть оподатковуватися в цій другий Державі, але тільки в тій частині, яка може бути віднесена до активів або діяльності цього постійного представництва.   У визначенні комерційного прибутку постійного представництва допускається вирахування витрат, які понесені для цілей постійного представництва, включаючи виконавчі та загальноадміністративні витрати, як у Державі, де розташоване постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці.  

 В США постійне представництво резидента Республіки Кіпр не буде оподатковуватися до моменту розподілу дивідендів між акціонерами.

Відповідно до статті 8 Конвенції між Урядом Кіпру та Урядом Сполучених Штатів Америки "Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи" прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.  

Податок на прибуток Виконавцем - резидентом Республіки Кіпр - сплачується в розмірі 12,5%

Резидент України, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Відповідно до ст. 103 ПКУ застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента. Підставою для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом  особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Тобто за наяності у Виконавця довідки про податкове резидентство іншої країни, у Замовника-резидента з'являються витрати та зникає обов'язок сплати 15% від суми виплати.

База оподаткування юридичної особи, зареєстрованої у Республіці Кіпр, зменшується на суму відповідної виплати нерезиденту за договором.

База оподаткування юридичної особи, зареєстрованої у США, зменшується на суму відповідної виплати нерезиденту за договором.

Податок на додану вартість

Згідно з п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. 

Тобто Замовник мусить сплатити ПДВ в розмірі 20%.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

Коли резидент Республіки Кіпр отримує професійні послуги з-за кордону (наприклад, юридичні, консалтингові, бухгалтерські, маркетингові, ІТ-послуги, роялті та ліцензійні права тощо), то він повинен сплачувати  ПДВ за ставкою 19% від вартості отриманих послуг. Однак це не стосується тих випадків, коли послуги, отримані з-за кордону, є звільненими від сплати ПДВ.

Найбільш поширеними виключеннями є наступні:
Послуги посередництва та ведення переговорів щодо торгівлі акціями, цінними паперами та валютами;
Страхові послуги;
Послуги стосовно певних видів нерухомості, розташованої за межами Кіпру;
Управління та аналогічні послуги, що надаються інвестиційним / пайовим фондам.

Оскільки конвенції про уникнення подвійного оподаткування не стосуються питань ПДВ, за загальним правилом на товари та послуги, що придбаваються поза територією США, нараховується податок у розмірі 4%.

Згідно з п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. 

Тобто Замовник мусить сплатити ПДВ в розмірі 20%.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

У випадку, якщо послуги постачаються постійним представництвом нерезидента в Україні, зареєстрованого платником ПДВ, то обов’язок зі сплати податкових зобов’язань з ПДВ за такими операціями несе саме постійне представництво.
 

У випадку, якщо послуги постачаються постійним представництвом нерезидента в Україні, зареєстрованого платником ПДВ, то обов’язок зі сплати податкових зобов’язань з ПДВ за такими операціями несе саме постійне представництво.

Згідно з п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. 

Тобто Замовник мусить сплатити ПДВ в розмірі 20%.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

Згідно з п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг. 

Тобто Замовник мусить сплатити ПДВ в розмірі 20%.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

Операції з надання резидентом юридичних послуг нерезиденту або філії чи офіційному представництву нерезидента не зареєстрованому платником ПДВ не є об’єктом оподаткування ПДВ, якщо місцем постачання послуг вважається місце реєстрації нерезидента за межами території України. Відповідно до пп. 186.3 Податкового кодексу України до таких послуг належать наступні:

а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);

б) рекламні послуги;

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;

ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;

д) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов'язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;

е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;

є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;

ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

Компанія-Виконавець. зареєстрована в Республіці Кіпр,  не стягує ПДВ, якщо надає послуги контрагенту-нерезиденту, який не є членом ЄС, за умови, що вона має інформацію про те, що її контрагент є оперійно активною юридичною особою з зареєстрованою адресою та / або веб-сайтом та іншими ознаками, які підтверджують наявність економічного змісту діяльності Замовника.

Податок на додану вартість на послуги, що надаються юридичній особі, зареєстрованій в іншій юрисдикції, аніж США, не нараховується.

Операції з надання резидентом юридичних послуг нерезиденту або філії чи офіційному представництву нерезидента не зареєстрованому платником ПДВ не є об’єктом оподаткування ПДВ, якщо місцем постачання послуг вважається місце реєстрації нерезидента за межами території України. Відповідно до пп. 186.3 Податкового кодексу України до таких послуг належать наступні:

а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);

б) рекламні послуги;

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;

ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;

д) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов'язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;

е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;

є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;

ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

Якщо резидент буде надавати послуги представництву нерезидента, яке буде зареєстроване платником ПДВ, місцем постачання юридичних послуг буде митна територія України і, відповідно, операція буде об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо резидент буде надавати послуги представництву нерезидента, яке буде зареєстроване платником ПДВ, місцем постачання юридичних послуг буде митна територія України і, відповідно, операція буде об’єктом оподаткування ПДВ.

Компанія-Виконавець. зареєстрована в Республіці Кіпр,  не стягує ПДВ, якщо надає послуги контрагенту-нерезиденту, який не є членом ЄС, за умови, що вона має інформацію про те, що її контрагент є оперійно активною юридичною особою з зареєстрованою адресою та / або веб-сайтом та іншими ознаками, які підтверджують наявність економічного змісту діяльності Замовника.

Податок на додану вартість на послуги, що надаються юридичній особі, зареєстрованій в іншій юрисдикції, аніж США, не нараховується.

Дата оновлення 26.04.2021 о 20:50:22

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово