УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір про надання послуг (маркетинг в соціальних мережах) (Україна, рез-рез, укр, з/без ПДВ)

ДОГОВІР №  1-1  

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник"), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі - "Замовник"), з іншої сторони, 

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. В цьому договорі наступні терміни використовуються у таких значеннях:

 • Фейсбук – соціальна мережа Facebook, веб-сайт www.facebook.com та компанія Facebook, Inc. у відповідному значенні.
 • Інстаграм – соціальна мережа Instagram, веб-сайт www.instagram.com, та компанія Facebook, Inc. у відповідному значенні.
 • Лід – це замовлення, згенероване за допомогою інструментів Фейсбук, що містить номер телефону та ім'я потенційного покупця, який натиснув кнопку «Подати замовлення» та «Купити» в рекламному оголошенні у Фейсбук.
 • Потенційний покупець – особа, яка натиснула кнопку «Подати замовлення» та «Купити» в рекламному оголошенні у Фейсбук.
 • Вартість ліду – грошова сума, яку Замовник оплачує за Лід Фейсбуку.
 • Період підтримки – кількість днів, протягом яких Виконавець (менеджер підтримки) відповідає на питання Замовника в месенджері Telegram.
 • Підтверджене замовлення – це таке замовлення, у відношенні якого потенційний покупець відповідає Замовнику за вказаним в Замовленні номером телефоном, надає дані для передачі йому товару (кур’єрською/поштовою службою чи самовивозом), а також дає згоду на нaдння послуг.
 • Непідтверджене замовлення – це таке замовлення, у відношенні якого потенційний покупець не відповідає Замовнику за вказаним у Замовлені номером телефону, та/або не надає Замовнику дані для надання йому послуг, та/або не дає згоду на надання послуг, та/або відмовився від свого замовлення.
 • Отримання – це подія, за якої покупець повністю оплатив замовлений товар та отримав його.
 • Неотримання - подія, за якої потенційний покупець по підтвердженому замовленню не оплатив товар та не отримав його.
 • Пакет послуг - набір послуг, які Виконавець надає Замовнику для організації рекламної компанії, варіанти яких викладені в Додатку № 1 до цього Договору
 • Рекламна компанія - умови налаштування рекламного аканту та оголошень в ньому в Фейсбук, які підбирає Виконавець для Замовника, та які дозволяють доносити до користувачів Фейсбук та/або Інстаграм необхідну інформацію.
 • Прибуток – сума коштів, яка вираховується за формулою: «Ціна продажу товару» - «Ціна купівлі товару» - «Ціна Ліду» = «Прибуток».
 • Бюджет рекламної компанії – вартість рекламної компанії в Фейсбук, яка сплачується Замовником на користь Фейсбук.
 • Рекламний акаунт - групування всіх дій з оголошеннями, що включає Рекламну компанію, оголошення та інформацію про оплату.
 • Менеджер підтримки – особа уповноважена Виконавцем для виконання ряду дій за цим Договором.
 • Скриншот - зображення, отримане комп'ютером, що зображає дійсно те, що бачить користувач на екрані монітора.
 • Тімв’ювєр - пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп'ютерів, обміну файлами між керуючою та керованою машинами.
 • Landing page - веб-сторінка, яка створюється для просування продажів товарів Замовником.
 • Telegram -  месенджер, програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп’ютерів, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, а також телефонувати іншим користувачам програми.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги на умовах цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх згідно цього Договору.

2.2. Умови надання та обсяг послуг, що надаються на підставі цього Договору, визначені за варіантами, викладеними в Додатку № 1 до цього Договору. Варіант надання послуг за цим Договором визначається як Пакет послуг.

2.3. Замовник самостійно обирає Пакет послуг, який він має намір отримати за цим Договором.

2.4. Підпис Замовника із зазначенням обраного Пакету послуг у Додатку № 1 є повним підтвердженням обрання ним конкретного Пакету послуг.

2.5. Умови цього Договору стають обов’язковими для Виконавця виключно після отримання від Замовника оплати обраного Пакету послуг на умовах та в строки, встановлені цим Договором.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Замовник має право отримати на умовах та в порядку цього Договору послуги згідно обраного Пакету послуг, на встановлених цим Договором умовах.

3.2. Замовник має право отримувати Послуги належної якості.

3.3. Замовник має право отримувати від Виконавця інформацію про хід надання Послуг.

3.4. Замовник зобов’язаний оплачувати послуги в строки, в порядку та на умовах цього Договору за ціною обраного Замовником Пакету послуг.

3.5. Замовник має право ініціювати зміну Пакету послуг з меншого за ціною на більший за ціною.

3.6. Замовник зобов’язаний використовувати послуги виключно для власної діяльності.

3.7. Замовник зобов’язаний забезпечити функціонування комп’ютера / ноутбука, на якому Виконавець (менеджер підтримки) віддалено буде налаштовувати Рекламну компанію в соціальній мережі за допомогою Тімв’ювєр або через бізнес-менеджер у Фейсбук.

3.8. Замовник зобов’язаний створити сторінку в Фейсбук.

3.9. Замовник зобов’язаний не передавати будь-яким способом інформацію, отриману від Виконавця, третім особам. В разі порушення цієї умови Замовник несе відповідальність, встановлену цим Договором.

3.10. Замовник зобов’язаний встановити на комп’ютер / ноутбук, призначений для налаштування Рекламної компанії  Telegram та Тімв’ювєр.

3.11. Замовник зобов’язаний самостійно перереєструвати сторінку Фейсбук у відповідності з інструкцією, наданою Виконавцем, у випадку блокування рекламного аканту Фейсбук.

3.12. Замовник має право отримувати консультації з питань, що виникають у Замовника  під час надання йому послуг, шляхом обміну повідомленнями в Telegram або шляхом надання Виконавцем (менеджером підтримки) відповідей по телефону с 9-00 год. до 19-00 год. з понеділка по п’ятницю, при цьому строк відповіді на запитання становить не більше трьох годин з моменту відправки питання.

3.13. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю всю необхідну інформацію для надання послуг за цим Договором, при цьому самостійно забезпечувати повноту, актуальність, точність, достовірність такої інформації, а також дотримуватися вимог Виконавця щодо формату надання такої інформації.

3.14 Виконавець за згодою Замовника може перенести дату запланованого запуску на конкретно обрану і узгоджену дату.

3.15. Виконавець має право отримувати від Замовника плату в строки та на умовах, визначених цим Договором.

3.16. Виконавець має право вимагати від Замовника надання необхідної інформації для правильного створення Рекламної компанії.

3.17. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг, залишаючись відповідальним перед Замовником за невиконання/неналежне виконання умов Договору.

3.18. Виконавець зобов’язаний консультувати Замовника з питань, що виникли у Замовника під час надання йому послуг, шляхом обміну повідомленнями в Telegram (за номером телефону) або шляхом надання Виконавцем (менеджером підтримки) відповідей по телефону с 9-00 год. до 19-00 год. з понеділка по п’ятницю, при цьому строк відповіді на запитання становить не більше трьох годин з моменту відправки питання.

3.19. Виконавець зобов’язаний приступити до надання послуг на умовах обраного Пакету послуг не пізніше наступного робочого дня за днем отримання від Замовника оплати вартості обраного ним Пакету послуг на умовах та в строки, погоджені в Додатку № 1 до цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

 

4.1. Виконавець визначає Бюджет рекламної компанії при налаштуванні Рекламного акаунту Замовника в соціальній мережі Фейсбук з урахуванням кількості Лідів, передбачених обраним Замовником Пакетом послуг. Якщо Замовник не згодний з визначеним Виконавцем Бюджетом рекламної компанії, то Замовник має право змінити Бюджет рекламної компанії, але в такому випадку Виконавець звільняється від гарантій, наданих за відповідним Пакетом послуг, а послуги в цілому вважаються наданими в повному обсязі.  

4.2. Замовник самостійно оплачує на користь Фейсбук розміщення реклами способом, на умовах та за ціною, встановленими Фейсбук.

4.3. Виконавець підбирає Замовнику товар(и), які за оцінкою Виконавця користується попитом та може забезпечити отримання Замовнику кількості Лідів, передбачених обраним Пакетом послуг.

4.4. Виконавець забезпечує Замовника первісною інформацією про модель товару, ціну продажу та придбання.

4.5. Виконавець надає Замовнику інформацію про контактні дані постачальників товару.

4.6. Замовник підтверджує, що Виконавець роз’яснив йому те, що вартість Ліду залежить від часу включення Замовником реклами на Фейсбук чи Інстаграм, а також від того, чи додержуватиметься Замовник інструкцій Виконавця. Якщо Замовник не додержується інструкцій, а його дії або бездіяльність призводить до підвищення вартості Ліда, то Виконавець не несе за це відповідальність, а послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі, а повернення оплати не здійснюється.

4.7. Інформація, надана Виконавцем Замовнику є власністю Виконавця.

4.8. Вся інформація, отримана Замовником від Виконавця, є конфіденційною та такою, що становить комерційну таємницю Виконавця., яку Замовник зобов’язаний зберігати в таємниці.

4.9. Сторони домовились, що цей Договір, його текст, додатки до нього, матеріали, інформація, відомості, які стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть розголошуватися чи передаватися будь-яким третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, яка їх надала, за виключенням випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів, необхідних для виконання Договору або зі сплатою податків,  або обумовлена виконанням Стороною обов’язків за цим Договором.

4.10. Для цілей Договору робочими днями вважаються всі дні тижня, крім вихідних днів – суботи і неділі, та святкових і неробочих днів відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

 

5.1. Ціна Договору дорівнює вартості обраного Замовником Пакету послуг. Вартість Пакету послуг визначається в гривні в Додатку № 1.

5.2. Замовник зобов’язаний оплатити вартість обраного Пакету послуг на умовах, узгоджених Сторонами в Додатку № 1 до цього Договору.

5.3. Замовник оплачує послуги шляхом перерахування визначеної згідно цього Договору суми грошових коштів на банківський рахунок Виконавця за реквізитами, наданими Виконавцем. Сторони мають право узгодити інший порядок оплати послуг.

5.4. Послуги налаштування Рекламної компанії вважаються наданими Виконавцем Замовнику, коли на рекламному акаунті Замовника в соціальній мережі Фейсбук відображається налаштована Рекламна компанія. Якщо ж Замовник видалив Рекламну компанію з акаунту, то належним доказом надання послуг Виконавцем вважаються зроблені Виконавцем скріншоти аканту Замовника по закінченню налаштування Рекламної компанії.

5.5. Після завершення налаштування Рекламної компанії Виконавець направляє Замовнику акт приймання-передачі наданих послуг будь-яким шляхом, передбаченим цим Договором. Замовник зобов’язаний підписати акт приймання-передачі наданих послуг та повернути його Виконавцю. Якщо Виконавець не отримав підписаний Замовником акт приймання-передачі наданих послуг протягом п'яти днів з дати відправки його Замовнику, то послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі.

5.6. Замовник самостійно оплачує рекламу на Фейсбук та Інстаграм.

5.7. Оплата Замовником вартості послуг вважається здійсненою після отримання Виконавцем в повному обсязі всієї суми грошових коштів, що становлять вартість обраного Замовником Пакету послуг.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У випадку якщо рішення спору шляхом переговорів  стане неможливим, такий спір може бути передано на розгляд суду згідно чинного законодавства України.

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком виникнення обставин непереборної сили, які виникли після підписання даного Договору та настання яких неможливо було передбачити перед підписання Договору.

7.2. Під непереборною силою в даному Договорі Сторони розуміють: війну, військові дії, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, громадські хвилювання, пожежі, повені, рішення органів влади, вірусні атаки, перебої в роботі інтернет-ресурсів, провайдерів чи програмного забезпечення, які роблять неможливим виконання умов даного Договору.

7.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана інформувати іншу Сторону про виникнення таких обставин.

7.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили строк виконання обов’язків Сторін переноситься на строк, протягом якого діють такі обставини та їх прямі наслідки.

7.5. У випадку якщо строк обставин непереборної сили перевішує 7 днів кожна зі сторін має право розірвати Договір, при цьому сплачені кошти не повертаються Виконавцем Замовнику.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Цей Договір діє до останнього дня інформаційної підтримки, яка передбачена умовами обраного Замовником Пакету послуг.

8.2. Кожна із Сторін має право розірвати даний договір в односторонньому порядку у випадку порушення іншою Стороною зобов'язань, встановлених даним договором, повідомивши іншу Сторону про розірвання договору в письмовій формі за 5 (п’ять) календарних днів до моменту розірвання. При цьому Сторона, яка розірвала договір, не несе відповідальності за понесені іншою Стороною збитки».

8.3. Зобов’язання Замовника у відношенні збереження конфіденційності та таємності отриманої від Виконавця інформації діють безстроково.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно цього Договору.

9.2. Якщо за умовами цього Договору Замовник оплатив частину вартості обраного Пакету послуг, але прострочив оплату наступної частини вартості більш ніж на п’ять банківських днів, то в такому випадку сплачена сума вважається штрафом за порушення умов оплати та поверненню Замовнику не підлягає.

9.3. У випадку передачі Замовником будь-яким способом інформації, отриманої від Виконавця, третім особам, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф за кожний такий випадок в розмірі вартості обраного Замовником Пакету послуг.

9.4. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику у випадку, якщо Замовник втратив свої облікові дані в Фейсбук, або Рекламний кабінет був заблокований Фейсбуком.

 

9.5. Виконавець не несе відповідальність та не повертає Замовнику оплату у наступних випадках:

 • в разі простою Рекламної компанії у випадку несвоєчасної оплати Замовником Лідів чи реклами на користь Фейсбук;
 • в разі простою рекламної компанії через не включення / відключення її Замовником через будь-яку причину;
 • в разі відсутності обумовленої кількості Лідів у випадку, коли акаунт Замовника був заблокований Фейсбук, а також у випадку відхилення Фейсбук оплати Замовника;
 • в разі відсутності або зниження кількості Отримань, якщо вони зменшується через появу у Замовника Неотримань та/або Непідтверджених замовлень, та/або зросту вартості Ліда до 6 (шести) доларів США та вище з причини того, Замовник не додержувався інструкцій Виконавця;
 • в разі наявності у Замовника та/або у третіх осіб будь-яких непрямих збитків та/або упущеної вигоди, не залежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість спричинення таких збитків в конкретній ситуації чи ні;
 • в разі заподіяння будь-якої шкоди внаслідок дій або бездіяльності чи порушення Договору Замовником;
 • у відношенні якості доступу до інформації Замовника, що пов’язано з якістю функціонування мереж Інтернет-провайдера, телефонного зв'язку, функціонуванням абонентського обладнання, невідповідною роботою комп’ютера Замовника чи іншими обставинами, що перебувають поза компетенцією чи волею Виконавця;
 • в разі заподіяння будь-яких наслідків, що виникли після спливу строку дії цього Договору, в тому числі прямих чи непрямих збитків, штрафних санкцій, упущення вигоди, а також інші збитки майнового чи іншого характеру.

9.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за дії постачальників товарів, які постачаються Замовнику та/або за якість товарів, що постачаються Замовнику постачальниками.

9.7. Замовник має право вимагати від Виконавця повернути йому 50 % від вартості оплаченого ним Пакету послуг в разі, якщо протягом перших п'яти днів безперервної роботи Рекламної компанії у Замовника не було Лідів. Першим днем роботи Рекламної компанії в соціальній мережі вважається день, коли в Рекламній компанії з’явилися витрати і ці витрати збільшуються від початку дня к кінцю. Рекламна компанія в мережі вважається працюючою безперервно п’ять днів, якщо кожен день, починаючи з першого дня роботи, вона працювала не менше 12 годин в день безперервно. Умови цього пункту застосовуються виключно у випадку, якщо протягом перших п'яти днів безперервної роботи Рекламної компанії у Замовника не було Лідів внаслідок дій чи бездіяльності Виконавця. Якщо Замовник не отримав Ліди протягом перших п'яти днів безперервної роботи Рекламної компанії внаслідок власних дій або бездіяльності, або через відмову Замовника від виконання цього Договору, або через будь-які інші обставини, що не залежать від волі чи можливостей Виконавця, то в такому випадку умови цього пункту не діють.

9.8. Замовник має право вимагати від Виконавця повернути йому 70 % від вартості оплаченого ним Пакету послуг в разі, якщо Замовником не було отримано Ліди в кількості та в строк, що обумовлені обраним ним Пакетом послуг. Умови цього пункту застосовуються виключно у випадку, якщо Замовником не було отримано Ліди в кількості та в строк, що обумовлені обраним ним Пакетом послуг, внаслідок дій чи бездіяльності Виконавця. Якщо Замовник не отримав Ліди в кількості та в строк, що обумовлені обраним ним Пакетом послуг, внаслідок власних дій або бездіяльності, або через відмову Замовника від виконання цього Договору, або через будь-які інші обставини, що не залежать від волі чи можливостей Виконавця, то в такому випадку умови цього пункту не діють.

9.9. В разі, якщо Замовник з будь-яких власних міркувань вирішив припинити співпрацю з Виконавцем і вимагає повернення сплачених коштів, останній зараховує оплачену суму пакету послуг як надання інформаційно-консалтингових послуг у сфері маркетингу.

9.10. В разі надання Замовником Виконавцю недостовірної, неактуальної чи неповної інформації Виконавець не несе відповідальності за будь-які несприятливі наслідки, що настали для Замовника.

 

10. ІНШІ УМОВИ

 

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Документи, (в тому числі повідомлення) направлені Виконавцем Замовнику в електронному вигляді на електронні пошти, вказані в цьому Договорі, вважаються отриманими Замовником в момент їх відправлення та визнаються Сторонами такими, що породжують юридичні наслідки, а також є повноцінним документами аналогічно документам, що виготовлені в письмовій формі.  

10.3. Сторони погодили, що належними та допустимими доказами обставин, що мають відношення до цього Договору вважаються електронні листи, направлені на вказані в цьому Договорі електронні пошти, повідомлення в Telegram, направлені на номера телефонів, вказані в цьому Договорі.

10.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

10.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку    МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN:  № рахунку

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

 

Додаток № № допугоди1

до Договору про надання послуг № 1-1 від  00.00.2018

 

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Пакети послуг (детальний опис)

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Ціна з ПДВ

Сума

назва обраного пакету(ів)

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

Разом без ПДВ: 

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ:    

ПДВ в загальній вартості товару

Разом до сплати:

Загальна вартість товару з ПДВ

Строк  оплати:зазначте строк оплати, наприклад конкретну дату або подію (підписання акту, виставлення рахунку Виконавцем тощо))

Строк надання послуг: зазначте строк надання послуг, бажано конкретну дату або "5 (п'ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору"

До сплати: прописом (укр.) .

Назва

Од.

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

назва обраного пакету(ів)

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

Всього без ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Строк  оплати:зазначте строк оплати, наприклад конкретну дату або подію (підписання акту, виставлення рахунку Виконавцем тощо))

Строк надання послуг: зазначте строк надання послуг, бажано конкретну дату або "5 (п'ять) робочих днів з моменту підписання цього Договору"

До сплати: прописом (укр.) .

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО банку МФО

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

За Виконавця

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Виконавця

____________________  ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Замовник

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

За Замовника

___________________ ПІБ повністю

Рахунок № 1 від 00.00.2018 р.

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку    МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Отримувач (Виконавець):

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

Отримувач (Виконавець):

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Платник (Замовник):

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Інше 1

Платник (Замовник):

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

ІПН Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

IBAN: IBAN

Назва

Од.

Кількість

Ціна з ПДВ, грн

Сума, грн

назва робіт

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару з ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ

Разом без ПДВ:

Загальна вартість товару без ПДВ

ПДВ:      

ПДВ в загальній вартості товару

Разом до сплати:

Загальна вартість товару з ПДВ

До сплати: прописом (укр.) .

Назва

Од.

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

назва робіт

шт.

Кількість одиниць товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Загальна вартість товару без ПДВ

Всього без ПДВ

Загальна вартість товару без ПДВ

Всього на суму: прописом (укр.) .

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Виконавець

 

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Виконавець

 

____________________  ПІБ повністю

Дата оновлення 02.10.2023 о 14:10:56

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Зміст

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10. ІНШІ УМОВИ

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продиктуйте текст для пошуку
Готово