УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір поставки транспортного засобу між країнами ЄС EXW частковая, (укр-англ), універсальний

Договір поставки транспортного засобу між країнами ЄС EXW частковая

№ 2019/02-1

 

м. Київ             

Дата укладення Договор, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Contract for the delivery of a vehicle                 between EU countries is EXW partial   

 No. 2019/02-1

 

Kyiv

Дата укладення Догово, (напр.:May 1, 2021)📆

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Seller"), on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Seller"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі   Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Seller"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з другої сторони,  

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Buyer"), on the other hand, 

 

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з другої сторони,   Private enterpreneurПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Buyer"), on the other hand, 

Повне найменування , що зареєстроване за адресою , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з другої сторони,  

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Buyer"), on the other hand, 

 

надалі разом іменуються – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Договір поставки транспортного засобу між країнами ЄС EXW частковая № 2019/02-1 , надалі за текстом іменується – “Договір”, про наступне:

hereinafter collectively referred to as the “Parties” and each individually as the “Party”, have entered into this Contract for the delivery of a vehicle between EU countries is EXW partial No. 2019/02-1 , hereinafter the “Agreement”, as follows:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Продавець продає, а Покупець покупає на умовах EXW (Инкотермс 2000):

-  назва авто, дата випуску, номер шасі, номер кузова (надалі - Товар) .

Товар не новий, що був у вжитку.

Товар постачається однією партією.

1.1. The Seller sells and the Buyer buys on EXW terms (Incoterms 2000):

name of the car, date of issue, chassis number, body number (hereinafter - Product) .

The product is not new, it was used.

The product is delivered in one batch.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ

2. PRICE AND TOTAL AGREEMENT VALUE

2.1. Ціна та загальна вартість Товару складає Загальна вартість товару без ПДВ  гривень ( прописом (укр.)  гривень); на умовах постачання “Ex Works Місто, Країна (укр)

2.2. Ціна нетто-експортна, тверда, не підлягає зміні в межах дії цього Договору та дійсна при постачанні Товару до Дата кінцевої передплати, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

2.1. The Agreement value is:

Загальна вартість товару без ПДВ UAH (прописом (eng.) ) UAH); on terms of supply “Ex Works Місто, Країна (англ) ".

2.2. The price is net export, firm, not subject to change within the scope of this Contract and is valid upon delivery of the Goods by the Дата кінцевої передплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ

2. PRICE AND TOTAL AGREEMENT VALUE

2.1. Ціна та загальна вартість Товару складає Загальна вартість товару без ПДВ доларів США (прописом (eng.) доларів США); на умовах постачання “Ex Works  Місто, Країна (укр)

2.2. Ціна нетто-експортна, тверда, не підлягає зміні в межах дії цього Договору та дійсна при постачанні Товару до Дата кінцевої передплати, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

2.1. The price and total cost of the Product is

Загальна вартість товару без ПДВ USD (прописом (eng.) ) USD (US dollars); on terms of supply “Ex Works Місто, Країна (англ) ".

2.2. The price is net export, firm, not subject to change within the scope of this Contract and is valid upon delivery of the Goods by the Дата кінцевої передплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ

2. PRICE AND TOTAL AGREEMENT VALUE

2.1. Ціна та загальна вартість Товару складає  Загальна вартість товару без ПДВ Євро (прописом (укр.) Євро); на умовах постачання “Ex Works  Місто, Країна (укр) ”.

2.2. Ціна нетто-експортна, тверда, не підлягає зміні в межах дії цього Договору та дійсна при постачанні Товару до Дата кінцевої передплати, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

2.1. The price and total cost of the Product isЗагальна вартість товару без ПДВ EUR (прописом (eng.)  EUR); on terms of supply “Ex Works Місто, Країна (англ) ".

2.2. The price is net export, firm, not subject to change within the scope of this Contract and is valid upon delivery of the Goods by the Дата кінцевої передплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

3. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3. PAYMENT TERMS

3.1. Оплата провадиться Покупцем наступним чином:
1) Процент початкової передплати % покупної ціни (тобто Розмір початкової передплати гривень) оплачуються протягом 3 днів із моменту підписання контракту.
2) Процент кінцевої передплати % покупної ціни (тобто Розмір кінцевої передплати гривень) оплачуються перед передачею автомобіля і не пізніше Дата кінцевої передплати, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

Валюта платежу – гривня.

 

3.1. Payment is made by the Buyer as follows:

1) Процент початкової передплати % of the purchase price (i.e. Розмір початкової передплати hryvnia (UAH)) are paid within 3 days from the moment of signing the contract.
2) Процент кінцевої передплати % of the purchase price (i.e. Розмір кінцевої передплати hryvnia (UAH)) are paid before handing over the car and no later than Дата кінцевої передплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

The currency of payment is hryvnia (UAH).

 

3. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3. PAYMENT TERMS

3.1. Оплата провадиться Покупцем наступним чином:
1) Процент початкової передплати % покупної ціни (тобто Розмір початкової передплати доларів США) оплачуються протягом 3 днів із моменту підписання контракту.
2) Процент кінцевої передплати % покупної ціни (тобто Розмір кінцевої передплати доларів США) оплачуються перед передачею автомобіля і не пізніше Дата кінцевої передплати, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

Валюта платежу – долар США

 

3.1. Payment is made by the Buyer as follows:

1) Процент початкової передплати % of the purchase price (i.e. Розмір початкової передплати  USD) are paid within 3 days from the moment of signing the contract.
2) Процент кінцевої передплати % of the purchase price (i.e. Розмір кінцевої передплати  USD) are paid before handing over the car and no По ширині later than Дата кінцевої передплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

The currency of payment is USD.

 

 

3. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3. PAYMENT TERMS

3.1. Оплата провадиться Покупцем наступним чином:
1)   Процент початкової передплати % покупної ціни (тобто Розмір початкової передплати Є вро) оплачуються протягом 3 днів із моменту підписання контракту.
2) Процент кінцевої передплати % покупної ціни (тобто Розмір кінцевої передплати Євро) оплачуються перед передачею автомобіля і не пізніше Дата кінцевої передплати, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

Валюта платежу – ЄВРО.

3.1. Payment is made by the Buyer as follows:

1) Процент початкової передплати % of the purchase price (i.e. Розмір початкової передплати Euro) are paid within 3 days from the moment of signing the contract.
2) Процент кінцевої передплати % of the purchase price (i.e. Розмір кінцевої передплати Euro) are paid before handing over the car and no later than Дата кінцевої передплат, (напр.:May 1, 2021)📆 .

The currency of payment is EUR.

4. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

4. SUPPLY TERMS

4.1. Продавець зобов'язується приготувати до постачання зазначений у договорі Товар протягом 5 (5, прописом (укр.) ) календарних днів з дати внесення передоплати Покупцем.
Передумовою відвантаження Товару є надходження з цього приводу Продавця повної суми.

Місце передачі автомобіля: Адреса складу Продавця (укр)

Покупець зобов'язаний доставити Товар на територію країни своєї реєстрації не пізніше Строк доставки Тов, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

4.2. Недотримання Покупцем пункту 3.1. цього Договору, можуть спричинити затримки у поставці Товару, за які Продавець не несе відповідальності.

4.1. The Seller undertakes to prepare the Goods specified in the contract for delivery within 5   (5, прописом (eng.) ) calendar days from the date of the advance payment by the Buyer.

The prerequisite for the shipment of the Goods is receipt of the full amount by the Seller in this regard.

Place of delivery of the car: Адреса складу Продавця (англ)

The Buyer is obliged to deliver the goods to the territory of the country of registration no later than the term of delivery of the goods Строк доставки То, (напр.:May 1, 2021)📆 .

4.2. Non-compliance by the Buyer with clause 3.1. of this Contract, may cause delays in the delivery of the Goods, for which the Seller is not responsible.

5. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

5. TECHNICAL DOCUMENTATION

5.1. Транспортний засіб буде укомплектовано наступною документацією:
     • Рахунок-фактура, виписаний Продавцем;

     • Оригінал технічного паспорту;

     • Акт прийому-передачі.

5.1. The vehicle will be equipped with the following documentation:
• Invoices issued by the Seller;

• Original technical passport;

• Аn act of acceptance and transfer.

6. ФОРС-МАЖОР ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6. FORCE MAJEURE AND LIABILITY

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, як пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії, і якщо ці обставини мали безпосередній вплив на виконання зобов'язань за контрактом. Передбачається, що кожна зі сторін має вжити всіх необхідних заходів для зменшення наслідків такого форс-мажору. Якщо обставини форс-мажору тривають понад 4 місяці, сторони вирішуватимуть, продовжуватимуть або завершуватимуть дію цього Договору.

6.1. The Parties are released from responsibility for partial or complete non-fulfillment of obligations under this Contract, if this non-fulfillment was the result of force majeure circumstances, such as fire, flood, earthquake, military actions, and if these circumstances had a direct impact on the fulfillment of obligations under the contract. It is assumed that each of the parties must take all necessary measures to reduce the consequences of such force majeure. If the circumstances of force majeure last more than 4 months, the parties will decide whether to extend or terminate this Contract. 

6.2. Про початок дії обставин форс-мажору, які перешкоджають виконанню зобов'язань за контрактом, протилежна Сторона повинна бути негайно повідомлена телексом або факсом. Наявність та тривалість обставин форс-мажору має бути підтверджено відповідною Торговою палатою

6.2. The opposite Party must be immediately notified by telex or fax about the onset of force majeure circumstances that prevent the fulfillment of obligations under the contract. The presence and duration of force majeure circumstances must be confirmed by the relevant Chamber of Commerce.

.6.3. У разі невиконання Продавцем п 4.1 цього Договору він сплачує Покупцеві штраф у розмірі 0.05% вартості товару за кожен день прострочення. Це діє під час виконання Покупцем умов оплати відповідно до п.3 цього Договору.
Сплата штрафу не звільняє сторін від виконання умов Договору.

6.3. If the Seller fails to fulfill clause 4.1 of this Agreement, he shall pay the Buyer a fine in the amount of 0.05% of the value of the goods for each day of delay. This applies when the Buyer fulfills the terms of payment in accordance with Clause 3 of this Agreement.
Payment of the fine does not exempt the parties from fulfilling the terms of the Agreement.

7. АРБІТРАЖ

7. ARBITRATION

7.1. Усі суперечки підлягають вирішенню шляхом переговорів.

7.2. Якщо цього не буде досягнуто, то всі суперечки та розбіжності підлягають вирішенню в суді СУД: Місто, Країна (укр) . Застосоване матеріальне право – Застосоване матеріальне право (укр) .

7.1. All disputes are subject to negotiation.                                        

7.2. If this is not achieved, all disputes and disagreements shall be resolved in the court of СУД: Місто, Країна (англ) . Applicable substantive law is Застосоване матеріальне право (англ) .

8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8. GENERAL PROVISIONS

8.1. Все листування та переговори, які раніше мали місце між Сторонами, після укладення цього Контракту втрачають чинність.

8.1. All correspondence and negotiations that previously took place between the Parties shall cease to be valid after the conclusion of this Contract.

8.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Контракту мають силу, якщо вони виконані у письмовій формі та підписані кожною із сторін.

8.2. Any changes and additions to this Agreement are valid if they are made in writing and signed by each of the parties. 

8.3. Цей Контракт підписано у двох ідентичних за змістом примірниках українською та англійською мовами - по одному примірнику для кожної із Сторін.

8.3. This Contract is signed in two identical copies in the Ukrainian and English languages - one copy for each of the Parties.

8.4. Цей Контракт набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до Дата закінчення дії Контракту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 .

8.4. This Contract enters into force from the moment of its signing by the Parties and is  valid until Дата закінчення дії Контракт, (напр.:31 December 2021)📆 .

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

9. ADDRESSES AND BANKING DETAILS

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП СтильКод ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual entepreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual entepreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

Додаток №1

до Договору купівлі-продажу обладнання № 2019/02-1

від Дата укладення Контракту, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

Annex 1 to

до Equipment sale and purchase agreement № 2019/02-1

dd Дата укладення Контракт, (напр.:31 December 2021)📆

 

 

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

SPECIFICATION

 

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт.)

Кількість   (шт.)

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт.)

Кількість   (шт.)

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт.)

Кількість   (шт.)

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт.)

Кількість   (шт.)

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

2

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Quantity (items.)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Quantity (items.)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Кількість одиниць товару

2

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

 

Кількість одиниць товару

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП СтильКод ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual entepreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual entepreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 2019-1

від Дата Специфікаці, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

До Договору купівлі-продажу обладнання №2019/02-1

від Дата укладення Договор, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

SPECIFICATION № 2019-1

dd Дата Специфікац, (напр.:May 1, 2021)📆

до Equipment sale and purchase agreement  №2019/02-1

dd Дата укладення Догово, (напр.:May 1, 2021)📆

 

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт. )

Кількість   (шт.)

Вартість з урахуванням ПДВ, грн.

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

Value with including VAT (UAH)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару Загальна вартість товару з ПДВ
 

Сума без ПДВ

Value without VAT

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT

ПДВ в загальній вартості товару

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Total value including VAT: Загальна вартість товару з ПДВ UAH прописом (eng.)

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт. )

Кількість   (шт.)

Вартість з урахуванням ПДВ, грн.

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

Value with including VAT (UAH)

1

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

2

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ) `

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Сума без ПДВ

Value without VAT

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT

20 % від загальної вартості товару 1 і 2

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: додайте вартітсь товару 1 і 2 грн. (додайте вартітсь товару 1 і 2, прописом (рус.) ).

Total value including VAT: додайте вартітсь товару 1 і 2 UAH (додайте вартітсь товару 1 і 2, прописом (eng.) ).

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт. )

Кількість   (шт.)

Вартість з урахуванням ПДВ, грн.

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

Value with including VAT (UAH)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT

ПДВ в загальній вартості товару

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Total value including VAT: Загальна вартість товару з ПДВ UAH (прописом (eng.) )

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна без урах. ПДВ (за 1шт)

Ціна з урах. ПДВ (за 1 шт. )

Кількість   (шт.)

Вартість з урахуванням ПДВ, грн.

 

Title

Designation, other characteristic

Price excluding VAT (1 pc)

Price including  VAT (1 pc)

Quantity  (items.)

Value with including VAT (UAH)

1

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару без ПДВ

2

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Сума ПДВ

20 % від загальної вартості товару 1 і 2

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: додайте вартітсь товару 1 і 2 з ПДВ грн. (додайте вартітсь товару 1 і 2 з ПДВ, прописом (укр.) ).

Total value including VAT: 

додайте вартітсь товару 1 і 2 з ПДВ UAH (додайте вартітсь товару 1 і 2, прописом (eng.) ).

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1 шт. без ПДВ) 

Кількість (шт.)

Вартість без ПДВ, грн

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. exclosing VAT)

Quantity (items.)

Price  exclosing VAT (UAH)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість без урахування ПДВ: : Загальна вартість товару без ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Total value excluding VAT: Загальна вартість товару без ПДВ UAH прописом (eng.)

 

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1 шт. без ПДВ) 

Кількість    (шт.)

Вартість без ПДВ, грн

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. exclosing VAT)

Quantity  (items.)

Price exclosing VAT (UAH)

1 Найменування товару інші характеристики товару Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ
2 Найменування товару інші характеристики товару Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість без урахування ПДВ: Додайте загальну вартість товару 1 і 2 (без ПДВ) грн. (Додайте загальну вартість товару 1 і 2 (без ПДВ), прописом (укр.) ).

Total value excluding VAT: додайте вартітсь товару 1 і 2 UAH (Додайте загальну вартість товару 1 і 2 (без ПДВ), прописом (eng.) ).

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП СтильКод ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)