УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Договір поруки (укр-англ) копия

Договір поруки № Номер договору

Surety Agreement № Номер договору

м. місто  

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

The city of місце (англ)

Дата договор, (напр.:May 1, 2021)📆

 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю , (надалі – «Поручитель»), з однієї сторони, та

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Surety”), on the one hand, and

 

Повне найменування , що іменується в подальшому “Поручитель”, в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , hereinafter called “the Surety”, represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)   acting under the Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one hand, and

Повне найменування , (реєстраційний номерКод компанії ) що іменується в подальшому “Поручитель”, в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) (registration numberКод компанії ), hereinafter called  “the Surety”, represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП , що іменується в подальшому “Поручитель”, з однієї сторони, та

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.) (hereinafter referred to as “the Surety”), on the one hand, and

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю ,  (надалі – «Кредитор»), з іншої сторони,

Citizen of  Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Кредитор"), з іншої сторони,

Повне найменування (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

Повне найменування , (реєстраційний код Код компанії ), в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , діючого на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Кредитор"), з іншої сторони,

Повне найменування (Eng.) (registration number Код компанії ), represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , conducting its activities under the Підстава діяльності представника (Eng.) , (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

ФОП ПІБ ФОП , що іменується в подальшому “Кредитор”, з іншої сторони,

Private enterpreneur  ПІБ ФОП (Eng.) (hereinafter referred to as “the Lender”), on the other hand, 

які далі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі – «Договір») про наступне:

hereinafter referred to collectively as “the Parties”, and individually referred to as “the Party”, have entered into this agreement (hereinafter referred to as “the Agreement”) on the following:

1. Предмет Договору

1. Subject matter of the Agreement

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як Покупцем та  Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )  як Продавцем , (надалі – «Боржник»).

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 with all changes and additions (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as the Buyer and  Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code Код ЄДРПОУ ) as the Seller (hereinafter referred to asthe Debtor”).

 

1. Предмет Договору

1. Subject matter of the Agreement

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від Дата основного Договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як Покупцем та  Повне найменування (код ЄДРПОУ Код компанії )  як Продавцем, (надалі – «Боржник»).

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 with all changes and additions (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as the Buyer and  Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code Код компанії ) as the Seller (hereinafter referred to asthe Debtor”).

1. Предмет Договору

1. Subject matter of the Agreement

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як Покупцем та фізичною особою-підприємцем  ПІБ ФОП   (код ЄДРПОУ Інд. податковий номeр ) як Продавцем, (надалі – «Боржник»).

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 with all changes and additions (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as the Buyer and ltgal entity ПІБ ФОП (Eng.) (EDRPOU code Інд. податковий номeр ) as the Seller (hereinafter referred to asthe Debtor”).

1. Предмет Договору

1. Subject matter of the Agreement

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як Продавцем та  Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )  як Покупцем, (надалі – «Боржник»).

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 with all changes and additions (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as the Seller and  Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code Код ЄДРПОУ ) as the Buyer (hereinafter referred to asthe Debtor”).

1. Предмет Договору

1. Subject matter of the Agreement

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як Продавцем та  Повне найменування (код ЄДРПОУ Код компанії )  як Покупцем, (надалі – «Боржник»).

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 with all changes and additions (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as the Seller and  Повне найменування (Eng.) (EDRPOU code Код компанії ) as the Buyer (hereinafter referred to asthe Debtor”).

1. Предмет Договору

1. Subject matter of the Agreement

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Кредитора Зазначте назву , номер, дату і сторони Основного договору  № номер основного договору  від Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆  з усіма змінами і доповненнями (надалі – «Основний договір»), укладеного між Кредитором як Продавцем та фізичною особою - підприємцем ПІБ ФОП   (код ЄДРПОУ Інд. податковий номeр ) як Покупцем, (надалі – «Боржник»).

1.1. This Agreement ensures the Lender's claims under the зазначте назву осн. договору англ No. номер основного договору dated Дата основного Договору, (напр.:May 1, 2021)📆 with all changes and additions (hereinafter referred to as “the Basic Agreement”), signed between the Lender as the Seller and ltgal entity ПІБ ФОП (Eng.) (EDRPOU code Інд. податковий номeр ) as the Buyer (hereinafter referred to asthe Debtor”).

Згідно умов Основного договору  Боржник зобов’язаний поставити Покупцю Товар в обсязі Обсяг поставки (Обсяг поставки, прописом (укр.) ) Одиниця виміру у р.в.  з Строк поставки з, (напр.:1 травня 2021 року)📆 по Строк поставки по, (напр.:1 травня 2021 року)📆  по ціні Ціна товару за одиницю виміру за 1 Одиниця виміру у з.в. , на загальну суму Загальна сума контракту  (Загальна сума контракту, прописом (укр.) ), з оплатою протягом 15 календарних днів після Місяця постачання, та на інших умовах, передбачених Основним договором.

Under the terms of the Basic agreement the Debtor is obliged to supply the Buyer with good in the amount of Обсяг поставки (Обсяг поставки, прописом (eng.) ) Одиниця виміру у р.в.(англ) from Строк поставки , (напр.:May 1, 2021)📆 to Строк поставки п, (напр.:May 1, 2021)📆 at a price Ціна товару за одиницю виміру of Одиниця виміру у з.в.(англ) which is Total Contract Price Загальна сума контракту  (Загальна сума контракту, прописом (eng.) ), with payment within 15 calendar days after the Month of delivery, and on other terms prescribed by the Basic agreement.

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання  Боржником усіх його зобов`язань перед Кредитором, що виникли з Основного договору, укладеного між Кредитором та Боржником, в повному обсязі існуючих на теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. 

The Surety guarantees to the Lender for the meeting in full by the Debtor of all its obligations, existing at the present time, as well as those which can arise in future to the Lender, resulting from the Basic Agreement, signed between the Lender and the Debtor.   

1.2. Поручитель засвідчує, що він ознайомлений з умовами Основного договору та повністю погоджується з ними, зокрема:

1.2.1. сума Основного договору (тобто, вартість назва Товару у р.в. (укр) , отриманого та/або такого, що буде отримано Кредитором від Боржника – Загальна сума контракту) розраховується як Договірна Ціна помножена на Договірний обсяг; термін повного виконання всіх зобов`язань Боржника за Основним договором, що передбачені умовами Основного договору: Боржник зобов’язується поставити щомісяця з Строк поставки з, (напр.:1 травня 2021 року)📆  по Строк поставки по, (напр.:1 травня 2021 року)📆  по Обсяг поставки за місяць (Обсяг поставки за місяць, прописом (укр.) ) Одиниця виміру у р.в. , визначених Основним договором;

1.2. The Surety witnesses its awareness of all conditions of the aforementioned Basic Agreement and consents to them, in particular:

1.2.1. the value of the Basic Agreement (i.e. an value of назва Товару у р.в. (англ) received or which will be received, by the Lender from the Debtor Total Contract Price) shall be calculated as a product of Contract price and Contract quantity; and the due date of full execution of all obligations of the Debtor in accordance with the Basic Agreement: the Debtor shall deliver every month from Строк поставки , (напр.:May 1, 2021)📆 to Строк поставки п, (напр.:May 1, 2021)📆 Обсяг поставки за місяць (Обсяг поставки за місяць, прописом (eng.) ) Одиниця виміру у р.в.(англ)  on the conditions specified by the Basic Agreement;

Згідно умов Основного договору  Боржник зобов’язаний оплатити Продавцю Загальна сума контракту за товар в обсязі Обсяг поставки за місяць  (Обсяг поставки за місяць, прописом (укр.) ) Одиниця виміру у р.в.  протягом 15 календарних днів після Місяця постачання, та на інших умовах, передбачених Основним договором.

Under the terms of the Basic agreement the Debtor is obliged to pay Загальна сума контракту  the Seller for good in the amount of Обсяг поставки за місяць (Обсяг поставки за місяць, прописом (eng.) ) Одиниця виміру у р.в.(англ)   within 15 calendar days after the Month of delivery, and on other terms prescribed by the Basic agreement.

Поручитель поручається перед Кредитором за виконання  Боржником усіх його зобов`язань перед Кредитором, що виникли з Основного договору, укладеного між Кредитором та Боржником, в повному обсязі існуючих на теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. 

The Surety guarantees to the Lender for the meeting in full by the Debtor of all its obligations, existing at the present time, as well as those which can arise in future to the Lender, resulting from the Basic Agreement, signed between the Lender and the Debtor.   

1.2. Поручитель засвідчує, що він ознайомлений з умовами Основного договору та повністю погоджується з ними, зокрема:

1.2.1. сума Основного договору (тобто, вартість назва Товару у р.в. (укр) , отриманого та/або такого, що буде отримано Боржником від Кредитора – Загальна сума контракту) розраховується як Договірна Ціна помножена на Договірний обсяг; термін повного виконання всіх зобов`язань Боржника за Основним договором, що передбачені умовами Основного договору: Боржник зобов’язується поставити щомісяця з Строк поставки з, (напр.:1 травня 2021 року)📆  по Строк поставки по, (напр.:1 травня 2021 року)📆  по Обсяг поставки за місяць (Обсяг поставки за місяць, прописом (укр.) ) Одиниця виміру у р.в. , визначених Основним договором.

1.2. The Surety witnesses its awareness of all conditions of the aforementioned Basic Agreement and consents to them, in particular:

1.2.1. the value of the Basic Agreement (i.e. an value of назва Товару у р.в. (англ) received or which will be received, by the Debtor from the Lender Total Contract Price) shall be calculated as a product of Contract price and Contract quantity; and the due date of full execution of all obligations of the Debtor in accordance with the Basic Agreement: the Debtor shall deliver every month from Строк поставки , (напр.:May 1, 2021)📆 to Строк поставки п, (напр.:May 1, 2021)📆 Обсяг поставки за місяць (Обсяг поставки за місяць, прописом (eng.) ) Одиниця виміру у р.в.(англ)  on the conditions specified by the Basic Agreement.

 

1.2.2. Зобов’язання Боржника щодо поставки назва Товару у р.в. (укр) в обсязі, на умовах і в строки, визначені Основним договором, виплати компенсацій, сум розірвання і виплати збитків, зазначених в Основному договорі.

1.2.2. Debtor’s obligations regarding delivery of назва Товару у р.в. (англ) in the amount, terms and conditions, specified by the Basic Agreement, payment of reimbursements, termination amount and damages stated in the Basic Agreement.

1.2.3. Зобов’язання щодо сплати неустойки (штрафу, пені) у порядку та строки, зазначені в Основному договорі.

1.2.3. Obligations concerning payment of forfeit (penalty, fine) in a manner and in terms stated in the Basic Agreement.

1.2.4. Інші зобов`язання Боржника, передбачені умовами Основного договору та/або цього Договору.

1.2.4. Other Debtor’s obligations provided by the conditions of the Basic Agreement and/or the Agreement.

Підписанням цього Договору Поручитель надає згоду на внесення будь-яких змін в Основний договір, в т.ч. змін, що збільшують розмір зобов’язань Боржника, а саме: щодо пролонгації Основного договору, щодо зміни розміру ціни за Основним договором тощо, в порядку та на умовах, визначених Основним договором та підтверджує, що така згода вважається наданою ним незалежно від того чи був він фактично ознайомлений із зміненими умовами Основного договору.

By signing this Agreement the Surety agrees for any amendments to the Basic Agreement, including changes which increase the amount of the Debtor's obligations, namely on the extension of the Basic agreement, change of the interest rate under the Basic Agreement, etc., in the manner and on the terms, specified by the Basic Agreement and acknowledges that such consent is deemed given by the Surety whether he was actually acquainted with the changed terms of the Basic Agreement.

1.3. Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, за всіма зобов`язаннями останнього за Основним договором, включаючи поставку, передачу природного газу, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій, передбачених умовами Основного договору в рамках зазначених в п. 1.1. цього Договору. Поручитель ознайомлений та погоджується з усіма умовами Основного договору.

1.3. The Surety is liable to the Lender in the same scope as the Debtor for all the Debtor’s obligations provided by the Basic Agreement, including the delivery of natural gas, recovery of possible losses, payment of penalty and other penal sanctions provided by the conditions of the Basic Agreement within frames set out in clause 1.1. above.               

 

1.4. Відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.

1.5. Причини невиконання Боржником своїх зобов`язань за Основним договором ніяким чином не можуть впливати на виконання  Поручителем зобов`язань за цим Договором. 

1.4. The Surety and the Debtor are jointly and severally liable.

1.5. The reasons for not fulfillment by the Debtor of his obligations in accordance with the Basic Agreement by no means can influence the fulfillment by the Surety of his obligations in accordance with the Agreement. 

2. Порядок та умови виконання Договору

2. Terms and conditions of the Agreement execution

2.1. У випадку невиконання Боржником своїх зобов`язань за Основним договором Кредитор має право пред`явити свої вимоги безпосередньо до Поручителя, які є обов`язковими до виконання Поручителем з дати відправлення Кредитором йому такої вимоги та/або з дати її вручення Поручителю.

2.2. Поручитель зобов`язаний виконати свої зобов`язання за Договором на користь Кредитора шляхом переказу/перерахування коштів у сумі заборгованості Боржника за Основним договором відповідно до умов Основного договору та/або на рахунки, вказані Кредитором в межах суми визначеної в п. 1.1. вище.

2.1. In event of not fulfillment by the Debtor of his obligations in accordance with the Basic Agreement the Lender has a right to lay claims directly to the Surety. These claims are obligatory for fulfillment by the Surety starting from the date of sending by the Lender of such claim and/or from the date of its delivery to the Surety.

2.2. The Surety is obliged to fulfill his obligations in accordance with the Agreement for the benefit of the Lender by the remittance/transfer of money in the amount of the Debtor’s debt under the Basic Agreement in accordance with the conditions of the Basic Agreement and/or to the accounts stated by the Lender to the amount specified in clause 1.1. above.

2.3. У випадку, якщо переказана/перерахована Поручителем сума грошових коштів Кредитору є недостатньою для повного погашення грошових зобов`язань Боржника перед Кредитором, то погашення таких зобов`язань здійснюється відповідно до викладеної в Основному договорі черговості.

2.3. In event if money amount remitted/transferred by the Surety to the Lender is not enough for full paying off of monetary liabilities of the Debtor to the Lender, then paying off of such liabilities is realized in accordance with order of priority stated in the Basic Agreement.

2.4. Моментом повного виконання Поручителем своїх зобов`язань перед Кредитором є момент зарахування на рахунок Кредитора коштів, спрямованих на погашення заборгованості Поручителя перед таким Кредитором (підтвердженням зарахування коштів на рахунок є виписка банку).                  

2.4. The moment of full meeting of obligations of the Surety to the Lender is a moment of placing to Lender’s account of money directed for the repayment of Surety’s debt to such Lender (the confirmation of money placement to an account is a bank statement).                                                                                                                                           

2.5. До Поручителя, який виконав зобов`язання Боржника за Основним договором, переходять усі права Кредитора за цим зобов`язанням. Поручитель вправі вимагати надання усіх підтверджуючих документів, що обґрунтовують вимоги Кредитора до Боржника, а також вимагати передачі інших прав, згідно з якими забезпечується виконання вищевказаних зобов`язань Боржника. 

2.5. The Surety who fulfilled all the Debtor’s obligations under the Basic Agreement receives all the Lender’s rights on this obligation. The Surety has a right to request allocation of all confirming documents, which give proofs of Lender’s claims to the Debtor, as well as to request  transfer of other rights, according to which fulfillment of aforementioned Debtor’s obligations is provided. 

3. Строк дії Договору і порядок його припинення

3. Duration and termination of the Agreement  

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами.

3.2. Порука припиняється із припиненням всіх зобов`язань Боржника за Основним договором, що забезпечуються такою порукою.

3.1. This Agreement shall be effective from the date of its signature by both Parties.

3.2. Surety is terminated with termination of all the Debtor’s obligations under the Basic Agreement which are guaranteed by such surety.

4. Інші умови

4. Miscellaneous

4.1. Уклавши цей Договір, Поручитель підтверджує та гарантує, що:

- надані Кредитору Поручителем документи не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

4.1. By concluding the Agreement, the Surety confirms and guarantees that:

- documents presented by the Surety to the Lender do not contain any unauthentic information, are worked out and/or received in a manner and in accordance with acting legislation of Ukraine;

- повністю розуміє всі умови цього Договору та Основного договору, свої права та обов’язки за цими договорами і погоджується з ними;

- на день укладення Договору щодо Поручителя відсутні будь-які судові розслідування (спори), розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Поручителя;

- fully understands all conditions of the Agreement and the Basic Agreement, his rights and obligations under these agreements and agrees with them;

- on the day of conclusion of the Agreement the Surety is not subject to any court investigations (disputes), investigations by state controlling authorities, which can have substantial and/or negative impact on Surety’s financial condition and creditworthiness;

- цей Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, які є обов'язковими для Поручителя;

- на день укладення Договору відсутні будь-які перешкоди щодо його належного виконання;

- погоджується отримувати від Кредитора (його уповноважених осіб) інформацію про факти невиконання Боржником та/або Поручителем своїх зобов’язань за цим Договором та/або Основним договором, про розмір існуючої заборгованості за цим Договором та/або Основним договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про зміну умов обслуговування клієнтів Кредитора та його нові послуги тощо, шляхом направлення Поручителю відповідних повідомлень засобами зв`язку, зокрема, поштою (в тому числі електронною поштою) за адресою Поручителя, вказаною у цьому Договорі,  тощо.

- the Agreement does not contradict to any contractual restrictions which are mandatory for the Surety;

- on the day of conclusion of the Agreement there are no any barriers for its due execution;

- agrees to receive from the Lender (its authorized persons) information about the facts of not fulfillment by the Debtor and/or the Surety of their obligations under the Agreement and/or the Basic Agreement, about the amount of existing debt under the Agreement and/or the Basic Agreement, about the terms and conditions of repayment of such debts, about changes of conditions of serving the customers of the Lender and its new services etc., by sending to the Surety respective announcements by the means of communication, in particular, by mail (including electronic mail) to the address of the Surety stated in the Agreement.

4.2. Сторони притримуються загальних умов щодо строків позовної давності.

4.2. The Parties hold to general conditions regarding the statute of limitations.

4.3. Цей Договір регулюється законодавством України. Розбіжності, що виникають протягом дії цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

4.3. The Agreement is governed by the legislation of Ukraine. The Parties use negotiations to solve discrepancies, which arise in the course of duration of the Agreement.

Будь-який спір, що виникає за цим Договором чи у зв`язку з ним, передається на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Any dispute, arising from the Agreement or in connection with it, will be submitted for consideration to the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.

Сторони згодні з тим, що у процесі розгляду та вирішення спору буде застосовуватись регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

The Parties agree that regulations of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry will be applied in the process of dispute consideration and settlement.

Правом, що регулює цей Договір, є матеріальне право України.

Сторони встановили, що розгляд спору буде здійснюватися українською мовою трьома арбітрами. При цьому, кожна із Сторін призначає одного арбітра, а два призначених арбітри призначають третього арбітра – голову складу  Арбітражного суду. Якщо Сторона не призначить арбітра протягом 30 днів після отримання повідомлення про це Арбітражного суду або якщо два арбітри протягом 30 днів з моменту їх призначення не домовляться про призначення третього арбітра, арбітр - голова складу Арбітражного суду призначається Президентом Торгово-промислової палати України.

The Agreement should be governed by the material law of Ukraine.

The Parties have established that dispute consideration will be held in Ukrainian language by three arbitrators. At that, each of the Parties appoints one arbitrator, while two appointed arbitrators appoint the third arbitrator – the chairman of the Arbitration tribunal. If the Party has not appointed the arbitrator during 30 days after receiving Arbitration tribunal’s notification about it or if two arbitrators during 30 days after their appointment have not agreed on appointment of third arbitrator, then arbitrator – chairman of the Arbitration tribunal will have been appointed by the President of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry.

4.4. Сторони, уклавши цей Договір, підтверджують, що в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов цього Договору. 

4.4. By concluding the Agreement the Parties have confirmed that in a proper form they have come to an agreement in all substantial conditions of the Agreement.

4.5. Недійсність окремої частини цього Договору не має наслідком недійсності інших його частин і цього Договору в цілому, оскільки Сторони погоджують те, що цей Договір був би укладений і без включення до нього недійсної частини.

4.5. Invalidity of separate part of the Agreement does not result in invalidity of other its part and the Agreement as a whole, because the Parties have agreed that the Agreement would have been concluded without invalid part inclusion.

4.6. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом надсилання або надання однією Стороною відповідних повідомлень іншій Стороні на її адресу, визначену як адреса для листування в главі 6 Договору, якщо Сторони не повідомили одна одну про іншу адресу для листування. Підтвердженням факту відправлення повідомлення є поштова виписка або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправлення або доставки повідомлення. Сторони домовилися, що адреса для кореспонденції Кредитора вважається місцем виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

4.6. Correspondence between the Parties under the Agreement is realized by sending or giving by one Party respective communications to another Party to its address defined as an address for correspondence in chapter 6 of the Agreement, if the Parties have not informed each other about other address for correspondence. Confirmation of the fact of sending communication is a postal statement or other postal docu ment confirming the fact of sending or delivery of the communication. The Parties have agreed that correspondence address of the Lender is considered as a place of fulfilment by the Parties of their obligations under the Agreement.

4.7. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Договором, регулюються чинним законодавством України. 

4.7. Mutual relations of the Parties not governed by the Agreement are governed by acting legislation of Ukraine.

4.8. Скан-копії та факсо-копії Договору мають силу оригіналу до моменту обміну оригіналами Договору.

4.8. Scan-copies and fax copies of this Agreement are valid until the exchange with the original Agreement.

4.9. Цей Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному  примірнику  для кожної із Сторін.

4.9. The Agreement has been concluded and signed in duplicate, each having equal legal power, and each Party possesses one copy of the Agreement.

4.10. Цей Договір укладено на англійській та українській мовах. У випадку будь-яких розбіжностей версія Договору на українській мові повинна переважати.

4.10. Agreement has been concluded in Ukrainian and English languages. In case of any discrepancies, Ukrainian version prevails.

5. Адреси, реквізити та підписи Сторін

5. Addresses, requisites and signatures of the Parties

Адреса та реквізити Кредитора:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер :  Інд. податковий номeр
 

Дата народження : Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу - Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу --, виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

______________________

Lender’s address and requisites:

ПІБ повністю (Eng.)

Registration number : Інд. податковий номeр

Date of birth : Дата народження

Назва документа, що посвідчує особу (Eng.) - Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу --, issued by  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.)

Address : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

5. Адреси, реквізити та підписи Сторін

5. Addresses, requisites and signatures of the Parties

Адреса та реквізити Кредитора:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ : Код ЄДРПОУ

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Lender’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod EDRPOU : Код ЄДРПОУ

Address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника (Eng.)

 

 

ПІБ представника (Eng.)

5. Адреси, реквізити та підписи Сторін

5. Addresses, requisites and signatures of the Parties

Адреса та реквізити Кредитора:

Повне найменування

Код : Код компанії

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Lender’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod : Код компанії

Address : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника (Eng.)

 

 

ПІБ представника (Eng.)

5. Адреси, реквізити та підписи Сторін

5. Addresses, requisites and signatures of the Parties

Адреса та реквізити Кредитора:

ФОП ПІБ ФОП

Код : Інд. податковий номeр

Адреса : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

 Lender’s address and requisites:

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Kod : Інд. податковий номeр

Address : Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

Посада представника (Eng.)

 

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Поручителя:

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номер :  Інд. податковий номeр

Дата народження : Дата народження  Назва документа, що посвідчує особу -  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

--, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Адреса :  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

 

______________________

Surety’s address and requisites:

ПІБ повністю (Eng.)

Registration number : Інд. податковий номeр

Date of birth : Дата народженняНазва документа, що посвідчує особу (Eng.)Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу --, issued by  Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.)

Address :  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Tel.: Номер телефону №1

E-mail : E-mail

Адреса та реквізити Поручителя:

ФОП  Повне найменування

Код ЄДРПОУ : Код ЄДРПОУ

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Surety’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod EDRPOU : Код ЄДРПОУ

Address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника (Eng.)

 

 

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Поручителя:

Повне найменування

Код : Код компанії

Адреса : Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника

 

______________________

ПІБ представника

Surety’s address and requisites:

Повне найменування (Eng.)

Kod : Код компанії

Address : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

Посада представника (Eng.)

 

 

ПІБ представника (Eng.)

Адреса та реквізити Поручителя:

ФОП ПІБ ФОП

Код : Інд. податковий номeр

Адреса : Юридична адреса

Тел.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

ПІБ представника

 

______________________

ПІБ представника

Surety’s address and requisites:

Private enterpreneur ПІБ ФОП (Eng.)

Kod : Інд. податковий номeр

Address : Юридична адреса (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail : E-mail основний

 

ПІБ представника (Eng.)

 

ПІБ представника (Eng.)

Дата оновлення 08.02.2024 о 12:13:49

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово