УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Примірники договору англ / Counterparts

Counterparts

This Agreement may be entered into in any number of counterparts and by the Parties to it on separate counterparts, each of which when executed by both Parties and delivered shall be an original, but all the counterparts together shall constitute one and the same document. Any signature delivered by electronic mail shall be deemed for all purposes as being good and valid execution and delivery of this Agreement by that Party. The delivery of the signed Agreement or counterparts by electronic mail in the “portable document format (“.pdf”) shall be as effective as signing and delivering the Agreement or counterpart in person.

Цей Договір може бути укладений в будь-якій кількості екземплярів і сторонами до нього на окремих екземплярах, кожен з яких, коли буде виконаний обомa Сторонaми та доставлений, буде вважатися оригіналом, але всі екземпляри разом становитимуть один і той самий документ. Будь-який підпис, наданий електронною поштою, вважатиметься для всіх цілей дійсним та законним виконанням та доставкою цього Договору цією Стороною. Доставка підписаного Договору або його екземплярів електронною поштою у "портативному форматі документа (.pdf)" буде такою ж ефективною, як і підпис та доставка Договору або його екземплярів особисто.

 

Umowa ta może być zawarta w dowolnej liczbie egzemplarzy przez Strony na osobnych egzemplarzach, z których każdy, gdy zostanie sporządzony i dostarczony, będzie stanowił oryginał, ale wszystkie egzemplarze razem będą stanowiły jeden i ten sam dokument. Każdy podpis dostarczony za pomocą poczty elektronicznej będzie uważany we wszelkich celach za ważne i prawidłowe zawarcie i dostarczenie tej Umowy przez daną Stronę. Dostarczenie podpisanej Umowy lub jej egzemplarzy za pomocą poczty elektronicznej w formacie "portable document format (.pdf)" będzie tak samo skuteczne, jak podpisanie i dostarczenie Umowy lub jej egzemplarzy osobiście.

Този Договор може да бъде сключен във всякакъв брой екземпляри и от Страните по отделни екземпляри, всеки от които, когато бъде изпълнен и доставен, ще бъде считан за оригинал, но всички екземпляри заедно ще представляват един и същи документ. Всеки подпис, предоставен по електронна поща, ще се счита за всякакви цели за добро и валидно изпълнение и доставка на този Договор от страна на тази Страна. Доставката на подписания Договор или екземпляри му по електронна поща във "портативен формат на документ (.pdf)" ще бъде толкова ефективна, колкото и подписването и доставянето на Договора или неговите екземпляри лично.

 

Этот Договор может быть заключен в любом количестве экземпляров и сторонами к нему на отдельных экземплярах, каждый из которых, когда будет исполнен и доставлен, будет считаться оригиналом, но все экземпляры вместе будут составлять один и тот же документ. Любая подпись, доставленная по электронной почте, будет считаться для всех целей как хорошее и действительное исполнение и доставка этого Договора со стороны этой Стороны. Доставка подписанного Договора или его экземпляров по электронной почте в формате "переносимого формата документа (.pdf)" будет такой же эффективной, как если бы Договор или его экземпляры были подписаны и доставлены лично.

Дата оновлення 17.12.2023 о 12:55:41

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово