УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

АКТ про невідповідність та Повідомлення про виклик представника Постачальника

АКТ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ

 

Цей Акт про невідповідність Товару укладено Дата акту, (напр.:31.12.2021)📆 р. за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) про те, що відповідно до умов Договору поставки № № договору від Дата договору, (напр.:31.12.2021)📆 р. (далі – «Договір») спільно у складі:

представників Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ (далі – «Постачальник»):

 

1) ПІБ представника , який діє на підставі довіреності № № дов. пред1 Пост-ка від Дата дов. предст1 Пост-, (напр.:31.12.2021)📆 р.

2) ПІБ представника , який діє на підставі довіреності № № дов. пред2 Пост-ка від Дата дов. предст2 Пост-ка, (напр.:31.12.2021)📆 р.,

 

та представників Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ (далі – «Покупець»):

 

1) ПІБ представника , який діє на підставі довіреності № № дов. предст1 Покупця від Дата дов. предст1 Покупця, (напр.:31.12.2021)📆 р.,

2) ПІБ представника , який діє на підставі довіреності № № дов. предст2 Покупця від Дата дов. предст2 Покупця, (напр.:31.12.2021)📆 р.,

 

про наступне:

 

1.Місце приймання Товару: Фактична адреса компанії .

2.Час початку приймання Товару: Час початку приймання Товару .

3.Час закінчення приймання Товару: Час закінчення приймання Товару .

4. Партія Товару поставлена згідно наступних супровідних документів:

- Замовлення № № замовлення від Дата замовлення, (напр.:31.12.2021)📆 р.

- Специфікації Партії № № специфікації від Дата специфікації, (напр.:31.12.2021)📆 р.

- Товарно-транспортної Накладної № № ТТН від Дата ТТН, (напр.:31.12.2021)📆 р.

- Рахунок-фактура № № Рахунка-фактури від Дата Рахунка-фактури, (напр.:31.12.2021)📆 р.

5. Документи, що засвідчують якість Товару: назва док-та .

 

Згідно документів Постачальника та Замовника на партію Товару зазначалося:

 

Індекс, артикул, інше

 

Найменування Товару

 

Одиниця

вимір-ня

 

За Товарно-транспортною Накладною

За Специфікацією Партії

За Замовленням

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Інд1

НТ1

ОВ1

КН1

СН1

КС1

СС1

КЗ1

СЗ1

Інд2

НТ2

ОВ2

КН2

СН2

КС2

СС2

КЗ2

СЗ2

Інд3

НТ3

ОВ3

КН3

СН3

КС3

СС3

КЗ3

СЗ3

Інд4

НТ4

ОВ4

КН4

СН4

КС4

СС4

КЗ4

СЗ4

Інд5

НТ5

ОВ5

КН5

СН5

КС5

СС5

КЗ5

СЗ5

Інд6

НТ6

ОВ6

КН6

СН6

КС6

СС6

КЗ6

СЗ6

Інд7

НТ7

ОВ7

КН7

СН7

КС7

СС7

КЗ7

СЗ7

Інд8

НТ8

ОВ8

КН8

СН8

КС8

СС8

КЗ8

СЗ8

Інд9

НТ9

ОВ9

КН9

СН9

КС9

СС9

КЗ9

СЗ9

Інд10

НТ10

ОВ10

КН10

СН10

КС10

СС10

КЗ10

СЗ10

Фактично поставлено:

 

 

Індекс, артикул, інше

 

 

 

Найменування товару

 

 

 

Одиниця

вимір-ня

 

 

 

Фактично поставлено

Розходження

Надлишки

Нестача

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Інд1

НТ1

ОВ1

КФ1

СФ1

КЛ1

СЛ1

КТ1

СТ1

Інд2

НТ2

ОВ2

КФ2

СФ2

КЛ2

СЛ2

КТ2

СТ2

Інд3

НТ3

ОВ3

КФ3

СФ3

КЛ3

СЛ3

КТ3

СТ3

Інд4

НТ4

ОВ4

КФ4

СФ4

КЛ4

СЛ4

КТ4

СТ4

Інд5

НТ5

ОВ5

КФ5

СФ5

КЛ5

СЛ5

КТ5

СТ5

Інд6

НТ6

ОВ6

КФ6

СФ6

КЛ6

СЛ6

КТ6

СТ6

Інд7

НТ7

ОВ7

КФ7

СФ7

КЛ7

СЛ7

КТ7

СТ7

Інд8

НТ8

ОВ8

КФ8

СФ8

КЛ8

СЛ8

КТ8

СТ8

Інд9

НТ9

ОВ9

КФ9

СФ9

КЛ9

СЛ9

КТ9

СТ9

Інд10

НТ10

ОВ10

КФ10

СФ10

КЛ10

СЛ10

КТ10

СТ10

В процесі приймання-передачі Товару виявлено Товар, якість якого не відповідає умовам Договору та відповідної Супровідної Документації, а саме:

 

 

Індекс, артикул, інше

 

Найменування товару

 

Одиниця

вимір-ня

 

Документ, що засвідчує якість

 

Забраковано

 

Опис дефекту, невідповідності

 

Кількість

Сума

 

Інд1

НТ1

ОВ1

Назва док-та1 про якість

ЗК1

ЗС1

ДН1

 

Інд2

НТ2

ОВ2

Назва док-та2 про якість

ЗК2

ЗС2

ДН2

 

Інд3

НТ3

ОВ3

Назва док-та3 про якість

ЗК3

ЗС3

ДН3

 

Інд4

НТ4

ОВ4

Назва док-та4 про якість

ЗК4

ЗС4

ДН4

Інд5

НТ5

ОВ5

Назва док-та5 про якість

ЗК5

ЗС5

ДН5

 

Інд6

НТ6

ОВ6

Назва док-та6 про якість

ЗК6

ЗС6

ДН6

 

Інд7

НТ7

ОВ7

Назва док-та7 про якість

ЗК7

ЗС7

ДН7

 

Інд8

НТ8

ОВ8

Назва док-та8 про якість

ЗК8

ЗС8

ДН8

 

Інд9

НТ9

ОВ9

Назва док-та9 про якість

ЗК9

ЗС9

ДН9

Інд10

НТ10

ОВ10

Назва док-та10 про якість

ЗК10

ЗС10

ДН10

Інші дані, які слід зазначити у Акті про Невідповідність для підтвердження неналежної якості Товару або його недостачі:  Інші дані, які слід зазначити у Акті про Невідповідність для підтвердження неналежної якості Товару або його недостачі .

Цей Акт про Невідповідність укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) примірнику передається Покупцю та Постачальнику.

 

 

ПІДПИСИ

 

Від імені Постачальника

Від імені Покупця

 

_____________

ПІБ представника

 

_____________

ПІБ представника

 

_____________

ПІБ представника

 

_____________

ПІБ представника

Вих. № № повідомлення від Дата повідомлення, (напр.:31.12.2021)📆 р.

 

Найменування отримувача повідомлення:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Юр. адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виклик представника Постачальника

 

Між Скорочене найменування (Покупець) і Скорочене найменування (Постачальник) укладено Договір поставки № № договору від Дата договору, (напр.:31.12.2021)📆 р., відповідно до умов якого Ваша компанія виконує поставку Назва товару(ів) для поставки , далі Товар, на нашу адресу.


В процесі приймання-передачі Товару на територіїСкорочене найменування за адресою: Фактична адреса компанії згідно видаткової накладної № № ТТН від Дата ТТН, (напр.:31.12.2021)📆 р. виявлено товар, якість якого не відповідає умовам Договору та відповідної Супровідної Документації, а саме:

 

 

Індекс, артикул, інше

 

Найменування товару

 

Одиниця

вимір-ня

 

Документ, що засвідчує якість

 

Забраковано

 

Опис дефекту, невідповідності

 

Кількість

Сума

 

Інд1

НТ1

ОВ1

назва док-та

ЗК1

ЗС1

ДН1

 

Інд2

НТ2

ОВ2

назва док-та

ЗК2

ЗС2

ДН2

 

Інд3

НТ3

ОВ3

назва док-та

ЗК3

ЗС3

ДН3

 

Інд4

НТ4

ОВ4

назва док-та

ЗК4

ЗС4

ДН4

Інд5

НТ5

ОВ5

назва док-та

ЗК5

ЗС5

ДН5

 

Інд6

НТ6

ОВ6

назва док-та

ЗК6

ЗС6

ДН6

 

Інд7

НТ7

ОВ7

назва док-та

ЗК7

ЗС7

ДН7

 

Інд8

НТ8

ОВ8

назва док-та

ЗК8

ЗС8

ДН8

 

Інд9

НТ9

ОВ9

назва док-та

ЗК9

ЗС9

ДН9

Інд10

НТ10

ОВ10

назва док-та

ЗК10

ЗС10

ДН10

Прошу відрядити Вашого уповноваженого представника (з оригіналом довіреності) для складання та підписання Дата акту, (напр.:31.12.2021)📆 р. Акту про виявлені недоліки Товару по Договору № № договору від Дата договору, (напр.:31.12.2021)📆 р.

 

Посада представника

Скорочене найменування

 

_______________    ПІБ представника

Дата оновлення 20.03.2022 о 14:26:04

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово