УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Акт приймання-передачі послуг (до будь-якого договору про надання послуг)

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

послуг до реквізити договору, на підставі якого складено акт

 

м. місце складаня акту

дата складання акту р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Виконавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Виконавець") з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець") з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець") з однієї сторони, та

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та (Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець") з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП (РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП ), юридична адреса: Юридична адреса , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець") з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник") з іншої сторони

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ )  юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Замовник") з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Замовник") з другої сторони

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Замовник") з другої сторони

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Замовник") з другої сторони

що діють на підставі власного волевиявлення, надалі за текстом іменуються  - «Сторони»,  на підставі реквізити договору, на підставі якого складено акт склали цей Акт приймання-передачі послуг (надалі за текстом іменується -  «Акт»), про наступне:

1. Виконавець надав, а Замовник прийняв наступні послуги:

 

№ з/п Назва послуги Кількість, шт. Ціна, грн, без ПДВ Вартість, грн, без ПДВ
1 Інформаційно-консультаційна послуга Кількість одиниць товару Ціна товару за од. (без ПДВ) Загальна вартість товару без ПДВ

Загальна вартість послуг прописом (укр.)

№ з/п Назва послуги Кількість, шт. Ціна, грн, без ПДВ ПДВ, грн Ціна, грн, з ПДВ Вартість, грн, без ПДВ Вартість, грн, з ПДВ
1 Інформаційно-консультаційна послуга Кількість одиниць товару Ціна товару за од. (без ПДВ) ПДВ на ціну за од. Ціна товару з ПДВ Загальна вартість товару без ПДВ Загальна вартість товару з ПДВ

Загальна вартість послуг з ПДВ прописом (укр.)

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у звязку з передачею зазначених у Акті послуг.

3. Цей Акт укладено у електронному вигляді та підписано кваліфікованими електронними підписами Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

______________

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на ПідставіПідстава діяльності представника

_______________

        ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на ПідставіПідстава діяльності представника

_______________

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

________________

та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  

________________

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

________________

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Адреса місцезнаходження Юридична адреса

Тел. Телефон основний

Ел. пошта E-mail основний

__________________ ФОП ПІБ ФОП

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН ІПН

Адреса місцезнаходження Юридична адреса

Тел. Телефон основний

Ел. пошта E-mail основний

__________________ ФОП ПІБ ФОП

 

Повне найменування  

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

Ел. пошта E-mail основний

 

Посада представника

______________ ПІБ представника

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

_______________

 Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

Повне найменування  

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

Ел. пошта E-mail основний

 

Посада представника

______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

та ПІБ в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

Дата оновлення 28.10.2023 о 14:39:37

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово