УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (Україна, укр - eng)

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 

Повне найменування        

 CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF THE SHARE IN THE STATUTORY CAPITAL OF

Повне найменування (Eng.)

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 

Повне найменування        

 CERTIFICATE OF ACCEPTANCE OF THE SHARE IN THE STATUTORY CAPITAL OF

Повне найменування (Eng.)

місце укладення договору

дата укладення договору

місце укладання англ

дата укладення англ

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр  з одного боку, та Citizen of   Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued byКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.) on theКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , who resides at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , tax identification number Інд. податковий номeр   on the one hand, and

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ),                                                                                      юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  , з однієї сторони, та  Повне найменування (Eng.) (registration numberКод ЄДРПОУ ), with its registerd office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  represented by  Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  , on the one hand, and

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ                                                 Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника з однієї сторони, та  Повне найменування (Eng.) (registration numberКод ЄДРПОУ ), with its registerd office at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  represented by  Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  , on the one hand, and

 

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та                                                                               Повне найменування (Eng.) , registration number Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one hand, and

 

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та                                                                                           Повне найменування (Eng.) , registration number Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) and Посада в род. відмінку (Eng.) ПІБ представника (Eng.) who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , on the one hand, and

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони                                                                           Повне найменування (Eng.) (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), with its registered address at : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by  Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , on the other hand

 

Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони                                                                           Повне найменування (Eng.) (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), with its registered address at : Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by  Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  and ПІБ в род. відмінку (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , on the other hand

  

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , з другої сторони Citizen of  Громадянство (Eng.)  ПІБ повністю (Eng.) , Назва документа, що посвідчує особу (Eng.)  number Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , issued by Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Eng.)  on theКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , with the registered address at Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) , tax identification number Інд. податковий номeр , on the other hand

 

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони                                                                                           Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада в род. відмінку (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) , on the other hand

 

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони                                                                                                                                            Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented byПосада в род. відмінку (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.) , on the other hand

 

що діють на підставі власного волевиявлення, надалі за текстом іменуються  - «Сторони»,  на підставі реквізити договору, на підставі якого складено акт

склали цей Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі Повне найменування  (адреса місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ), код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , надалі за текстом іменується -  «Акт», про наступне:

 

acting on the basis of their own will, hereinafter referred to as the "Parties",  on the basis of реквізити договору, на підставі якого складено акт англ  entered into this Certificate of acceptance of share in the statutory capital of Повне найменування (Eng.)

(registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) ), registration number (EDRPOU code) Код ЄДРПОУ , hereinafter referred to as the "Act", as follows:  

 

що діють на підставі власного волевиявлення, надалі за текстом іменуються  - «Сторони»,  на підставі реквізити договору, на підставі якого складено акт склали цей Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі Повне найменування (Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ), реєстраційний номeрКод компанії ) надалі за текстом іменується -  «Акт», про наступне:

 

acting on the basis of their own will, hereinafter referred to as the "Parties",  on the basis of реквізити договору, на підставі якого складено акт англ entered into this Certificate of acceptance of share in the statutory capital of Повне найменування (Eng.)

(Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) ), registration number Код компанії ) hereinafter referred to as the "Act", as follows:  

1.  ПІБ повністю передав(ла), 1.  ПІБ повністю (Eng.) has withdrawn,

 

1. Повне найменування  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку передало, 1. Повне найменування (Eng.)  represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) has withdrawn, 

 

1. Повне найменування  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  передало,                                                                                                                                      

1. Повне найменування (Eng.)  represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) has withdrawn,

 

1. Компанія Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку передала, а                                                                              Повне найменування (Eng.)  represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)   has withdrawn and

 

1. Компанія Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку передала,  а                                                                         Повне найменування (Eng.)  represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)   has withdrawn and

 

  

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки (вартість частки прописом, прописом (eng.) ).

 

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада представника ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ).                                                                                                                                       Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки (вартість частки прописом, прописом (eng.) ).

 

ПІБ повністю  прийняв(ла) частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ). ПІБ повністю  has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки (вартість частки прописом, прописом (eng.) ).

 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінкуприйняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки (вартість частки прописом, прописом (eng.) ).

 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінкуприйняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки (вартість частки прописом, прописом (eng.) ).

 

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (eng.) ).
Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада представника ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (укр.) ).                                                                                                                                       Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (eng.) ).
ПІБ повністю  прийняв(ла) частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (укр.) ). ПІБ повністю  has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (eng.) ).
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , прийняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (eng.) ).
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , прийняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  Вартість частки нерез євро (Вартість частки нерез євро, прописом (eng.) ).
Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (eng.) ).
Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада представника ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (укр.) ).                                                                                                                                       Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.)  and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (eng.) ).
ПІБ повністю  прийняв(ла) частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (укр.) ). ПІБ повністю  has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (eng.) ).
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , прийняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (eng.) ).
Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , прийняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (укр.) ). Повне найменування (Eng.) , represented byПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , has accepted  a share in the statutory capital ofПовне найменування (Eng.) in the amount of розмір частки у % %, which is  вартість частки нерез долар США (вартість частки нерез долар США, прописом (eng.) ).

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв’язку з передачею зазначеної у Акті частки у статутному капіталі Повне найменування .

2. The Parties have no material claims concerning the transfer of the share in the statutory capital of the Повне найменування (Eng.) specified in the Act.

 

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв’язку з передачею зазначеної у Акті частки у статутному капіталі Повне найменування .

2. The Parties have no material claims concerning the transfer of the share in the statutory capital of the Повне найменування (Eng.) specified in the Act.

3. Цей Акт укладено у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  У випадку розбіжностей між текстом українською та англійською мовою, український текст матиме перевагу.

3. This Act is made in Ukrainian and English in three original copies, which have the same legal force, one copy for each of the Parties, and one copy for the state registration of changes of the information contained in the Unified State Register of Legal Entities, Individuals- entrepreneurs and community groups. In case of discrepancies between the text in Ukrainian and English, Ukrainian text will prevail.

3. Цей Акт укладено у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін.  У випадку розбіжностей між текстом українською та англійською мовою, український текст матиме перевагу.

3. This Act is made in Ukrainian and English in three original copies, which have the same legal force, one copy for each of the Parties, and one copy for the state registration of changes. In case of discrepancies between the text in Ukrainian and English, Ukrainian text will prevail.

ПІДПИСИ СТОРІН

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю                                                  

______________

SIGNATURES

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.) ,

______________

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на ПідставіПідстава діяльності представника

_______________

SIGNATURES

Повне найменування (Eng.)  represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.)

_______________

 

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на ПідставіПідстава діяльності представника

_______________

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

SIGNATURES

Повне найменування (Eng.)  represented byПосада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.)

_______________

and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)

_______________

 

   

   

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

________________

та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  

________________

SIGNATURES

Повне найменування (Eng.)  represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basisПідстава діяльності представника

________________

andПосада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)  

________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

________________

SIGNATURES

Повне найменування (Eng.)  represented by Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basisПідстава діяльності представника

________________

 

Повне найменування  

в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі                        Підстава діяльності представника  

______________

Повне найменування (Eng.)  

represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.)  

______________

 

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

_______________

Citizen of Громадянство (Eng.) ПІБ повністю (Eng.)

_______________

 

 Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

 Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника

______________

 

Повне найменування  

в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі                        Підстава діяльності представника  

______________

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

Повне найменування (Eng.)  

represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis ofПідстава діяльності представника (Eng.)  

______________

and Посада представника (Eng.) ПІБ представника (Eng.) who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)

______________

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

 Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

та ПІБ в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

 Повне найменування (Eng.) represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of Підстава діяльності представника

______________

and Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  who acts on the basis of Підстава діяльності представника (Eng.)

______________

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Звакону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань":

5. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство)  подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;

г) заява про вихід з товариства;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;

 

 

Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті "г" цієї частини, засвідчується нотаріально. Якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

 

Документи подаються такими особами:

...

особою, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, або особою, яка передала її, - якщо подається документ, зазначений у підпункті "ґ" цієї частини;

Дата оновлення 25.09.2023 о 13:20:32

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово