УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (Україна, укр)

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ Повне найменування )

 

м. місце укладення договору

дата укладення договору р.

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр  з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  , з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , зареєстрована за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та (Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з однієї сторони, та

   Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ), юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони

   Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ )  юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр , з другої сторони

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони

Компанія Повне найменування , реєстраційний номер Код компанії , юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , з другої сторони

що діють на підставі власного волевиявлення, надалі за текстом іменуються  - «Сторони»,  на підставі реквізити договору, на підставі якого складено акт склали цей Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі Повне найменування  (Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , податковий номер Інд. податковий номeр , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) надалі за текстом іменується -  «Акт», про наступне:

1.  ПІБ повністю передав(ла),

 

1. Повне найменування  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку передало,

1. Повне найменування  в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  передало,

1. Компанія Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку передала, а

1. Компанія Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку передала,  а

  Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ).

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада представника ПІБ в род. відмінку  прийняло частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ).

ПІБ повністю  прийняв(ла) частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ).

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінкуприйняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ).

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінкуприйняла частку у Статутному капіталі Повне найменування у розмірі розмір частки у % %, яка в грошовому еквіваленті становить вартість частки (вартість частки прописом, прописом (укр.) ).

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у звязку з передачею зазначеної у Акті частки у статутному капіталі Повне найменування .

3. Цей Акт укладено у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ СТОРІН

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

______________

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на ПідставіПідстава діяльності представника

_______________

        ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на ПідставіПідстава діяльності представника

_______________

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

________________

та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  

________________

ПІДПИСИ СТОРІН

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

________________

Повне найменування  

в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  

______________

 

Фізична особа-підприємець Покупець ФОП ПІБ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Покупець ФОП ІПН

Юридична адреса: юридична адреса

Фактична адреса: фактична адреса

 

п/р номер рахунку в назва банку МФО МФО банку

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

_______________

 Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  

______________

та Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

та ПІБ в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника

______________

Додаткова угода № № допугоди1

до Договору Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав
(частки у статутному капіталі
Скорочене найменування )

м. місце укладення допугоди1     дата укладення допугоди1

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу серія номерСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі- "Продавець") з одного боку, та

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУв особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Повне найменування (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку  , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - Продавець), з однієї сторони, та 

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Продавець"), з однієї сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та (Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника надалі - "Продавець"), з однієї сторони

   Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

   Повне найменування (код ЄДРПОУ - Код ЄДРПОУ ) в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада представника ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з іншої сторони

Громадянин(ка)  Громадянство  ПІБ повністю , Назва документа, що посвідчує особу  серія номер Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , що проживає за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , реєстраційний номер облікової картки платника податків Інд. податковий номeр (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

Компанія Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі - "Покупець"), з другої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цю Додаткову угоду № № допугоди1 до Договору  Номер договору  купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі ТОВ) (надалі – «Додаткова угода») про наступне:

ПРОДАВЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство введіть дані

Реєстраційний номер облікової картки платника податків Продавець ФО ІПН

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований(а) за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку  в Назва банку  МФО МФО банку

Продавець  _______________________ ПІБ повністю

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон представника

E-mail представника

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку  , МФО МФО банку      

Телефон представника

E-mail представника

Посада представника

________________ ПІБ представника

 

Посада представника

_____________________ ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

 

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

______________ПІБ представника

ПРОДАВЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Телефон основний

E-mail основний

Посада представника

_______________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Громадянин(ка) Громадянство ПІБ повністю

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Зареєстрований за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Номер телефону №1

E-mail

№ рахунку (банк-кореспондент) в Назва банку МФО МФО банку

 

_______________   ПІБ повністю

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку Назва банку

SWIFT

IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку   в Назва банку   МФО МФО банку

Посада представника

_______________

ПІБ представника

Посада представника

_______________

ПІБ представника

ПОКУПЕЦЬ

Повне найменування

Реєстраційний номер: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку (Валюта рахунку ) в Назва банку  Адреса банку МФО МФО банку Назва банку

SWIFT

IBAN

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Посада представника

_______________ ПІБ представника

Дата оновлення 25.09.2023 о 13:24:08

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово