РУС
ENG
POL
BUL

Гражданский иск в уголовном производстве: шаблон иска

Злочин тягне за собою низку правових наслідків, з яких найважливішим для потерпілого є відновлення його порушеного права, що досягається шляхом цивільного позову. Не будемо забувати, що злочин може завдати як матеріальної, так і моральної шкоди.

Відповідно до статті 127 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення..

Відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливе шляхом:

  • добровільного відшкодування шкоди підозрюваним, обвинуваченим, а також за його згодою іншою фізичною або юридичною особою на будь-якій стадії кримінального провадження;
  • відшкодування збитків, стягнених за рішенням суду за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні;
  • відшкодування шкоди за рахунок коштів Державного бюджету України у випадках та порядку, встановлених законом (ст. 127 КПК України).

 

Особа, якій внаслідок кримінального правопорушення чи іншого суспільно небезпечного діяння завдано майнової та/або моральної шкоди, має право на відшкодування такої шкоди (ст. 128 КПК України, ст. 1166-1167 ЦК України).

 

Отже, цивільним позивачем може бути як фізична, так і юридична особа, яка визнана потерпілою у конкретному кримінальному провадженні.

Цивільний позов можуть пред’явити їх законні представники за захистом інтересів неповнолітніх та осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено недієздатними.

За своєю формою та змістом цивільний позов має відповідати вимогам до позовів, що пред’являються в порядку цивільного судочинства (ст. 128 КПК України, ст. 175 ЦПК України). Цивільний позов подається до органу судового розслідування або до суду, в якому перебуває кримінальне провадження.

Позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути подано також до суду першої інстанції в порядку цивільного судочинства, якщо особа не звернулася з цивільним позовом у кримінальному провадженні або такий її цивільний позов було залишено без розгляду.

Подання цивільного позову у кримінальному провадженні має певні переваги, оскільки одночасний розгляд кримінальної справи та цивільного позову забезпечує більш повне та об’єктивне дослідження обставин справи – адже розмір шкоди часто впливає на кваліфікацію злочину та міру покарання, а тому цивільному позивачеві легше довести підстави та розмір цивільного позову в кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України).

На мою думку, подання цивільного позову на стадії досудового розслідування дає більшу перевагу потерпілому, проте містить певні особливості, які слід враховувати заздалегідь. А саме, важливо пам’ятати, що матеріали кримінального провадження не підміняють ті докази, які повинні долучатися до цивільного позову на підтвердження його обставин (перш за все, це докази завдання шкоди певною особою та в певному розмірі).

Тому, якщо цивільний позов буде подаватися слідчому на стадії досудового розслідування, вважаю доцільним зробити це наприкінці досудового розслідування, щоб використати всі зібрані слідством докази, які підлягають розкриттю сторонам провадження.

Відповідно до ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє у ньому. Таким чином, інформація щодо задоволеного цивільного позову в рамках кримінального провадження буде викладена в резолютивній частині судового рішення.

 

Завантажуйте Шаблон цивільного позову в кримінальному провадженні

 

 

За додатковими консультаціями звертайтеся до автора шаблону:

Дмитро Говор

Адвокатське бюро «Говор»

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2

Тел. 0661191595, 0966057544

Ел. пошта dghoooo@gmail.com

Вебсайт https://govor.ua

 

Дата публикации: 09.12.2021

Продиктуйте текст для поиска
Готово