РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Заявление с требованиями к должнику (укр), Украина

 

№ Реєстр.№ -   дата реєстр., (напр.:31.12.2021)📆  р.

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Справа  №номер справи

Суддя ПІБ судді

Судовий збір суд.збір грн.

Розмір вимог кредитора: розмір вимог  грн

розмір вимог, прописом (укр.)  грн

Кредитор

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

тел. Телефон основний

E-mail E-mail основний

 

Представник кредитора

адвокат ПІБ повністю

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

номер док-ту   видане      дата видачі, (напр.:31.12.2021)📆  Ким виданий    

№а/с, м-то, пошт.від.

тел. Номер телефону №1       

E-mail E-mail основний

Боржник

Повне найменування

Адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ  

тел. Телефон основний  

E-mail E-mail основний

 

Розпорядник майна

Арбітражний керуючий

ПІБ повністю

Свідоцтво № № св-ва  від дата видачі, (напр.:31.12.2021)📆        

Адреса адреса кер-го

тел. Номер телефону №1

E-mail E-mail основний

 

Заява

з вимогами до боржника

(в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства)

 

Ухвалою Повне найменування  від дата ухвали, (напр.:31.12.2021)📆 р. було відкрите провадження у справі №№ справи ухвали за заявою про банкрутство Повне найменування (адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України за адресою http://www.arbitr.gov.ua/pages/157 міститься відповідне оголошення про порушення справи про банкрутство № 65651, дата публікації на сайті ВГСУ: дата публ-ції ог-ня, (напр.:31.12.2021)📆 р.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

 

На підставі викладеного, Скорочене найменування заявляє свої які вимоги, які виникли до дата ухвали, (напр.:31.12.2021)📆 р., тобто, дня відкриття провадження у справі №№ справи ухвали про банкрутство Скорочене найменування .

Грошові вимоги Скорочене найменування  до Скорочене найменування складають розмір вимог грн., з яких основний борг  грн. – основний борг 4 черга, збільш.суми боргу  грн. – інфляційне збільшення суми боргу 4 черга, сума-3%   – три проценти річних 4 черга та суд.збір  грн. судового збору за подання заяви до суду – 1 черга задоволення вимог кредиторів.

 

Зазначена заборгованість підтверджується доказами, що додаються до даної заяви, а саме: договором поставки, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами перевірки розрахунків між Скорочене найменування  та Скорочене найменування  претензіями                           Скорочене найменування  до Скорочене найменування , рішенням Скорочене найменування , наказом Скорочене найменування  та обґрунтовуються нижченаведеним, а саме.

 

Між Скорочене найменування  та  укладено Договір поставки №№ Дог-ру пост-ки від дата Дог-ру поставки, (напр.:31.12.2021)📆 (надалі – Договір, копія додається), відповідно до умов якого, Скорочене найменування  (Постачальник, кредитор) зобов’язується в порядку та на умовах Договору, відповідно з замовленнями Скорочене найменування  (Покупець, боржник) поставити товар, а останнє зобов’язується в порядку та на умовах Договору прийняти товар та оплатити його вартість.

На виконання умов Договору, на умовах назва умови МП  (Міжнародні правила ІНКОТЕРМС -2010),                        Скорочене найменування поставляло Скорочене найменування  назва товару в кількості та по цінам зазначеним у видаткових накладних. Таким чином, Скорочене найменування  свої договірні зобов’язання щодо поставки товару виконало належним чином.

Відповідно до п. пункт дог-ру - Договору, оплата за товар здійснюється спосіб оплати порядок оплати порядок оплати .

Скорочене найменування  належним чином виконувались обов’язки за договором та поставки здійснювались вчасно згідно замовлень Скорочене найменування .

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Положеннями статей 525, 526 Цивільного кодексу України визначено що зобов’язання повинні виконуватися належним чином та в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Згідно зі статтею 610 Цивільного кодексу України порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов’язання.

Боржник вважається таким, шо прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (частина 1 статті 612 Цивільного кодексу України).

 

З метою досудового врегулювання спору та на виконання вимог Господарського процесуального кодексу України дата вст. вимог К, (напр.:31.12.2021)📆 року  на адресу боржника було направлено претензію на суму сума пр-зії грн. Однак жодних дій на погашення заборгованості останній не вчинив та жодних відповідей на адресу Скорочене найменування  не надходило.

Вичерпавши можливість досудового урегулювання спору, Скорочене найменування  змушено було звернутися до суду для захисту своїх майнових інтересів шляхом стягнення в судовому порядку з Скорочене найменування  простроченої заборгованості та штрафних санкцій.

 

Рішенням Скорочене найменування  від дата ріш-ня, (напр.:31.12.2021)📆 р. у справі №№ справи ріш-ня (копія додається) було задоволено позовні вимоги Скорочене найменування  та стягнуто з Повне найменування  (адреса   Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ   на користь

Повне найменування  (адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУКод ЄДРПОУсума заборг-сті грн. заборгованості та сума сплати суд.збору за ріш.ГС грн. витрат по сплаті судового збору.

Водночас, ухвалою назва АГС від дата ухвали АГС, (напр.:31.12.2021)📆 р. у справі №№ справи ухвали АГС було повернуто без розгляду апеляційну скаргу Повне найменування  на рішення від дата ріш-ня, (напр.:31.12.2021)📆 р. у справі № № справи ріш-ня

Отже, в силу ст. 241 ГПК України, рішення Скорочене найменування  від дата ріш-ня, (напр.:31.12.2021)📆 р. у справі №№ справи ріш-ня  набрало законної сили. На виконання вказаного рішення судом було видано наказ від дата наказу ГС, (напр.:31.12.2021)📆 р. №№ наказу ГС  (копія додається), де зазначено дату набрання рішенням законної сили – дата набр.ріш.закон.сили, (напр.:31.12.2021)📆 .

Скорочене найменування  було пред’явлено наказ до виконання ПІБ повністю , яким дата ВП, (напр.:31.12.2021)📆 р. було відкрите виконавче провадження (копія постанови про відкриття виконавчого додається). ПІБ повністю виконавцем здійснювались дії щодо примусового виконання зазначеного рішення суду, проте виконання не відбулось (роздруківка з Автоматизованої системи виконавчих проваджень за ВП №№ роздрук-ки  з офіційного веб-сайту Мінюсту за адресою https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors додається).

 

Отже, станом на дату подачі даної заяви, рівно як і станом до відкриття провадження у справі №№ справи ухвали про банкрутство, у Скорочене найменування  має місце заборгованість за основним боргом у розмірі основний борг грн. за поставлений Скорочене найменування  за Договором поставки №№ Дог-ру пост-ки від дата Дог-ру поставки, (напр.:31.12.2021)📆 - року.

 

Крім цього, відповідно до ст. 625 ГК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Так, з урахуванням наведеного вище, грошові вимоги Скорочене найменування до боржника Скорочене найменування  розмір вимог, прописом (укр.) грн., з яких основний борг  грн. – основний борг 4 черга, збільш.суми боргу грн. – інфляційне збільшення суми боргу 4 черга, _сума-3%  – три проценти річних 4 черга (відповідний розрахунок).

 

Додатково Скорочене найменування  повідомляє суд про відсутність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог.

 

Згідно з частиною 2 статті 9 Закону України «Про судовий збір» суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Більше того, необхідно враховувати правову позицію Великої Палати Верховного Суду у справі №800/473/17 (ЄДРСРУ № 72525464), викладену у постанові від 28.02.2018 р. щодо відсутності обов’язку заявника надавати суду оригінал платіжного доручення про сплату судового збору, оскільки суд самостійно повинен виявляти зарахування відповідної суми судового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Отже, Скорочене найменування  до даної заяви надає копію квитанції про сплату судового збору.

 

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, -

Прошу:

 

 1. Визнати Повне найменування  (адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ) конкурсним кредитором у справі №№ справи ухвали  про банкрутство Повне найменування  (адреса  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ із сумою вимог розмір вимог, прописом (укр.) грн., з яких основний борг грн. – основний борг 4 черга, збільш.суми боргу грн. – інфляційне збільшення суми боргу 4 черга, сума-3%проценти річних 4 черга та суд.збір  грн. судового збору за подання заяви до суду – 1 черга задоволення вимог кредиторів.

 2. Включити Повне найменування  (адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ ) до реєстру вимог кредиторів Повне найменування   (адреса   Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ ) із сумою вимог  розмір вимог, прописом (укр.) )грн., з яких основний борг  грн. – основний борг 4 черга, збільш.суми боргу грн. – інфляційне збільшення суми боргу 4 черга,  сума-3% грн. – три проценти річних 4 черга та суд.збір грн., судового збору за подання заяви до суду – 1 черга задоволення вимог кредиторів.

 

Додатки:

 1. Докази сплати судового збору (тільки суду) – на арк. дод1 арк.

 2. Докази надсилання заяви із доданими до неї документами розпорядникові майна та боржникові – оригінали (для суду) на арк.дод2 арк.

 3. Рішення Скорочене найменування  від дата ріш-ня, (напр.:31.12.2021)📆 р. у справі №№ справи ріш-ня роздруківка) – на арк.дод3 арк.

 4. Належним чином завірена копія наказу Скорочене найменування  від дата наказу ГС, (напр.:31.12.2021)📆 р. №№ наказу ГС  – на арк.дод4 арк.

 5. Належним чином завірена копія постанови про відкриття виконавчого провадження №№ ВП  від дата ВП, (напр.:31.12.2021)📆 р. – на арк.дод5  арк.

 6. Роздруківка з Автоматизованої системи виконавчих проваджень за ВП №63471922 з офіційного веб-сайту Мінюсту за адресою https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors - на арк.дод6 арк.

 7. Належним чином завірена копія договору поставки із протоколом розбіжностей, додатковою угодою та договором про внесення змін - на арк.дод7 арк.

 8. Належним чином завірені копії витратних накладних та товарно-транспортних накладних на арк.дод8  арк.

 9. Належним чином завірена копія претензії на суму сума пр-зії грн. із доказами її надіслання та отримання - на арк.дод9 арк.

 10. Належним чином завірена копія актів перевірок розрахунків між ТОВ «БОРЖНИК» та  - на арк.дод10 арк.

 11. Розрахунок суми грошових вимог Скорочене найменування  до боржника Скорочене найменування із врахуванням 3% річних, інфляційного збільшення – оригінал на арк.дод11 арк.

 12. Детальна інформація про юридичну особу Скорочене найменування з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - на арк.дод12  арк.

 13. Детальна інформація про юридичну особу Скорочене найменування  - на арк.дод13 арк.

 

Повне найменування

Посада представника

__________________  ПІБ представника

Дата обновления 05.03.2024 о 15:47:54

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

    Требования конкурсного кредитора к должнику возникают до дня открытия производства по делу о банкротстве. Состав и размер денежных требований кредиторов определяются национальной валюте Украины. Заявление с денежными требованиями к должнику подается в суд, рассматривающий дело о банкротстве, в течение 30 дней со дня официального обнародования объявления об открытии производства по делу о банкротстве.
    Официальное обнародование об открытии банкротства осуществляется на сайте Высшего хозяйственного суда Украины.
За подачу заявления с требованиями к должнику уплачивается судебный сбор – 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Копию заявления и приложенных к нему документов кредитор присылает должнику и распорядителю имущества, а доказательства отправки предоставляет суду вместе с заявлением.
    Кредиторы, требования которых заявлены по истечении 30-дневного срока, являются конкурсными, однако не имеют права решающего голоса на собрании и комитете кредиторов.

    Кредитор : юридическое лицо;

    Должник: юридическое лицо;

    Адвокат : физическое лицо;

    Распорядитель имущества : физическое лицо.

 

Адвокат Краснокутская Наталья

Работаю юристом с 2003 года, с 2009 года – практикующий адвокат.

 

Мои специализации :

Судебное представительство

Банкротство

 

Блог об обучении юристов:

Instagram https://www.instagram.com/advocate_knn/

Фейсбук https://www.facebook.com/instaADVOCATE

 

e-mail:   advocate_knn@ukr.net

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово