РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Заявление о признании недействительной сделки должника (в процедуре банкротства, заявление от кредитора) (укр), Украина

Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство

вкажіть номер справи про банкрутство

суддя вкажіть суддю, що розглядає справу про банкрутство

судовий збірвкажіть розмір судового збору (1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство

вкажіть номер справи про банкрутство

суддя вкажіть суддю, що розглядає справу про банкрутство

судовий збірвкажіть розмір судового збору (згідно ст.4 ЗУ "Про судовий збір")

Боржник

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Телефон основний

E-mail основний

 

Боржник (відповідач)

ПІБ ФОП

ІПН

Юридична адреса

Телефон основний

E-mail основний

 

Арбітражний керуючий:

ПІБ повністю

Свідоцтво №Введіть номер свідоцтва арбітражного керуючого  Введіть дату видачі свідоцтва арбітражного керуючого, (напр.:31.12.2021)📆

ІПН Номер телефону №1

E-mail основний

 

Кредитор (Заявник):

Повне найменування

Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон основний

E-mail основний

 

Кредитор (заявник):

ПІБ ФОП

ІПН

Юридична адреса

Телефон основний

E-mail основний

 

Кредитор (заявник/позивач):

ПІБ повністю

ІПН

Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Номер телефону №1

E-mail основний

 

Заява

про визнання недійсним правочину боржника

Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство  розглядає справу вкажіть номер справи про банкрутство про банкрутство Повне найменування .

Відповідно до ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. 

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

 

Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство  розглядає справу вкажіть номер справи про банкрутство про банкрутство ПІБ ФОП .

Відповідно до ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. 

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Між Скорочене найменування та Скорочене найменування  укладений договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 .

 

 

Між ПІБ ФОП та Скорочене найменування  укладений договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 .

Між ПІБ в родовому відмінку та Скорочене найменування  укладений договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 .

Між Скорочене найменування та ПІБ ФОП  укладений договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 .

Між ПІБ ФОП та ПІБ ФОП  укладений договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 .

Між ПІБ в родовому відмінку та Скорочене найменування  укладений договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 .

Предметом даного договору євкажіть предмет договору, щодо якого подається заява .

 

зазначити інші умови договору, які необхідні для пояснення суті правовідносин

Згідно ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним (ст. 204 ЦК України).

Відповідно ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Водночас, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним (ст. 203 ЦК України).

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 1  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, господарський суд у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, поданою в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, може визнати недійсними правочини або спростувати майнові дії, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, якщо вони порушили права боржника або кредиторів, з таких підстав, а саме, боржник виконав майнові зобов’язання раніше встановленого строку.

 

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 1  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, господарський суд у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, поданою в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, може визнати недійсними правочини або спростувати майнові дії, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, якщо вони порушили права боржника або кредиторів, з таких підстав, а саме, боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 1  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, господарський суд у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, поданою в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, може визнати недійсними правочини або спростувати майнові дії, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, якщо вони порушили права боржника або кредиторів, з таких підстав, а саме, боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов’язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 1  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, господарський суд у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, поданою в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, може визнати недійсними правочини або спростувати майнові дії, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, якщо вони порушили права боржника або кредиторів, з таких підстав, а саме, боржник оплатив іншій особі або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна.

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 1  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, господарський суд у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, поданою в порядку, визначеному статтею 7 цього Кодексу, може визнати недійсними правочини або спростувати майнові дії, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, якщо вони порушили права боржника або кредиторів, з таких підстав, а саме, боржник узяв на себе заставні зобов’язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 2  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: а саме, боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов’язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог.

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 2  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: а саме, боржник уклав договір із заінтересованою особою.

Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 вважаємо недійсним на підставі ч. 2  ст. 42 КупБ, відповідно до якої, правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав: а саме, боржник уклав договір дарування.

Зазначене підтверджується наступними обставинами, а саме. зазначити обставини, які підтверджують зазначену підставу недійсності

На підтвердження цього надаємо наступні докази: вказати докази, які підтверджують зазначену підставу недійсності

Заявник підтверджує, що ним не вжито заходів досудового врегулювання спору, не вжито заходів забезпечення доказів та позову до подання цієї заяви. Також заявник підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі наведеного вище та керуючись ст.ст. 16, 203, 215 ЦК України, ст. ст. 7, 42 КУпБ, - 

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 , укладений між Повне найменування та Повне найменування

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 , укладений між Повне найменування та ПІБ ФОП .

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 , укладений між Повне найменування та ПІБ повністю .

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 , укладений між ПІБ ФОП та ПІБ ФОП .

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 , укладений між ПІБ ФОП та Повне найменування .

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним Договір зазначити назву договору, щодо якого подається заява вказати номер договору, щодо якого подається заява вкажіть дату договору, щодо якого подається заява, (напр.:31.12.2021)📆 , укладений між ПІБ ФОП та ПІБ повністю .

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору

2. вказати докази, які підтверджують зазначену підставу недійсності

3. Докази відправлення іншим учасникам справи копії заяви і доданих до неї документів;

зазначити дату підписання заяви, (напр.:31.12.2021)📆

Посада представника

ПІБ представника

Підстава діяльності представника

Посада представника

ПІБ представника

Підстава діяльності представника

ПІБ повністю

Дата обновления 10.03.2024 о 17:07:03

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Заявление о признании недействительным сделки должника - это механизм, который может быть использован кредитором для защиты своих прав и законных интересов в случае злоупотреблений со стороны должника, а именно признания сделок должника недействительными и применения последствий такой недействительности.

 

Должник: юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель;

Кредитор: юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, физическое лицо.

 

Адвокат Краснокутская Наталья

Работаю юристом с 2003 года, с 2009 года – практикующий

адвокатом.

 

Мои специализации :

Судебное представительство

Банкротство

 

Блог об обучении юристов:

Instagram https://www.instagram.com/advocate_knn/

Фейсбук https://www.facebook.com/instaADVOCATE

 

e-mail: advocate_knn@ukr.net

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово