РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Заявление кредитора в суд об открытии производства по делу о банкротстве юрлица (укр), Украина

Зазначте суд, який розглядає справу

Судовий збір введіть розмір судового збору, який складає 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Кредитор:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Телефон основний

E-mail основний

зазначте, чи зарєстрована особа в Електронному суді

 

Кредитор:

ПІБ ФОП

ІПН

Юридична адреса

Телефон основний

E-mail основний

зазначте, чи зарєстрована особа в Електронному суді

 

Кредитор:

ПІБ повністю ІПН Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) Номер телефону №1 E-mail основний

зазначте, чи зарєстрована особа в Електронному суді

 

Боржник:

Повне найменування

Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон основний

E-mail основний

зазначте, чи зарєстрована особа в Електронному суді

 

ЗАЯВА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

 

Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство  розглядає справу Введіть дані про банкрутство Повне найменування .

Відповідно до ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. 

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

 

Виклад обставин, що є підставою для звернення до суду

 

докладно опишіть, на підставі чого виникли вимоги до боржника

Відомості про розмір вимог кредитора до боржника

Заява кредитора, крім відомостей, передбачених частиною першою ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, повинна містити відомості про розмір вимог кредитора до боржника із зазначенням окремо розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті.

Отже, розмір вимог кредитора до боржника складає введіть загальний розмір кредиторських вимог , з яких розмір неустойки складає введіть розмір неустойки (штрафа, пені) .

 

Наразі, представник позивача, Посада представника ПІБ представника , не має змоги фізично прийняти участь у судовому засіданні у приміщенні суду: Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство , оскільки Введіть дані .

Наразі, представник позивача, Посада представника ПІБ представника , не має змоги фізично прийняти участь у судовому засіданні у приміщенні суду: Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство оскільки Введіть дані .

Наразі, позивач, ПІБ повністю , не має змоги фізично прийняти участь у судовому засіданні у приміщенні суду: Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство оскільки Введіть дані .

Наразі, представник відповідача, Введіть дані Введіть дані , не має змоги фізично прийняти участь у судовому засіданні у приміщенні суду: Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство оскільки Введіть дані .

Наразі, представник відповідача, Посада представника ПІБ представника , не має змоги фізично прийняти участь у судовому засіданні у приміщенні суду: Зазначте суд, який розглядає справу про банкруство оскільки Введіть дані .

Пропозиція щодо кандидатури арбітражного керуючого 

Відповідно до п. 2-1 Перехідних та прикінцевих положень Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до яких, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

Заява ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.

Ініціюючий кредитор додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство , призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство  не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених частиною третьою статті 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна, призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна здійснюється господарським судом самостійно з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення цього Кодексу в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

У звязку із зазначеним ініціюючий кредитор надає наступну пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна:

зазначте ПІБ арбітражного керуючого, якого бажаєте призначити (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №введіть номер свідоцтва арбітражного керуючого від введіть дату отримання свідоцтва арбітражного керуючого, (напр.:31.12.2021)📆 , адреса:введіть адресу арбітражного керуючого , тел. введіть телефон арбітражного керубчого , електронна адреса введіьб електронну адресу арбітражного керуючого ).

До даної заяви додається заява арбітражного керуючого про участь у справі, яка відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

Авансування витрат винагороди арбітражному керуючому

Як вже було зазначено, до заяви кредитора додаються докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважен (ч. 2 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства).

З аналізу ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутсва випливає, що авансування здійснюється на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу.

Докази авансування винагороди арбітражного керуючого  у розмірі введіть розмір авансування винагороди арбітражному керуючому, який розраховується в розмірі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці додаються до даної заяви.

Судовий збір за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкурство

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судовий збір", за подання до господарського суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство сплачується судовуий збір у розмірі 10 розмірів продиткового мінімуму для працездатних осіб.

До даної заяви додаються докази сплати суми судового збору у розмірі  введіть розмір судового збору, який складає 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Щодо підсудності

Стаття 2 Кодексу України з процедур банкрутства визначає законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство. Так, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Водночас згідно із ч. 13 ст. 30 Господарського процесуального кодексу України, справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини першої статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.

При цьому, п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу Укораїни визначає, що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника тощо.

Отже, справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника, що є виключною підсудністю.

Таким чином, судом, який має розглядати справу про банкрутство Повне найменування є Зазначте суд, який розглядає справу

Керуючись ст.ст. 2, 28, 34, п. 2-1 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 4, 12 Господарського процесуального кодексу України, - 

ПРОШУ:

1. Прийняти заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

2.  Відкрити провадження у справі про банкрутство Повне найменування (Код ЄДРПОУ , Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ).

3. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого зазначте ПІБ арбітражного керуючого, якого бажаєте призначити (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №введіть номер свідоцтва арбітражного керуючого від введіть дату отримання свідоцтва арбітражного керуючого, (напр.:31.12.2021)📆 , адреса:введіть адресу арбітражного керуючого , тел. введіть телефон арбітражного керубчого , електронна адреса введіьб електронну адресу арбітражного керуючого ).

 

ПРОШУ:

1. Прийняти заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

2.  Відкрити провадження у справі про банкрутство Повне найменування (Код ЄДРПОУ , Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ).

3. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого зазначте ПІБ арбітражного керуючого, якого бажаєте призначити (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №введіть номер свідоцтва арбітражного керуючого від введіть дату отримання свідоцтва арбітражного керуючого, (напр.:31.12.2021)📆 , адреса:введіть адресу арбітражного керуючого , тел. введіть телефон арбітражного керубчого , електронна адреса введіьб електронну адресу арбітражного керуючого ).

ПРОШУ:

1. Прийняти заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

2.  Відкрити провадження у справі про банкрутство Повне найменування (Код ЄДРПОУ , Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ).

3. Призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого зазначте ПІБ арбітражного керуючого, якого бажаєте призначити (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №введіть номер свідоцтва арбітражного керуючого від введіть дату отримання свідоцтва арбітражного керуючого, (напр.:31.12.2021)📆 , адреса:введіть адресу арбітражного керуючого , тел. введіть телефон арбітражного керубчого , електронна адреса введіьб електронну адресу арбітражного керуючого ).

Додатки:

- докази сплати судового збору
- докази повноважень представника, що підписав заяву
- докази авансування витрат винагороди арбітражному керуючому 
- докази надсилання боржнику копії заяви та доданих до заяви документів
- заява арбітражного керуючого про згоду на участь у справі про банкрутство

 

зазначити дату підписання заяви, (напр.:31.12.2021)📆

Посада представника

ПІБ представника

Підстава діяльності представника

Посада представника

ПІБ представника

Підстава діяльності представника

ПІБ повністю

Дата обновления 10.03.2024 о 16:10:19

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Заявление в хозяйственный суд для открытия производства по делу о банкротстве юрлица.

 

Кредитор : юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель; физическое лицо;

Должник : юридическое лицо.

Адвокат Краснокутская Наталья

Работаю юристом с 2003 года, с 2009 года – практикующий адвокат.

 

Мои специализации :

Судебное представительство

Банкротство

 

Блог об обучении юристов:

Instagram https://www.instagram.com/advocate_knn/

Фейсбук https://www.facebook.com/instaADVOCATE

 

e-mail: advocate_knn@ukr.net

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово