РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Transport contract/ Договір перевезення (післяплата, укр-англ)

 ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ №    номер договору

 

дата договору, (напр.:31.12.2021)📆

TRANSPORT CONTRACT

No.номер договору

 

dd.дата договор, (напр.:31 December 2021)📆

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Перевізник"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Carrier"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Перевізник"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Carrier"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Перевізник"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Carrier"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Перевізник"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Carrier"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Перевізник"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Carrier"), on the one hand, and

 

Повне найменування , що зареєстрований(а)е за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Перевізник"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Carrier"), on the one hand, and

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії ,   юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії ,  with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)    ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , registration number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне.

hereinafter referred to as the "Parties" have entered into this Agreement (hereinafter – the “Agreement”) as follows.

І. ПРЕДМЕТ

1.1. ЗАМОВНИК доручає ПЕРЕВІЗНИКУ, а ПЕРЕВЕЗНИК приймає за винагороду та на умовах цього Договору здійснити перевезення на вимогу (Заявка в Додатку №1) обладнання ЗАМОВНИКА по митній території Європейського Союзу та України за маршрутом, зазначеним у Заявці та узгодженому в Пропозиції (Додаток 2). Усі узгоджені Пропозиції є невід'ємною частиною цього Договору, якщо вони підписані обома Сторонами.

I. SUBJECT

1.1. The CLIENT entrusts to the CARRIER and the CARRIER accepts for remuneration and under the terms of this Contract to transport on request (Application Annex No. 1) from the CLIENT,  equipment to the customs territory of the European Union and Ukraine according to the route specified in the Application and agreed Offer (Annex No. 2 to this Contract). All agreed Offers are an integral part of this Contract if they are signed by both of the Parties.

І. ПРЕДМЕТ

1.1. ЗАМОВНИК доручає ПЕРЕВІЗНИКУ, а ПЕРЕВІЗНИК приймає за винагороду та на умовах цього Договору здійснити перевезення на вимогу (Заявка в Додатку №1) транспортних засобів ЗАМОВНИКА по митній території Європейського Союзу та України за маршрутом, зазначеним у Заявці та узгодженому в Пропозиції (Додаток 2). Усі узгоджені Пропозиції є невід'ємною частиною цього Договору, якщо вони підписані обома Сторонами.

I. SUBJECT

1.1. The CLIENT entrusts to the CARRIER and the CARRIER accepts for remuneration and under the terms of this Contract to transport on request (Application Annex No. 1) from the CLIENT,  vehicles to the customs territory of the European Union and Ukraine according to the route specified in the Application and agreed Offer (Annex No. 2 to this Contract). All agreed Offers are an integral part of this Contract if they are signed by both of the Parties.

1.2. Перевезення здійснюється особисто ПЕРЕІЕЗНИКОМ або використовуючи інших перевізників ПЕРЕВІЗНИКОМ.

1.2.  The carriage may be carried out personally by the CARRIER or by using  other carriers by the CARRIER.

ІІ. СТРОК

II. TERM

2.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє допоки не буде припинений за згодою обох сторін. 

2.1. This Agreement shall have effect from the time of its countersigning and shall remain in force until terminated by agreement of both Parties. 

2.1. Договір набирає чинності з дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ), (напр.:31.12.2021)📆  та діє допоки не буде припинений за згодою обох сторін. 

2.1. This Agreement shall have effect from дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ, (напр.:31 December 2021)📆 and shall remain in force until terminated by agreement of both Parties. 

2.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до  дата закінчення строку дії договору, (напр.:31.12.2021)📆 . Договір може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

2.1. This Agreement shall have effect from the time of its countersigning and shall remain in force til  дата закінчення строку дії договор, (напр.:31 December 2021)📆 . The Agreement may be extended subject to the Parties' mutual consent.

2.1. Договір набирає чинності з дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ), (напр.:31.12.2021)📆 та діє до  дата закінчення строку дії договору, (напр.:31.12.2021)📆 . Договір може бути продовжений за письмовою згодою Сторін.

2.1. This Agreement shall have effect from  дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ), (напр.:31.12.2021)📆 and shall remain in force til  дата закінчення строку дії договор, (напр.:31 December 2021)📆 . The Agreement may be extended subject to the Parties' mutual consent.

Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише в письмовому вигляді, підписаними кожною зі Сторін.

Зміни до цього Договору набувають чинності якщо укладені  в письмовій формі. Зміни підписуються кожною Стороною.

Amendment of the Agreement requires written form for its validity.

The amendment should be signed by each of the Parties.

ІІІ. ПРИПИНЕННЯ

3.1. Договір розривається згідно законодавства після закінчення строку його дії, якщо він не продовжується за згодою Сторін.

3.2. Будь-яка із Сторін може розірвати Договір достроково у разі порушення іншою Стороною своїх зобов'язань. Дострокове розірвання здійснюється шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за один (1) місяць.

3.3. Будь-яка із сторін може розірвати Договір достроково без порушення зобов'язань, письмово повідомивши про це іншу сторону за 2 місяці (два місяці).

3.4. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від зобов'язань, які виникли протягом терміну дії.

III. TERMINATION

3.1. The Contract shall be terminated by operation of law on expiry of its term unless extended by express annex.

3.2. Either Party may terminate the Contract early in the event that the other Party is in breach of its obligations. Early termination shall be effected by giving one (1) month’s written notice to the other Party.

3.3. Either party may terminate the Contract early without fault by giving 2 months (two months) written notice to the other party.

3.4. The termination of the Contract shall not release the Parties from their obligations arising during its term.

IV. ЗАЯВКА І ТЕРМІНИ ТРАНСПОРТУВАННЯ

4.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується організувати наземне перевезення на підставі Заявки ЗАМОВНИКА із зазначенням характеристик перевезення та інших засобів. Орієнтовна форма Заявки узгоджується Сторонами у Додатку 1 до цього Договору. Заявка надсилається ЗАМОВНИКОМ ПЕРЕВІЗНИКУ не менше ніж за 72 години до дати навантаження, якщо інше не погоджено сторонами. Перевізник надсилає Пропозицію про перевезення Замовнику протягом 24 годин після отримання від Замовника Заявки на перевезення.

ЗАМОВНИК інформує ПЕРЕВІЗНИКА про прийняття Пропозиції про перевезення або відмову протягом 2 робочих днів після його отримання, надіславши підписану Пропозицію про перевезення з позначкою «прийнято» або «відмовлено» на електронну пошту ПЕРЕВІЗНИКА. Якщо ЗАМОВНИК не відповідає на Пропозицію про перевезення, вважається, що він відмовився від неї.
 

4.2. Час перевезення визначається для кожної окремої відправки та має відповідати графіку руху ПЕРЕВІЗНИКА.

4.3. Час доставки узгоджується кожної окремої партії.

4.4. Термін доставки може бути продовжений у разі форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії, припинення руху поїздів не з вини ПЕРЕВІЗНИКА тощо) та/або обставин надзвичайного характеру, пов'язаних із завантаженістю відповідної лінії та/або надзвичайні експлуатаційні труднощі, які є непередбаченими та неминучими.

IV. REQUEST AND TIME LIMIT FOR TRANSPORT

4.1. The CARRIER undertakes to arrange land transport on the basis of an Application from the CLIENT specifying the characteristics of the carriage and other facilities. The approximate form of an Application is agreed by the Parties in Annex No.1 to this Contract. The Application shall be sent by the CLIENT to the CARRIER at least 72 hours before the loading date, unless otherwise agreed between the parties.The Carrier shall send Offer for carriage to the Client within 24 hous upon receipt of the Application for transportation from the Client.

The CLIENT shall inform CARRIER on acceptance of an Offer for carriage or refusal during 2 working days upon its’ receipt by sending the countersigned Offer for carriage with note “accepted” or “refused” to the CARRIER’s email. If the CLIENT does not replies for an Offer for carriage, then it is treaed as it has refused it.

4.2. The time of transport shall be determined for each individual shipment and shall comply with the CARRIER’s traffic schedule.

4.3. The delivery time shall be agreed for each individual shipment.

4.4. The delivery time may be extended in the event of force majeure (natural disasters, military operations, interruption of train movements which is not the fault of the CARRIER, etc.) and/or circumstances of an extraordinary nature related to the congestion on the respective line, and/or extraordinary operational difficulties which are unforeseen and unavoidable.

V. УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ І ВИНАГОРОДИ

5.1. Сторони узгоджують конкретні тарифи та параметри відправлення при кожному окремому запиті.
5.2. Ціна за транспортний засіб включають витрати на перевезення повних та порожніх транспортних засобів, включаючи паливо відповідно на зворотному шляху, оформлення транспортних замовлень та коносаментів, розшук та винагороду ПЕРЕВЕЗНИКА.
5.3 Винагорода, що належить, виплачується ЗАМОВНИКОМ ПЕРЕВІЗНИКУ протягом 3 робочих днів після отримання інвойсу на 100 % вартості доставки. ПЕРЕВІЗНИК виставляє рахунок протягом 3 робочих днів після дати доставки.

V. CONDITIONS OF CARRIAGE AND REMUNERATION

5.1. The Parties shall agree on specific rates and dispatch parameters with each individual request.

5.2. The price per vehicle unit shall include the freight costs for full and empty carriage including fuel, respectively on the return journey, preparation of transport orders and bills of lading, tracking and tracing and the CARRIER’S remuneration.

5.3. The remuneration due shall be paid by the CLIENT to the CARRIER within 3 working days after he recive the invoce, for the 100% of the delivery value. The CARRIER shall inssue invoice within 3 days from the time of delivery.

5.4. За результатами завершення перевезення та обладнання на судно складється Акт прийому-передачі (надалі - Акт)/ 5.4. Upon completion of the carriage to the ship, an Act of acceptance and transfer (hereinafter - the Act).
5.5 Розрахунок за надані послуги перевезення між Замовником та Перевізником здійснюється щомісячно, за наданий обсяг послуг Перевізником. 5.5. The settlement for the provided transport services between the CLIENT and the CARRIER is carried out monthly, for the volume of services provided by the CARRIER.
5.5. Розрахунок за надані послуги перевезення між Замовником та ПЕРЕВІЗНИКОМ здійснюється щоквартально, за наданий обсяг послуг Виконавцем. 5.5. The calculation for the provided transport services between the CLIENT and the CARRIER is carried out quarterly, for the volume of services provided by the Contractor.
5.5. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється після закінчення дії строку договору та підрахування сумми усіх наданих послуг на період дії Договору. 5.5. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out after the expiration of the term of the contract and the calculation of the amount of all services provided for the period of validity of the Contract.

5.5. . Розрахунок за надані послуги перевезення між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

5.5.1.  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  USD в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

5.5. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out according to the payment scheme of the pre-agreed amount of funds, at the expense of which the supply is carried out.


5.5.1. The Customer transfers funds in the amount of USD вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment to the Contractor's account to pay for shipchandler services in advance.

5.5. Розрахунок за надані послуги перевезення між Замовником та Виконавцем здійснюється за кожне окреме постачання послуг Виконавцем. 5.5. The settlement for the provided transport services between the Customer and the Contractor is carried out for each individual supply of services by the Contractor.

5.5. Розрахунок за надані послуги перевезення між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

5.5.1. Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  ГРН. в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

5.5. The calculation for the provided transport services between the Customer and the Contractor is carried out according to the payment scheme of the pre-agreed amount of funds, at the expense of which the supply is carried out.


5.5.1. Customer transfers funds in the amount of вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment UAH to the Contractor's account to pay for shipchandler services in advance.

5.5. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

5.5.1.  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  EUR в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

5.5. The calculation for the provided shipchandler services between the Customer and the Contractor is carried out according to the payment scheme of the pre-agreed amount of funds, at the expense of which the supply is carried out.


5.5.1. The CLIENT transfers funds in the amount of вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment   EUR to the Contractor's account to pay for shipchandler services in advance.

5.6. Усі розрахунки здійснюються за банківськими  реквізитами Сторін, зазначеними у ст. 14 цього Договору. 5.6 All calculations are carried out using the bank details of the Parties specified in Art. 14 of this Agreement.
 5.7. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у гривні. 5.7. All payments between the parties are made in hryvnias.
 5.7. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у євро. 5.7. All payments between the parties are made in euros.
5.7. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у доларах США. 5.7. All payments between the parties are made in US dollars.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. ЗАМОВНИК має право:

6.1.1. отримувати своєчасну інформацію про відправлення та рух кожного відправлення;

6.1.2. Бути інформованим ПЕРЕВІЗНИКОМ про всі особливості перевезення, щоб вона могла бути виконана найкращим, найшвидшим і найдешевшим способом і маршрутом.

6.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

6.2.1 направити ПЕРЕВІЗНИКУ Заявку на кожне перевезення;

6.2.2. у момент укладання договору та/або в момент направлення Заявки повідомити ПЕРЕВІЗНИКА про особливості вантажу;

6.2.3. передати транспортний засіб ПЕРЕВІЗНИКУ разом з усіма документами, необхідними для перевезення;

6.2.4. виплатити ПЕРЕВІЗНИКУ обумовлену винагороду відповідно до затверджених тарифів;

6.2.5. звільнити ПЕРЕВІЗНИКА від матеріальної відповідальності, застрахувавши добровільним договором страхування (КАСКО) транспортні засоби, що перевозяться ПЕРЕВЕЗНИКОМ, несучи при цьому одноосібну відповідальність за понесені збитки.

VI. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

6.1. The CLIENT has the right to:

6.1.1. receive timely information about the dispatch and movement of each shipment;

6.1.2. To be informed by the CARRIER of all particulars of the carriage so that the same may be carried out in the best, quickest and cheapest manner and route.

6.2. The CLIENT shall:

6.2.1 send to the CARRIER an Application for each carriage;

6.2.2. at the time of conclusion of the contract and/or at the time of sending the Application, notify the CARRIER of the particularities of the goods;

6.2.3. hand over the vehicles to the CARRIER together with all documents necessary for the carriage;

6.2.4. pay the CARRIER the agreed remuneration in accordance with the confirmed tariffs;

6.2.5. to release the CARRIER from material liability by insuring with optional insurance contract of the transport units (CASCO) the vehicles that are carried by CARRIER, being the only responsible for the incurred damages in case of noninsurance.

VII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЕРЕВЕЗНИКА

7.1. ПЕРЕВІЗНИК має право:
7.1.1. своєчасно отримувати від ЗАМОВНИКА графік відправлення транспортних засобів;
7.2.1 отримувати від ЗАМОВНИКА своєчасну інформацію про транспортні документи, пов'язані з відправкою транспортних засобів;
7.3.1. отримувати від ЗАМОВНИКА узгоджену винагороду, а також будь-які додаткові витрати, понесені під час перевезення, які мають бути заздалегідь узгоджені та затверджені ЗАМОВНИКОМ.

7.2. ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується:

7.2.1. організувати міжнародне наземне перевезення, зазначене у статті 1, протягом строку та відповідно до умов цього Договору.

7.2.2. негайно повідомити ЗАМОВНИКА та/або Вантажоодержувача про прибуття транспортного засобу до пункту призначення та передати його ЗАМОВНИКУ або уповноваженій особі.

7.2.3. у разі виникнення будь-яких проблем, пов'язаних з перевезенням, доставкою або прийманням вантажу, негайно повідомити ЗАМОВНИКА та виконувати його вказівки;

7.2.4. у разі виникнення будь-яких додаткових витрат на перевезення, не включених у вартість тарифу, повідомити ЗАМОВНИКА про такі витрати та отримати його схвалення та інструкції. У будь-якому випадку розмір додаткових витрат не може перевищувати 10% вартості доставки, погодженої сторонами в Пропозиції на перевезення.

VII. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CARRIER

7.1. The CARRIER has the right to:

7.1.1. receive from the CLIENT in due time a schedule for the dispatch of the vehicles;

7.2.1  to receive from the CLIENT timely information about the transport documents related to the shipment of the vehicles;

7.3.1. receive from the CLIENT the agreed remuneration as well as any additional costs incurred during the carriage, which costs shall have been agreed and approved in advance by the CLIENT.

7.2. The CARRIER shall:

7.2.1. arrange the international carriage by land referred to in Article 1 within the time limit and in accordance with the terms of this Contract;

7.2.2. to notify the CLIENT and/or the Consignee immediately of the arrival of the vehicle at the destination and to hand it over to the CLIENT or a duly authorised person.

7.2.3. in the event of any problems arising in connection with the carriage, delivery or acceptance of the vehicle, immediately notify the CLIENT and follow his instructions;

7.2.4. in the event of any additional cost of carriage not included in the tariff price, notify the CLIENT of such cost and obtain his approval and instructions. In any case, the amount of additional costs cannot exceed 10% of the delivery cost agreed by the parties in the Offer for the carriage;

VIIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА.

8.1. Відповідальність ПЕРЕВІЗНИКА регулюється Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (Конвенція CMR), за винятком випадків, несумісних з тим, що узгоджено у цьому Договорі.

VIІI. CARRIER‘S LIABILITY.

8.1. The liability of the CARRIER shall be governed by the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR Convention), except to the extent inconsistent with what is agreed herewith.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

In the event of non-payment of the agreed amount for the provision of services within the term, the Customer must pay: a penalty in the amount of double the NBU accounting rate in effect in the period for which the penalty is paid, from the amount owed for each day of delay.

 

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine доларів за кожен день прострочення оплати.

In case of non-payment on time for the provision of services, the Customer must pay: a fine of вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine   USA dollars for each day of delay in payment.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine гривень за кожен день прострочення оплати.

In case of non-payment on time for the provision of services, the Customer must pay: a fine of вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine UAH for each day of delay in payment.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine євро за кожен день прострочення оплати.

In case of non-payment on time for the provision of services, the Customer must pay: a fine of вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine EUR for each day of delay in payment.

IX. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

IX. RESTRICTIONS ON CONTRACTIUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)

9.1. В контексті цього договору, під поняттям "Форс-мажор" слід розуміти будь-яку подію чи обставину, чи будь-яку сокупність подій і/або обставин, поява яких знаходиться поза контролем потерпілої сторони і яких неможливо було уникнути шляхом дій, які доцільно було очікувати від потерпілої сторони (далі - «Потерпіла сторона»), і які перешкоджають або ускладнюють можливість виконання потерпілою стороною деяких або всіх її зобов'язань за цим Договором, за умови, що виникнення подібних перешкод неможливо було передбачити в момент прийняття потерпілою стороною на себе цих зобов'язань. У разі задоволення вимог попереднього речення цього пункту даного Договору, до форс-мажору відносяться наступні обставини включаючи, але не обмежуючись:

а) природні катастрофи (наприклад землетрус), війна (окупація), терористичний акт, дії органів влади, державних підприємств і / або природних монополій, якщо їх діяльність впливає або пов'язана з діяльністю Сторін договору і / або її дочірніх компаній;

b) пожежа, вибух, поломка, розрив або аварії магістральних трубопроводів, залізничних колій, автомагістралей тощо;

в) законні чи незаконні забастовки;

d) події, які призводять до оголошення або продовження оголошення надзвичайних ситуацій, з боку відповідного урядового органу щодо постачання енергоносіїв / сільськогосподарської сировини і продуктів в тій мірі, в якій це може бути застосовано до операторів  систем, і в разі зміни таких актів, відповідних положень застосовного закону, які мають подібну дію і відповідне регулювання.

9.1. For the purpose of this Contract, the term “Force Majeure” shall mean any event or circumstance, or any combination of events and/or circumstances, the occurrence of which is beyond the control of, and could not have been avoided by actions which might reasonably be expected to be taken by, the affected Party (hereinafter the “Affected Party”) acting with the Standard of a Reasonable and Prudent Operator and impedes or prevents the ability of the Affected Party to perform some or all of its obligations hereunder and further that occurrence of such an obstacle was unpredictable at the time when the Affected Party undertook to perform such obligation. Subject to the satisfaction of the requirements of the previous sentence of this Clause, the Force Majeure shall include, but not be limited to:


a) natural disaster (such as earthquake), war (occupation), terrorist attack, governmental authority action, and/or state enterprizes and/or natural monopolies, if their activity affects or connected with the activity of the Parties of this Agreement and/or their affiliated companies;

b) fire, explosion, breakage or breakdown of or accidents to the major pipelines, railways, highways, etc.;

c) legal or illegal strikes;

d) events resulting in the declaration or continuation or implementation of an emergency situation announcement by a relevant governmental authority in relation to the energy supply to the extent applying to the System Operator and on amendment of such acts, as amended or, upon replacement, the relevant provision(s) of applicable law having the same effect, and relevant implementing regulation.

9.2. Незважаючи на будь-які положення цього Договору, що передбачають протилежне і незалежно від задоволення будь-яких або всіх умов п. 5.1. цього Договору, жодна з наступних подій або обставин або поєднання наступних подій і / або обставин не зважають Форс-мажором:

i) будь-яку подію або обставина, виникнення або існування якого є наслідком недбалої дії або бездіяльності, порушення Договору, порушення закону, порушення умов дозволів контролюючих органів або іншого такого неправомірного дії або бездіяльності Сторони або працівників, директорів, підрядників або агентів Сторони;

9.2. Not with standing anything to the contrary provided in this Contract, and regardless of satisfaction of any or all of the requirements of this Clause of this Contract, none of the following events or circumstances, or any combination of following events and/or circumstances shall constitute Force Majeure:

i) any event or circumstance, the occurrence or existence of which is due to a negligent act or omission, breach of an Contract, violation of law, violation of terms of a regulatory approval or similar wrongful act or omission of a Party or of a Party’s employees, directors, subcontractors or agents; 

ii) зміна економічної, ринкової, грошової або фіскальної ситуації, що робить виконання умов цього Договору невигідними або менш рентабельним;

iii) брак фінансових ресурсів або наявних коштів, або інший схожий важкий фінансовий стан або подія, виникнення або існування якої є наслідком фінансової неспроможності Сторони оплатити будь-яку суму, яку розумний і фінансово надійний суб'єкт економічної діяльності за схожих обставин сплатив би, щоб уникнути або припинення такої події;

iv) недостатність товарів в розпорядженні Сторони або на відповідній ринковій прощадці щодо пункту поставки, або подія, виникнення або існування якої є наслідком нездатності Сторони поставити будь-яку кількість товару або надати послуги, які розсудлива і економічно стійка особа могла б реально обгрунтовано поставити або надати в подібних обставинах, щоб запобігти або припинити таку подію.

ii) change of economic, market, monetary or fiscal circumstance, which renders compliance with the terms of this Contract uneconomic or less financially viable;

iii) lack of financial resources or available funds or similar financial predicament, or an event the occurrence or existence of which is due to the financial inability of a Party to pay any amount which a prudent and financially sound entity in similar circumstances would reasonably be expected to pay, to avoid or discontinue such event;                                                                         

iv) lack of goods or resources at the Party’s disposal or on the relevant market place regarding the Delivery Point, or an event upon which the occurrence or existence is due to the inability of a Party to deliver any amounts of goods or provide services which a prudent and economically sound entity in similar circumstances would reasonably be expected to deliver, to avoid or discontinue such event.   

   

9.3. До того часу, поки Потерпіла сторона не може виконувати свої обов'язки за цим Договором або іншими договорами між Сторонами або їх дочірніми компаніями, цей Договір залишається в силі, проте Потерпіла сторона звільняється від свого обов'язку виконувати свої зобов'язання, за умови, що вона виконує свої обов'язки, зазначені в п. 4. цієї статті цього Контракту. Обов'язок іншої Сторони за Договором, що узгоджується з обов'язком потерпілої сторони, також припиняється.

9.3. So far as, the Affected Party is prevented from performing its obligations under the Contract and other respective Contracts, the Contract shall remain in force but the Affected Party shall be released from its duty to perform its obligations, provided, however, that it fulfills its obligations under para 4 of this article of the Contract. The obligation of the other Party under the Contract which corresponds to the obligation of the Affected Party shall also be suspended. 

9.4. При виникненні форс-мажорних події щодо потерпілої сторони:

а) Потерпіла сторона негайно (i) надає іншій Стороні повідомлення в письмовій формі (первинне повідомлення може здійснюватися по телефону за умови, що належне письмове повідомлення буде надано якомога швидше) із зазначенням подій, що становлять Форс-мажор, і доказів на їх підтвердження, які вона може надати, і з зазначенням періоду, протягом якого за оцінкою триватиме перешкоду або затримка, і (ii) протягом 15 діб з моменту настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій Стороні необхідні документальні докази від Торгово-промислової палати країни, в якій здійснюється відповідна господарська операція. Зобов'язання повідомляти також застосовується в разі безпосередньої загрози Форс-мажору; і

9.4. Upon occurrence of an event of Force Majeure in respect of the Affected Party:

a) The Affected Party shall immediately (i) notify the other Party in writing (the initial notice may be give­­­­n by phone provided that a proper written notification is given as soon as possible) specifying the matters constituting the Force Majeure together with such evidence in verification thereof as it can reasonably give and specifying the period for which it is estimated that the prevention or delay will continue, and (ii) within 15 Days upon Force Majeure occurrence provide the other Party with necessary documentary evidence from the Ukrainian Chamber of Commerce and Industries. This notification obligation shall also apply in case of an imminent threat of the Force Majeure; and   

б) Потерпіла сторона сумлінно обговорює і узгоджує альтернативні способи виконання своїх зобов'язань з іншою Стороною по даному договору;     

b) the Affected Party shall discuss and agree in good faith with the other Party alternative means of performance of its obligations under this Contract; and   

в) якщо Форс-мажор триває протягом двох місяців чи довше після повідомлення і Сторони узгодили інші рішення, (і) Потерпіла сторона може розірвати даний Договір шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. Таке повідомлення не є реальним, якщо Потерпіла сторона починає повне виконання своїх обов'язків по даному Договору ще до закінчення періода повідомлення;  

c) if the Force Majeure continues for a period of two months or more following notification and the Parties have not agreed on other solutions, the (i) Buyer (if the Affected Party is the Seller) or (ii) the Seller (if the Affected Party is the Buyer) may terminate this Contract by notifying the other Parties at least 30 days in advance, in which case the Termination Amount shall not apply. Such notification shall be of no effect if the Affected Party resumes full performance of its obligations under this Contract before the expiry of the notice period;

 г)   негайно після закінчення дії форс-мажорнох події, дія давного договору продовжується;

d) immediately upon the event of the Force Majeure ceasing to have effect, the operation of this Contract shall continue;

д) Сторона, яка постраждала від форс-мажора, негайно післ закінчення форс-мажорної події повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про цей факт;

e) the Party affected by the Force Majeure shall, immediately upon the event of the Force Majeure ceasing to have effect, notify the other Party in writing of such fact; and

е) Потерпіла сторона діє розумно і добросовісно, прикладає всі зусилля для полегшення наслідків Форс-мажора;

f) the Affected Party shall, acting according to the Standard of a Reasonable and Prudent Operator, make all reasonable endeavours to mitigate the impact of the Force Majeure.

IX. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР) IX. RESTRICTIONS ON CONTRACTUAL DUTIES (FORCE MAJEURE)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1. The parties shall be released from liability for non-fulfilment or improper fulfilment of the terms of this Agreement in the event of force majeure.   

9.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

9.2. Under force majeure, the Parties understand natural disasters (fire, flood, displacement, etc.), hostilities, epidemics, strikes, embargoes, boycotts, decisions and actions of public authorities that hinder the implementation of this treaty.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. 9.3. If force majeure circumstances will continue for more than two months, each of the Parties will have the right to refuse to further fulfil the obligations under the Agreement by notifying the other Party in advance for at least 30 days.           

9.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

9.4. The existence of force majeure circumstances must be confirmed by the necessary documents of the Chamber of Commerce and/or other authorized bodies of Ukraine.

9.5. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.5. The Party for which force majeure has occurred shall immediately notify the other Party in writing.

9.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

9.6. Failure to notify or the untimely notification of the onset or termination of force majeure circumstances deprives the Party of the right to refer them.

IX. ФОРС МАЖОР

9.1. СТОРОНИ не несуть відповідальності, якщо невиконання (у тому числі прострочення виконання) одного або кількох розпоряджень викликане обставинами непереборної сили, такими як землетруси, пожежі, повені, епідемії, військові конфлікти, цивільні заворушення, а також заборони, обмеження, приписи, накази тощо подібне, які встановлюються індивідуальними чи нормативними актами органів державної та муніципальної влади.

9.2. Всі обставини, які не залежать від розумного контролю сторін, також вважаються обставинами непереборної сили, які неможливо було передбачити та запобігти. Факт непереборної сили має бути підтверджено у письмовій формі актом державного чи муніципального органу або довідкою компетентного органу держави Сторони, що зазнала форс-мажор.

9.3. Непереборної сили не існує, якщо подія сталася через неприйняття заходів з боку сторони або за належної обережності її можна було б подолати.

IX. FORCE MAJEURE

9.1. The PARTIES shall not be liable if the failure (including delay in performance) of one or more orders is caused by force majeure such as earthquakes, fires, floods, epidemics, military conflicts, civil unrest, as well as prohibitions, restrictions, prescriptions, orders and the like, which are imposed by individual or statutory acts of state and municipal authorities.

9.2. All circumstances beyond the reasonable control of the parties shall also be considered as force majeure and that could not be foreseen and prevented. Force majeure must be confirmed in writing by an act issued by a state or municipal body or by a certificate issued by a competent authority of a state of Party which suffered from force majeure.

9.3. There is no force majeure if the event is due to untaken care on the part of the party or in due careit could be overcome.

9.4 For the occurrence and termination of force majeure, the party shall be obliged to inform the other party in writing within seven days of becoming aware.

Х. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10. Сторони погоджуються, що вони не розкриватимуть або не дозволятимуть розкриття Конфіденційної інформації будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків форс-мажору або у зв'язку з вимогами законодавства.

Х. CONFIDENTIALITY

10. The Parties agree that they will not disclose or permit the disclosure of Confidential Information to any third party without the prior written consent of the other Party, except in cases of force majeure or due to the requirements of applicable law.

XI. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11. Сторони зобов'язуються, що при обробці персональних даних фізичних осіб, пов'язаних з виконанням цього Договору, під час підготовки та з нагоди його укладення або під час підготовки та з нагоди виконання договірних зобов'язань, обробка здійснюється відповідно до вимог Регламенту ЄС 2016/679, застосовного законодавства та встановлених внутрішніх правил компанії із захисту персональних даних. Обробка повинна здійснюватися для конкретних і точних цілей, визначених законом, дані обробляються законно та сумлінно, та їх подальша обробка несумісна з цією метою.

XI. PROCESSING OF PERSONAL DATA

11. The Parties undertake that when processing personal data of natural persons related to the performance of this Contract, in preparation for and on the occasion of its conclusion, or in preparation for and on the occasion of the performance of contractual obligations, the processing shall be carried out in accordance with the requirements of EU Regulation 2016/679, applicable legislation and the established internal company rules for the protection of personal data. The processing is to be carried out for the specific and precise purposes defined by law, the data is processed lawfully and in good faith and may not be further processed in a manner incompatible with those purposes.

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року. Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Constitution and the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" No. 2297-VI of June 01, 2010. The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року та Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Constitution and the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data" No. 2297-VI of June 01, 2010 and by the Regulation (EU) 2016/679  "General Data Protection Regulation" (GDPR).. The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

The Parties do not intend that any third party shall have any rights under or be able to enforce this Agreement and the Parties exclude to the extent permitted under applicable law any such third party rights that might otherwise.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

The Parties have the right to collect and process personal data within the limits of fulfillment of obligations under this Agreement and for realization of business relations between the Parties. The personal data of the Parties are protected by the Regulation (EU) 2016/679  "General Data Protection Regulation" (GDPR). The fact of signing this Agreement is the fact of obtaining consent and communication to the Parties on the collection and process their personal data.

XII. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Будь-яке листування між сторонами у зв'язку з виконанням замовлень з предмета цього договору повинно здійснюватися в письмовій формі електронною поштою, таке листування вважається таким, що відбулося і має юридичну силу для сторін, якщо адресоване прохання будь-якої зі сторін іншій стороні на її адресу електронної пошти, яка вказана нижче:


ДЛЯ ПЕРЕВІЗНИКА

Ім'я: ____

Телефон: _________

Ел. пошта: ____

 

ДЛЯ ЗАМОВНИКА

Ім'я: ____

Телефон: _________

Ел. пошта: ____

12.2 Якщо сторона має потребу змінити адресу електронної пошти, згадану в попередньому абзаці, вона повинна негайно повідомити іншу сторону в письмовій формі про цю обставину. Інакше всі електронні листи слід вважати отриманими

XII. OTHER PROVISIONS

12.1. Any correspondence between the parties in connection with the execution of orders from the subject matter of this contract shall be made in writing by e-mail, which correspondence shall be deemed to be effected and validly binding parties, if the request of either party is addressed to the other party on its email address stated below:

FOR THE CARRIER

Name: __

Telephone: __

е-mail: ______

 

FOR THE CLIENT

Name: __

Telephone: __

е-mail: ______

12.2 If there is a need for a party to change the email address mentioned in the previous paragraph, it should promptly notify the other party in writing of this circumstance. Othervise all emails should be considered as reveived.

ХIII.  РАЗНОЕ

13.1. Любые изменения в настоящий Договор вносятся только посредством письменных соглашений (приложений), подписанных обеими сторонами.

13.2. Недействительность любого из положений настоящего Договора или любого дополнительного письменного соглашения об изменении или дополнении его, а также договоренностей в определенном порядке не влечет недействительности всех содержащихся в нем пунктов или положений.

XIII. MISCALLENEOUS

13.1. Any amendments to this Contract shall be made only through written agreements (annexes) signed by both parties. 

13.2. The nullity of any of the provisions of this Contract or of any additional written agreement to amend or supplement it, as well as the arrangements in a specific order, shall not result in the nullity of all clauses or provisions contained therein.

13.3. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Agreement, including but not limited to the validity or existence of the Agreement and/or this clause or the termination, construction or performance of the Agreement by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Agreement should be settled amicably by the Parties.

13.3.1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

13.3.1. This Agreementand any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of Ukraine.

13.3.1 Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

13.3.1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of England and Wales.

13.3.1. Усі положення, не охоплені цим Контрактом, регулюються положеннями Комерційного та Додаткового цивільного законодавства Республіки Болгарія. 13.3.1. All provisions not covered by this Contract shall be governed by the provisions of the Commercial and Subsidiary Civil Law of the Republic of Bulgaria.

 

13.4. Будь-які суперечки, що виникають із цього Договору та пов’язані з ним, у тому числі спори, що виникають або пов’язані з його тлумаченням, недійсністю, виконанням або припиненням, а також спори щодо прогалин або його адаптації до нововиниклих обставин, вирішуються в дусі взаєморозуміння та взаємної вигоди, а в разі неможливості досягнення згоди спір вирішуватиметься компетентним болгарським судом у Софії.

13.4. Any disputes arising out of this Contract and relating to it, including disputes arising out of or relating to its interpretation, invalidity, performance or termination, as well as disputes over gaps or its adaptation to newly arised circumstances, shall be resolved in the spirit of mutual understanding and mutual benefit, and in case of impossibility of reaching agreement, the dispute will be solved by the competent Bulgarian court in Sofia.

13.3.2. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

13.3.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules. 

13.3.2. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений сторонами.

У разі розбіжностей між договірними сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Cap 4.

13.3.2. All differences of any nature that may arise in relation to this contract between the contracting parties, shall be referred to arbitration in accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4. The Arbitrator will be proposed by the Arbitration Service of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and must be approved by the contracting parties.

In case of disagreement between the contracting parties on the proposed Arbitrator, the Arbitrator will be appointed in accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4.

13.3.2. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

13.3.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration at the the United Kingdom Court in London (main office), as the Court of first instance. and decided according to its rules. 

13.4. Будь-які суперечки, що виникають із цього Договору та пов’язані з ним, у тому числі спори, що виникають або пов’язані з його тлумаченням, недійсністю, виконанням або припиненням, а також спори щодо прогалин або його адаптації до нововиниклих обставин, вирішуються в дусі взаєморозуміння та взаємної вигоди, а в разі неможливості досягнення згоди спір вирішуватиметься компетентним болгарським судом у Софії.

13.4. Any disputes arising out of this Contract and relating to it, including disputes arising out of or relating to its interpretation, invalidity, performance or termination, as well as disputes over gaps or its adaptation to newly arised circumstances, shall be resolved in the spirit of mutual understanding and mutual benefit, and in case of impossibility of reaching agreement, the dispute will be solved by the competent Bulgarian court in Sofia.

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

The seat of arbitration shall be London, UK. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

The seat of arbitration shall be Nicosia, Cyprus. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

The number of arbitrators shall be one. 

Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. 

The number of arbitrators shall be three. 

Мовою арбітражного розгляду є українська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be Ukrainian.

Мовою арбітражного розгляду є англійська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

Any judgment shall be made in writing and shall be final and binding on the Parties. The Parties undertake to carry out the judgment without delay.

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

The Parties waive any right to apply to any court of law and/or other judicial authority other than stipulated in this cause of this Agreement.

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

In addition, in respect of any proceedings arising out of or connected with the enforcement and/or execution of any judgment made against them, the Parties hereby submit to the jurisdiction of any court in which any such proceedings are brought.

13.5. Невід'ємною частиною цього Договору є такі документи, які мають бути підписані обома сторонами:

Додаток №1 - Заявка на перевезення

Додаток № 2 – Пропозиція про перевезення

13.5. An integral part of this Contract are the following documents, which shall be signed by both parties:

Annex No. 1 – Application for Transport

Annex No. 2 – Offer for carriage

ЗАБОРОНЕНА ПРАКТИКА

PROHIBITED PRACTICES

1. Кожна Сторона погоджується, що у зв’язку з цим Договором та діяльністю, яка передбачається у ній, не буде вчиняти дії, або допускати бездіяльності, які б (і) порушили будь-який Закон, що застосовується до цієї Сторони, або (іі) призводити до того, що інша Сторона порушить будь-який Закон, що застосовується до такої іншої Сторони щодо конвенцій захисту від хабарів та корупції або будь-якого аналогічного закону, постанови, наказу або конвенції, які є обов’язковими для такої іншої Сторони, з доповненнями, які вносяться час від часу, та включаючи впровадження будь-яких регулюючих актів, які застосовуються до неї.

1. Each Party agrees that in connection with this Agreement and the activities contemplated herein, it will take no action, or omit to take any action, which would (i) violate any Law applicable to that Party, or (ii) cause the other Party to be in violation of any Law applicable to such other Party relating to conventions on anti-bribery and corruption or any similar statute, regulation, order or convention binding on such other Party, as each may be amended from time to time, and including any implementing regulations promulgated pursuant thereto.

2. Без обмеження вищевказаного абзацу, кожна Сторона погоджується, що ні вона, ні її представники чи Афілійовані особи, у зв’язку з цим Договором, а також діяльністю, що передбачена в цьому Договорі, не запропонує, не буде обіцяти або надавати, прямо або опосередковано, щось цінне будь-якій посадовій особі уряду, політичної партії, політичному кандидату або їх працівнику або будь-якій третій стороні, якщо вона буде знати або підозрювати, що такий цінний предмет чи цього його частина, може бути запропонована, обіцяна або надана урядовій особі, посадовій особі політичної партії, політичному кандидату або працівнику вищезазначених організацій.

2. Without limiting the paragraph above, each Party agrees that neither it nor any of its representatives or Affiliates, in connection with this Agreement and the activities contemplated herein, will offer, promise or give, directly or indirectly, anything of value to any government official, political party official, political candidate or employee thereof or to any third party while knowing or suspecting that such item or value or any portion thereof may be offered, promised or given to a governmental official, political party official, political candidate or employee of any thereof.

ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ДОПОМОГА З ВІДПОВІДНІСТЮ

Кожна Сторона також погоджується з тим, щоб виконувати і допомагати іншій Стороні  виконувати  всі економічні  санкції, закони та нормативні акти з експортного контролю, встановлені ООН, ЄС, США або іншими законами і нормативно-правовими актами (спільно «Контроль») в тій мірі, в якій така Сторона зобов’язана виконувати вимоги Контролю. Сторони не повинна, прямо або опосередковано, розпоряджатися будь-яким продуктом, отриманим в зв'язку з цим Договором до або через будь-яку  особу, організацію або місце призначення, які заборонені Контролем або для використання, забороненого відповідним Контролем, без отримання попереднього дозволу від компетентних державних органів, якщо така Сторона зобов'язана  виконувати відповідні правила Контролю.

COMPLIANCE AND COMPLIANCE ASSISTANCE

Each Party further agrees to comply with and assist the other Party in complying with all applicable UN, EU, U.S. and other economic sanctions and control laws and regulations (together the "Controls") to the extent such Party is bound by such applicable Controls. The Parties shall not, whether directly or indirectly, dispose of any of the product received in connection with this Agreement to or via any person, entity, or destination, or for any use prohibited under applicable Controls, without obtaining prior authorisation from the competent government authorities if such Party is bound by any such applicable Controls.

Незважаючи ні на які положення цього  Договору, що передбачають зворотне, ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися, спонукати або вимагати будь-яку Сторону діяти будь-яким чином (у тому числі вчиняти дії або утримуватися від дій), що не відповідає, або порушує, заборонені положеннями Контролю або іншими офіційними правилам або вимоги державних органів.

Not with standing anything to the contrary herein or related hereto, nothing in this Agreement shall, or shall be interpreted or construed to, induce or require either Party hereto to act in any manner (including taking or failing to take any actions) which is inconsistent with, penalized or prohibited under Controls or other official government rules or requirements.

ДІЛИМІСТЬ

Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору і решта положень, що зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов’язання замінити недійсне положення таким дійсним положенням, що найближче відповідає економічній цілі недійсного положення.

 DIVISIBILITY

If any provision of this Agreement is held by any court or any other competent authority to be void, invalid or unenforceable in whole or part, the other provisions of this Agreement and the remainder of the affected provisions shall continue to be valid. The Parties undertake to replace such an invalid provision by a valid provision that shall as closely as possible correspond to the economic purpose of the invalid provision.

ВІДМОВА ВІД ПРАВА

Затримка у здійсненні або нездійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не складає відмову від таких або інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню або примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього або іншого права або засобу правового захисту.

WAIVER

A delay in exercising, or failure to exercise, any right or remedy under this Agreement does not constitute a waiver of such or other rights or remedies nor will it operate so as to bar the exercise or enforcement thereof. No single or partial exercise of any right or remedy under this Agreement will prevent further or other exercise of such or other rights or remedies

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ

Жодні обов'язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу даного Договору, не можуть бути переуступлені або передані. Переуступлення права на отримання платежів може відбутися лише за взаємною згодою Сторін, що засвідчена письмово.

ASSIGNMENT OF RIGHTS

No obligations or rights hereunder, other than the right to receive payments accruing by virtue of this Agreement, may be assigned or delegated. Assignment or delegation of the right to receive payments by one Party shall only be done subject to a prior written approval from the other Party.

ПАРТНЕРСТВО

Жодне положення цього Договору або домовленість, передбачена ним, не може тлумачитися як встановлення або припущення партнерства між Сторонами, і жодне положення цього Договору не може вважатися таким, що робить будь-яку зі Сторін агентом іншої Сторони або надає будь-якій зі Сторін право зобов’язувати або створювати зобов’язання для іншої Сторони будь-яким шляхом або з будь-якою метою.

PARTNERSHIP

Nothing in this Agreement or any arrangement contemplated by it will be construed as establishing or implying any partnership between the Parties, and nothing in this Agreement will be deemed to constitute either of the Parties as the agent of the other Party or to authorize the other Party to bind, Agreement in the name of or to create a liability for the other Party in any way or for any purpose.

 

ПОВНОТА ДОГОВОРУ

Цей  Договір та Окремі договори становлять єдиний договір та повну домовленість і порозуміння Сторін і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) стосовно предмету цього Договору.

COMPLETENESS OF THE AGREEMENT

This Agreement and the Individual Agreements constitute the entire Agreement and understanding of the Parties and supersede any other prior agreement between the Parties (whether written or oral) relating to the subject matter hereof.

ЗАЯВИ

Жодна заява чи публічне повідомлення стосовно існування, предмету або будь-якої умови цього Договору не буде зроблено Стороною або від її імені без попередньої письмової згоди іншої Сторони (у такій згоді не може бути необґрунтовано відмовлено або затримано). Сторони проконсультуються одна з одною щодо змісту, графіку та характеру будь-якої заяви (якщо це не встановлено законодавством) для акціонерів, працівників, покупців та постачальників або інших органів або ЗМІ або іншим чином, які можуть бажаними або обов’язковими для надання стосовно цього Договору.

STATEMENTS

No announcement or public statement concerning the existence, subject matter or any term of this Agreement will be made by or on behalf of any Party without the prior written approval of the other Parties (such approval shall not to be unreasonably withheld or delayed). The Parties will consult together as to the content of, the timetable for and the manner of any announcement (unless specified by law) to shareholders, employees, buyers and suppliers or other authorities or to the media or otherwise which either may desire or be obliged to make regarding this Agreement.

Ця Стаття не застосовується до будь-яких заяв, публічних повідомлень або рекламних оголошень, зроблених будь-якою зі Сторін на вимогу законодавства, регулятивних чи урядових органів, яким підпорядковується така Сторона, у випадку чого така Сторона докладає всіх розумних зусиль для узгодження змісту такої заяви чи повідомлення з іншою Стороною перед тим, як зробити це повідомлення чи заяву.

This Clause will not apply to any announcement, public statement or circular by any Party required by law, or a regulatory or governmental body to which such Party is subject, in which case the Party concerned will make all reasonable attempts to agree the contents of such announcement or statement with the other Party before making the announcement or statement.

13.6. У разі будь-якої невідповідності між англійською та українською мовою версія англійською мовою завжди має переважну силу.

13.6. In the event of any inconsistency between the English language and the Ukrainian language, the English language version shall prevail at all times.

13.6. У разі будь-якої невідповідності між англійською та українською мовою версія українською мовою завжди має переважну силу.

13.6. In the event of any inconsistency between the English language and the Ukrainian language, the Ukrainian language version shall prevail at all times.

13.6. Цей Договір складено англійською та українською мовою та підписано англійською та українською мовою. Визначальним та обов’язковим варіантом цього Договору є англомовний варіант, і у випадку будь-яких невідповідностей між англомовним варіантом та будь-яким перекладом, перший має переважну силу.

13.6. This Agreement has been drafted in the English and Ukrainian language and signed in the English and Ukrainian language. The definitive and binding version of this Agreement is the English language version and in the event of any inconsistency between the English language version and any translation, the English version shall prevail.

13.6. Цей Договір складено англійською та українською мовою та підписано англійською та українською мовою. Визначальним та обов’язковим варіантом цього Договору є украъномовний варіант, і у випадку будь-яких невідповідностей між украъномовним варіантом та будь-яким перекладом, перший має переважну силу.

13.6. This Agreement has been drafted in the English and Ukrainian language and signed in the English and Ukrainian language. The definitive and binding version of this Contract is the Ukrainian language version and in the event of any inconsistency between the Ukrainian language version and any translation, the Ukrainian version shall prevail.

13.7. Цей Договір може бути укладений у будь-якій кількості примірників та Сторонами на окремих примірниках, кожен з яких при оформленні та врученні є оригіналом, але всі екземпляри разом складають один і той самий документ. Будь-який підпис, доставлений електронною поштою, вважається для всіх цілей належним і дійсним підписанням та доставкою цього Контракту цією Стороною. Доставка підписаної Угоди або її екземплярів електронною поштою у «форматі документа, що переноситься» («.pdf») має таку ж силу, як і підписання та вручення Договору або екземпляра особисто до обміну друкованими версіями.

13.7. This Contract may be entered into in any number of counterparts and by the Parties to it on separate counterparts, each of which when executed and delivered shall be an original, but all the counterparts together shall constitute one and the same document. Any signature delivered by electronic mail shall be deemed for all purposes as being good and valid execution and delivery of this Contract by that Party. The delivery of the signed Agreement or counterparts by electronic mail in the “portable document format (“.pdf”) shall be as effective as signing and delivering the Contract or counterpart in person till exchange with printed versions.

13.7. Цей Договір підписується у вказати кіл-ть примірників / specify the number of copies (вказати кіл-ть примірників / specify the number of copies, прописом (укр.) ) примірниках, кожна зі Сторін отримує один з примірників.

13.7. This Contract is drafted in вказати кіл-ть примірників / specify the number of copies  (вказати кіл-ть примірників / specify the number of copies, прописом (eng.) ) counterparts, each Party shall receive one of the counterparts.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 ADDRESSES AND BANKING DETAILS

Замовник:

Customer:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії:  Код компанії

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Registration number: Код компанії

Address:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN  

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

№ acc.:  № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN:  IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: