РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Скарга стосовно відмови страхової компанії виплатити відшкодування при неможливості здійснити подорож через COVID-19

 

Повне найменування Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Поштова адреса: Фактична адреса компанії

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

від ПІБ в родовому відмінку ,
Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

тел. Номер телефону №1

Viber номер телефону №2

E-mail: E-mail основний

 

СКАРГА

 

Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆 був укладений договір №Номер договору на туристичне обслуговування з Повне найменування (Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ; ліцензія державної служби туризму і курортів та туроператорську діяльність серія Серія ліцензії , №Номер ліцензії від Дата ліцензії, (напр.:31.12.2021)📆 р.; тел. Телефон . Договір №Номер договору був укладений ПІБ представника (Рус.) (турагент, що діє на підставі Підстава діяльності представника ) (надалі – «Турагент») від імені та за дорученням вищезазначеного  Скорочене найменування (надалі – «Туроператор») з одного боку та

громадянином(кой) України ПІБ повністю (Рус.) з другого боку.

Договір додаю до скарги.

громадянами України ПІБ повністю (Рус.)ПІБ повністю (Рус.) з другого боку.

Договір додаю до скарги.

громадянами України ПІБ повністю (Рус.)ПІБ повністю (Рус.)ПІБ повністю (Рус.) з другого боку.

Договір додаю до скарги.

Турагентом було надано страховий поліс від Дата поліс, (напр.:31.12.2021)📆 року (надалі – «Поліс»), підписаний страховою компанією Повне найменування ) (надалі - «Страховик»), в якому зазначено що відміна поїздки є одним із страхових випадків, страхова виплата при цьому становить Сума страхової виплати доларів США. В п. 58 Програми страхування, зазначено, що покривається «фінансові ризики, пов’язані із раптовим захворюванням, в т.ч. на COVID-19». Страхувальник за заначеним полісом є Повне найменування (надалі – «Страхувальник»).

Турагентом було надано страховий поліс від Дата поліс, (напр.:31.12.2021)📆 року (надалі – «Поліс»), підписаний страховою компанією Повне найменування ) (надалі - «Страховик»), в якому зазначено що відміна поїздки є одним із страхових випадків, страхова виплата при цьому становить Сума страхової виплати Євро. В п. 58 Програми страхування, зазначено, що покривається «фінансові ризики, пов’язані із раптовим захворюванням, в т.ч. на COVID-19». Страхувальник за заначеним полісом є Повне найменування (надалі – «Страхувальник»).

Турагентом було надано страховий поліс від Дата поліс, (напр.:31.12.2021)📆 року (надалі – «Поліс»), підписаний страховою компанією Повне найменування ) (надалі - «Страховик»), в якому зазначено що відміна поїздки є одним із страхових випадків, страхова виплата при цьому становить Сума страхової виплати грн. В п. пункт Програми страхування Програми страхування, зазначено, що покривається «фінансові ризики, пов’язані із раптовим захворюванням, в т.ч. на COVID-19». Страхувальник за заначеним полісом є Повне найменування (надалі – «Страхувальник»).

 

 

 

Дата оплати туробслуговування, (напр.:1 травня 2021 року)📆 туристичне обслуговування було оплачено ПІБ повністю (Рус.) у розмірі Сума оплати за туробслуговування грн. Одержувачем даної суми була турагенція Повне найменування . Банківський чек додаю до скарги.

 

Дата - зроблені тести, (напр.:1 травня 2021 року)📆 ПІБ повністю (Рус.) та ПІБ повністю (Рус.) були зроблені тести на коронавірус. Дата - отримано результат тесту, (напр.:1 травня 2021 року)📆 я, ПІБ повністю , отримала позитивний результат тесту на COVID-19, тому Дата - вилетіти на відпочинок, (напр.:1 травня 2021 року)📆 не зміг(змогла) вилетіти на відпочинок і отримати туристичну послугу, за яку були заплачені кошти. Тест COVID-19 та висновок лікаря додаю до скарги. ПІБ повністю і ПІБ повністю послугу отримали.

 

Дата - привезено пакет документів, (напр.:1 травня 2021 року)📆 пакет всіх необхідних документів був особисто привезений мною, ПІБ повністю (Рус.) , до офісу страхової компанії Повне найменування за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) . У зв’язку з тим, що в кінці лютого 2022 року року на території України почались військові дії, мені, ПІБ повністю (Eng.) , довелося надати до страхової компанії Повне найменування документи ще раз в електронному вигляді.

 

Дата - отримано відповідь, (напр.:1 травня 2021 року)📆 я, ПІБ повністю , отримав(ла) на свій імейл відповідь від страхової компанії Повне найменування , яка представлена нижче:

“Стосовно:  Заяви від Дата заяви, (напр.:31.12.2021)📆

                     Справа: Номер справи

                       Шановний(а) ПІБ повністю !!

 

Відповідно до ст.16 Закону України «Про туризм» страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. 

Статтею 3 Закону України «Про страхування» передбачено, що страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з договором страхування.

Згідно ст.19 ЗУ «Про страхування» договір страхування набирає чинності з моменту внесення о страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

Дата Генерального Договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆 на виконання вимог Закону України «Про туризм» між Скорочене найменування (далі – Страхувальник) та Повне найменування було укладено Генеральний договір добровільного страхування подорожуючих за межами України Номер Генерального договору страхування .

Згідно з розділом 4 Генерального договору Страховою премією є плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові відповідно до Договору страхування  до 5 числа місяця, наступного за звітним. При цьому пункт Генерального договору страхування Генерального договору передбачено, що при невиконанні Страхувальником своїх зобов'язань по даному Генеральному Договору, що стосуються строків оплати страхової премії, Страховик, вважає себе вільним від зобов'язань перед Застрахованими особами й всі зобов'язання Страховика за даним Договором переходять до Страхувальника.

Оскільки Страхувальник, не виконав свої зобов’язання по сплаті страхових платежів починаючи з "місяць рік" - початок виконання зобовʼязання року,  Страховик не може визнати події страховими, оскільки страховий захист у відношенні Застрахованих осіб, подорож у яких починалася з "місяць рік" - початок виконання зобовʼязання року відповідно до ЗУ «Про страхування» та Генерального договору  не діяв.

В разі отримання від Страхувальника належних страхових платежів, Страховик перегляне прийняте рішення.

Тому для з’ясування строків перерахування страхових платежів Страховику або за відшкодуванням завданих Вам збитків, просимо звертатися до Скорочене найменування

Повне найменування (Eng.) Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)


Phone:  Телефон основний
E-mail: E-mail основний

 

 

Проте Страховик посилається на «Генеральний договір», який укладений виключно між Страховиком і Страхувальником і на момент подання цієї скарги відсутній в публічному доступі. В Полісі зазначено, що необхідно ознайомитися із умовами страхування на сайті Страховика E-mail основний , в документі «Генеральний договір», відсутній пункт пункт Генерального договору страхування , на який посилається Страховик у своїй відповіді.

 

Вважаю, що умови Полісу містять оманливу інформацію про те, що нібито я із своєї родиною є застрахованими. Ми виконали усі свої фінансові зобов’язання щодо оплати, і поліс не містив попередження, що я, як застрахована особа перед тим, як розраховувати на умови Полісу, маю перевірити, чи дійсно туроператор виконав усі свої зобов’язання перед Страховиком. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця).

 

В зв’язку з вищенаведеним, прошу вжити заходів впливу до Страховика Повне найменування з питань виплати страхового відшкодування по справі №Номер справи та надати відповідні розпорядження до Повне найменування , щодо усунення порушень законодавства.

 

Перелік додатків:

Копія Договору на туристичне обслуговування №Номер договору від Дата договору, (напр.:1 травня 2021 року)📆 ;

Копія страхового полісу від Дата поліс, (напр.:31.12.2021)📆 р.;

Копія квитанції про оплату;

Копія виписки із медичної картки;

Скріншот відповіді Страховика.

 

Дата скарги, (напр.:31.12.2021)📆

 

 

З повагою,

ПІБ повністю

 

Дата обновления 26.06.2022 о 08:58:16

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово