РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Протокол на значний правочин (якщо статут ще не приведено у відповідність до ЗУ про ТОВ та ТДВ)

ПРОТОКОЛ № 2018-1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

Повне найменування

(далі - «Товариство»)

 

м. Київ                                                                                          00.00.2018 р.

 

РІШЕННЯ УЧАСНИКА № 2018-1

Повне найменування

(далі - «Товариство»)

 

м. Київ                                                                                          00.00.2018 р.

Присутні учасники:

Повне найменування

зареєстрований за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , реєстраційний номер компанії: Код компанії , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який(а) діє на підставі Підстава діяльності представника .

Присутні учасники володіють 100% голосів в Скорочене найменування .

Присутні учасники:

Повне найменування

зареєстрований за адресою: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , реєстраційний номер компанії: Код ЄДРПОУ , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який(а) діє на підставі .

Присутні учасники володіють 100% голосів в Скорочене найменування .

Присутні учасники:

ПІБ повністю , громадянин(ка) Громадянство (Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , податковий номер Інд. податковий номeр ), зареєстрований (на) за адресою Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) .

Присутні учасники володіють 100% голосів в Скорочене найменування .

На збори запрошено:

Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку

Порядок денний:

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства.
 2. Про укладення Товариством із Повне найменування  Договору купівлі-продажу Товару .

По першому питанню порядку денного.

Слухали Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який запропонував обрати головою загальних зборів учасників Товариства себе, а секретарем загальних зборів учасників Товариства – ПІБ в род. відмінку .

«ЗА» - одноголосно

 

Прийняли рішення:

Обрати головою загальних зборів учасників Товариства ПІБ в род. відмінку та секретарем загальних зборів учасників Товариства ПІБ в род. відмінку .

 

По другому питанню порядку денного.

Слухали ПІБ в род. відмінку , який запропонував погодити укладання Товариством із Скорочене найменування  (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ): Договору купівлі-продажу Товару  (далі - «Договори») на наступних істотних умовах:

 • загальна сума укладених Договорів не повинна перевищувати Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) гривень.

Доповідач також запропонував уповноважити Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку    або уповноважену нею особу без отримання окремого дозволу загальних зборів учасників визначати решту умов Договорів, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій, порядок стягнення штрафних санкцій) та підписувати від імені Товариства Договори, виконувати їх, вносити зміни в решту умов Договорів, а також підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до Договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

 

Голосували:

„За” – одностайно

 

 Прийняли рішення:

Погодити укладання Товариством ізПовне найменування  (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )  Договору купівлі-продажу Товару  на наступних істотних умовах:

 • загальна сума укладених Договорів не повинна перевищувати Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) гривень.

Уповноважити

ПІБ в род. відмінку Скорочене найменування ПІБ в род. відмінку    або уповноважену ним (нею) особу без отримання окремого дозволу загальних зборів учасників визначати решту умов Договорі, що  не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій, порядок стягнення штрафних санкцій) та підписати від імені Товариства Договори, виконувати їх, вносити зміни в решту умов Договорів, а також підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до Договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

 

 

 

Голова Зборів             _____________________             ПІБ представника

 

 

Секретар Зборів          _____________________             ПІБ представника

Порядок денний:

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства.
 2. Про укладення Товариством із Повне найменування  Договору купівлі-продажу Товару .

По першому питанню порядку денного.

Слухали Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , який(а) запропонував(ла) обрати головою загальних зборів учасників Товариства себе, а секретарем загальних зборів учасників Товариства – ПІБ в род. відмінку .

«ЗА» - одноголосно

 

Прийняли рішення:

Обрати головою загальних зборів учасників Товариства ПІБ в род. відмінку та секретарем загальних зборів учасників Товариства ПІБ в род. відмінку .

 

По другому питанню порядку денного.

Слухали ПІБ в род. відмінку , який(а) запропонував(ла) погодити укладання Товариством із Скорочене найменування  (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ): Договору купівлі-продажу Товару  (далі - «Договори») на наступних істотних умовах:

 • загальна сума укладених Договорів не повинна перевищувати Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) гривень.

Доповідач також запропонував уповноважити Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку    або уповноважену нею особу без отримання окремого дозволу загальних зборів учасників визначати решту умов Договорів, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій, порядок стягнення штрафних санкцій) та підписувати від імені Товариства Договори, виконувати їх, вносити зміни в решту умов Договорів, а також підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до Договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

 

Голосували:

„За” – одностайно

 

Прийняли рішення:

Погодити укладання Товариством ізПовне найменування  (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )  Договору купівлі-продажу Товару  на наступних істотних умовах:

 • загальна сума укладених Договорів не повинна перевищувати Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) гривень.

Уповноважити

ПІБ в род. відмінку Скорочене найменування ПІБ в род. відмінку    або уповноважену ним (нею) особу без отримання окремого дозволу загальних зборів учасників визначати решту умов Договорі, що  не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій, порядок стягнення штрафних санкцій) та підписати від імені Товариства Договори, виконувати їх, вносити зміни в решту умов Договорів, а також підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до Договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

 

 

 

Голова Зборів             _____________________             ПІБ представника

 

 

Секретар Зборів          _____________________             ПІБ представника

Порядок денний:

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства.
 2. Про укладення Товариством із Повне найменування  Договору купівлі-продажу Товару .

По першому питанню порядку денного.

Слухали ПІБ в родовому відмінку , який(а) запропонував(ла) обрати головою загальних зборів учасників Товариства себе, а секретарем загальних зборів учасників Товариства – ПІБ в род. відмінку .

«ЗА» - одноголосно

 

Прийняли рішення:

Обрати головою загальних зборів учасників Товариства ПІБ в родовому відмінку та секретарем загальних зборів учасників Товариства ПІБ в род. відмінку .

 

По другому питанню порядку денного.

Слухали ПІБ в родовому відмінку , який(а) запропонував(ла) погодити укладання Товариством із Скорочене найменування  (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ ): Договору купівлі-продажу Товару  (далі - «Договори») на наступних істотних умовах:

 • загальна сума укладених Договорів не повинна перевищувати Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) гривень.

Доповідач також запропонував уповноважити Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку    або уповноважену нею особу без отримання окремого дозволу загальних зборів учасників визначати решту умов Договорів, що не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій, порядок стягнення штрафних санкцій) та підписувати від імені Товариства Договори, виконувати їх, вносити зміни в решту умов Договорів, а також підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до Договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

 

Голосували:

„За” – одностайно

 

Прийняли рішення:

Погодити укладання Товариством ізПовне найменування  (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ )  Договору купівлі-продажу Товару  на наступних істотних умовах:

 • загальна сума укладених Договорів не повинна перевищувати Ціна товару за од. (без ПДВ)  (прописом (укр.) ) гривень.

Уповноважити

ПІБ в род. відмінку Скорочене найменування ПІБ в род. відмінку    або уповноважену ним (нею) особу без отримання окремого дозволу загальних зборів учасників визначати решту умов Договорі, що  не визначені цим протоколом (в тому числі, розмір інших комісій, неустойок, штрафних санкцій, порядок стягнення штрафних санкцій) та підписати від імені Товариства Договори, виконувати їх, вносити зміни в решту умов Договорів, а також підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до Договорів, що будуть укладатися в майбутньому.

 

 

 

Голова Зборів             _____________________             ПІБ повністю

 

 

Секретар Зборів          _____________________             ПІБ представника

Дата обновления 28.10.2023 о 14:08:20

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово