РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Позов про стягнення заборгованості

До Назва суду  

адреса: адреса суду

 

Позивач: Повне найменування

Код ЄДРПОУКод ЄДРПОУ

Адреса Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Позивач: ФОП ПІБ ФОП

Відповідач: Повне найменування

Код ЄДРПОУКод ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Відповідач: ФОП ПІБ ФОП

Ціна позову: 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

00 січня 2018 року між позивачем Скорочене найменування  та

00 січня 2018 року  між позивачем  ФОП ПІБ ФОП  та

відповідачем Скорочене найменування було укладеноДоговір поставкиномер договору (надалі - "Договір").

відповідачем ФОП ПІБ ФОП  було укладено Договір поставкиномер договору (надалі - "Договір").

    За умовами Договору Позивач зобов’язується  зобов'язання позивача , а Відповідач в свою чергу зобов’язується зобов'язання відповідача

Згідно накладних (копії в додатках) позивач поставив відповідачеві продукції на суму:
в березні – ______ грн;
в квітні – ______ грн;
в травні – ________ грн;
в червні – ________ грн;
в липні – _________ грн.
Загальна сума основного боргу складає  __________ грн. На день подачі позову термін сплати вищенаведеної суми закінчився, кошти не сплачено.

     Крім цього, згідно умов договору (п. 8.9), в разі несвоєчасної оплати постачальник має право стягнути з покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки платежу. Ставка НБУ в 2011 році становить 7,75 відсотка (Постанова НБУ від 09.08.2010 р. N 377).
Отже пеня становить:
За березень ________ грн.*(7,75%*2/100)*113 днів/365 днів =__________ грн;
За квітень  ________ грн. *(7,75%*2/100)*82 дні/365 днів = _________ грн;
За травень ________ грн.*(7,75%*2/100)*51 день/365 днів =________ грн;
За червень _________ грн.*(7,75%*2/100)*20 днів/365 днів = __________ грн;
Загальна сума пені становить __________ грн.

 

     Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання належним чином відповідно до закону,  інших правових актів,  договору, а за відсутності   конкретних   вимог  щодо  виконання  зобов'язання  - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
     Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору  та  вимог  цього  Кодексу,  інших актів цивільного законодавства,  а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до   звичаїв   ділового  обороту  або  інших  вимог,  що  звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 612 Цивільного кодексу України боржник  вважається  таким,  що прострочив,  якщо  він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його  у  строк, встановлений договором або законом.
     Згідно ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.
Таким чином відповідач по справі в порушення положень Договору поставки та вимог законодавства не виконав добровільно своїх зобов’язань, в зв’язку з цим позивач вимушений звернутись до суду з позовом про примусове стягнення боргу та неустойки.
     Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 1, 13, 15, 54 ГПК України, ст. 193 ГК України, ст. ст. 526, 611, 612 ЦК України,  

ПРОШУ СУД:

Стягнути з Повне найменування (код Код ЄДРПОУ ) на користь Повне найменування (код Код ЄДРПОУ )
сума основного боргу  (сума основного боргу, прописом (укр.) ) грн. основного боргу, _________ грн. ___ коп. пені та вартість судових витрат.


ДОДАТКИ (належним чином завірені копії):

1. копія витягу з ЄДРПОУ про державну реєстрацію позивача Скорочене найменування ;

1. копія витягу з ЄДРПОУ про державну реєстрацію позивача ФОП ПІБ ФОП ;

2. копія довідки з ЄДРПОУ Скорочене найменування ;

2. копія довідки з ЄДРПОУ про державну реєстрацію ФОП ПІБ ФОП ;

3. копія номер договору ;
4. копії накладних ______ шт;
5. оригінал квитанції та опису про відправлення відповідачеві копії позовної заяви і  доданих до неї документів;
6. оригінал квитанції про сплату державного мита;
7. оригінал квитанції про сплату  витрат  на  інформаційно-технічне  забезпечення судового процесу.

8. копія наказу про призначення Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку ;


00 січня 2018 року

Посада представника  ПІБ представника
Скорочене найменування
  _______________________
      (підпис, П.І.Б.,      М.П.)


00 січня 2018 року

ФОП ПІБ ФОП

  _______________________
 

Дата обновления 30.10.2023 о 21:17:47

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово