РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень в порядку ст. 214 КПК України (на перевірку)

Правоохоронний орган, куди подається повідрмлення

адреса правоохоронного органу, до якої подається повідомлення

інші контакти правоохоронного органу, куда подається повідомлення

Потерпілий:

Організаційно-правова форма Повне найменування

Код ЄДРПОУ: Код ЄДРПОУ

Адреса місцезнаходження: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Телефон Телефон основний

Інші засоби зв’язку E-mail основний

Представник потерпілого:

ПІБ представника , Дата народження , ІПН Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , зареєстрованийАдреса реєстраціі місця проживання (прописки) , Підстава діяльності представника

Тел. номер телефону №2 .

Потерпілий:

ПІБ ФОП

Код РНОКПП: ІПН

Адреса місцезнаходження: Юридична адреса

Телефон Телефон основний

Інші засоби зв’язку E-mail основний

Представник потерпілого:

ПІБ представника , Дата народження , ІПН Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , зареєстрованийАдреса реєстраціі місця проживання (прописки) , Підстава діяльності представника

Тел. номер телефону №2 .

Повідомлення

про вчинення кримінальних правопорушень

в порядку ст. 214 КПК України

Організаційно-правова форма Повне найменування (надалі – Товариство) здійснює свою діяльність в зазначити сферу діяльності . Товариство здійснює господарську діяльність за напрямками: вказати напрямки діяльності, наприклад, основні КВЕД .

Активи Товариства зосереджені в адереса активів . Починаючи з дата окупації територія населений пункт/район/обл, що окуповані  була окуповане російськими військами.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку, відповідна бухгалтерська довідка додається, у власності Організаційно-правова форма Повне найменування знаходяться:перелік майна у власності

За інформацією посада, ПІБ , дата знищення, руйнування майна, (напр.:31.12.2021)📆 підрозділ російських окупаційних військ опис ситуації .

За наявною інформацією, окупанти викрали/пошкодили/знищили активи Товариства, а саме перелік знищеного/пошкодженого майна

Визначення фактичної суми нанесених Організаційно-правова форма «Повне найменування » збитків у результаті окупації та бойових дій можна буде здійснити після деокупації, при цьому необхідно враховувати низку складових, в числі яких на що звернути увагу при оцінці майна .

Таким чином, діями армії рф, які скоїли злочинне діяння (застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відповідальність за яке передбачена  ч.1 ст.438 Кримінально кодексу України), завдано збитків Товариству, за попередньою інформацією, на загальну суму 1 000 000,00 грн., прописом (укр.)

Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування такої категорії справ віднесено до підслідності органів поліції.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Так, на підставі ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України).

Також, відповідно до п. 12 Розділу ІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України 08.02.2019 №100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2019р. за №223/33194 (надалі, також, Порядок), заяви (повідомлення), що надійшли до органу (підрозділу) поліції з використанням засобів поштового зв’язку, мережі Інтернет, електронного зв’язку (електронні звернення), через контактні центри державної установи «Урядовий контактний центр» та телефонну «гарячу лінію» Національної поліції України, служби діловодства реєструють та невідкладно передають керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов’язки. Керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації в службах діловодства заяв (повідомлень) приймає рішення щодо їх реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) для подальшого розгляду відповідно до законодавства України.

Відповідно до п. 4 Додатку 1 Порядку (Пам’ятка щодо порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події), відповідно до положень статті 60 Кримінального процесуального кодексу України заявник має право, зокрема, отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію (талон); отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потерпілим, відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України, у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Під час досудового розслідування потерпілий має право, зокрема, на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим (ч. 2 ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України).

На підставі ст. 215 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

 

На підставі наведеного вище та керуючись ст.ст. 56, 60, 214-216 Кримінального процесуального кодексу України, п. 12 Розділу ІІ, п. 4 Додатку 1 Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України 08.02.2019 №100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2019р. за №223/33194, п.5 ч.1 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію», ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України, -
 

ПІБ ФОП здійснює свою діяльність в зазначити сферу діяльності . Товариство здійснює господарську діяльність за напрямками: вказати напрямки діяльності, наприклад, основні КВЕД .

Активи ПІБ ФОП зосереджені в адереса активів . Починаючи з дата окупації територія населений пункт/район/обл, що окуповані  була окуповане російськими військами.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку, відповідна бухгалтерська довідка додається, у власності ПІБ ФОП знаходяться:перелік майна у власності

За інформацією посада, ПІБ , дата знищення, руйнування майна, (напр.:31.12.2021)📆 підрозділ російських окупаційних військ опис ситуації .

За наявною інформацією, окупанти викрали/пошкодили/знищили активи ПІБ ФОП , а саме перелік знищеного/пошкодженого майна

Визначення фактичної суми нанесених ПІБ ФОП  збитків у результаті окупації та бойових дій можна буде здійснити після деокупації, при цьому необхідно враховувати низку складових, в числі яких на що звернути увагу при оцінці майна .

Таким чином, діями армії рф, які скоїли злочинне діяння (застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, відповідальність за яке передбачена  ч.1 ст.438 Кримінально кодексу України), завдано збитків ПІБ ФОП , за попередньою інформацією, на загальну суму 1 000 000,00 грн., прописом (укр.)

Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування такої категорії справ віднесено до підслідності органів поліції.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Так, на підставі ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України).

Також, відповідно до п. 12 Розділу ІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України 08.02.2019 №100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2019р. за №223/33194 (надалі, також, Порядок), заяви (повідомлення), що надійшли до органу (підрозділу) поліції з використанням засобів поштового зв’язку, мережі Інтернет, електронного зв’язку (електронні звернення), через контактні центри державної установи «Урядовий контактний центр» та телефонну «гарячу лінію» Національної поліції України, служби діловодства реєструють та невідкладно передають керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов’язки. Керівник органу (підрозділу) поліції або особа, яка виконує його обов’язки, невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації в службах діловодства заяв (повідомлень) приймає рішення щодо їх реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) для подальшого розгляду відповідно до законодавства України.

Відповідно до п. 4 Додатку 1 Порядку (Пам’ятка щодо порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події), відповідно до положень статті 60 Кримінального процесуального кодексу України заявник має право, зокрема, отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію (талон); отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потерпілим, відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України, у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Під час досудового розслідування потерпілий має право, зокрема, на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим (ч. 2 ст. 56 Кримінального процесуального кодексу України).

На підставі ст. 215 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

 

На підставі наведеного вище та керуючись ст.ст. 56, 60, 214-216 Кримінального процесуального кодексу України, п. 12 Розділу ІІ, п. 4 Додатку 1 Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України 08.02.2019 №100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2019р. за №223/33194, п.5 ч.1 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію», ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України, -

ПРОШУ:

 1. Прийняти та зареєструвати дану заяву про кримінальні правопорушення.
 2. Надіслати Організаційно-правова форма «Повне найменування » документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної заяви.
 3. Не пізніше 24 годин після подання даної заяви внести відповідні відомості по даній заяві до Єдиного реєстру досудового розслідування.
 4. Через 24 години з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування - надіслати Організаційно-правова форма «Повне найменування », як заявнику та потерпілому, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 5. Розпочати розслідування по вищевказаним фактам порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінально кодексу України).
 6. Повідомити Організаційно-правова форма «Повне найменування » про прийняті рішення.

ПРОШУ:

 1. Прийняти та зареєструвати дану заяву про кримінальні правопорушення.
 2. Надіслати ПІБ ФОП документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної заяви.
 3. Не пізніше 24 годин після подання даної заяви внести відповідні відомості по даній заяві до Єдиного реєстру досудового розслідування.
 4. Через 24 години з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування - надіслати ПІБ ФОП , як заявнику та потерпілому, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 5. Розпочати розслідування по вищевказаним фактам порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінально кодексу України).
 6. Повідомити ПІБ ФОП про прийняті рішення.

Додатки:

1.     Бухгалтерська довідка Організаційно-правова формаПовне найменування ” про вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна підприємства.

2.    документ про право власності на втрачене чи пошкоджене майно

Додатки:

1.     Бухгалтерська довідка ПІБ ФОП  про вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна підприємства.

2.    документ про право власності на втрачене чи пошкоджене майно

Посада представника

 Організаційно-правова форма Повне найменування    __________               ПІБ представника

ПІБ представника                                            _________________________

01.05.202, (напр.:31.12.2021)📆

Дата обновления 17.02.2023 о 19:43:59

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово