РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Посадова інструкція юрисконсульта

Повне найменування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада представника

                                                             ______________________

ПІБ представника

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

 

I. Загальні положення

 

Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління.

На посаду юрисконсульта підприємства Повне найменування призначається особа яка має вищу юридичну освіту і стажем роботи на посаді не менше 3 років.

ФОП ПІБ ФОП

ЗАТВЕРДЖУЮ

 


______________________

ПІБ ФОП

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

 

I. Загальні положення

 

Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління.

На посаду юрисконсульта підприємства ФОП ПІБ ФОП призначається особа яка має вищу юридичну освіту і стажем роботи на посаді не менше 3 років.

Повне найменування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Посада представника


______________________

ПІБ представника

Дата затвердже, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

 

I. Загальні положення

 

Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління.

На посаду юрисконсульта підприємства Повне найменування призначається особа яка має вищу юридичну освіту і стажем роботи на посаді не менше 3 років.

Юрисконсульт повинен знати:
- Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з правової діяльності підприємства;
- Методи ведення ділових бесід і переговорів;
- Чинне законодавство;
- Цивільне, трудове, фінансове та адміністративне право;
- Порядок оформлення та укладання господарських договорів;
- Правила користування оргтехнікою;
- Вимоги адміністративних і внутрішніх документів підприємства;
- Основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
- Методику ведення діловодства;
- Організаційні принципи кадрової служби;
- Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
- Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

Загальне положення - додати за необхідністю

 

II. Завдання та обов'язки

 

Здійснювати методичне керівництво правової роботи на підприємстві, надавати правову допомогу структурним підрозділам;

Надавати висновки про відповідність чинному законодавству пректів наказів, положень, розпоряджень та інших документів підприємства;

Брати участь у роботі по оформленню господарських договорів, готувати висновки про їх юридичну спроможність;

Розробляти проекти колективних договорів;

Своєчасно оформляти і подавати на державну реєстрацію зміни до статутних документів підприємства;

Складати позовні заяви, захищати інтереси підприємства у суді;

Консультувати працівників підприємства і клієнтів з питань чинного законодавства;

Готувати обґрунтовані відповіді на претензії;

Аналізувати та узагальнювати результати розгляду претензій судових і арбітражних справ;

Оформлювати матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності;

Вести довідково-інформаційну роботу із законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів. А також облік змін чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що затверджуються;

Проводити роботу по ознайомленню посадових осіб підприємства з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві;

Складати разом з адміністрацією колективний договір;

Сприяти оформленню документів та актів майново-правового характеру;

Здійснювати облік і зберігання судових та арбітражних справ, що знаходяться у провадженні і закінчені виконанням.

Завдання та обовʼязки - додати за необхідністю

 

III. Права


Юрисконсульт має право:

Приймати участь в обговоренні питань які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

Захищати інтереси підприємства в державних органах і судах.

Вимагати від керівництва сприяння у виконанні умов посадової інструкції.

Права - додати за необхідністю

 

IV. Відповідальність


Юрисконсульт несе відповідальність:

За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.

Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства України.

Відповідальність - додати за необхідністю

 


 

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ юрисконсульта

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆


 

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ юрисконсульта

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆


 

УЗГОДЖЕНО

Посада представника :

______________

ПІБ представника

Дата узгодження СП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Посада представника :

 

______________

ПІБ представника

Дата узгодження ЮП, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

З інструкцією ознайомлений:

______________

ПІБ юрисконсульта

Дата ознайомлення, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

Дата обновления 29.10.2023 о 22:29:35

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово