РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Оскарження ВЛК до ЦВЛК

Центральна військово-лікарська комісія

Міністерства оборони України

м Київ, вул. Госпітальна, 16. 

(або інша Регіальональна ВЛК)


 

Від: 

_____________________________________, 

01.01.1900 р.н.

військовозобов’язаний, 

військовий квиток АА № 000000/тимчасове посвідчення №

______________________ РТЦК та СП 

м ________________ 

Адреса для листування:

______________________________________ 

м.т +_________________________________

елекр. пошта: _________________________ 


 

СКАРГА

 

 

Я, _____________________,  є військовослужбовцем за мобілізацією/контрактом, проходжу військову службу В/Ч А______, солдат.

01 січня 20__ р я проходив медичний огляд ВЛК (В/Ч А0000 або ВМКЦ ЦР), відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом МО від 14.08.2008  № 402 - (далі - Положення ВЛК). 

Згідно довідки ВЛК військової частини В/Ч А0000 або ВМКЦ ЦР від 01 січня 20__ р № 000 мені було встановлено діагноз: ____________________________________________________________________. - Захворювання (травма/поранення), ТАК, пов’язане з проходженням військової служби. 

На підставі ст ________________ графи ІІ Розкладу хвороб, графи ТДВ визнано _______________________________________.

Вважаю, що рішення військово - лікарської комісії прийнято з порушенням Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, не відображає мій реальний стан здоров'я та придатності до військової служби, а також невірно визначено причинний зв’язок захворювання з огляду на що підлягає скасуванню з прийняттям нової постанови (довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу) виходячи з наступного.

Згідно п 1.1 Розділу ІІ “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”, затвердженої Наказом міністра оборони України від 14.08.2008  № 402 (Далі - Положення ВЛК), медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмового висновку (постанови). Під придатністю до військової служби у цьому Положенні розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Відповідно до пункту 6.8 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей. Обов'язково виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітини. Потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями.

Відповідно до пункту 6.9 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК при медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.

Відповідно до пункту 6.12 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК, у разі коли є незаперечні дані, що здатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про придатність їх до військової служби.

Відповідно до пункту 6.28 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК, у разі коли ВЛК після амбулаторного обстеження не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у військовий лікувальний заклад з подальшим оглядом його госпітальною ВЛК.

Відповідно до  п 20.1 глави 20 Розділу ІІ Положення ВЛК постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів. У прийнятті постанови голова та члени ВЛК не залежні і у своїй роботі керуються цим Положенням. У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК. Члени ВЛК зобов'язані дотримуватися вимог Положення.

Голова або члени ВЛК відповідають за прийняте рішення та видачу документів про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень (контузій, травм або каліцтв).

Відповідно до  п 20.2 глави 20 Розділу ІІ Положення ВЛК постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються, затверджуються, контролюються, а за необхідності переглядаються відповідною штатною ВЛК.

У зв'язку з прийнятим рішенням за результатами медичного огляду я не згоден, виходячи з наступного: 

(неврахування раніше встановлених діагнозів/неприйняття медичних документів/невірне визначення стану розладу функцій організму, тощо)

-_____________________________________

-_____________________________________ 

На сьогодні в мене стан здоров’я не поліпшується, а навпаки погіршується, що є наслідком недодержання рекомендацій лікарів під час проходження служби, а також умов служби. 

Маю наступні скарги: _____________________________________________.

Визнання мене придатним до військової служби та подальше залучення до виконання обов’язків ще більше негативно впливають на погіршення стану здоров’я. Кінцівки функціонують не в повній мірі, при чому виникають больові синдроми. 

Про погіршення стану здоров’я я повідомляю командуванню, але при цьому мені лікарі повідомляють, що за рішенням ВЛК я придатний, тож не звертають увагу на мої звернення. 

Залучення до виконання військових обов’язків, які я не можу виконувати в повній мірі у зв’язку з погіршенням стану здоров’я може призвести до нещасного випадку з моєї вини.

Відповідно до ст 11 ЗУ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Турбота про збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, інших заходів бойової підготовки, під час експлуатації озброєння і військової техніки, проведення робіт та виконання інших обов'язків військової служби

Вважаю, що проведенні огляди ВЛК та прийняті рішення про придатність до військової служби не відповідають реальному стану мого здоров’я. 

Під час проведення огляду не було застосовано метод індивідуальної оцінки відповідно до вимог пункту 6.9 глави 6 Розділу ІІ Положення ВЛК, не проводилось опитувння про наявні скарги на здоров’я. ВЛК не враховувало сукупність вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я Та лікарями не було враховано медичні документи про мій стан здоров’я та виписки із картки амбулаторного (стаціонарного) хворого щодо попереднього лікування.

 

(У РАЗІ ОСКАРЖЕННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ)

зразок

Відповідно до п 21.1 глави 21 Розділу ІІ Положення ВЛК у разі коли під час медичного огляду військовослужбовців встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювання, травми, контузії, каліцтва, поранення.

Відповідно до п 21.5 глави 21 Розділу ІІ Положення ВЛК постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв приймаються в таких формулюваннях, зокрема:

ґ) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини", якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.

Постанова в такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у підпункті "а" цього пункту (здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів).

Зазначена постанова приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести або підтверджують початок захворювання на період перебування в діючій армії.

д) "Захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

Визначений причинний зв’язок захворювання згідно довідки довідки ВЛК військової частини А0001 від 01 січня 20__ р № 000, що “Захворювання, НІ, не пов’язане з проходженням військової служби” є невірним, оскільки до виникнення скарг на стан здоров’я та на час звернення за медичною допомогою, я проходив військову службу в підрозділах, які залучались до безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Та погіршення стану здоров’я я пов’язую саме з перебуванням в зоні воєнних (бойових), та виконанням обов’язків військової служби.

 

Відповідно, п.п. 2.3.3 п. 2.3 розділу І Положення ВЛК встановлено, що на Центральну військово-лікарську комісію покладається організація військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також: розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи; прийняття та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення із Збройних Сил України. 

Згідно з п.п. 2.3.4 п. 2.3 розділу І Положення ВЛК Центральна військово-лікарська комісія має право, зокрема, розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК Збройних Сил України

В разі порушення вимог “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”, затвердженої Наказом міністра оборони України від 14.08.2008  № 402 вимушений буду звертатись до суду з метою захисту своїх прав.

Враховуючи вищезазначене, 

ПРОШУ:

Скасувати рішення ВЛК військової частини А000 від 01 січня 20___ р № 000 про визнання мене ____________________.

Провести обстеження та огляд з подальшим винесенням постанови про визначення придатності до служби відповідно до вимог “Положення про про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України” затвердженої Наказом міністра оборони України від 14.08.2008  № 402

Викликати мене для проведення огляду/обстеження під час розгляду та вирішення питання про стан мого здоров’я та визначення придатності до військової служби. 

Прийняти нову постанову ВЛК відповідно до вимог “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України” про: 

-визнання мене ______________________________, відповідно до статтей ____________________________ Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби Положення ВЛК

-зміну причинного причинного зв’язку на ___________________________ відповідно до наявних документів.

 

Додатки:

-копія військового квитка на моє ім’я 

-копія довідки ВЛК військової частина А0000 від 01 січня 20__ р № 000

-копія картки обстеження та медичного огляду на моє ім’я.

-копія 


 

___._______ 2023 р                                                    __________________________ 

Дата обновления 20.06.2023 о 16:28:53

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово