РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Обязательство по регистрации налоговой накладной и пропорциональный штраф

Зобов'язання із реєстрації податкової накладної та пропорційний штраф

Виконавець гарантує складання та реєстрацію податкових накладних в електронній формі з дотриманням встановлених законодавством України вимог, в тому числі, щодо накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Виконавця в день виникнення податкових зобов'язань. Виконавець зобов'язується зареєструвати податкову накладну в ЄРПН протягом наступних строків:

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених із 1-го по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, у якому вони складені;

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених із 1-го по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, у якому вони складені.

Виконавець зобов'язується надати Замовнику в електронній формі податкову накладну. Замовник має право та можливість перевірити факт та дані щодо реєстрації. Виконавець зобов'язується надати Замовнику в електронній формі податкову накладну. Замовник має право та можливість перевірити факт та дані щодо реєстрації Виконавцем податкової накладної, використовуючи для цього відповідний електронний ресурс.

У разі не реєстрації Виконавцем податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати складання податкової накладної в ЄРПН, та/або реєстрації податкової накладної в ЄРІІН з помилками, та/або такої, що містить дані, які не відповідають Специфікації/Замовленню/ Акту прийому-передачі/ (товарній) накладній/умовам Договору, внаслідок чого Замовник втратив право на податковий кредит згідно ст. 198.6. Податкового Кодексу України, Замовник, нараховує, а Виконавець сплачує Замовнику штраф, у розмірі, що розраховується за формулою:

Х - (Сума ПДВ накладної) х 1,21951229

коефіцієнт податку на прибуток, згідно ПКУ, є динамічним та може бути змінений відповідно до законодавства України.

Дата обновления 27.07.2023 о 16:57:02

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово