РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Доверенность для банков универсальная между физическими лицами (польский), Украина

REPERTORIUM  А №numer aktu

 

AKT NOTARIALNY

 

miejsce wydania aktu

pełna nazwa notariusza

data aktu, (напр.:31.12.2021)📆  

 

 

obywatel Громадянство (Pol.) ,  ПІБ повністю (Pol.)  (dalej - Powiernik), Назва документа, що посвідчує особу (Pol.) Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , wydany Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Pol.)Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Pol.) , numer ewidencyjny karty rejestracyjnej podatnika z państwowego rejestru osób fizycznych – podatników ІПН , który mieszka pod wskazanym adresem: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Pol.) , zgodnie z wcześniejszą ustną umową, niniejszym pełnomocnictwem upoważnia:

obywatel Громадянство (Pol.) ПІБ в родовому відмінку (Pol.) (dalej - Przedstawiciel), Назва документа, що посвідчує особу (Pol.)   Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , wydany Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу (Pol.) , Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу , numer ewidencyjny karty rejestracyjnej podatnika z państwowego rejestru osób fizycznych – podatników  Інд. податковий номeр , który mieszka pod wskazanym adresem:  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Pol.) ,

reprezentowanie interesów Zleceniodawcy we wszystkich uprawnionych bankach Ukrainy.

PEŁNOMOCNICTWO

§ 1.1. Dlaczego Przedstawiciel ma prawo w imieniu Zleceniodawcy i w jego interesie: 

  • otrzymać jakiekolwiek dokumenty, w tym zaświadczeń, wyciągów z rachunków, zawiadomień i wszelkich innych dokumentów;
  • składać dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia, zastrzeżenia; dokonywać płatności; otrzymywać środki finansowe, dokumenty, wyciągi, oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, decyzje, akty, protokoły, zezwolenia, zaświadczenia i inne dokumenty umożliwiające Powiernikowi prowadzenie działalności gospodarczej;
  • dokonać innych czynności, podpisać i otrzymać inne dokumenty niezbędne do wykonania niniejszego pełnomocnictwa;
  • otrzymywać pieniądze i inne płatności należne mi na moje nazwisko, otworzyć konto osobiste z prawem do otrzymania karty bankowej, nieotrzymanej emerytury i innych płatności na moje nazwisko, dysponować moim kontem osobistym, ustawić kod PIN, prawo do wejścia na konto kod PIN ręcznie. , rejestrację wszelkich rachunków w moim imieniu, zarządzanie i zbywanie rachunków bankowych, wydawanie i ponowne wydawanie kart, otwieranie konta osobistego z prawem do otrzymania karty bankowej na moje nazwisko, wszelkich płatności, dysponowanie moim kontem osobistym, a także wszelkie inne istotne działania prawne;
  • prawo do otrzymywania w moim imieniu emerytury oraz wszelkich należnych mi środków i innych świadczeń, w tym zasiłku socjalnego na pogrzeb oraz niezasłużonej renty (na podstawie zaświadczenia o prawie do dziedziczenia zgodnie z ustawą (na podstawie testamentu );
  • do otrzymywania sum pieniężnych w korespondencji wydziałowej i otrzymywania należnej mi kwoty pieniężnej na podstawie poświadczenia o prawie do spadku, rejestrowania ich w odpowiednich uprawnionych organach, otrzymywania i składania płatnych dokumentów, zaświadczeń, wypisów, a także jako duplikaty utraconych dokumentów i zaświadczeń wydanych na moje nazwisko z jakiejkolwiek przyczyny, do uiszczenia należnych mi opłat i podatków, obowiązków państwowych, do podpisania, także przy odbiorze dokumentów, innych czynności bezpośrednio pożądanych, a nie określonych w pełnomocnictwie, ale są przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie i będą niezbędne do pełnej realizacji zadania.

 

§ 2. Dalej Stawsjacy oswiadcxyl ze jest zonaty, a w jego malzenstwie obowiazuje ustroj wspolnosci majatkowej malzenskiej.

§ 3. Koszty sporzadzenia niniejszego aktu ponosi Stawajacy.

§ 4. Wypisy mozna wydawac rowniez Pelnomochnikowi.

§ 5. Pobrano:

a/ takse notarialna za sporzadzenie tego aktu, na podstawie §8 pkt 8) Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwisci z dnia 28 czerwa 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) w kwoice: 100,00 zl,

b/ podatek od towarow i uslug VAT w stawce 23% na podstewie art. 41 ust. 1 i art. 146 aa pkt 1) ustawe z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i uslug (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) w kwoice: 23,00 zl.

Oplaty wymienione w ostanim paragrafe niniejszego aktu nie obejmuja kosztow wypisow aktu notarialnego, ktore to koszty, wraz z podstawa prawna ich pobrania - sa podane na kazdym z wypisow.

 

 

Pełnomocnictwo wydawane jest z prawem przeniesienia na okres: okres ważności aktu .

Pełnomocnictwo udzielane jest bez prawa jego przeniesienia na termin okres ważności aktu .

Akt ten zostal odczytany, przyjety i podpisany

 

Na oryginale aktu wlasciwe podpisy 

REPERTORIUM  А №numer aktu

Wypis ten wydano: Stawajacemu.

Pobrano:

a/ takse notarialna podstawie § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwusci z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst edn. Dz. U. 2000 r., poz. 1473 ze zm.) w kwoice: 12,00 zl,

b/ podatek od towarow i uslug VAT w stawce 23% na podsrawie art. 41 ust. 1 w zw. z art 146 aa pkt 1) ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarow i uslug (tekst) jedn. Dz. U. z 2024 r, poz. 361) w kwoice: 2,76 zl.

datę na piśmie

  

 

    ______________________   ПІБ повністю (Pol.) 

      ______________________ pełna nazwa notariusza

Дата обновления 25.06.2024 о 10:35:38

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Доверенность для представительства в банках между физическими лицами с максимальным перечнем полномочий.

Доверенность на польском языке для представительства в банках на территории Украины. Дополнительно нужно удостоверить у польского нотариуса, после чего сделать нотариальный перевод на украинский язык.

Продиктуйте текст для поиска
Готово