РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор поставки товару (між резидентами) 2

Договір поставки товару № 2019/02-1

 

м. Київ                                                  15.09.2019  р. 

Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "ПОСТАЧАЛЬНИК") з одного боку, та

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП   який діє на підставі Виписки з ЄДР, ( надалі - "ПОСТАЧАЛЬНИК") з одного боку, та

 Повне найменування , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , що зареєстроване на адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) ,  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку ,  що діє на підставі Підстава діяльності представника , (надалі - "ПОКУПЕЦЬ"), з іншого боку, , в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

ФОП ПІБ ФОП , ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ/ФОП , який діє на підставі Виписки з ЄДР, (надалі - "ПОКУПЕЦЬ") з іншого боку, в подальшому разом разом іменуються - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона",  уклали цей Договір про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник в порядку і на умовах, передбачених Договором, зобов’язується поставити, передати у власність Покупцю зазначте товар  та інші товарно-матеріальні цінності, надалі - «Товар», по цінах і в кількості згідно специфікацій, які є невід’ємною частиною договору, а Покупець зобов’язується в порядку і на умовах, передбачених Договором, прийняти Товар і сплатити договірну ціну за нього, в порядку, передбаченому Договором.

1.2. Право власності на Товар та відповідальність за нього переходить до Покупця в момент загрузки товару на засіб, яким доставляється товар.

1.2. Право власності на Товар та відповідальність за нього переходить до Покупця в момент відвантаження товару з засобу, яким доставляється товар.

1.2. Право власності на Товар та відповідальність за нього переходить до Покупця в момент передачі Товару на складі Постачальника.

1.2. Право власності на Товар та відповідальність за нього переходить до Покупця в момент передачі Товару на місці визначеному Покупцем. 

1.3. Цей договір є укладений з моменту підписання  і діє до 01.10.2019

1.3. Цей договір є укладений з моменту підписання  і діє протягом 1 (одного) року.

 

2. ПОРЯДОК, СТРОКИ І РОЗМІРИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ТОВАР

2.1 Товар, що постачається Постачальником відповідно з п. 1.1 даного Договору, сплачується Покупцем за узгодженими цінами у національній валюті України.

 

2. ПОРЯДОК, СТРОКИ І РОЗМІРИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ТОВАР

2.1 Товар, що постачається Постачальником відповідно з п. 1.1 даного Договору, сплачується Покупцем в гривневому еквіваленті долара США. 

 

2. ПОРЯДОК, СТРОКИ І РОЗМІРИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ТОВАР

2.1 Товар, що постачається Постачальником відповідно з п. 1.1 даного Договору, сплачується Покупцем в гривневому еквіваленті Євро. 

2.2. Покупець сплачує за Товар за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.3. Ціна Договору складається з суми вартості Товарів, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.4. Ціна на Товар може бути змінена виключно за письмовим погодженням Сторін.

2.5. Покупець здійснює оплату протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

2.2. Покупець сплачує за Товар за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.3. Ціна Договору складається з суми вартості Товарів, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.4. Ціна на Товар може бути змінена виключно за письмовим погодженням Сторін.

2.5. Покупець здійснює оплату протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту прийняття Товару Покупцем.

2.2. Покупець сплачує за Товар за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.3. Ціна Договору складається з суми вартості Товарів, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.4. Ціна на Товар може бути змінена виключно за письмовим погодженням Сторін.

2.5. Покупець вносить (перераховує) аванс у розмірі 20  (20, прописом (укр.) ) % від загальної вартості Товару протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації. Решту вартості Товару Покупець оплачує протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

2.2. Покупець сплачує за Товар за цінами, визначеними в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.3. Ціна Договору складається з суми вартості Товарів, зазначених в затвердженій Сторонами Специфікації.

2.4. Ціна на Товар може бути змінена виключно за письмовим погодженням Сторін.

2.5. Покупець вносить (перераховує) завдаток у розмірі 20  (20, прописом (укр.) ) % від загальної вартості Товару протягом 3 (3, прописом (укр.) ) робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації. Решту вартості Товару Покупець оплачує протягом 3 (3, прописом (укр.) )  робочих днів з моменту затвердження Сторонами Специфікації.

2.3. Розрахунки за товар робляться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА згідно виставленим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунків-фактур по електронній пошті.

2.4. Оплата за договором робиться шляхом переказу грошових коштів - 100 % вартостей товару, згідно рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКА, впродовж трьох банківських днів з моменту отримання рахунку від ПОСТАЧАЛЬНИКА.

2.5  Отримана від ПОКУПЦЯ передплата не підлягає поверненню. 

2.7. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі.

2.7. Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій формі.

2.6. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі.

2.6. Розрахунки між Сторонами здійснюються в готівковій формі.

 

3. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1 Поставка Товару згідно з умовами Договору здійснюється на умовах визначених цим Договором.

2.2. Постачальник зобов'язаний поставити Товар в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата виконання Покупцем своїх обов'язків щодо оплати Товару.

2.2. Постачальник зобов'язаний поставити Товар в строк до дата поставки .

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити Товар в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата сплати авансу Покупцем.

5.2. Постачальник зобов'язаний поставити Товар в строк до дата поставки , але не раніше, ніж дата сплати завдатку Покупцем.

5.2. Товар має бути поставлений ПОКУПЦЕВІ не пізніше за термін, вказаний в рахунку-фактурі, який є невід'ємною частиною цього Договору. Про дату готовності Товару до відвантаження ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє ПОКУПЦЯ по електронній пошті або іншим зручним для обох сторін способом, а ПОКУПЕЦЬ після отримання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити вивезення Товару не пізніше за 3  (3, прописом (укр.) ) дні з моменту повідомлення або, у разі потреби, погоджувати з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ іншу дату її отримання.

3.3. Постачальник здійснює поставку Товару в місце і в кількості зазначених в Специфікаціях, які є невід’ємною частиною до Договору.

3.4. У випадку, коли Товар, що постачається є підакцизним або імпортним Постачальник зобов’язується вказувати в податковій накладній код згідно УКТ ЗЕД (Український класифікатор товарів ЗЕД).

3.5. Товар, що поставляється за цим Договором, повинен супроводжуватися оригіналами наступних документів:

3.5.1 паспорт на виріб завода-виробника;

3.5.2 сертифікатами якості;

3.5.3 видатковою накладною;

3.5.4 товарно-транспортна накладною (за наявності).

3.6. Постачальник направляє скани документів визначених в п.3.4.1, 3.4.2 Договору на e-mail Покупця зазначений в реквізитац цього Договору.

 

4. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

4.1 Передання Товару Постачальником Покупцеві за кількістю здійснюється повноважними представниками Сторін на місці поставки Товару за супровідними документами, перелік яких визначено п. 3.5. Договору та оформлюється актом приймання-передачі Товару. Покупець пыд час отримання Товару повинен підписати товарну накладну.

4.2 На правовідносиини Сторін у рамках даного договору не поширюються Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», що затверджена постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965 г

4.2 Приймання Товару за кількістю здійснюється повноважними представниками обох Сторін у відповідності до Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», що затверджена постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965 г. з доповненнями та змінами, а також у відповідності до умов цього Договору.

4.3 Приймання Товару за якістю та комплектністю здійснюється повноваженими представниками обох Сторін у відповідності до Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», що затверджена постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966 г. з доповненнями та змінами, а також у відповідності до умов цього Договору. Покупець має право проводити випробовування Товару на відповідність його якості.

4.3. На правовідносиини Сторін у рамках даного договору не поширюються Інструкції «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», що затверджена постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966 г.

4.4. Товар вважається прийнятим

- за кількістю після проведення приймання в відповідності з:

приклад: «Инструкции о порядке разбраковки...» затвердженої у 1975 році / «Методическими рекомендациями по приемке... » затверджених у 1975 р.. .

- за якістю після проведення приймання в відповідності з:

приклад: «Инструкции о порядке разбраковки...» затвердженої у 1975 році / «Методическими рекомендациями по приемке... » затверджених у 1975 р..

4.4. У випадку виявлення Покупцем під час підготовки та здійсненні монтажних робіт, при проведенні випробувань, експлуатації  Товару невідповідності його за якістю, прихованих недоліків, Покупець повідомляє про це Продавця факсимільним, телефонним або поштовим зв'язком.  Продавець зобов’язаний прибути для перевірки Товару протягом двох робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Покупця. Витрати пов`язані з прибуттям представника Продавця на місце знаходження Товару, здійснюються Продавцем за власний рахунок.

4.5. У разі, якщо якість Товару не відповідає зазначеним вимогам, Покупець складає претензію в строк не більше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Товару. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до «Положения о поставках продукции ПТН» №888 та «Инструкции о порядке и приемке продукции по качеству».

4.6. У разі, якщо кількість Товару не відповідає зазначеним вимогам, Покупець складає претензію в строк не більше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Товару. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до «Положения о поставках продукции ПТН» №888 та «Инструкции о порядке и приемке продукции по качеству».

4.5. У випадку виявлення Покупцем під час підготовки та здійсненні монтажних робіт, при проведенні випробувань, експлуатації  Товару невідповідності його за якістю, прихованих недоліків, Покупець повідомляє про це Продавця факсимільним, телефонним або поштовим зв'язком.  Продавець зобов’язаний прибути для перевірки Товару протягом двох робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення від Покупця. Витрати пов`язані з прибуттям представника Продавця на місце знаходження Товару, здійснюються Продавцем за власний рахунок.
 

4.6. У разі, якщо якість Товару не відповідає зазначеним вимогам, Покупець складає претензію в строк не більше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Товару. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до «Положения о поставках продукции ПТН» №888 та «Инструкции о порядке и приемке продукции по качеству».

4.7. У разі, якщо кількість Товару не відповідає зазначеним вимогам, Покупець складає претензію в строк не більше 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Товару. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до «Положения о поставках продукции ПТН» №888 та «Инструкции о порядке и приемке продукции по качеству».

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

5.1 Якість Товару, що поставляються за цим Договором, має бути підтверджена сертифікатом якості заводу-виробника або гарантійним листом Постачальника.

5.2 Упаковка, в якій відвантажується Товар, повинна відповідати стандартам або технічним умовам, встановленим для даного виду Товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товару під час транспортування з урахуванням перевалок.

5.3 Порядок повернення тари багаторазового використання регулюється правилами використання, обороту і повернення засобів упаковки, затвердженим наказом Міндержресурсів України від 16.06.1992 року.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов'язки Покупця:

6.1.1 в установленому цим Договором порядку та у визначений цим Договором термін сплатити вартість Товару визначену у Специфікаціях до Договору;

6.1.2 прийняти Товар, в термін і в місці, визначених у Специфікаціях до Договору;

6.1.3 експлуатувати Товар згідно технічних регламентів, інструкцій з експлуатації (паспортів), кваліфікованим персоналом

 

6.2 Обов'язки Постачальника:

6.1.1 поставити та передати Покупцю Товар в термін і місце, визначених у Специфікаціях до Договору.

6.1.2 належним чином скласти (згідно п. 187.1 ПКУ), заповнити (згідно Наказу міністерства фінансів України № 957 від 22.09.2014) та зареєструвати у ЄРПН (згідно п. 201.10 ПКУ) податкову накладну.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує другій Стороні спричинені цим порушенням збитки, в тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним договором.

7.2 У випадку виявлення Покупцем під час приймання Товару невідповідності цього Товару за кількістю у відповідності до умов цього Договору, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару.
У цьому випадку Постачальник зобов'язаний  протягом 7-х робочих днів з дня отримання відповідного вимоги від Покупця замінити Товар на якісний, або повернути грошові кошти за неякісний (недопоставлений) Товар на поточний рахунок Покупця у повному обсязі.

7.2 У випадку виявлення Покупцем під час приймання Товару невідповідності цього Товару за кількістю та/або виявлення, що поставлений Товар не відповідає якості у відповідності до умов цього Договору, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару. У цьому випадку Продавець зобов'язаний  протягом 7-х робочих днів з дня отримання відповідного вимоги від Покупця замінити Товар на якісний, або повернути грошові кошти за неякісний (недопоставлений) Товар на поточний рахунок Покупця, у повному обсязі, а також сплатити штрафну санкцію у розмірі 5 % від вартості неякісного (недопоставленого) Товару, визначеної у відповідності до п. 2.2 цього Договору.

Також у цьому випадку Постачальник зобов'язаний сплатити штрафну санкцію у розмірі 5% від вартості неякісного (недопоставленого) Товару, визначеного у Специфікації протягом п'яти днів.

За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі 1,0 % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.

За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення від суми відмови, за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.

 

7.3 У випадку виявлення Покупцем недоліків Товару в період гарантійного строку, Покупець зобов'язаний надіслати на адресу Продавця факсимільним або поштовим зв'язком повідомлення про виявлені недоліки та вимогу про виклик представника Продавця на місце знаходження Товару. Представник Продавця  зобов'язаний прибути на місце знаходження Товару протягом 2-х календарних днів з метою перевірки і підтвердження невідповідності якості Товару, про що складається Акт невідповідності якості Товару, який підписується повноважними представниками обох Сторін. Продавець зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з  дня підписання  Акту невідповідності якості Товару замінити Товар на якісний або повернути грошові кошти за неякісний (недопоставлений) Товар на поточний рахунок Покупця у повному обсязі, а також сплатити штрафну санкцію у розмірі 5 % від вартості неякісного (недопоставленого) Товару.

7.4 Усі витрати, пов'язані з перевіркою, заміною або поверненням неякісного Товару, у тому числі і транспортні витрати, оплачує Продавець. У випадку неможливості заміни Товару, що визначається Покупцем, Продавець зобов’язаний відшкодувати Покупцю усі збитки, пов’язані з неналежною якістю Товару.

7.5 Товар чи його частини, щодо яких Покупець вчиняє дії, що передбачені п.7.3 цього Договору, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обґрунтованості вимог повноважним  представником Продавця.

7.6 Товар, щодо якого Продавець вчиняє дії, передбачені пп. 7.2, 7.3 Договору, а саме вивезення Товару або допоставку чи заміну Товару на якісний,  здійснюється Продавцем за власний рахунок за місцем знаходження Товару, вказане Покупцем.

7.7 Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Товар не міг використовуватися у зв'язку з виявленими в ньому недоліками.

7.8 У випадку порушення строків поставки Товару проти строків, установлених в  специфікації до цього Договору, Продавець сплачує Покупцеві штрафну санкцію у розмірі 0,1 відсотка від вартості простроченої поставки Товару за кожний день прострочення, але не більше 3% від загальної вартості Товару зазначеної в Специфікації до цього Договору. 

7.9 У разі прострочення поставки Товару більше, ніж на 1 (один) місяць проти строків, установлених у відповідній специфікації, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення в адресу Продавця, а Продавець зобов’язаний протягом 5-ти банківських днів з моменту отримання письмового повідомлення Покупця, повернути на поточний рахунок Покупця сплачену суму попередньої оплати за Товар та сплатити штраф у розмірі 5 % від вартості не поставленого (недопоставленого) у встановлений строк Товару.

7.10 У разі поставки неякісного Товару, Постачальник зобов'язується відшкодувати збитки Покупцеві, які спричинені  внаслідок поставки такого неякісного Товару.

 

8. ТАРА І УПАКОВКА

8.1. Товар має бути затарений та упакований Постачальником так, щоб виключити псування або знищення її з причин незадовільної упаковки на період постачання і прийняття Товару Покупцем.

 

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться : стихійні лиха, пожежі, будь-які військові дії, страйки, зміни законодавства, які повністю або частково роблять неможливим виконання зобов'язань, нші обставини, які виникли і діяли незалежно від волі сторін, і які сторона не могла усунути доступними засобами. Наявність вищезгаданих обставин підтверджується довідкою виданою Торгово-промисловою палатою. У разі існування вказаних вище обставин - термін виконання зобов'язань збільшується на термін дії цих обставин. Сторони звільняються від виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили діють більше 90 календарних днів.

12.2. Про неможливість  виконання замовлення ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний негайно сповістити ПОКУПЦЯ письмово.

 

13. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

13.1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

13.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

13.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

13.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

13.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Eдокумент та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

13.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

13.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

13.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

13.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

13.10. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

13.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

13.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

13.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.10.1 цього Договору. 

13.14. У випадку неможливості здійсення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цього Договору, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

13.15. У випадку обміну документами, зазначеному у п. 14 цього Договору, від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору.

 

13. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

13.1 . Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

13.2 Згідно ЗУ «Про електронні довірчі послуги» № 851-IV,  електронний документ (надалі – «Е-документ») - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

13.3 E-документ вважаються підписаним і набирають повної юридичної  сили з моменту підписання, з використанням кваліфікованого електронного підпису (надалі – «КЕП»). Розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

13.4 Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

 

14. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

14.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути за даною угодою, Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом переговорів.

14.2. У тому випадку, якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, обов'язковим є досудовий порядок врегулювання суперечки, яка  здійснюється шляхом напряму претензії відповідно до чинного законодавства.

14.3. Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоду, дозволяються відповідно до законодавства в Господарському суді за місцем розташування ПОСТАЧАЛЬНИКА.

 

15. ЗМІНА УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

15.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

15.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

 

16. ІНШІ УМОВИ

16.1 Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

16.2 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками і діє до 01.10.2019 р., але у будь-якому разі до повного виконання ними своїх зобов’язань, а в частині зобов’язань, що виникають з умов гарантії, – до спливу гарантійного строку.

16.3 Будь-які зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі і набирають чинності з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

16.4 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

16.5 Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів, та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

16.6 Сторони гарантують, що персональні дані фізичних осіб, які містяться у цьому Договорі та документах, пов’язаних із його укладанням, виконанням, припинення та/чи розірванням, отримані на законних підставах.

16.7 Сторони погодили, що належними адресами для направлення кореспонденції - поштового листування, електронного поштового відправлення, телефонного зв’язку /факсу/ є адреси, зазначені у п.  цього Договору. Сторони зобов'язані направляти і несуть відповідальність за повноту та своєчасність надання кореспонденції тільки за адресами, офіційно зазначеними у п.  даного Договору.

16.8 Сторони взаємно визнають, що вся кореспонденція, що стосується умов даного Договору - повідомлення, Додаткові угоди та/чи Специфікацій чи інші супровідні документи, які утворюються при його виконанні, будуть визнаватись належним чином відправленими і доставленими за фактом офіційного повідомленнями за умови відправки такої кореспонденції в робочі години за допомогою поштового відправлення (рекомендованим листом з повідомленням), електронного поштового відправлення на Е:mail, телефонного зв'язку з використанням факс-апарату).

16.9 У випадку направлення кореспонденції за допомогою факсимільного зв’язку подальше направлення оригіналу документа (вручення особисто чи відправлення рекомендованим листом з повідомлення) на паперовому носії є обов’язковим.

16.10 Датою відправлення кореспонденції вважається дата поштового штампу на конверті і дата реєстрації в експедиції місця отримання кореспонденції, у разі направлення кореспонденції за допомогою факсимільного або електронного зв'язку - технічно зафіксованими засобами зв'язку на кореспонденції позначки, що реєструє її отримання та підтверджує дату та час отримання.

16.11 Під час підписання цього Договору

 

17.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

 

 

Покупець

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Податковий статус: Податковий статус

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

 

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Додаток №1

до Договору поставки № 2019/02-1

від 15.09.2019  р.

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

на постачання продукції

Найменування Позначення,інші характеристики

Ціна (за 1 шт.

без урахування ПДВ)

Ціна (за 1шт. з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару
Найменування Позначення,інші характеристики

Ціна (за 1 шт.

без урахування ПДВ)

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару
Найменування Позначення,інші характеристики

Ціна(за 1шт. без урахування
ПДВ) 

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) 3% від одиниці товару Кількість одиниць товару
Найменування Позначення,інші характеристики Ціна (за 1 шт. без урахування ПДВ) 

Ціна (за 1 шт.

з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) 3% від одиниці товару Кількість одиниць товару
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) 3% від одиниці товару 2 Кількість одиниць товару
Найменування Позначення,інші характеристики Ціна (за 1 шт.) Кількість (шт.)
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару
Найменування Позначення,інші характеристики Ціна (за 1 шт.) Кількість (шт.)
1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Кількість одиниць товару

Постачальник

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника  ______________________ ПІБ представника

Постачальник

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Покупець

Повне найменування

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН  Інд. податковий номeр

п/р № рахунку , IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника ______________ ПІБ представника

Покупець

ФОП ПІБ ФОП

Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

ІПН Номер платника ПДВ (ІПН)

п/р № рахунку або IBAN IBAN

Назва банкуАдреса банку

МФО МФО банку

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

 ______________________ ФОП ПІБ ФОП

Дата обновления 27.10.2023 о 18:32:01

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово