РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договор о предоставлении услуг (любых) (укр-англ), универсальный

 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №    номер договору

 

дата договору, (напр.:31.12.2021)📆

SERVICES AGREEMENT No.номер договору

 

dd дата договор, (напр.:31 December 2021)📆

 

Фізична особоа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

 

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.) , resided at  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.) (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстрований(а)е за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Contractor"), on the one hand, and

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії ,   юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії ,  with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.) (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування (Eng.) , registered at  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)   ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)    ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , company number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  and  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , who acts on the basis of  Підстава діяльності представника (Eng.)   (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

П. ПІБ повністю ,  що проживає за адресою  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)   (надалі - "Замовник"), з другої сторони 

Mr./Mrs. ПІБ повністю (Eng.) , resided at  Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) (Eng.)  (hereinafter – the "Customer"), on the other hand

Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування (Eng.) , registration number  Код компанії , with its registered address at:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) represented by  Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.)  , who acts on the basis of   Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the “Customer”), on the other hand

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне.

(hereinafter collectively referred to as the "Parties", and each separately as a "Party") have entered into this Agreement (hereinafter – the “Agreement”) as follows.

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Article 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передає Виконавцю завдання, на підставі якого повинні бути надані відповідні послуги, та зобов’язується їх оплатити у порядку та строки, передбачені даним Договором, а Виконавець бере на себе зобов’язання у порядку та строки, передбачені даним Договором, надати йому послуги за цим Договором.

1.1. The Customer in the manner and under the conditions specified in this Agreement, transfers to the Contractor the tasks on the basis of which the relevant services must be provided, and undertakes to pay for them in the manner and terms provided by this Agreement, and the Contractor undertakes to provide him with services under this Agreement.

1.2. Предметом даного Договору є надання Виконавцем Замовнику інформаційно-консультаційних послуг, послуг із розробки програмного забезпечення передбачених цим Договором, а саме: 

Предмет Договору (укр)

1.2. The subject of this Agreement is the provision by the Contractor to the Customer of information and consulting services, software development services provided for in this Agreement, namely:                        

Предмет Договору (англ)

1.3.  Виконавець має право укладати із третіми особами договори, предмет яких співпадає з предметом цього Договору.

1.3. The Contractor has the right to conclude agreements with third parties, the subject of which coincides with the subject of this Agreement.

1.3.  Виконавець не має права укладати із третіми особами договори, предмет яких співпадає з предметом цього Договору.

1.3. The Contractor has no the right to conclude agreements with third parties, the subject of which coincides with the subject of this Agreement.

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Article 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

2.1. Обов’язки Виконавця:

2.1. Responsibilities of Contractor:

Виконавець має надавати послуги, здійснювати свої повноваження відповідно до закону та цього Договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди. Contractor shall supply services, perform actions under the law and under the Agreement in good faith and with the reasonable required by this type of transaction.

- Приймати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;

- To accept from the Customer the information necessary to provide  services;

- Негайно повідомити Замовника про:

  • непридатність або недоброякісність наданої Замовником інформації; 
  • можливі несприятливі для Замовника наслідки виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
  • інші, не залежні від Виконавця обставини, які можуть вплинути на якість послуг або неможливість їх надання в строк;

- Immediately inform the Customer about:

  • unsuitability or insecurity of the information  provided by the Customer;
  • possible adverse consequences for the Customer for the implementation of his instructions on how to perform the task;
  • Other circumstances beyond the control of the Contractor, which may affect the quality of services or the inability to supply them in time;

- Не призначати будь-яких суб-виконавців або інших осіб для надання послуг, без попередньої письмової згоди Замовника, яка не повинна бути безпідставно утримана;

- Not appoint any sub-contractors or another persons for the service without the prior written consent of the Customer, which consent shall not be unreasonably withheld;

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна ;

- Do not disclose commercial secrets and confidential information, except in cases stipulated by the current legislation of  Країна(англ) ;

- Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна .

- To keep confidential information of the Customer received from him, as well as the content of private e-mails, except in cases stipulated by the current legislation of  Країна(англ) .   

2.2. Права Виконавця:

  2.2. Contractor’s righs are:

- Отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору;

- Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього Договору.

 - To receive remuneration in accordance with the terms of this Agreement;

-  To conduct negotiations with interested parties in the framework of the implementation of this Agreement.

2.3. Обов’язки Замовника:

2.3. Obligations of the Customer are:

Замовник зобов'язаний надати Виконавцю всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Виконавцем для надання послуг.

- The Customer must provide to the Contractor all commercial and technical data reasonably required by Contractor to supply services.

- Прийняти від Виконавця виконані за Договором послуги;

- To accept from the Contractor the services supplied under the Agreement;

- Своєчасно здійснювати оплату;

- Timely payment;

- В триденний строк, не враховуючи вихідні дні, за відсутності претензій підписувати та передавати Виконавцю Акт приймання-передачі наданих послуг;

- In the three-day term, not counting the weekend and holidays, in the absence of claims to sign and transmit to the Contractor the Act of delivery and acceptance of services;

- У разі укладання Замовником  з іншими особами договорів, предмет яких співпадає з предметом цього договору, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця.

- If the Customer concludes agreements with other persons, the subject of which is the same as the subject of this agreement, the Customer is obligated to inform the Contractor about it.

2.4. Права Замовника:

2.4. Customer's Rights are:

- Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов даного Договору;

- Здійснювати контроль за ходом та якістю надання послуг Виконавцем;

- Відхилити субвиконавця, якого обрав Виконавець.

- To require the Contractor to supply services in accordance with the terms of this Agreement;