РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про шипчандлерські послуги UKR

 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ШИПЧАНДЛЕРСЬКИХ ПОСЛУГ №    номер договору

 

дата договору, (напр.:31.12.2021)📆

Фізична особоа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

 

Повне найменування , що зареєстрований(а)е за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Виконавець"), з однієї сторони, та

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії ,   юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Фізична особа - підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Повне найменування , що зареєстроване за адресою  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі - "Замовник"), з другої сторони   

Компанія  Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  та  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника   (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

Повне найменування , реєстраційний номер  Код компанії , юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі – «Замовник»), з другої сторони       

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне.

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, замовляє у Виконавця шипчандлерські послуги, та зобов’язується їх оплатити у порядку та строки, передбачені даним Договором, а Виконавець бере на себе зобов’язання у порядку та строки, передбачені даним Договором, надати йому послуги за цим Договором.

2. Предметом даного Договору є надання Виконавцем комплексних шипчандлерських послуг, а саме послуг з постачання продовольства та обладнання Замовнику на умовах і в порядку, визначених цим Договором.

Стаття 2. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Виконавець надає комплексні шипчандлерські послуги, а саме послуги з пошуку, придбання (чи виготовлення), транспортування та доставки на обє'кт Замовника продовольства чи обладнання за заявкою Замовника.

2.  Об'єктами, на які здійснюється постачання є морські (річкові) суда, що перебувають в управлінні Замовника та знаходяться у відповідному порті біля причалу.

3. Адресою доставки слід вважати судно у відповідному порту, незалежно двід того, до якого причалу воно пришвартувалося  у цьому порту.

4. Сторони домовились, що Замовник може замовляти, а Виконавець зобов'язаний надавати шипчандлерські послуги виключно у портах, перелік та місцерозташування яких зазначено в Додатку № 1.

5. Виконавець здійснює постачання виключно за умови, що судно пришвартоване у порті, вказаному у Заявці та адміністрацією порту надано усі необхідні дозволи на здійсненя таких операцій. 

6. Перелік продовольства та обладнання, які можуть постачатися на вимогу Замовника наведено у Додатку № 2 до цього Договору.

7. Специфікація та вимоги щодо транспортування чи упаковки товарів наведено у ст. 5 цього Договору.

8. Перелік товарів, зазначений у Додатку № 2 не є вичерпним, та може змінюватись за взаємною згодою Сторін.

9. Погрузка продовольства та обладнання на борт судна здійснюється силами Замовника.

9. Погрузка продовольства та обладнання на борт судна здійснюється силами Виконавця.

10. Виконавець зобов'язується здійснити поставку не пізніше ніж за вказати темрмін поставки Виконавця /specify the Contractor's delivery date години до моменту відправлення судна з порту.

10. У деяких випадках Замовник має право запросити постачання халяльної продукції. У цих випадках Виконавець зобов'язується постачати халяльну продукцію, що має Халяль-сертифікат, виданий Мусульманською радою. Дата засвідчення оригіналу не повинна бути старшою ніж вказати кіл-ть днів / specify the number of days (вказати кіл-ть днів / specify the number of days, прописом (укр.) ) днів.

Стаття 3. ЗАЯВКА НА ПОСТАЧАННЯ

1. За виникнення необхідності постачання, Замовник повинен надіслати Заявку на постачання  продовольства та обладнання (надалі - Заявка), зразок якої закріплено у Додатку № 3 до цього Договору.

2. Заявка надсилається на електронну пошту Виконавця, вказану у контактних даних до цього Договору.

3. Заявка повинна бути надіслана не пізніше ніж за вказати граничний термін подання Заявки / specify the deadline for submitting the Application (вказати граничний термін подання Заявки / specify the deadline for submitting the Application, прописом (укр.) ) годин(и) до моменту прибуття судна до вказаного порту.

4. У Заявці мають бути зазначені назва судна, тип судна, IMO номер судна, порт прибуття, час прибуття та відправлення судна, дані капітана, перелік продовольства та обладнання, що необхідно поставити, їх кількісні та якісні характеристики.

5. Після отримання Заявки, Виконавець повинен перевірити наявність та можливість поставити товари, зазначені у Заявці, та повідомити Замовника у разі їх відсутності чи запропонувати аналогічні товари. 

6. У разі відсутності позицій із наданої Заявки Замовника, Сторони узгоджують заміну або скасовують позиції із Заявки, після чого затверджують остаточний варіант Заявки.

Стаття 4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

1. Ціни на продовольство та обладнання, що поставляє Виконавець, зазначені у додатку № 2.

4.2. Ціни на товари, зазначені у Додатку № 2, повинні включати ПДВ.

2. Ціни на товари, зазначені у Додатку № 2, вказані без урахування ПДВ.

3. Ціни на товари, зазначені у Додатку № 2, повинні враховувати у собі вартість виготовлення (придбання), упаковки, транспортування та доставки до портів.

 

4. Ціни, зазначені у Додатку № 2 цього Договору є твердими протягом першого року та надалі Сторони можуть домовитися про коригування ціни.

4. Ціни, зазначені у Додатку № 2 цього Договору є твердими протягом перших вказати кіл-ть місяців /specify the number of months місяців року та надалі Сторони можуть домовитися про коригування ціни.

4. Ціни, зазначені у Додатку № 2 цього Договору є твердими протягом усього терміну дії Договору та не можуть змінюватися.
5. За результатами завершення поставки продовольства та обладнання на судно складється Акт прийому-передачі (надалі - Акт), що підписується капітаном судна чи його заступниками.
  6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється щомісячно, за попередньо наданий обсяг послуг Виконавцем.
 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється щоквартально, за попередньо наданий обсяг послуг Виконавцем.
 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється після закінчення дії строку договору та підрахування сумми усіх наданих послуг на період дії Договору.

 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

6.1. Відповідно до ст. 4.6. після укладення Договору,  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  USD в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

  6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за кожне окреме постачання послуг Виконавцем.

 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

6.1. Відповідно до ст. 4.6. після укладення Договору,  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  ГРН. в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

 6. Розрахунок за надані шипчандлерські послуги між Замовником та Виконавцем здійснюється за схемою оплати наперед оговореного розміру грошових коштів, за рахунок яких здійснюється постачання.

6.1. Відповідно до ст. 4.6. після укладення Договору,  Замовник переводить на рахунок Виконавця грошові кошти у суммі вказати суму предоплати Замовника /specify the amount of the Customer's prepayment  EUR в рахунок оплати шипчандлерських послуг наперед.

  7. Усі розрахунки здійснюються за банківськими  реквізитами Сторін, зазначеними у ст. 24 цього Договору.
   8. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у гривні.
    8. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у євро.
8. Усі розрахунки між сторонами здійснюються у доларах США.
Стаття 5. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА ПАКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ.

1. Виконавець зобов'язується дотримуватись вимог щодо якості, стану та упакування окремих видів продукції.

1.1. Бакалея (спеції, сипучі вироби, молочні продукти, консерви, крупи, напої тощо) мають бути в упаковці, наближеній до 1 кг.

1.2. Свіжі фрукти, овочі не повинні постачатися з холодильного сховища. Деякі фрукти, овочі Замовник має право замовляти у напівзрілому вигляді.

 

 

1.3. М'ясо (бекон, свинина, баранина, яловичина) має бути свіжим, але швидкозамороженим перед доставкою. 

1.3.1. Усі продукти, не пов’язані зі свининою, мають бути халяльними, що підтверджується відповідними сертифікатами.

1.3. М'ясо (бекон, свинина, баранина, яловичина) має бути свіжим, але швидкозамороженим перед доставкою. 

1.4. Заморожені продукти (риба, птиця, десерти, овочі тощо) мають бути швидкозамороженим перед доставкою.

1.5. Фасування товарів із довільною вагою повинно бути наближеним до 1 кг.

2. Швидкопсувні харчові продукти повинні транспортуватися у відповідних обладнаних транспортних засобах, щоб забезпечити доставку продовольства на об'єкт Замовника.

3. У разі несправності морозильника Замовнику може знадобитися допомога Виконавця у вилученні продукції з судна та тимчасовому її  поверненні Виконавцю з метою уникнення будь-яких втрат.

4. Зважаючи на характер роботи Замовника, Виконавець розуміє та погоджується, що у певний час може виникати необхідність постачання продовольства та обладнання на судно в неробочий час або у святкові та вихідні дні.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки Виконавця:

6.1.1.  Виконавець має надавати послуги, здійснювати свої повноваження відповідно до закону та цього Договору, добросовісно та в межах, що потребує даний вид угоди.

6.1.2. Приймати від Замовника інформацію та Заявки щодо надання шипчандлерських послуг;

6.1.3. Негайно повідомити Замовника про:

  • неможливість поставити певну позицію, у разі її відсутності; 
  • будь-які затримки поставок продовольства на судно; 
  • інші, не залежні від Виконавця обставини, які можуть вплинути на якість послуг або неможливість їх надання в строк.
6.1.4. У разі відсутності певних позицій, запропонувати Замовнику аналогічні позиції на їх заміну;
6.1.5. Вирішувати самостійно усі питання з адміністрацією портів щодо допуску Виконавця на територію порту;

6.1.6. Не призначати будь-яких суб-виконавців або інших осіб для надання послуг, без попередньої письмової згоди Замовника, яка не повинна бути безпідставно утримана;

6.1.7. Надати шипчандлерські послуги, що були замовлені за попередньою Заявкою Замовника, незалежно від того, чи випадає таке постачання на вихідний чи святковий день;

6.1.8. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна ;

6.1.9. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством Країна .

6.2. Права Виконавця:

6.2.1. Отримувати винагороду відповідно до умов цього Договору.

6.2.2. Проводити переговори із зацікавленими особами в рамках виконання цього Договору.

6.2.3. Ставити на розгляд питання перегляду або зміни ціни на послуги після спливу терміну вказати кіл-ть місяців /specify the number of months місяців від дати укладення Договору.
6.2.4. Відмовитись від надання шипчандлерських послуг, якщо Замовник надав Заявку, не дотримуючись вимог ст. 3.3. цього Договору.
6.2.3. Відмовитись від надання шипчандлерських послуг, якщо Замовник надав Заявку, не дотримуючись вимог ст. 3.3. цього Договору.

6.3. Обов’язки Замовника:

6.3.1. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю всі комерційні та технічні дані, які обґрунтовано вимагаються Виконавцем для надання послуг.

6.3.2. Прийняти від Виконавця виконані за Договором послуги;

6.3.3. Своєчасно здійснювати оплату;

6.3.4. Своєчасно подавати Заявку на постачання продовольства та обладнання;

6.3.5. Надавати повну та вичерпну інформацію щодо запитуваної продукції, а саме щодо, моделі, типу, розмірів, серійних номерів та інших властивостей продукції.

6.3.6. Своєчасно повідомляти про зміну або затримку часу прибуття судна до відповідного порту.

6.3.7. Після отримання постачання на судно, разом із представником Замовника, що здійснював доставку, скласти та підписати Акт прийому-передачі. Підпис Акту здійснює капітан судна або один із його заступників.

6.4. Права Замовника:

6.4.1. Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов даного Договору;

6.4.2. Здійснювати контроль за ходом та якістю надання послуг Виконавцем;

6.4.3. Подавати Заявку на отримання продовольства та обладнання Виконавцю;

6.4.4. Відмовитися приймати продукцію, що не відповідає вимогам, зазначеним у статті 5 цього Договору.

6.4.5. Передати продукцію Виконавцеві на тимчасове зберігання, у разі технічної несправності морозильного обладнання конкретного судна.

Стаття 7. ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА КОФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та конфіденційної інформації та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

- Протягом 5 років з дня набрання чинності цим Договором Виконавець зобов'язується:

  • не розголошувати ніякої конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманих ним від Замовника, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування;
  • не використовувати комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди.

- Замовник зобов'язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання конфіденційної інформації, комерційної таємниці, отриманої від Виконавця, іншими особами, якого Замовник дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці.

7.2. Інформація не вважається і не буде вважатися конфіденційною та/або комерційною таємницею і, відповідно, Сторони не будуть мати ніяких обов'язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимоги, викладені в будь-якому із наступних пунктів:

- Інформація вже відома Стороні, яка її одержує.

- Інформація незалежно розроблена Виконавцем, за умови, що особа або особи, що її розробили, не мали доступу до конфіденційної інформації за цим Договором.

- Інформація дозволена до оприлюднення (розголошення) за взаємною згодою Сторін.

- Інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів відповідного чинного законодавства під загрозою настання неспівмірних негативних правових наслідків для Сторони, у разі відмови у наданні інформації, за умови, що інша Сторона доклала максимальні зусилля для уникнення доступу до інформації третіх осіб, оприлюднення (розголошення) інформації.

Стаття 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством країна .

2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3. У разі якщо Замовник не виконує вимоги цього Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за несвоєчасне надання послуг за Договором.

У разі нездійснення поставки у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  пеню у розмірі вказати % / specify %  (вказати % / specify %, прописом (укр.) ) % від суми зобов'язання.

У разі нездійснення (зриву) поставки у строк, передбачений цим Договором, Виконавець повинен сплатити  штраф у розмірі 1000 доларів США.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за  який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

 

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine доларів за кожен день прострочення оплати.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine EUR за кожен день прострочення оплати.

У разі несплати у строк за надання послуг, Замовник повинен сплатити: штраф у розмірі вказати розімр штрафу / specify the amount of the fine  гривень за кожен день прострочення оплати.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. В контексті цього договору, під поняттям "Форс-мажор" слід розуміти будь-яку подію чи обставину, чи будь-яку сокупність подій і/або обставин, поява яких знаходиться поза контролем потерпілої сторони і яких неможливо було уникнути шляхом дій, які доцільно було очікувати від потерпілої сторони (далі - «Потерпіла сторона»), і які перешкоджають або ускладнюють можливість виконання потерпілою стороною деяких або всіх її зобов'язань за цим Договором, за умови, що виникнення подібних перешкод неможливо було передбачити в момент прийняття потерпілою стороною на себе цих зобов'язань. У разі задоволення вимог попереднього речення цього пункту даного Договору, до форс-мажору відносяться наступні обставини включаючи, але не обмежуючись:

а) природні катастрофи (наприклад землетрус), війна (окупація), терористичний акт, дії органів влади, державних підприємств і / або природних монополій, якщо їх діяльність впливає або пов'язана з діяльністю Сторін договору і / або її дочірніх компаній;

b) пожежа, вибух, поломка, розрив або аварії магістральних трубопроводів, залізничних колій, автомагістралей тощо;

в) законні чи незаконні забастовки;

d) події, які призводять до оголошення або продовження оголошення надзвичайних ситуацій, з боку відповідного урядового органу щодо постачання енергоносіїв / сільськогосподарської сировини і продуктів в тій мірі, в якій це може бути застосовано до операторів  систем, і в разі зміни таких актів, відповідних положень застосовного закону, які мають подібну дію і відповідне регулювання.

2. Незважаючи на будь-які положення цього Договору, що передбачають протилежне і незалежно від задоволення будь-яких або всіх умов п. 5.1. цього Договору, жодна з наступних подій або обставин або поєднання наступних подій і / або обставин не зважають Форс-мажором:

i) будь-яку подію або обставина, виникнення або існування якого є наслідком недбалої дії або бездіяльності, порушення Договору, порушення закону, порушення умов дозволів контролюючих органів або іншого такого неправомірного дії або бездіяльності Сторони або працівників, директорів, підрядників або агентів Сторони;

ii) зміна економічної, ринкової, грошової або фіскальної ситуації, що робить виконання умов цього Договору невигідними або менш рентабельним;

iii) брак фінансових ресурсів або наявних коштів, або інший схожий важкий фінансовий стан або подія, виникнення або існування якої є наслідком фінансової неспроможності Сторони оплатити будь-яку суму, яку розумний і фінансово надійний суб'єкт економічної діяльності за схожих обставин сплатив би, щоб уникнути або припинення такої події;

iv) недостатність товарів в розпорядженні Сторони або на відповідній ринковій прощадці щодо пункту поставки, або подія, виникнення або існування якої є наслідком нездатності Сторони поставити будь-яку кількість товару або надати послуги, які розсудлива і економічно стійка особа могла б реально обгрунтовано поставити або надати в подібних обставинах, щоб запобігти або припинити таку подію.

 

3. До того часу, поки Потерпіла сторона не може виконувати свої обов'язки за цим Договором або іншими договорами між Сторонами або їх дочірніми компаніями, цей Договір залишається в силі, проте Потерпіла сторона звільняється від свого обов'язку виконувати свої зобов'язання, за умови, що вона виконує свої обов'язки, зазначені в п. 4. цієї статті цього Контракту. Обов'язок іншої Сторони за Договором, що узгоджується з обов'язком потерпілої сторони, також припиняється.

4. При виникненні форс-мажорних події щодо потерпілої сторони:

а) Потерпіла сторона негайно (i) надає іншій Стороні повідомлення в письмовій формі (первинне повідомлення може здійснюватися по телефону за умови, що належне письмове повідомлення буде надано якомога швидше) із зазначенням подій, що становлять Форс-мажор, і доказів на їх підтвердження, які вона може надати, і з зазначенням періоду, протягом якого за оцінкою триватиме перешкоду або затримка, і (ii) протягом 15 діб з моменту настання форс-мажорних обставин повинна надати іншій Стороні необхідні документальні докази від Торгово-промислової палати країни, в якій здійснюється відповідна господарська операція. Зобов'язання повідомляти також застосовується в разі безпосередньої загрози Форс-мажору; і

б) Потерпіла сторона сумлінно обговорює і узгоджує альтернативні способи виконання своїх зобов'язань з іншою Стороною по даному договору;     

в) якщо Форс-мажор триває протягом двох місяців чи довше після повідомлення і Сторони узгодили інші рішення, (і) Потерпіла сторона може розірвати даний Договір шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів. Таке повідомлення не є реальним, якщо Потерпіла сторона починає повне виконання своїх обов'язків по даному Договору ще до закінчення періода повідомлення;  

 г)   негайно після закінчення дії форс-мажорнох події, дія давного договору продовжується;

д) Сторона, яка постраждала від форс-мажора, негайно післ закінчення форс-мажорної події повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про цей факт;

е) Потерпіла сторона діє розумно і добросовісно, прикладає всі зусилля для полегшення наслідків Форс-мажора;

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ФОРС-МАЖОР)

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійне лихо (пожежа, повінь, зсув тощо), воєнні дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади, які перешкоджають виконанню цього договору.

3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше двох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, шляхом попереднього повідомлення іншої Сторони не менш, ніж за 30 днів.

4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

5. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

 ЗАСТОСОВАНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

3. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений сторонами.

У разі розбіжностей між договірними сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Cap 4.

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. 

Мовою арбітражного розгляду є українська.

Мовою арбітражного розгляду є англійська.

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

 ЗАБОРОНЕНА ПРАКТИКА

1. Кожна Сторона погоджується, що у зв’язку з цим Договором та діяльністю, яка передбачається у ній, не буде вчиняти дії, або допускати бездіяльності, які б (і) порушили будь-який Закон, що застосовується до цієї Сторони, або (іі) призводити до того, що інша Сторона порушить будь-який Закон, що застосовується до такої іншої Сторони щодо конвенцій захисту від хабарів та корупції або будь-якого аналогічного закону, постанови, наказу або конвенції, які є обов’язковими для такої іншої Сторони, з доповненнями, які вносяться час від часу, та включаючи впровадження будь-яких регулюючих актів, які застосовуються до неї.

2. Без обмеження вищевказаного абзацу, кожна Сторона погоджується, що ні вона, ні її представники чи Афілійовані особи, у зв’язку з цим Договором, а також діяльністю, що передбачена в цьому Договорі, не запропонує, не буде обіцяти або надавати, прямо або опосередковано, щось цінне будь-якій посадовій особі уряду, політичної партії, політичному кандидату або їх працівнику або будь-якій третій стороні, якщо вона буде знати або підозрювати, що такий цінний предмет чи цього його частина, може бути запропонована, обіцяна або надана урядовій особі, посадовій особі політичної партії, політичному кандидату або працівнику вищезазначених організацій.

ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ДОПОМОГА З ВІДПОВІДНІСТЮ

Кожна Сторона також погоджується з тим, щоб виконувати і допомагати іншій Стороні  виконувати  всі економічні  санкції, закони та нормативні акти з експортного контролю, встановлені ООН, ЄС, США або іншими законами і нормативно-правовими актами (спільно «Контроль») в тій мірі, в якій така Сторона зобов’язана виконувати вимоги Контролю. Сторони не повинна, прямо або опосередковано, розпоряджатися будь-яким продуктом, отриманим в зв'язку з цим Договором до або через будь-яку  особу, організацію або місце призначення, які заборонені Контролем або для використання, забороненого відповідним Контролем, без отримання попереднього дозволу від компетентних державних органів, якщо така Сторона зобов'язана  виконувати відповідні правила Контролю.

Незважаючи ні на які положення цього  Договору, що передбачають зворотне, ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися, спонукати або вимагати будь-яку Сторону діяти будь-яким чином (у тому числі вчиняти дії або утримуватися від дій), що не відповідає, або порушує, заборонені положеннями Контролю або іншими офіційними правилам або вимоги державних органів.

ПАРТНЕРСТВО

Жодне положення цього Договору або домовленість, передбачена ним, не може тлумачитися як встановлення або припущення партнерства між Сторонами, і жодне положення цього Договору не може вважатися таким, що робить будь-яку зі Сторін агентом іншої Сторони або надає будь-якій зі Сторін право зобов’язувати або створювати зобов’язання для іншої Сторони будь-яким шляхом або з будь-якою метою.

ПОВНОТА ДОГОВОРУ

Цей  Договір та Окремі договори становлять єдиний договір та повну домовленість і порозуміння Сторін і замінює будь-які інші попередні угоди між Сторонами (письмові або усні) стосовно предмету цього Договору.

ДІЛИМІСТЬ

Якщо будь-яке положення цього Договору вважається будь-яким судом або іншим компетентним органом таким, що не має юридичної або позовної сили, або недійсним повністю або частково, інші положення цього Договору і решта положень, що зазнали змін, продовжують діяти. Сторони беруть на себе зобов’язання замінити недійсне положення таким дійсним положенням, що найближче відповідає економічній цілі недійсного положення.

ВІДМОВА ВІД ПРАВА

Затримка у здійсненні або нездійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не складає відмову від таких або інших прав або засобів правового захисту, і не перешкоджає їх здійсненню або примусовому здійсненню. Одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту за цим Договором не перешкоджає подальшому здійсненню цього або іншого права або засобу правового захисту.

МОВА

Цей Договір складено українською мовою та українською мовою. 

ВИТРАТИ

Окрім випадків, коли інше передбачене цим Договором, кожна Сторона сплачує власні витрати та видатки (в тому числі судові видатки), що виникають в результаті обговорення, підготовки та застосування цього Договору.

ПРИМІРНИКИ ТА ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

Цей Договір підписується у вказати кіл-ть примірників / specify the number of copies (вказати кіл-ть примірників / specify the number of copies, прописом (укр.) ) примірниках англійською та українською мовою, кожна зі Сторін отримує один з примірників. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише в письмовому вигляді, підписаними кожною зі Сторін.

Зміни до цього Договору набувають чинності якщо укладені  в письмовій формі. Зміни підписуються кожною Стороною.

ЗАЯВИ

Жодна заява чи публічне повідомлення стосовно існування, предмету або будь-якої умови цього Договору не буде зроблено Стороною або від її імені без попередньої письмової згоди іншої Сторони (у такій згоді не може бути необґрунтовано відмовлено або затримано). Сторони проконсультуються одна з одною щодо змісту, графіку та характеру будь-якої заяви (якщо це не встановлено законодавством) для акціонерів, працівників, покупців та постачальників або інших органів або ЗМІ або іншим чином, які можуть бажаними або обов’язковими для надання стосовно цього Договору.

Ця Стаття не застосовується до будь-яких заяв, публічних повідомлень або рекламних оголошень, зроблених будь-якою зі Сторін на вимогу законодавства, регулятивних чи урядових органів, яким підпорядковується така Сторона, у випадку чого така Сторона докладає всіх розумних зусиль для узгодження змісту такої заяви чи повідомлення з іншою Стороною перед тим, як зробити це повідомлення чи заяву.

ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року. Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01 червня 2010 року та Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ

Сторони не мають на увазі, що будь-яка третя сторона буде мати якісь права чи буде спроможною примушувати виконувати цей Договір та Сторони виключають, у межах, дозволених застосовуваним законодавством, будь-які такі права третіх сторін, які іншим чином можуть матися на увазі.

Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Регламентом ЄС 2016/679, "Загальним регламентом про захист данних", (GDPR). Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

 ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ

Жодні обов'язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу даного Договору, не можуть бути переуступлені або передані. Переуступлення права на отримання платежів може відбутися лише за взаємною згодою Сторін, що засвідчена письмово.

Стаття 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє допоки не буде припинений за згодою обох сторін. 

1. Договір набирає чинності з дата початку дії договору (див. ст. 631 ЦКУ), (напр.:31.12.2021)📆  та діє допоки не буде припинений за згодою обох сторін. 

2. Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору, за умов, що в разі виникнення суперечності з попередніми положеннями Договору, превалюватимуть нові зміни та доповнення. Вищевказані зміни та доповнення набувають чинності, якщо вони виконані в письмовій формі, мають реєстраційний номер, дату та підписи повноважних представників Сторін.

3. Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір:

i) за згодою Сторін Договору;

ii) будь-якою Стороною в односторонньому порядку шляхом надання письмового повідомлення іншій Стороні за 30 календарних днів, якщо така Сторона не виконує свої істотні зобов'язання за Договором та за умови проведення повного розрахунку з іншою Стороною;

iii) Замовником, якщо діяння, вчинене Виконавцем, включало нечесність, нелояльність або шахрайство щодо Замовника, його діяльності, або грубу недбалість або навмисне неналежне поведінка або порушення Виконавця у виконанні своїх зобов'язань  що передбачені цим договором;

iv) Виконавцем у зв'язку з порушенням Договору Замовником, його неплатоспроможністю, банкрутством або ліквідацією.

v) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4. Додаткові угоди до цього Договору, які час від часу належним чином укладаються між Сторонами, становлять його невід'ємну частину. У випадку будь-яких розбіжностей між положеннями цього Договору та Додатковими угодами, положення останніх матимуть переважну силу.

Стаття 10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії:  Код компанії

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)  

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

ПІБ представника

Замовник:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку  

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

ПІБ ФОП  

Замовник:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника

 

ПІБ представника

Замовник:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку  ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника

 

ПІБ представника

 

Посада представника

 

ПІБ представника

Замовник:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку

IBAN: IBAN

SWIFT: SWIFT

 

Посада представника

 

ПІБ представника

 

Посада представника

 

 ПІБ представника

Замовник:

Повне найменування

Реєстраційний номер Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Тел.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

ПІБ представника

Виконавець:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ  Код ЄДРПОУ

Адреса:  Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Адреса:  Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

Посада представника  

 

ПІБ представника

Виконавець:

Повне найменування

Реєстраційний номер компанії: Код компанії

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку  

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN  

Банк-кореспондент: Банк-кореспондент

Aдреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Посада представника  

 

ПІБ представника

Виконавець:

ФОП ПІБ ФОП

РНОКПП: Інд. податковий номeр

Адреса: Юридична адреса

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT

IBAN: IBAN

Банк-кореспондент: Aдреса (банк-кореспондент)

Адреса: Aдреса (банк-кореспондент)

№ рах.: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 

ПІБ ФОП  

Виконавець:

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ