РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (типовий)

Договір

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать 

Повне найменування  (Скорочене найменування )

керівник: Посада представника  ПІБ представника , іменований надалі "адміністрація", виступаючи від імені Скорочене найменування , з одного боку, і

працівник Цеху, відділу, дільниці, секції, складу і т. п.

ПІБ повністю ,

іменований надалі "працівник", з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

 

1. Працівник, що займає посаду _Найменування посади

виконує роботу Найменування роботи

безпосередньо пов'язану зберіганням, обробкою, продажем (відпуском),  перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей ,

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей, і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або для інших цілей матеріальним цінностям підприємства, установи, організації і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрації підприємства, установи, організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і представляти в установленому порядку товаро-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, і його відшкодування проводяться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреси сторін договору:

адміністрації Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

працівника Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Підписи сторін договору

адміністрації _________________

працівника ______________________

 

Дата укладення договору, (напр.:1 травня 2021 р.)📆                                                          Місце печатки

Дата обновления 17.09.2021 о 01:20:30

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

У відповідності зі статтею 11 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженого Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 р. (Відомості Верховної Ради СРСР, 1976 р., N 29, ст. 427 ), письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою та організацією з працівниками (що досягли 18-річного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, якщо посади, займані працівниками або виконувані ними роботи передбачені в спеціальному переліку, затвердженому в установленому порядку.

Додаток N 2 до постанови Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з праці і соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р N 447/24 

 

Продиктуйте текст для поиска
Готово