РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів

Договір №номер договору

про надання послуг з вивезення побутових відходів

 

м. Київ                                                                        Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Повне найменування , далі «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – виконавець), з одної сторони, і 

 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від дата виписки ЄДРПОУ/ФОП, (напр.:31.12.2021)📆номер виписки ЄДРПОУ/ФОП , що іменується надалі «Виконавець», з одної сторони, і 

Повне найменування що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ

(далі - Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

ПІБ повністю Дата народження р.н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,

(далі - Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від дата виписки ЄДРПОУ/ФОПномер виписки ЄДРПОУ/ФОП

(далі - Споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) на підставі законодавства про відходи,  житлово-комунальні послуги, санітарних  норм  і  правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, та цього договору.

1.2. Уповноважений будинку (Споживач) мешкає, опікується або є власником приватного будинку, що розташований за адресою: вул. назва вулиці буд. № номер будинку , кв. номер квартири м. Київ , кількість фактично проживаючих в будинку кіл-ть проживаючих чоловік із них пільговиків кількість пільговиків , і відповідає за цим договором за своєчасне  розміщення контейнера із сміттям до вказати годину години ранку за встановленим цим договором графіком в зоні доступу персоналу Виконавця при зборі контейнерів (безпосередньо біля проїжджої частини вулиці, на яку виходить при будинкова територія Споживача, візуально пов’язано з входом до території будинку відповідної адреси).

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) на підставі законодавства про відходи,  житлово-комунальні послуги, санітарних  норм  і  правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, та цього договору.

1.2. Уповноважений будівлі (Споживач) веде господарську (або іншу) діяльність, опікується або є власником приміщення, що розташоване за адресою: вул. назва вулиці буд. № номер будинку , кв.номер квартири , м. Київ , і відповідає за цим договором за своєчасне  розміщення контейнера із сміттям до вказати годину години ранку за встановленим цим договором графіком в зоні доступу персоналу Виконавця при зборі контейнерів (безпосередньо біля проїжджої частини вулиці, на яку виходить при будинкова територія Споживача, візуально пов’язано з входом до території будівлі відповідної адреси).

1.3. Цим договором встановлюється такий графік надання Виконавцем послуг з вивезення сміття: щотижня у  п’ятницю , з вказати час (з якої години) цифрами (час прописом ) до вказати час (до якої години) цифрами (вказати час (з якої години) прописом ).

 

2. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі – ТПВ).

2.2. Послуги з вивезення ТПВ надаються за контейнерною схемою.

2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні  контейнери місткістю місткість контейнера літрів, особливі ознаки (з логотипом Виконавця «ГРИН») .

Виконавець вивозить ТПВ за контейнерною схемою щотижня у  п’ятницю , з вказати час (з якої години) цифрами (час прописом ) до вказати час (до якої години) цифрами (вказати час (з якої години) прописом ).

2.4. Завантаження ТПВ здійснюється Виконавцем.

2.5. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

2.6. Виконавець передає у тимчасове користування контейнери споживачеві, про що складається "Акт прийому-передачі", який є невід'ємною чатиною цього Договору. 

 

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

3.1. Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

3.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 та у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний триместр.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний квартал.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є півріччя.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний рік.

4.2. Платежі вносяться не пізніше ніж до дата внесення платежів (цифрою) (дата внесення платежів (прописом) ) числа періоду, що настає за розрахунковим. 

4.3. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

4.4. Плата вноситься на розподільчий рахунок зазначений у рахунку на сплату платежу, який щомісячно надається споживачу.

4.2. Платежі вносяться не пізніше ніж до дата внесення платежів (цифрою) (дата внесення платежів (прописом) ) числа періоду, що настає за розрахунковим. 

4.3. Послуги оплачуються в готівковій формі. 

4.4. Плата передається Виконавцю або уповноваженому представнику нарочно, про що відмічається у спеціальному документі.

4.5. Тариф за послуги Виконавцем встановлюється з розрахунку вказати тариф (цифрою) (вказати тариф (прописом) ), в т. ч. ПДВ

4.5. Тариф за послуги Виконавцем встановлюється з розрахунку вказати тариф (цифрою) (вказати тариф (прописом) ), без урахування ПДВ

 за місяць, на одного мешканця прописаного або проживаючого в будинку , за надання Спожичу послуги з вивезення Виконавцем твердих побутових відходів в контейнерах об’ємом місткість контейнера (цифра) (місткість контейнера (прописом) ) літрів.

4.6. У разі зміни вартості послуги на підставі рішення органу місцевого самоврядування нова величина тарифу встановлюється для розрахунків з дати опублікування відповідного розпорядження у засобах масової інформації.

4.7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується назва документа, яким підтверджується надання пільг .

за місяць, за 1 кубічний метр відходів, за надання Споживачу послуги з вивезення Виконавцем твердих побутових відходів в контейнерах об’ємом місткість контейнера (цифра) (місткість контейнера (прописом) ) літрів.

4.6. У разі зміни вартості послуги на підставі рішення органу місцевого самоврядування нова величина тарифу встановлюється для розрахунків з дати опублікування відповідного розпорядження у засобах масової інформації.

5. Права та обов’язки споживача

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

5.1.2. відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

5.1.3. усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

5.1.4. перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5.2. Споживач зобов'язується:

5.2.1. оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

5.2.2. сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

5.2.3. визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

5.2.4. забезпечити належне збирання та зберігання відходів, утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

 

6. Права та обов'язки виконавця

6.1. Виконавець має право вимагати від споживача:

6.1.1. забезпечувати утримання у належному технічному стані контейнерів;

6.1.2. своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи.

6.2. Виконавець зобов'язується:

6.2.1. надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070, та цього договору;

6.2.2. збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.3. проводити прибирання в разі розсипання ТПВ під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6.2.4. перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6.2.5. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

6.2.6. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

 

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

7.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

7.2.2. невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

8. Розв'язання спорів

8.1. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача у строк не пізніше ніж протягом кіл-ть діб, напр.: однієї доби діб з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

8.3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

8.4. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

8.5. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

8. Розв'язання спорів

8.1. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача у строк не пізніше ніж протягом кіл-ть діб, напр.: однієї доби  діб з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

8.3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

8.4. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

8.5. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець здійснює перерахунок вартості послуг, з урахуванням кожного дня ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

8. Розв'язання спорів

8.1. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача у строк не пізніше ніж протягом кіл-ть діб, напр.: однієї доби  діб з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

8.3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

8.4. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

8.5. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

8.6. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі розмір пені (напр.: 0,01) відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати загальний розмір пені (напр.: 100)  відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 4.2 цього договору.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

 

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

 

10. Строк дії цього договору

10.1. Договір діє з строк дії (з), (напр.:1 травня 2021 р.)📆 до строк дії договору (до), (напр.:1 травня 2021 р.)📆 і набирає чинності з дня його укладення.

                                                 

                                               11. Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

11.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

11.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд. 

11.3. Дія договору припиняється у випадках передбачених законодавством та цим договором.

                                         

                                              11. Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

11.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

11.2. По закінченні строку дії Дговору, у разі виявлення наміру продовжити взаємовідносини, сторони повинні перепідписати Договір на новий строк.

11.3. Дія договору припиняється у випадках передбачених законодавством та цим договором.

       

12. Прикінцеві положення

12.1. Інформація про укладені договори між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів:

- № номер договору від дата, (напр.:31.12.2021)📆 з з ким укладено договір на захоронення твердих побутових відходів місце захоронення (напр.: на полігоні №5)

- № номер договору від 2дата укладення, (напр.:31.12.2021)📆 з з ким укладено договір на перероблення твердих побутових відходів.

12.2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.

12.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», укладення та виконання даного договору є підставою для обробки, в тому числі збору, персональних даних споживача у базі персональним даних, володільцем якої є виконавець, з метою надання послуг та виконання умов даного Договору. 

12.4. З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

__________________ (підпис споживача).

13. Реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN вНазва банку

МФО МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ПІБ повністю

 

ПаспортСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

 

виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

 

_____________________     ПІБ повністю

13. Реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

13. Реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

13. Реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

13. Реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ПІБ повністю

 

ПаспортСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

 

_____________________     ПІБ повністю

13. Реквізити сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

 

м. Київ                                                                                                                              Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

Повне найменування , далі «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – виконавець), з одної сторони, і 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстрації Код ЄДРПОУ/ФОП , що іменується надалі «Виконавець», з одної сторони, і 

Повне найменування що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

ПІБ повністю Дата народження , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ/ФОП , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

 

  1. На виконання п. 2.6 Договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆 про надання послуг з вивезення побутових відходів, Виконавець в м. Київ передав Споживачу, а Споживач прийняв у володіння наступні контейнери:

Об’єкт зберігання

Технічний стан

Вартість, грн.

Кількість, шт.

Вказати характеристику та об'єм контейнера (напр: Євроконтейнер, 1.1 куб.м.)

Вказати тех.стан (новий, добрий, справний)

Вказати оціночну вартість контейнера

вказати кількість переданих контейнерів

Вказати характеристику та об'єм контейнера (напр: Євроконтейнер, 1.1 куб.м.)

Вказати тех.стан (новий, добрий, справний)

Вказати оціночну вартість контейнера

вказати кількість переданих контейнерів

Вказати характеристику та об'єм контейнера (напр: Євроконтейнер, 1.1 куб.м.)

Вказати тех.стан (новий, добрий, справний)

Вказати оціночну вартість контейнера

вказати кількість переданих контейнерів

 

Всього передано вказати загальну кіл-ть контейнерів  контейнерів (-а), загальною вартістю вказати загальну вартість контейнерів .

2. Контейнери належить Виконавцю на праві власності.

3. Контейнери передаються з метою збирання ТПВ, для виконання умов Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆 .

4. Цей Акт прийому-передачі складено в двох автентичних примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

5. Сторони не мають претензій одна до одної з приводу стану контейнерів та їх вартості.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN вНазва банку

МФО МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ПІБ повністю

 

ПаспортСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

 

виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

 

_____________________     ПІБ повністю

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ПІБ повністю

 

ПаспортСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

 

_____________________     ПІБ повністю

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

РАХУНОК -ФАКТУРА № вказати номер

від Дата, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

Отримувач (Виконавець):

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Р/р IBAN  Назва банку  МФО банку

Тел.: телефон .

Отримувач (Виконавець):

ФОП ПІБ ФОП ,

ЄДРПОУ № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN  IBAN

в Назва банку  МФО банку

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

Платник (Споживач):

ПІБ повністю

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

Платник (Споживач):

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

Тел. телефон .

Платник (Споживач):

ФОП ПІБ ФОП ,

ЄДРПОУ № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

№ особового рахунку: № О/р

 

 

 

Найменування послуги Обєм Одиниця виміру Тариф ПДВ, грн. Сума з ПДВ, грн.
1. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф ПДВ сума
2. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф ПДВ сума
             
Всього:     
Загальна сума до сплати: до сплати загалом

 

 

 

№ 

Найменування послуги Обєм Одиниця виміру Тариф Сума  ПДВ, грн.
1. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф сума
2. вкажіть послугу об'єм одиниця виміру тариф сума
           
Всього:  
Загальна сума до сплати: до сплати загалом

До сплати: прописом (укр.)

Виконавець: 

Посада представника                                           ______________                                         ПІБ представника

До сплати: прописом (укр.)

Виконавець: 

ФОП ПІБ ФОП                                         ______________                                         

Додаткова угода № вказати номер

до договору про надання послуг з вивезення побутових відходів

номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆

 

місце укладання (напр.: м . Київ)                                                                                                                                                                                  дата укладанн, (напр.:31.12.2021)📆

Повне найменування , далі «Виконавець», в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , який діє на підставі Підстава діяльності представника (далі – виконавець), з одної сторони, і 

 

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від дата виписки ЄДРПОУ/ФОП, (напр.:31.12.2021)📆номер виписки ЄДРПОУ/ФОП , що іменується надалі «Виконавець», з одної сторони, і 

Повне найменування що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі за текстом – “Додаткова угода”) до Договору про надання послуг № номер договору від Дата укладення, (напр.:1 травня 2021 року)📆 , (далі – Договір) про наступне:

ПІБ повністю Дата народження , Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

Фізична особа-підприємець ПІБ ФОП що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Дата реєстраціїКод ЄДРПОУ/ФОП , в подальшому «Споживач», з другої сторони, а разом – Сторони, склали цей акт на підтвердження того, що:

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1.4. Пункт пункт 4 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 4 нова редакція ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1.4. Пункт пункт 4 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 4 нова редакція ».

1.5. Пункт пункт 5 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 5 нова редакція ».

1. Сторони погодились змінити та доповнити наступні пункти Договору:

1.1. Пункт вказати пункт 1 договору, що підлягає зміні чи доповненню Договору викласти в наступній редакції:

«викласти пункт 1 у зміненому чи доповненому вигляді ».

1.2. Пункт вказати пункт 2 Договору викласти в наступній редакції

«нова редакція пункт 2 ».

1.3. Пункт пункт 3 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 3 нова редакція ».

1.4. Пункт пункт 4 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 4 нова редакція ».

1.5. Пункт пункт 5 вказати пункт Договору викласти в наступній редакції

«пункт 5 нова редакція ».

1.6. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.7. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.8. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.9. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

1.10. Пункт ____ Договору викласти в наступній редакції

«__________________________________________________________».

2. Сторони домовились, що інші пункти Договору, окрім наведених вище, не змінені Додатковою угодою, та залишаються чинними у тій редакції, в якій вони були викладені Сторонами у Договорі.

 

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом дії Договору.

 

4. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожній із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN вНазва банку

МФО МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ПІБ повністю

 

ПаспортСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

 

виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

 

_____________________     ПІБ повністю

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN в  Назва банку

МФО  МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Тел. телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  в  Назва банку МФО МФО банку

Тел.: телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: 

Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

Повне найменування

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

ІПН: ІПН

IBAN IBAN  

в  Назва банку  МФО банку

Тел. телефон .

 

Посада представника

 

___________________     ПІБ представника

          М. П.

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ПІБ повністю

 

ПаспортСерія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,

виданийКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номерІПН

Місце реєстрації: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)                           

Місце проживання:Адреса фактичного проживання

Тел.:Номер телефону №1

 

_____________________     ПІБ повністю

ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ

ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФО, (напр.:31.12.2021)📆

IBAN IBAN  

в  Назва банку  

МФО МФО банку

Юридична адреса: 

Юридична адреса

Телефон:

Телефон основний

Ел. пошта:

  E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

СПОЖИВАЧ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

 ПІБ ФОП ,

що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № номер виписки ЄДРПОУ/ФОП

від

дата виписки ЄДРПОУ/ФОП

Юридична адреса: Юридична адреса

IBAN IBAN  

в  Назва банку

МФО МФО банку

Телефон:Телефон основний

Ел. пошта:E-mail основний

 

_____________________    ПІБ ФОП

 

Дата обновления 16.05.2022 о 08:44:36

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово