РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір про конфіденційність та нерозголошення інформації (односторонній обмін)

ДОГОВІР №  1-1  

про конфіденційність і нерозголошення інформації

 

м. Київ

00.00.2018 р.

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника (надалі – «Сторона, що розкриває»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставіПідстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Сторона, що розкриває»), з однієї сторони, та

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі – «Сторона, що розкриває»), з однієї сторони, та

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю (надалі – «Сторона, що розкриває»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Сторона, що розкриває»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Сторона, що розкриває»), з однієї сторони, та

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Сторона, що одержує»), з іншої сторони

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Сторона, що одержує»), з іншої сторони,

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі – «Стоорна, що одержує»), з іншої сторони, 

Громадянин(ка) Громадянство  ПІБ повністю  (надалі – «Сторона, що одержує»), з іншої сторони, 

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника (надалі – «Сторона, що одержує»), з іншої сторони,

Повне найменування , в особі  Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника , та Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі – «Сторона, що одержує»), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір про конфіденційність та нерозголошення інформації (надалі – «Договір») про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони підтверджують, що:

1.1.1. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, передала з метою належного виконання вкажіть основний правочин, наприклад: трудових обов’язків СТОРОНИ, ЩО ОДЕРЖУЄ, в якості працівника по відношенню до СТОРОНИ, ЩО РОЗКРИВАЄ, в якості роботодавця, відповідно до трудового договору, оформленого наказом про прийняття на роботу № 2 від 03.06.2019 та усіма наступними змінами, зокрема, але не виключно переведеннями на інші посади  

(надалі іменується "Основний договір"), СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, передаватиме в майбутньому інформацію, визначену Основним договором, а також наступну інформацію:

  • інформацію,  яка знаходяться у володінні, користуванні та/або розпорядженні Сторони, яка розкриває, і поширюються за рішенням її посадових осіб та в порядку нею визначеному, а саме відомості про фінансові, технічні, виробничі, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти діяльності Сторони, яка розкриває, усіх афілійованих та пов’язаних юридичних осіб Сторони, що розкриває, її клієнтів, партнерів та контрагентів, наприклад , включно ТОВ "А", ТОВ "Б", у тому числі ті, що складають інформацію з обмеженим доступом та комерційну таємницю Сторони, яка розкриває, усіх афілійованих та пов’язаних юридичних осіб Сторони, що розкриває, її клієнтів, партнерів та контрагентів отримані  Стороною, яка одержує, від  Сторони, яка розкриває, на будь-якому носієві, електронною поштою, мессенджерами, а також в усній формі, та визначені Стороною, яка розкриває, як конфіденційна інформація або комерційна таємниця;
  • інформацію одержану Стороною, яка одержує,   в результаті аналізу, узагальнення, систематизації чи будь-якої іншої подібної обробки зазначених вище відомостей Конфіденційною є також інформація про умови цього договору та Основного договору, в т.ч. відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Конфіденційною є також інформація, крім вказаної вище, про конфіденційність якої Сторона, яка розкриває прямо повідомила Сторону, яка одержує  в момент її передання.

1.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ отримала названу інформацію виключно для виготовлення товару (виконання робіт, надання послуг), виконання робіт на виконання обов’язків за будь-якими договорами з СТОРОНОЮ, ЩО РОЗКРИВАЄ та дорученнями  СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, та не має право використовувати її для будь-яких інших цілей.

1.1.3. Будь-яка інформація, передання якої мало місце на підставі Основного договору та визначена Сторонами у п. 1.1.1. цього Договору, вважається конфіденційною за цим Договором і щодо неї діє режим комерційної таємниці згідно чинного законодавства та цього Договору.

1.1.4. Передання інформації від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, до СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ обумовлене взаємовигідним співробітництвом Сторін і прагненням Сторін інтенсифікувати та спільно скоординувати свої подальші ділові відносини.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони підтверджують, що:

1.1.1. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, передала з метою належного виконання попередніх домовленостей для аналізу можливостей співпраці Сторін та в майбутньому укладення трудового договору або договору про надання послуг , СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, передаватиме в майбутньому наступну інформацію:

  • інформацію,  яка знаходяться у володінні, користуванні та/або розпорядженні Сторони, яка розкриває, і поширюються за рішенням її посадових осіб та в порядку нею визначеному, а саме відомості про фінансові, технічні, виробничі, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти діяльності Сторони, яка розкриває, усіх афілійованих та пов’язаних юридичних осіб Сторони, що розкриває, її клієнтів, партнерів та контрагентів, наприклад , включно ТОВ "А", ТОВ "Б", у тому числі ті, що складають інформацію з обмеженим доступом та комерційну таємницю Сторони, яка розкриває, усіх афілійованих та пов’язаних юридичних осіб Сторони, що розкриває, її клієнтів, партнерів та контрагентів отримані  Стороною, яка одержує, від  Сторони, яка розкриває, на будь-якому носієві, електронною поштою, мессенджерами, а також в усній формі, та визначені Стороною, яка розкриває, як конфіденційна інформація або комерційна таємниця;
  • інформацію одержану Стороною, яка одержує,   в результаті аналізу, узагальнення, систематизації чи будь-якої іншої подібної обробки зазначених вище відомостей Конфіденційною є також інформація про умови цього Договору, в т.ч. відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Конфіденційною є також інформація, крім вказаної вище, про конфіденційність якої Сторона, яка розкриває прямо повідомила Сторону, яка одержує  в момент її передання.

1.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ отримала названу інформацію виключно для виготовлення товару (виконання робіт, надання послуг), виконання робіт на виконання обов’язків за будь-якими договорами з СТОРОНОЮ, ЩО РОЗКРИВАЄ та дорученнями  СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, та не має право використовувати її для будь-яких інших цілей.

1.1.3. Будь-яка інформація, передання якої мало місце між Сторонами та визначена Сторонами у п. 1.1.1. цього Договору, вважається конфіденційною за цим Договором і щодо неї діє режим комерційної таємниці згідно чинного законодавства та цього Договору.

1.1.4. Передання інформації від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, до СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ обумовлене взаємовигідним співробітництвом Сторін і прагненням Сторін інтенсифікувати та спільно скоординувати свої подальші ділові відносини.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та погоджуються взяти на себе наступні обов'язки:

2.1.1. З дня набрання чинності цього договору, цим договором СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов'язується:

2.1.1.1. не розголошувати конфіденційної інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не буде використовувати названу інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених у пп. 1.1.2. цього Договору. Вказаний обов’язок діє також протягомкількість років дії договору після закінчення років після закінчення дії цього та Основного Договору.

2.1.1.1. не розголошувати конфіденційної інформації, отриманої нею від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не буде використовувати названу інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених у пп. 1.1.2. цього Договору. Вказаний обов’язок діє також протягомкількість років дії договору після закінчення років після закінчення дії цього Договору.

2.1.1.2. дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації іншим особами, якого СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня важливості.

2.1.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, в тому числі:

2.1.2.1. забезпечити доступ до конфіденційної інформації обмеженій кількості працівників, і тільки тим працівникам, які безпосередньо  використовують зазначену інформацію у зв’язку з виконанням службових обов’язків, попередньо отримавши від зазначених працівників письмові зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію (як під час виконання ними відповідних виробничих функцій, так і у випадку їх звільнення з роботи, або відсторонення від виконання замовлення СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ) та письмово попередити про кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. При цьому відповідальність перед СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ за порушення умов щодо конфіденційності такими працівниками буде нести СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ;

2.1.2.2. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язана надати перелік працівників, які будуть використовувати зазначену інформацію для виробничих потреб

Перелік працівників, які будуть використовувати зазначену інформацію для виробничих потреб: ПІБ, контактні данні .

2.1.2.3. заборонити у відповідних договорах (контрактах) використання знань, отриманих в процесі роботи з конфіденційною інформацією, своїм працівникам протягом п’яти років після звільнення;

2.1.2.4. здійснювати реєстрацію доступу своїх працівників до конфіденційної інформації і надавати щомісяця до п’ятого числа інформацію про такий доступ, який повинен включаючи прізвище працівника, матеріали, з якими він ознайомлений, ґрунтовне підтвердження необхідності ознайомлення, дату і час їх отримання і повернення відповідних матеріалів;

2.1.2.5. не робити копій документів в більшій кількості, ніж це необхідно для виконання працівниками  службових обов’язків,  забезпечити достовірний облік всіх копій і місць, де вони де вони зберігаються та знищити копії, якщо в цьому не буде необхідності;

2.1.2.6. забезпечити захищену обробку конфіденційної інформації на технічних засобах, не підключених до мережі Інтернет і доступ до яких дозволений тільки авторизованим користувачам;

2.1.2.6. забезпечити захищену обробку конфіденційної інформації на технічних засобах, за можливості не підключених до мережі Інтернет і доступ до яких дозволений тільки авторизованим користувачам;

2.1.2.7. забезпечити надійне зберігання інформації, яке не дозволить отримати доступ до неї неавторизованим особам, в тому числі поза робочим часом;

2.1.2.8. призначити осіб, відповідальних за розробку і практичне здійснення заходів по забезпеченню конфіденційності інформації.     

2.1.2.9. За письмовим запитом СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, (який може бути зроблений в будь-який час) СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язана:

- у випадку, якщо носії конфіденційної інформації є власністю СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ – знищити конфіденційну інформацію з таких носії або самі носії до ступеня неможливості відновлення;

- у випадку, якщо носії конфіденційної інформації є власністю СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ – забезпечити повернення всіх таких носіїв. У кожному такому випадку СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ зобов’язана проінформувати СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, про виконання своїх обов’язків у письмовій формі.

Термін виконання СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ обов’язків по цьому пункту складає 10 днів з моменту подання СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ такого запиту.

2.1.2.10. не схиляти до розголошення зазначеної інформації будь-яких інших осіб, яким така інформація є відомою з тих чи інших причин.

2.1.3. У разі виникнення потреби в розкритті інформації третім особам, в т.ч. у разі отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті) на інформацію, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію від контрагентів, клієнтів і будь-яких державних органів, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ зобов'язана:

а) з'ясувати у контрагента, клієнта або представника державного органу необхідність отримання такої інформації (з чим пов'язаний такий запит; обсяг інформації, яка повинна міститися у відповіді);

б) негайно повідомити про такий запит СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ;

в) отримати згоду СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ на надання такої інформації (у письмовій формі або по електронній пошті);

г) погодити з СТОРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, зміст і обсяг інформації, яка буде надаватися;

ґ) у разі запиту правоохоронних органів направити копію зазначеного запиту СТОРОНІ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, та отримати відповідні інструкції щодо конкретного запиту. Надати відповідь на запит лише в разі письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, за винятком випадків коли невиконання такого обов’язку, відповідно до чинного законодавства є підставою для притягнення СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

2.1.4. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ після закінчення дії цього Договору або у випадку реорганізації чи ліквідації зобов’язується негайно повернути всю отриману конфіденційну інформацію і копії, зроблені з неї.

2.1.5. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ  зобов’язана при виявленні фактів, які свідчать про інформованість третіх осіб про конфіденційну інформацію, навіть в тому випадку, якщо така інформованість не є наслідком порушення умов цього Договору СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ, повідомити про такі факти СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ в найкоротші терміни, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту виявлення.

2.1.6. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ залишає за собою право проводити аналіз заходів по захисту конфіденційної інформації, вжитих СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ. При відмові надати інформацію про заходи щодо захисту конфіденційної інформації  чи виявленні недостатності вжитих заходів по захисту конфіденційної інформації СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, має право відмовитись в наданні конфіденційної інформації чи розірвати цей Договір  чи Основний договір достроково.

2.1.6. СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ залишає за собою право проводити аналіз заходів по захисту конфіденційної інформації, вжитих СТОРОНОЮ, ЯКА ОДЕРЖУЄ. При відмові надати інформацію про заходи щодо захисту конфіденційної інформації  чи виявленні недостатності вжитих заходів по захисту конфіденційної інформації СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, має право відмовитись в наданні конфіденційної інформації чи розірвати цей Договір достроково.

3.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, зобов’язується протягом 3 (трьох) днів з дати отримання відповідного повідомлення від СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ, сплатити штраф в розмірі розмір штрафу  грн (розмір штрафу, прописом (укр.) ) за кожне таке порушення. При цьому сплата штрафу не звільняє винну сторону від належного виконання своїх зобов’язань згідно цього Договору і повного відшкодування завданих збитків (включаючи упущену вигоду).

3.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

3.3. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, визнає, що несе повну відповідальність за будь-які дії чи бездіяльність своїх співробітників, посадових осіб, членів колегіальних органів управління (включаючи без обмеження осіб, які раніше виконували вказані функції чи займали посади), які прямо чи побічно призвели до розголошення чи розкриття конфіденційної інформації іншим особам.

4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Якщо третя сторона пред'явить позов або вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку конфіденційну інформацію, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ зобов'язана негайно повідомити про це СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ і забезпечити їй в розумних межах таку допомогу, якої СТОРОНА, ЯКА РОЗКРИВАЄ, буде вимагати для запобігання розголошенню.

4.2. Жодна із сторін зобов’язується не розголошувати факт існування цього Договору та Основного договору без попередньої письмової згоди на це другої сторони.

4.2. Жодна із сторін зобов’язується не розголошувати факт існування цього Договору без попередньої письмової згоди на це другої сторони.

4.3. Жодна із сторін не може передавати чи іншим шляхом уступати повністю чи частково, свої права и обов’язки по цьому договору без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.

4.4. СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, лише з письмової згоди СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ може надати доступ до конфіденційної інформації, але не передачу такої інформації третій стороні, яка виступає в якості виконавця (субпідрядника), в цьому випадку СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, несе повну відповідальність перед СТРОНОЮ, ЯКА РОЗКРИВАЄ за дотримання третьою стороною режиму конфіденційності стосовно розкритої інформації за правилами розділу  4 цього Договору.

4.5. Вся конфіденційна інформація за цим договором є виключною власністю СТОРОНИ, ЯКА РОЗКРИВАЄ.

4.6. Якщо у будь-який час, коли у володінні СТОРОНИ, ЯКА ОДЕРЖУЄ знаходиться конфіденційна або комерційна інформація, СТОРОНІ, ЯКА ОДЕРЖУЄ стає відомо про необхідність її розголошення на законну вимогу суду або іншого уповноваженого органу влади, СТОРОНА, ЯКА ОДЕРЖУЄ, якщо це не заборонено законом, повідомляє про це СТОРОНУ, ЯКА РОЗКРИВАЄ і на вимогу останньої проводить спільні консультації про можливість здійснення дій, що вимагаються.  Розголошення конфіденційної або комерційної інформації на підставі законної вимоги суду або іншого уповноваженого органу влади не є порушенням зобов'язань, викладених у цьому Договорі.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (за наявності).

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та діє протягом 5 (п'яти) років з моменту закінчення строку дії Основного договору АБО протягом 5 (п'яти) календарних років з моменту його укладення, а у разі укладення трудового договору, договору про надання послуг або іншого договору, відповідно до якого (яких) СТОРОНА, ЩО ОДЕРЖУЄ буде одержувати будь-яку комерційну або конфіденційну інформацію, то цей Договір діє протягом 5 (п'яти) календарних років після закінчення дії такого трудового договору, договору про надання послуг або іншого укладеного між Сторонами договору .

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ

6.1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони використовують засоби електронного зв'язку за допомогою електронної пошти. Електронні адреси Сторін для цілей цього пункту зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

6.2. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги". 

6.3. Сторони підтверджують, що на дату підписання цього Договору, ними вжито всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечено виготовлення необхідних КЕП уповноважених ними осіб для підпису документів. 

6.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.

6.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням КЕП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.

6.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

6.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.

6.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа.

6.9. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.

6.10.Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

6.11. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, відкритих ключів кваліфікованого електронного  підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

6.12. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 3 (три) робочі дні з моменту виникнення таких обставин.

6.13. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до цієї статті Договору, Сторони можуть здійснювати обмін скан-копіями документів способом та в порядку, встановленому у п.6.1 цього Договору. 

6.14. У випадку неможливості здійснення обміну документами відповідно до п. 2 - 13 цієї Статті, оригінали документів надсилаються Сторонами одна одній виключно шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення або кур'єрською службою на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору. 

6.15. У випадку обміну документами від Сторони, що не використовує печатку у свої господарській діяльності, вимога для проставлення такої печатки не застосовується. У будь-якому випадку, наявність або відсутність відбитка печатки Сторони на документі не створює юридичних наслідків для виконання нею цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.6. Всі повідомлення, враховуючи повідомлення про зміну фактичної і/чи юридичної адреси, повинні бути в трьохденний термін відправлені у письмовій формі рекомендованим листом з повідомленням  на адресу іншої СТОРОНИ.

7.7. Якщо одне або більше положень цього Договору будуть визнані судом, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються зустрітися та, в дусі доброї волі, обговорити внесення необхідних змін до Договору, щоб відобразити первісні наміри Сторін цього Договору.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (за наявності).

6.6. Всі повідомлення, враховуючи повідомлення про зміну фактичної і/чи юридичної адреси, повинні бути в трьохденний термін відправлені у письмовій формі рекомендованим листом з повідомленням  на адресу іншої СТОРОНИ.

6.7. Якщо одне або більше положень цього Договору будуть визнані судом, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються зустрітися та, в дусі доброї волі, обговорити внесення необхідних змін до Договору, щоб відобразити первісні наміри Сторін цього Договору.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона, що розкриває

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Сторону, що розкриває

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Сторона, що розкриває

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Сторону, що розкриває

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Сторона, що розкриває

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Сторону, що розкриває

____________________ ФОП ПІБ ФОП

Сторона, що розкриває

ПІБ повністю

Громадянство Громадянство

РНОКПП Інд. податковий номeр

Місцепроживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Тел. Номер телефону №1

E-mail: E-mail

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Сторону, що розкриває

____________________  ПІБ повністю

Сторона, що розкриває

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Сторону, що розкриває

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Сторона, що розкриває

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в  Назва банку   МФО МФО банку

За Сторону, що розкриває

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Посада представника  ______________ ПІБ представника

Сторона, що одержує

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Інше

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Сторону, що одержує

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Сторона, що одержує

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

ІПН Інд. податковий номeр

Інше 1

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Сторону, що одержує

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Сторона, що одержує

ПІБ ФОП

РНОКПП Інд. податковий номeр

Юридична адреса: Юридична адреса

Фактична адреса: Фактична адреса

Телефон основний

E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

Інше 1

За Сторону, що одержує

____________ ФОП ПІБ ФОП

Сторона, що одержує

Громадянин(ка) Громадянство

ПІБ повністю

РНОКПП (ІПН) Інд. податковий номeр

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особуКим виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Тел. Номер телефону №1

E-mail:E-mail

п/р № рахунку в Назва банку  МФО МФО банку

За Сторону, що одержує

___________________ ПІБ повністю

Сторона, що одержує

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Сторону, що одержує

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Сторона, що одержує

Повне найменування

код за ЄДРПОУ Код компанії

Юридична адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Фактична адреса: Фактична адреса компанії

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

п/р № рахунку в Назва банку МФО МФО банку

За Сторону, що одержує

Посада представника  _______________ ПІБ представника

Посада представника  _______________ ПІБ представника