РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Договір купівлі-продажу обладнання (укр-англ) - (DAP)

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ОБЛАДНАННЯ

№ 2019/02-1

 

м. Київ             

Дог:дата укладенн, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

EQUIPMENT SALE AND PURCHASE AGREEMENT

No. 2019/02-1

 

Kyiv

Дог:дата укладен, (напр.:31 December 2021)📆

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Seller"), on the one hand, and

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Private entrepreneur ПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Seller"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі   Посада в род. відмінку ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Seller"), on the one hand, and

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Buyer"), on the one hand, and

 

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі Виписки з ЄДР (надалі - "Покупець"), з другої сторони  

Private enterpreneurПІБ ФОП (Eng.) , acting on the basis of the Extract from the Unified State Register (hereinafter – the "Buyer"), on the other hand 

Повне найменування , що зареєстроване за адресою Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , в особі Посада в род. відмінку   ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Підстава діяльності представника  (надалі - "Покупець"), з однієї сторони, та

Повне найменування (Eng.) , registered at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , represented by Посада представника (Eng.)  ПІБ представника (Eng.) , acting on the basis of the Підстава діяльності представника (Eng.)  (hereinafter – the "Buyer"), on the one hand, and

 

, з другої сторони, надалі разом іменуються – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Договір купівлі-продажу обладнання №2019/02-1 , надалі за текстом іменується – “Договір”, про наступне:

, of the other part, hereinafter collectively referred to as the “Parties” and each individually as the “Party”, have entered into this Equipment Sale and Purchase Agreement No.2019/02-1 , hereinafter the “Agreement”, as follows:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

1.1. Продавець зобов’язується продати Покупцю Товар, що визначається в Специфікації та Інвойсі, що є додатками до цього Договору та забезпечити поставку Товару, а Покупець прийняти та оплатити його на умовах цього Договору. Поставка здійснюється на умовах DAP-Одеса «Delivered at Place» - «Постачання в місці призначення» (відповідно до «Інкотермс-2010») та інших умовах визначених у цьому договорі.

Фактичну поставку Товару Покупцю здійснює Повне найменування , що має зареєстрований офіс за адресою вул. Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

1.1. The Seller shall sell to the Buyer Goods specified in the Specification and Invoice forming annexes hereto and ensure supply of Goods, and the Buyer shall accept and pay for the Goods on the terms and conditions hereof. Supply shall be made on the conditions DAP (Delivered at Place)-Odesa (Incoterms 2010) and on other terms and conditions determined herein.

 

Goods shall be actually supplied to the Buyer by Повне найменування (Eng.) , having its registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , company code Код ЄДРПОУ .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

1.1. Продавець зобов’язується продати Покупцю Товар, що визначається в Специфікації та Інвойсі, що є додатками до цього Договору та забезпечити поставку Товару, а Покупець прийняти та оплатити його на умовах цього Договору. Поставка здійснюється на умовах DAP-Одеса «Delivered at Place» - «Постачання в місці призначення» (відповідно до «Інкотермс-2010») та інших умовах визначених у цьому договорі.

Фактичну поставку Товару Покупцю здійснює Повне найменування , що має зареєстрований офіс за адресою вул. Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , код компанії Код компанії

1.1. The Seller shall sell to the Buyer Goods specified in the Specification and Invoice forming annexes hereto and ensure supply of Goods, and the Buyer shall accept and pay for the Goods on the terms and conditions hereof. Supply shall be made on the conditions DAP (Delivered at Place)-Odesa (Incoterms 2010) and on other terms and conditions determined herein.

 

Goods shall be actually supplied to the Buyer by Повне найменування (Eng.) , having its registered office at Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.) , company code Код компанії .

1.2. Товар, що поставляється Продавцем, повинен відповідати Специфікації №2019-1 , викладеної в Додатку 1 до цього Договору (категорія «Технічна специфікація»), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Goods supplied by the Seller shall meet Specification No. 2019-1  in the form of Annex 1 hereto (category “Technical Specification”) forming an integral part hereof.

1.3. Продавець гарантує, що є власником товару, що поставляється за цим Договором (або має право на відчуження товару на інших законних підставах), і що товар будь-яким способом не відчужений, не закладений, не перебуває у спорі та під арештом, прав щодо нього у третіх осіб немає.

1.3. The Seller warrants that it owns Goods supplied hereunder (or in entitled to alienate Goods on other legal grounds) and that Goods are no talienated, pledged in any way, are not in adispute or under seizure, third parties have no rights to them.

1.4. Інвойс є невід'ємною частиною цього Договору. В інвойсі, що надається разом з товаром, зазначені найменування товару, його кількість, ціна, умови оплати і умови поставки.

1.4. Invoice forms an integral part hereof. Invoice provided together with Goods shall specify name and quantity of Goods, price, payment and supply conditions.

1.5. Продавець виставляє Покупцеві інвойс на підставі та у відповідності із замовленнями Покупця, надаються електронною поштою або факсом.

1.5. The Seller shall issue to the Buyer in voice on the basis and in accordance with the Buyer’s e-mailed or faxed orders.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2. PRICE AND TOTAL AGREEMENT VALUE

2.1. Ціна (сума) договору становить:

Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) гривень. 

2.1. The Agreement value is:

Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (eng.) ) UAH.

2.2. Ціна товару вказується в гривнях на кожну поставлену партію окремо та оформлюється у вигляді окремої специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Price of Goods shall be specified in hryvnia for each supplied batch separately and shall be executed in the form of a separate specification forming an integral part hereof.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2. PRICE AND TOTAL AGREEMENT VALUE

2.1. Ціна (сума) договору становить:

Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) доларів США. 

2.1. The Agreement value is:

Загальна вартість товару без ПДВ (прописом (eng.) ) USD (US dollars).

2.2. Ціна товару вказується в Доларах США на кожну поставлену партію окремо та оформлюється у вигляді окремої специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Price of Goods shall be specified in USD foreach supplied batch separately and shall be executed in the form of aseparate specification forming an integral part hereof.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2. PRICE AND TOTAL AGREEMENT VALUE

2.1. Ціна (сума) договору становить:

Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (укр.) ) Євро. 

2.1. The Agreement value is:

Загальна вартість товару без ПДВ  (прописом (eng.) ) Euro (EURO).

2.2. Ціна товару вказується в Євро на кожну поставлену партію окремо та оформлюється у вигляді окремої специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Price of Goods shall be specified in EURO foreach supplied batch separately and shall be executed in the form of a separate specification forming an integral part hereof.

2.3. Продавець – резидент Країна реєстрації , Податковий статус .

2.3. The Seller is a resident of Країна реєстрації (Eng.)  and a Податковий статус (Eng.) .

2.3. Продавець – резидент Країна реєстрації , платник податків на території своєї країни на загальних підставах.

2.3. The Seller is a resident of Країна реєстрації (Eng.)  and a taxpayer in the territory of its country on a common basis.

2.3. Продавець – нерезидент Країна реєстрації , Податковий статус .

2.3. The Seller is a non-resident of Країна реєстрації (Eng.)  and a Податковий статус (Eng.) .

Покупець – резидент Країна реєстрації , платник податків на території своєї країни на загальних підставах.

The Buyer is a resident of Країна реєстрації (Eng.)  and a taxpayer in the territory of its country on a common basis.

2.4. Ціна  на товар розуміється згідно з умовами DAP-Одеса  «Delivered at Place»- «Постачання в місці призначення»(відповідно до «Інкотермс-2010»).

2.4. Price for Goods is given on the conditions DAP (Delivered at Place) Odesa  (Incoterms 2010).

2.5. Зміна ціни товару під час виконання договору погоджується Сторонами.

2.5. Change of the price for Goods during the performance hereof shall be agreed by the Parties.

Покупець – резидент Країна реєстрації , платник податків на території своєї країни на загальних підставах.

The Buyer is a resident of Країна реєстрації (Eng.)  and a taxpayer in the territory of its country on a common basis.

2.4. Ціна  на товар розуміється згідно з умовами DAP-Одеса  «Delivered at Place» - «Постачання в місці призначення» (відповідно до «Інкотермс-2010»).

2.4. Price for Goods is given on the conditions DAP (Delivered at Place) Odesa  (Incoterms 2010).

2.5. Зміна ціни товару під час виконання договору погоджується Сторонами.

2.5. Change of the price for Goods during the performance hereof shall be agreed by the Parties.

Покупець – резидент Країна реєстрації , платник податків на території своєї країни на загальних підставах.

The Buyer is a resident of Країна реєстрації (Eng.)  and a taxpayer in the territory of its country on a common basis.

2.4. Ціна  на товар розуміється згідно з умовами DAP-Одеса  «Delivered at Place»- «Постачання в місці призначення»(відповідно до «Інкотермс-2010»).

2.4. Price for Goods is given on the conditions DAP (Delivered at Place) Odesa  (Incoterms 2010).

2.5. Зміна ціни товару під час виконання договору погоджується Сторонами.

2.5. Change of the price for Goods during the performance hereof shall be agreed by the Parties.

3. СТРОК ТА УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

3.1. Оплата товару здійснюється у гривнях, у формі банківського переказу на рахунок Продавця таким чином: 1) предоплата у розмірі введіть розмір передплати (введіть розмір передплати, прописом (укр.) ) гривень до Дата предоплати, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 року, та решту суми контракту у розмірі enter the remaining amount of payment гривень (enter the remaining amount of payment, прописом (укр.) ) одним платежем через сім днів днів з дня поставки товару.

3.1. Payment for Goods shall be made in hryvnia (UAH) by the wire transfer to the Seller’s account as follows: 1) advance payment of введіть розмір передплати (введіть розмір передплати, прописом (eng.) ) UAH before Дата предоплат, (напр.:31 December 2021)📆 , and the remaining amount of enter the remaining amount of payment UAH (enter the remaining amount of payment, прописом (eng.) ) shall be paid in сім днів days after the Goods’ date of supply.

3. СТРОК ТА УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

3.1. Оплата товару здійснюється у доларах США, у формСтильі банківського переказу на рахунок Продавця таким чином: 1) предоплата у розмірі введіть розмір передплати (введіть розмір передплати, прописом (укр.) ) доларів США до Дата предоплати, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 року, та решту суми контракту у розмірі enter the remaining amount of payment (enter the remaining amount of payment, прописом (укр.) ) доларів США одним платежем через  сім днів днів з дня поставки товару.

3.1. Payment for Goods shall bemade in hryvnia (USD) by the wire transfer to the Seller’s account as follows: 1) advance payment of введіть розмір передплати (введіть розмір передплати, прописом (eng.) ) USD before Дата предоплат, (напр.:31 December 2021)📆 , and the remaining amount of enter the remaining amount of payment (enter the remaining amount of payment, прописом (eng.) ) USD shall be paid in сім днів days after the Goods’ date of supply. 

3. СТРОК ТА УМОВИ ПЛАТЕЖУ

3. PAYMENT TERMS AND CONDITIONS

3.1. Оплата товару здійснюється у Євро (Euro) , у формі банківського переказу на рахунок Продавця таким чином: 1) предоплата у розмірі введіть розмір передплати (введіть розмір передплати, прописом (укр.) ) Євро до Дата предоплати, (напр.:1 травня 2021 р.)📆 року, та решту суми Договору у розмірі enter the remaining amount of payment (enter the remaining amount of payment, прописом (укр.) ) Євро одним платежем через сім днів днів з дня поставки товару.

3.1. Payment for Goods shall be made in EURO by the wire transfer to the Seller’s account as follows: 1) advance payment of введіть розмір передплати (введіть розмір передплати, прописом (eng.) ) Euro before Дата предоплат, (напр.:31 December 2021)📆 , and the remaining amount of enter the remaining amount of payment (enter the remaining amount of payment, прописом (eng.) ) Euro shall be paid in сім днів days after the Goods’ date of supply. 

3.2. Оплата товару за цим Договором здійснюється Покупцем в євро, згідно з такими реквізитами:

Банк: Назва банку

Поточний банківський рахунок Продавця№ рахунку

BANK SWIFT CODE: SWIFT

IBAN: IBAN

Валюта: Валюта рахунку

3.2. The Buyer shall make payment for Goods hereunder in EURO according to the following details:

Bank:Назва банку (Eng.)

Current bank account of the Seller№ рахунку

BANK SWIFT CODE: SWIFT

IBAN: IBAN

Currency: Валюта рахунку

3.2. Оплата товару за цим Договором здійснюється Покупцем в євро, згідно з такими реквізитами:

Банк: Назва банку

Поточний банківський рахунок Продавця№ рахунку

BANK SWIFT CODE: SWIFT

IBAN: IBAN

Валюта: Валюта рахунку

3.2. The Buyer shall make payment for Goods hereunder in EURO according to the following details:

Bank: Назва банку (Eng.)

Current bank account of the Seller№ рахунку

BANK SWIFT CODE: SWIFT

IBAN: IBAN

Currency: Валюта рахунку

3.2. Оплата товару за цим Договором здійснюється Покупцем в євро, згідно з такими реквізитами:

Банк: Назва банку

Поточний банківський рахунок Продавця№ рахунку

BANK SWIFT CODE: SWIFT

IBAN: IBAN

Валюта: Валюта рахунку

3.2. The Buyer shall make payment for Goods hereunder in EURO according to the following details:

Bank:Назва банку (Eng.)

Current bank account of the Seller№ рахунку

BANK SWIFT CODE: SWIFT

IBAN: IBAN

Currency: Валюта рахунку

4. СТРОК ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

4. SUPPLY TERMS AND CONDITIONS

4.1. DAP  «Delivered at Place»«Постачання в місці призначення» (відповідно до «Інкотермс-2010») поставка до міста Одеса Україна .

Продавець зобов’язаний письмово повідомити Покупця про дату поставки (відвантаження) товару за 5 (5, прописом (укр.) ) днів до дати такої поставки (відвантаження)

4.1. DAP «Delivered at Place» -  (according to Incoterms 2010), supply to Odesa Ukraine .                                                             

The Seller shall notify the Buyer of the Goods supply (shipment) date 5   (5, прописом (eng.) ) days in advance.

4.2. Продавець разом із товаром зобов'язаний передати (або одночасно з відвантаженням товару надіслати поштою або кур'єрською доставкою) Покупцеві оригінали наступних документів:

1) рахунок-фактуру (інвойс) оригінал;

2) копія СMR (або інший документі відповідно до виду доставку)

3) пакувальний листок;

Додатковий перелік документів повинен бути погоджений Сторонами у додаткових угодах, у разі необхідності.

4.2. The Seller shall transfer to the Buyer together with Goods (or send by post or courier simultaneously with the shipment of Goods) the following original documents:                                         

1) invoice – original;

2) CMR (or other document according to the type of delivery) – copy;

3) packaging list.

The Parties shall agree an additional list of documents in additional agreements, if necessary.

4.3. Протягом 2  днів після відвантаження товару Продавець зобов'язаний передати Покупцю електронною поштою копії таких документів:

1) рахунок-фактуру (інвойс) оригінал;

2) копія CMR (або інший документі відповідно до виду доставку)

3) пакувальний листок;

Додатковий перелік документів повинен бути погоджений Сторонами у додаткових угодах, у разі необхідності.

4.3. Within 2  days from the Goods shipment date the Seller shall e-mail to the Buyer copies of the following documents:                                           

1) invoice – original;

2) CMR copy (or other document according to the type of delivery) – copy;

3) packaging list.

The Parties shall agree an additional list of documents in additional agreements, if necessary.

4.4. Вантажоодержувачем товару за цим договором є Покупець

4.4. The consignee of Goods hereunder is the Buyer.

4.5. Усі ризики, пов'язані із загибеллю або пошкодженням товару переходять до Покупця відповідно до умов, передбачених «Інкотермс-2010» для виду поставки, зазначеного в цьому Договорі.

4.5. All risks related to the loss of or damage to Goods shall pass to the Buyer in accordance with the terms and conditions stipulated by Incoterms 2010 for the type of supply specified herein.

4.6. У разі необхідності на вимогу Покупця, перед відвантаженням Продавцем кожної або окремої партії товару на адресу Покупця, уповноваженим представником Покупця та/або незалежної компанії на складі Продавця здійснюється перевірка якості товару, що відвантажується. Продавець зобов'язаний надати зазначеним представникам всі необхідні документи і зразки товару, що відвантажується, для проведення перевірки/інспекції якості товару. Покупець зобов'язується за допомогою електронної пошти, факсимільного зв'язку чи іншим способом повідомити Продавця про проведення перевірки якості не пізніше ніж за один день до передбачуваної дати відвантаження товару.

4.6. Upon request of the Buyer, authorized representative of the Buyer and/or independent company shall check the quality of Goods being shipped, if necessary, before shipment by the Seller of each or separate batch of Goods to the Buyer’s address. The Seller shall provide to such representatives all necessary documents and samples of Goods being shipped to check/inspect quality of Goods. The Buyer shall notify the Seller of the check of quality by e-mail, fax or other means at least a day before the expected Goods shipment date.

 

5. ЯКІСТЬ, УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ ТОВАРУ

5. QUALITY, PACKAGING AND LABELING OF GOODS

5.1. Якість товару має відповідати вимогам, зазначеним у Додатках та/або в Специфікаціях до цього Договору, а також вимогам, які зазвичай пред'являються до якості цього виду товару, і підтверджуватися відповідними документами. Якість товару має відповідати інформації про такий товар, зазначений у супровідних документах і на його упаковці та/або тарі. У разі невідповідності якості товару, Покупець залишає за собою право відмовитися від зазначеної партії товару, або вимагати зменшення його ціни.

5.1. Quality of Goods shall meet the requirement sspecified in the Annexes and/or Specifications hereto, as well as usual requirements to such type of goods and shall be confirmed with the relevant documents. Quality of Goods shall meet information on such Goods specified in accompanying documents and on their packaging. In case of non-conformity of the quality of Goods, the Buyer reserves the right to refuse such type of Goods or request reduction of their price.

 

5.2. Товар повинен бути упакований відповідно до вимог Покупця, зазначених у Додатках до цього Договору, а також вимог, які звичайно пред'являються до упаковки та/або тарі цього виду товару. Товар повинен поставлятися в непошкодженій упаковці та/або тарі, яка повинна забезпечити повне збереження товару від всякого роду пошкоджень під час його транспортування з урахуванням кількох перевантажень в дорозі та зберігання протягом терміну придатності товару.

5.2. Goods shall be packed in accordance with the Buyer’s requirements specified in the Annexes hereto, as well as usual requirements to the packaging of such type of goods. Goods shall be supplied in intact packaging ensuring full preservation of Goods against any kind of damage during transportation, taking into account several transshipments on route and storage during the shelf  life.

 

5.3. Відповідальність за псування товару внаслідок прихованих дефектів тари та/або упаковки повністю покладається на Продавця.

5.3. The Seller shall be fully liable for damage to Goods as a result of hidden defects and/or packaging.

5.4. Продавець зобов'язаний на кожну партію товару скласти пакувальний листок.

5.4. The Seller shall make a packaging list for each  batch of Goods.

5.5. Маркування товару повинна здійснюватися відповідно до вимог, зазначених у Додатках до цього договору. Упаковка та/або тара повинна в обов'язковому порядку містити чітке маркування про дату виготовлення товару та закінчення строку його придатності. Вимоги до маркування товару узгоджуються сторонами в Додатках, які є невід'ємною частиною цього договору.

5.5. Goods shall be labeled in accordance with the requirements specified in the Annexes hereto. Packaging shall contain clear labeling on the Goods manufacture date and shelf life. The Parties shall agree requirements to the labeling of Goods in the Annexes forming an integral part hereof.

5.6. Гарантійний термін обслуговування Товару –   гарантійний термін (24) календарних місяців з дати отримання його Покупцем. Гарантійний строк повинен відповідати гарантійному строку наданому виробником товару.

5.6. Warranty term of servicing Goods is гарантійний термін (24) calendar months from the date of receipt there of by the Buyer.  Warranty term shall correspond to the warranty term of the manufacturer of Goods.

5.7. Продавець повинен за свій рахунок замінити визнаний неякісним Товар протягом термін заміни товару (2)   місяців з моменту виявлення Покупцем дефекту. Нижче викладено порядок рекламації дефектів і здійснення заміни Товару.

Подробиці дефектів (недоліків) надаються Продавцю у письмовій формі як можна швидше після їх виявлення.

Дефекти (недоліки) повинні бути показані Продавцю, щоб він переконався, що дефекти викликані виключно недоліками виробництва або матеріалів.

Дефектний Товар повертається Продавцю, якщо він того потребуватиме. Повернення здійснюється за рахунок Продавця.

5.7. The Seller shall replace Goods recognized a slow-quality atits own expense within термін заміни товару (2)  months from the date of detection of a defect by the Buyer. Procedure for filing claims and replacement of Goods is given below.

Details of defects shall be provided to the Seller in writing as soon as possible after detection thereof.               

Defects shall be provided to the Seller so that it can make sure that they are caused exclusively by defects in manufacture or materials.                                                      

Defective Goods shall be returned to the Seller if required. Return shall be at the expense of the Seller.

5.8. Продавець несе відповідальність за пошкодження, причиною яких була неправильна упаковка.

5.8. The Seller shall be liable for damage caused by wrong packaging.

5.9. Обсяг гарантійних обов’язків Продавця не може перевищувати обсяг гарантійних обов’язків виробника даного товару.

5.9. Scope ofthe Seller’s warranty obligations shall not exceed scope of the warranty obligations of the manufacturer of such Goods.

6. УМОВИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

6. GOODS ACCEPTANCE PROCEDURE

6.1. Приймання Товару здійснюється Покупцем в м. зазначте місто приймання товару , Україна відповідно до умовах DAPОдеса  «Delivered at Place»-«Постачання в місці призначення» (відповідно до «Інкотермс-2010».

6.1. The Buyer shall accept Goods in enter city of acceptance Goods  city, Ukraine, on the conditions DAP (Delivered at Place) Odesa  (Incoterms 2010).

6.2. Приймання товару за якістю проводиться відповідно до стандартів, технічних умов, інших обов'язкових для Сторін правил, а також за супровідними документами, що посвідчують якість товару, що поставляється (сертифікат відповідності, посвідчення про якість тощо). У разі відсутності зазначених документів або деяких із них Покупець має право прийняти поставлений товар, у такому випадку складається акт про фактичну якість товару і в акті зазначається, які документи відсутні.

6.2. Goods shall be accepted as of quality according to the standards, technical conditions, other rules binding on the Parties, as well as accompanying documents confirming quality of Goods being supplied (certificate of conformity, certificate of quality, etc.). In case there are no such documents or some of them, the Buyer shall be entitled to accept supplied Goods with the execution of acertificate on the actual quality of Goods specifying absent documents.

6.3. Покупець має право здійснювати вибіркову (часткову) перевірку якості та/або кількості товару з поширенням результатів перевірки будь-якої частини товару на всю партію товару. Якщо під час приймання товару буде виявлено недостачу, невідповідність якості або комплектності вимогам, встановленим у документації на товар або вимогам, встановленим цим Договором, Сторони складають відповідний Акт.

 6.3. The Buyer is entitled to perform random (partial) check of the quality and/or quantity of Goods with the extension of the results of check of any part of Goods to the entire batch of Goods. In case shortage, non-conformity of quality or completeness to the requirements established in the documentation for Goods or requirements established herein is detected during the acceptance of Goods, the Parties shall make the relevant Certificate.

6.4. Якщо під час приймання товару буде встановлено недостачу, невідповідність якості або кількості товару вимогам, викладеним у цьому Договорі, Покупець має право вимагати допостачання товару або заміни неякісного товару, зменшення ціни товару або повернення грошових коштів в розмірі вартості недопоставленого або поставленого товару неналежної якості. У цьому випадку Продавець зобов'язаний протягом термін допоставки (60) календарних днів з дати отримання вимоги Покупця за свій рахунок провести додаткову поставку або заміну неякісного товару, повернути кошти або, за погодженням з Покупцем, включити вартість недопоставленого товару в рахунок оплати наступної партії товару.

6.4. In case of detection of shortage, non-conformity of the quality or quantity of Goods to there quirementsset for therein during the acceptance of Goods, the Buyer shall be entitled to request additional supply of Goods or replacement of low-quality Goods, reduction of the price of Goods or repayment of monetary funds in the amount of the cost of unsupplied Goods or supplied Goods of low quality. In such case, the Seller shall, within термін допоставки (60) calendar days from the date of receipt of the Buyer’s claim, perform additional supply or replacement of low-quality Goods at its own expense, repay monetary funds or, upon consent of the Buyer, set off the cost of unsupplied Goods against the cost of the next batch of Goods.

7. САНКЦІЇ

7. PENALTIES

7.1. У разі прострочення поставки товару з причин, що винятково залежать від Продавця, Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю штрафні санкції в розмірі введіть процент штрафної санкції % від вартості непоставленого в строк товару за кожен день прострочення, але не вище введіть процент % від вартості товару. Нарахування штрафних санкцій здійснюється протягом усього періоду прострочення незалежно від його тривалості.

7.1. In case of delayed supply of Goods for reasons within the Seller’s exclusive will, the Seller shall pay the Buyer penalties in the amount  of введіть процент штрафної санкції % of the cost of delayed Goods for each day of delay, but no more than введіть процент % of he cost of Goods. Penalties shall accrue throughout the entire period of delay, regardless of the duration thereof.

7.2. Якщо Продавець не може здійснити узгоджену Сторонами поставку товару протягом 14 днів з моменту настання строку здійснення такої поставки, Продавець зобов'язаний негайно повернути Покупцю отриману попередню оплату (якщо товар повністю або частково оплачений) і сплатити на рахунок Покупця, передбачені цим договором штрафні санкції. У цьому випадку Покупець має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Продавця, без відшкодування Продавцю будь-яких витрат або збитків, викликаних розірванням цього договору.

7.2. In case the Buyer is unable to supply Goods agreed by the Parties within 14  days from the due date of such supply, the Seller shall immediately return to the Buyer received prepayment (if Goods are paid in full or in part) and pay penalties stipulated herein to the Buyer’s account. In such case, the Buyer shall be entitled to unilaterally terminate this Agreement by a written notice to the Seller, without reimbursement to the Seller of any costs or losses in curred by the termination hereof.

7.3. У разі порушення Продавцем вимог, зазначених у пп. 4.6, 5.1 – 5.6, 6.4 цього Договору, Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі введіть розмір штрафу % (введіть розмір штрафу, прописом (укр.) ) від ціни Договору за кожен факт такого порушення по кожній окремій партії.

7.3. In  case  the  Seller  breaches  requirements specified inpar. 4.6, 5.1-5.6 and 6.4 hereof, the Seller shall pay the Buyera fine in the amount of введіть розмір штрафу % (введіть розмір штрафу, прописом (eng.) ) of the Agreement value for each breach for each separate batch.

7.4. У разі ненадання або несвоєчасного надання Продавцем усіх необхідних товаросупровідних документів на товар, що поставляється, Продавець несе всі ризики та збитки, пов'язані з можливим простроченням поставки товару, простоєм транспорту (у тому числі витрати, пов'язані з поверненням товару та/або його повторною поставкою тощо), затримкою в митному оформленні товару та інші ризики і збитки, які виникли в зв'язку з ненаданням (несвоєчасним наданням) товаросупровідних документів на товар. У цьому випадку, на вимогу Покупця, Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 100 Евро (EURO) за кожен факт такого порушення.

7.4. In case the Seller fails to perform or improperly performs all necessary accompanying documents for Goods being supplied, the Seller shall bear all risk sand losses related to the possible delay in the supply of Goods, downtime of transport (including costs related to the return and/or repeated supply of Goods, etc.), delay in the customs clearance of Goods and other risks in connection with a failure to provide (late provision of) accompanying documents for Goods. In such case, upon request of the Buyer, the Seller shall pay the Buyer a fine in the amount of 100  EURO for each breach.

7.4. У разі ненадання або несвоєчасного надання Продавцем усіх необхідних товаросупровідних документів на товар, що поставляється, Продавець несе всі ризики та збитки, пов'язані з можливим простроченням поставки товару, простоєм транспорту (у тому числі витрати, пов'язані з поверненням товару та/або його повторною поставкою тощо), затримкою в митному оформленні товару та інші ризики і збитки, які виникли в зв'язку з ненаданням (несвоєчасним наданням) товаросупровідних документів на товар. У цьому випадку, на вимогу Покупця, Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 100 доларів США (USD) за кожен факт такого порушення.

 

7.4. In case the Seller fails to perform or improperly performs all necessary accompanying documents for Goods being supplied, the Seller shall bear all risk sand losses related to the possible delay in the supply of Goods, downtime of transport (including costs related to the return and/or repeated supply of Goods, etc.), delay in the customs clearance of Goods and other risks in connection with a failure to provide (late provision of) accompanying documents for Goods. In such case, upon request of the Buyer, the Seller shall pay the Buyer a fine in the amount of 100 USD for each breach.

 

7.4. У разі ненадання або несвоєчасного надання Продавцем усіх необхідних товаросупровідних документів на товар, що поставляється, Продавець несе всі ризики та збитки, пов'язані з можливим простроченням поставки товару, простоєм транспорту (у тому числі витрати, пов'язані з поверненням товару та/або його повторною поставкою тощо), затримкою в митному оформленні товару та інші ризики і збитки, які виникли в зв'язку з ненаданням (несвоєчасним наданням) товаросупровідних документів на товар. У цьому випадку, на вимогу Покупця, Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 100 гривен (UAH) за кожен факт такого порушення.

7.4. In case the Seller fails to perform or improperly performs all necessary accompanying documents for Goods being supplied, the Seller shall bear all risk sand losses related to the possible delay in the supply of Goods, downtime of transport (including costs related to the return and/or repeated supply of Goods, etc.), delay in the customs clearance of Goods and other risks in connection with a failure to provide (late provision of) accompanying documents for Goods. In such case, upon request of the Buyer, the Seller shall pay the Buyer a fine in the amount of 100  hryvnia (UAH) for each breach.

 

7.5. Строк позовної давності для стягнення штрафних санкцій за цим договором становить Строк давності (3) (Строк давності (3), прописом (укр.) ) роки.

7.5. Limitation period for charging penalties hereunder is Строк давності (3)  (Строк давності (3), прописом (eng.) ) years.

7.6. У разі несвоєчасного виконання свого грошового зобов’язання Покупцем, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю штрафні санкції в розмірі введіть процент штрафної санкції % від вартості непоставленого в строк товару за кожен день прострочення, але не вище введіть процент % від вартості товару.

7.6. In case the Buyer delays performance of its monetary obligation, the Buyer shall pay the Seller penalties in the amount of введіть процент штрафної санкції % of the cost of delayed Goods for each day of delay, but no more than введіть процент % of the cost of Goods.

8. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8. APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT DISPUTES

8.1. Цей Контракт та будь-які зобов'язання, що  виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

8.1. This Contract and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of Ukraine.

8.1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

8.1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of England and Wales.

8.2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

8.2. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Contract, including but not limited to the validity or existence of the Contract and/or this clause or the termination, construction or performance of the Contract by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Contract should be settled amicably by the Parties.                                                                                                                 

8.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Контракту або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

8.3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules. 

8.3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

8.3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration at the the United Kingdom Court in London (main office), as the Court of first instance. and decided according to its rules. 

8.3. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений Сторонами.

У разі розбіжностей між договірними Сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Розділ 4.

8.3. All differences of any nature that may arise in relation to this contract between the contracting parties, shall be referred to arbitration in  accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4. The Arbitrator will be proposed by the Arbitration Service of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and must be approved by the contracting Parties.                                                                                                              In case of disagreement between the contracting Parties on the proposed Arbitrator, the Arbitrator will be appointed in accordanc with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4.

8.4. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

8.4. The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine. 

8.4. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

8.4. The seat of arbitration shall be Nicosia, Cyprus. 

8.4. Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

8.4. The seat of arbitration shall be London, UK. 

8.5. Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

8.5. The number of arbitrators shall be one. 

8.5. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. 

8.5. The number of arbitrators shall be three. 

8.6. Мовою арбітражного розгляду є українська.

8.6. The language to be used in the arbitral proceedings shall be Ukrainian.

8.6. Мовою арбітражного розгляду є англійська.

8.6. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

8.7. Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

8.7. Any judgment shall be made in writing and shall be final and binding on the Parties. The Parties undertake to carry out the judgment without delay.

8.8. Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

8.8. The Parties waive any right to apply to any court of law and/or other judicial authority other than stipulated in thos Clause.

8.9. Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

8.9. In addition, in respect of any proceedings arising out of or connected with the enforcement and/or execution of any judgment made against them, the Parties hereby submit to the jurisdiction of any court in which any such proceedings are brought.

9. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ 

9. REPRESENTATIONS AND WARANTIES

9.1. Сторони під час укладення цього Договору підтверджують і гарантують нижчевикладене, із тим щоб це створило підстави для цієї угоди, залишилося в повній силі станом на дату його укладення, та вважалося повторений на дату його завершення:

- Сторони є належно створеними, зареєстрованими та законно функціонують згідно з вимогами законодавства, мають повні корпоративні права та повноваження володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, приймати на себе і виконувати зобов'язання відповідно до цього Договору;                               

- Сторони повинні вжити всі необхідні корпоративні, юридичні та інші заходи, які потрібні для санкціонування цього Договору, а також і всіх інших документів, які повинні бути укладені в зв'язку з цим Договором;

- цей Договір був належним чином укладений законними та належним чином уповноваженими представниками й містить законні, остаточні та дійсні зобов'язання, забезпечені всіма необхідними правовими санкціями, укладання та виконання цього Договору не суперечить і не призводить до будь-якого порушення або недотримання будь-якого закону або постанови, або наказу будь-якого урядового, судового, іншого органу влади, установчих документів, правил і постанов Сторін, або будь-яких угод або документів, в яких Сторона цього Договору є зобов'язаною особою, або які є обов'язковими для Сторони в силу будь-яких причин; 

- усі згоди, дозволи, погодження, реєстрація у відповідних державних органах та установах влади, необхідні Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням, дотриманням, дійсністю цього Договору, були отримані та мають повну силу;

- не існує судових справ або позовів, які нерозглянуті, які загрожують Стороні і які містять обґрунтовану ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;                      

- не існує страйків або трудових спорів проти Сторони, які були не вирішені, які містять ймовірність несприятливого впливу на цей Договір;

- Сторони не мають прострочених податкових зобов'язань, які можуть мати несприятливий вплив на цей Договір;                                                    

- цей Договір не підпадає під дію будь-яких податків, зборів, стягнень, інших обов'язкових платежів, включаючи будь-які реєстраційні або гербові збори та подібні платежі, крім тих, які прямо та чітко зазначені в цьому Договорі.

9.1. At contracting, the Parties provide following representations and warranties so that they form grounds for this Agreement, remain in full force and effect as of the execution date hereof and are deemed repeated on the performance date hereof:   

- the Parties are independently established, registered and law fully operating under the requirements of the laws, have full corporate rights and powers to own, use and dispose of their property, assume and perform obligations in accordance with this Agreement;                           

- the Parties shall take all necessary corporate, legal and other measures required to sanction this Agreement, as well as all other documents to be executed in connection with this Agreement;

- this Agreement has been properly executed by the legitimate and duly authorized representatives and contains legitimate, final and valid obligations secured with all legal sanctions, execution and performance hereof does not contradict and does not result in any violation of or a failure to observe any law or regulation or order of any governmental, judicial or other authority, constituent documents, rules and resolutions of the Parties, where the Party hereto is a bound Party or which are binding on the Party for any reasons;   

           - all consents, permits, agreements, registration with the relevant public and governmental authorities necessary for the Parties in connection with the execution, performance and validity hereof have been obtained and have full legal force;

- there are no pending or threatening court cases or claims with a justified possibility to pending  strikes or labor disputes against the Party with a possibility to have adverse effect on this Agreement;       

- there are no strikes or labor disputes against the Party that have not been resolved, which contain the possibility of an adverse impact on this Agreement;   

- the Parties do not have over due tax liabilities, which can have adverse effecton this   Agreement;                                                                    

- this Agreement is not subject to any taxes,  fees, duties or other compuls or payments, including any registration or stamp duties and similar payments, except for the ones expressly specified herein.

10. ФОРС-МАЖОР

10. FORCE MAJEURE

10.1. У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якій Стороні виконати взяте на себе зобов'язання за цим Договором, Сторона, що не виконує, повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:

- обставина, що виникла, не могла бути прийнята нею в розрахунок під час укладення цього Договору;

- цю перешкоду вона не могла уникнути або подолати під час виконання зобов'язання;

- вищезазначена перешкода або її наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем невиконуючої Сторони.

Обставинами, що відповідають вищезгаданим умовам, зокрема, є: пожежі; повені; війни; страйки; блокада; землетрус.

10.1. In case of certain circumstances impeding any Party to perform an obligation assumed hereunder, the Party in default shall be fully exempted from the liability for a failure to perform it if:                                                                             

- it could not have taken such circumstance into account at contracting;                                        

                                                                                - it could not avoid or overcome such obstacle during performance of the obligation;

- such obstacle and its consequences are caused by reasons beyond the will of the Party in default.               

Circumstances meeting the above conditions include, namely, fires, floods, wars, strikes, blockade and earthquake.

10.2. Сторона, для якої виявиться неможливим виконання своїх зобов'язань за цим Договором з огляду на обставини, зазначені вище, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону в письмовій формі про виникнення і про припинення дії вищезазначених обставин, їх можливі наслідки, і підтвердити такі події офіційним документом, виданим відповідним органом (торгово-промислова палата) країни виникнення та дії форс-мажорних обставин. У разі виникнення вищезазначених обставин, строк виконання договірних зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більше 30 календарних днів. Якщо вищезазначені обставини та їх наслідки триватимуть більше 30 календарних днів, Сорони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про подальшу долю цього Договору. У разі анулювання цього Договору повністю або частково жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

10.2. The Party unable to perform its obligations hereunder due to the above circumstances shall immediately notify the other Party in writing of the occurrence and termination of such circumstances and their possible consequences and confirm such events with an official document issued by the relevant authority (Chamber of Commerce and Industry) of the country of the occurrence and duration of force majeure. In case of such circumstances, term of the performance of contractual obligations shall be extended for the duration of such circumstances or their consequences, but by no more than 30  calendar days. In case such circumstances and their consequences last for over 30 calendar days, the Parties shall take a decision on the further destiny of this Agreement through mutual negotiations. In case of cancellation hereof in full or in part, each of the Parties shall not be entitled to request from the other Party reimbursement of losses.

11. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ОБМІНУ ДОКУМЕНТАМИ МІЖ СТОРОНАМИ 

11. MEANS OF COMMUNICATION AND EXCHANGE OF DOCUMENTS BETWEEN PARTIES

11.1. Для обміну повідомленнями та будь-якою іншою інформацією щодо виконання цього Договору та додатків до нього, Сторони можуть використовувати засоби електронного зв'язку, що зазначаються у їх реквізитах до цього Договору.  

11.1. For the exchange of messages, and any other information concerning the implementation of this Agreement and its appendices, the Parties shall use electronic means of communication by e-mail. The electronic addresses of the Parties for the purposes of this item are indicated in their details to this Agreement.

11.2. Обмін документами за цим Договором може здійснюватись із застосуванням положень Закону України "Про електронні довірчі послуги із наступним обміном оригіналами підписаних документів". Також, допускається попередній обмін Сторонами підписаних сканованих документів на електронні адреси, що зазначені у реквізитах цього Договору, із наступним обміном оригіналами підписаних документів.  

11.2. The exchange of documents under this Agreement may be carried out in accordance with the provisions of the Law of Ukraine "On electronic trust services with subsequent exchange of originals of signed documents". Also, preliminary exchange of scanned documents signed by the Parties to the electronic addresses specified in the details of this Agreement, with subsequent exchange of originals of the signed documents, is allowed.

11.3. Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. 

11.3. The Parties confirm that on the date of signing this Treaty, they have taken all preparatory and organizational measures for the transition to the exchange of E-documents, provided with the manufacture of the necessary QES authorized by them to sign documents.

11.4. Оригінали документів передаються Сторонами одна одній або надсилаються Сторонами одна одній шляхом поштового зв'язку, цінним листом із описом вкладення на адреси Сторін, що зазначені у реквізитах цього Договору.

11.4. The originals of the documents are transferred by the Parties to each other or sent by the Parties to each other by mail, by registered letter with a description of the attachment to the addresses of the Parties specified in the details of this Agreement.

12. ІНШІ УМОВИ

12. MISCELLANEOUS

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє протягом термін дії договору (2)  (термін дії договору (2), прописом (укр.) ) років.

12.1. This Agreement entersinto force upon being signed by authorized representatives of the Parties and remains in full force and effect for термін дії договору (2) (термін дії договору (2), прописом (eng.) ) years.

12.2. Після підписання цього Договору всі попередні документи (угоди, протоколи про наміри) і листування втрачають чинність.

12.2. Upon execution hereof, all prior documents (agreements, letters of intentions) and correspondence shall become null and void.

12.3. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними тільки в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.

12.3. Any amendments and supplements hereto shall be valid only if made in writing and signed by authorized representatives of both Parties.

12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України, Правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року, Конвенцією ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів».

12.4. In matter uncovered herein, the Parties  shall be guided by the current laws of Ukraine, INCOTERMS 2010  and UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

11.5. Жодна зі сторін не має права передавати третім особам права та обов'язки, застережені в цьому Договорі та/або в зв'язку з ним без письмової згоди іншої Сторони.

12.5. Neither Party is entitled to transfer to third parties rights and obligations specified herein and/or in connection herewith without written consent of the other Party.

12.6. Усі збори, включаючи митні збори та податки, пов'язані з укладенням і виконанням цього Договору, що стягуються в Україні, оплачуються Покупцем, а за межами України – Продавцем.

11.6. All fees, including customs duties and taxes related to the execution and performance hereof charged in Ukraine shall be paid by the Buyer, and beyond Ukraine – by the Seller.

12.7. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

12.7. All Annexes hereto form an integral part hereof.

12.8. Цей Договір складено в 2-х примірниках, кожен з яких ідентичний, має однакову юридичну чинність, українською мовою та англійською мовою. У разі розбіжностей між англійським і українським текстами цього договору, вирішальне значення має текст, складений українською мовою.

12.8. This Agreement is made in 2 copies, having equal legal force, in Ukrainian and English language. In case of inconsistencies between the English and Ukrainian texts hereof, the Ukrainian version shall prevail.

12.8. Цей Договір складено українською мовою та англійською мовою. У разі розбіжностей між англійським і українським текстами цього договору, вирішальне значення має текст, складений українською мовою.

12.8. This Agreement is made in Ukrainian and English language. In case of inconsistencies between the English and Ukrainian texts hereof, the Ukrainian version shall prevail.

12.9. Факсимільний (сканований) варіант Договору, а також факсимільні варіанти всіх додатків, доповнень і змін до даного Договору мають ту ж юридичну силу, що й оригінали до моменту, коли Сторони обміняються оригіналами цих документів.

12.9. Facsimile (scanned) copy of the Agreement, as well as all Annexes, supplements and amendments hereto shall havethe same legal force as originals until the Parties exchange original documents.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

13. ADDRESSES AND BANKING DETAILS

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП СтильКод ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

 

 

Додаток №1

до Договору купівлі-продажу обладнання № 2019/02-1

від Дог:дата укладенн, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

 

 

Annex 1 to

до Equipment sale and purchase agreement № 2019/02-1

dd Дог:дата укладення, (напр.:May 1, 2021)📆

СПЕЦИФІКАЦІЯ

SPECIFICATION

 

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування ПДВ)

Ціна (за 1шт. з урахування ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Price (for 1 pc. including VAT)

Quantity (items.)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт.   без ураху-вання ПДВ)

Ціна (за 1шт. з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Price (for 1pc. including VAT)

Quantity (items.)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару
2 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування  ПДВ)

Ціна (за 1шт з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Price (per 1pc. including VAT)

Quantity (items.)

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування ПДВ)

Ціна (за1шт. з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Price (per 1 pc. including VAT)

Quantity (items.)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

2

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Quantity (items.)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Кількість одиниць товару

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування ПДВ)

Кількість (шт.)

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Quantity (items.)

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Кількість одиниць товару

2

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Кількість одиниць товару

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП СтильКод ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент) Нормальний

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Продавець:

The Seller:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

Код ЄДРПОУ:  Код ЄДРПОУ

Податковий статус:  Податковий статус

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ

Supine status:Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Інд. податковий номeр

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку ):

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку ):

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Фізична особа - підприємець

ПІБ ФОП

Адреca: Юридична адреса

РНОКПП Код ЄДРПОУ/ФОП

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: Номер платника ПДВ (ІПН)

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Individual enterpreneur

ПІБ ФОП (Eng.)

Address:Юридична адреса (Eng.)

EDRPOU Code Код ЄДРПОУ/ФОП

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  Номер платника ПДВ (ІПН)

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

ПІБ ФОП

 ______________________

ПІБ ФОП (Eng.)

Покупець:

The Buyer:

Повне найменування

Адреca: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

РНОКПП Код компанії

Податковий статус: Податковий статус

ІПН: ІПН

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Повне найменування (Eng.)

Address:Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)

Code company: Код компанії

Supine status: Податковий статус (Eng.)

Taxpayer number:  ІПН

Tel.: Телефон основний

E-mail: E-mail основний

Банківські реквізити (Валюта рахунку )

Рахунок: № рахунку

Банк: Назва банку

Адреca: Адреса банку

МФО: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Bank Details (Валюта рахунку )

Account: № рахунку

Bank: Назва банку (Eng.)

Address: Адреса банку (Eng.)

MFO: МФО банку

SWIFT: SWIFT  

IBAN: IBAN

Банк-кореспондентБанк-кореспондент

Адреca: Aдреса (банк-кореспондент)

Рахунок: № рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

Correspondent bankБанк-кореспондент (Eng.)

Address: Aдреса (банк-кореспондент) (Eng.)

Account:№ рахунку (банк-кореспондент)

IBAN: IBAN (банк-кореспондент)

SWIFT: SWIFT (банк-кореспондент)

 ______________________ 

Посада представника

ПІБ представника

 ______________________ 

Посада представника (Eng.)

ПІБ представника (Eng.)

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 2019-1

від Спец-я: дата, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

SPECIFICATION № 2019-1

dd Спец-я: дата, (напр.:May 1, 2021)📆

До Договору купівлі-продажу обладнання №2019/02-1 від Дог:дата укладенн, (напр.:1 травня 2021 р.)📆

to Equipment sale and purchase agreement  № 2019/02-1 dd Дог:дата укладення, (напр.:May 1, 2021)📆

 

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1 шт. без урахування ПДВ)

Ціна (за 1 шт. з урахуван-ням ПДВ)

Кількість (шт.)

Вартість з ПДВ,     грн

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Price (for 1 pc. including VAT)

Quantity (items.)

Value with VAT,    UAH

1 Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt, інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів Ціна товару за од. (без ПДВ) Ціна товару з ПДВ Кількість одиниць товару Загальна вартість товару з ПДВ
 

Сума без ПДВ

Amount without VAT

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT amount

ПДВ в загальній вартості товару

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

 Total value including VAT: Загальна вартість товару з ПДВ UAH ().

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахуван-ня ПДВ)

Ціна (за 1шт.  з урахуван-ням ПДВ)

Кількість (шт.)

Вартість з ПДВ, грн

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1   pc. excluding VAT)

Price (for 1   pc. including  VAT)

Quantity (items.)

Price with VAT, UAH

1

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

2

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Сума без ПДВ

Price without VAT

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT amount

20 % від загальної вартості товару 1 і 2

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: додайте вартітсь товару 1 і 2 грн. (додайте вартітсь товару 1 і 2, прописом (рус.) ).

Total value including VAT: додайте вартітсь товару 1 і 2 UAH (додайте вартітсь товару 1 і 2, прописом (eng.) ).

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна   (за 1шт. без урахування  ПДВ)

Ціна  (за 1шт. з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.)

Загальна вартість без ПДВ, грн 

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for 1 pc. excluding VAT)

Price (for 1  pc. including VAT)

Quantity  (items.)

Value without VAT,UAH

1

Найменування продукції, Напримклад, Mонітор Sumsung X-11 з комплектуючимиt,

інші характеристики продукції, наприклад, білого колтору, діагональ 25 дюймів

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару без ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT amount

 

ПДВ в загальній вартості товару

 

Загальна вартість з урахуванням ПДВ: Загальна вартість товару з ПДВ грн. (прописом (укр.) ).

Total value including VAT: Загальна вартість товару з ПДВ UAH прописом (eng.)

Найменування

Позначення, інші характеристики

Ціна (за 1шт. без урахування  ПДВ)

Ціна (за 1шт. з урахуванням ПДВ)

Кількість (шт.) 

 

Вартість без ПДВ, грн

 

Title

Designation, other characteristics

Price (for1pc. excluding VAT)

Price (for 1pc. including     VAT)

Quantity  (items.)

Value without VAT,UAH

1

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару без ПДВ

2

Найменування товару

інші характеристики товару

Ціна товару за од. (без ПДВ)

Ціна товару з ПДВ

Кількість одиниць товару

Загальна вартість товару з ПДВ

 

Сума ПДВ

VAT amount