РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Додаткова угода (кваліфікований електронний підпис)

Додаткова угода №номер додаткової угоди

До Договору №номер договору від "01 " січня  2019

про надання послуг на декларування товарів а інших вантажів, що переміщуються через кордон України

м. Київ                                                                                  "01 " січня 2019

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника , (надалі іменується «Виконавець»), з однієї сторони і

Громадянин Громадянство ПІБ повністю  (надалі іменується «Виконавець»), з однієї сторони, та 

ФОП ПІБ ФОП  (надалі іменується «Виконавець»), що діє на підставі виписки з ЄДР , з однієї сторони, та 

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі  Підстава діяльності представника  (надалі іменується «Замовник»), з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі по тексту - Угода) до Договору номер договору від "01 " січня  2019 пронадання послуг на декларування товарів а інших вантажів, що переміщуються через кордон України (надалі - "Договір") про наступне: 

Громадянин Громадянство ПІБ повністю  (надалі іменується «Замовник»), з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі по тексту - Угода) до Договору номер договору від "01 " січня  2019 пронадання послуг на декларування товарів а інших вантажів, що переміщуються через кордон України (надалі - "Договір") про наступне: 

ФОП ПІБ ФОП  (надалі іменується «Замовник»), з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі по тексту - Угода) до Договору номер договору від "01 " січня  2019 пронадання послуг на декларування товарів а інших вантажів, що переміщуються через кордон України (надалі - "Договір") про наступне: 

1. Сторони даної Угоди домовились, що обмін Актами наданих послуг (далі по тексту - Акт) по Договору між Сторонами здійснюється шляхом оформлення Актів в електронному вигляді з накладанням кваліфікованих електронних підписів Сторін. Адреса електронної пошти Замовника для обміну електронними документами: E-mail основний .

2. Підписання Актів в електронному вигляді здійснюється Сторонами не пізніше 15 календарних днів за місяцем в якому було складено Акт.

1. Сторони даної Угоди домовились, що обмін Актами наданих послуг (далі по тексту - Акт) по Договору між Сторонами здійснюється шляхом оформлення Актів в електронному вигляді з накладанням кваліфікованих електронних підписів Сторін. Адреса електронної пошти Замовника для обміну електронними документами: E-mail основний .

2. Підписання Актів в електронному вигляді здійснюється Сторонами не пізніше 15 календарних днів за місяцем в якому було складено Акт.

1. Сторони даної Угоди домовились, що обмін Актами наданих послуг (далі по тексту - Акт) по Договору між Сторонами здійснюється шляхом оформлення Актів в електронному вигляді з накладанням кваліфікованих електронних підписів Сторін. Адреса електронної пошти Замовника для обміну електронними документами: E-mail .

2. Підписання Актів в електронному вигляді здійснюється Сторонами не пізніше 15 календарних днів за місяцем в якому було складено Акт.

3. Замовник зобов'язується завчасно (не менш як за 5 робочих днів) повідомляти Виконавця на електронну адресу E-mail основний  про зміну адреси електронної пошти, зазначеної в п. 1 цієї Угоди та/або про зміну програмного забезпечення (системи), що використовуються Замовником для обміну електронними документами. 

4. Всі інші умови договору залишаються чинними та без змін. 

5. Дана Угода є невід'ємною частиною Договору. 

6. Цю Угоду складено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

3. Замовник зобов'язується завчасно (не менш як за 5 робочих днів) повідомляти Виконавця на електронну адресу E-mail  про зміну адреси електронної пошти, зазначеної в п. 1 цієї Угоди та/або про зміну програмного забезпечення (системи), що використовуються Замовником для обміну електронними документами. 

4. Всі інші умови договору залишаються чинними та без змін. 

5. Дана Угода є невід'ємною частиною Договору. 

6. Цю Угоду складено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

3. Замовник зобов'язується завчасно (не менш як за 5 робочих днів) повідомляти Виконавця на електронну адресу E-mail основний  про зміну адреси електронної пошти, зазначеної в п. 1 цієї Угоди та/або про зміну програмного забезпечення (системи), що використовуються Замовником для обміну електронними документами. 

4. Всі інші умови договору залишаються чинними та без змін. 

5. Дана Угода є невід'ємною частиною Договору. 

6. Цю Угоду складено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

Виконавець

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса:Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника

________________________ ПІБ представника

 

Виконавець

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН: Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний   

 

__________________________ ФОП Інд. податковий номeр

Виконавець

ПІБ повністю

Дата народження: Дата народження

ІПН: Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

__________________________ ПІБ повністю

Замовник

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ

Адреса: Адреса місцезнаходження (юридична адреса)

ІПН Інд. податковий номeр

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

Посада представника

________________________ ПІБ представника

Замовник

ФОП ПІБ ФОП

Адреса: Юридична адреса

ІПН ПІБ ФОП

Тел. Телефон основний

E-mail: E-mail основний

 

____________ ФОП ПІБ ФОП

Замовник

ПІБ повністю Дата народження

Дата народження: Дата народження

ІПН Інд. податковий номeр

Адреса: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

Документ: Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу   , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

 

_________________ ПІБ повністю

Дата обновления 10.10.2019 о 23:11:01

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово