РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Безвідклична довіреність на представлення учасника товариства

БЕЗВІДКЛИЧНА ДОВІРЕНІСТЬномер довіреності

м. місто видачі

 дата довіреності р.

 

 

Повне найменування , (код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ , місцезнаходження Адреса місцезнаходження (юридична адреса) , надалі - Товариство) в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку  (паспорт Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу ,виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  від Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платників податків: Інд. податковий номeр , яка зареєстрована за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ), яка діє на підставі Підстава діяльності представника за попередньо досягнутою домовленістю сторін, та в порядку, встановленому чинним законодавством України, цією довіреністю уповноважує 

ПІБ повністю   (Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу  ,виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., реєстраційний номер облікової картки платників податків: ІПН , яка зареєстрована за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) )за попередньо досягнутою домовленістю сторін, та в порядку, встановленому чинним законодавством України, цією довіреністю уповноважує 

Гр. Громадянство  ПІБ повністю , реєстраційний номер облікової картки платників податків: Інд. податковий номeр , Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р., що проживає за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)  (далі - Представник)

ВИКОНУВАТИ МОЇ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВИКОНАННЯ МОЇХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ за корпоративним договором між учасниками Повне найменування , код за ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ  (надалі - "Товариство"), предметом яких є повноваження учасника Товариства

 

  1. представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, у тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації та структурних підрозділах територіальних органів Мінюсту, з наступних питань: 
  2. підписувати та подавати від мого імені заяви, в тому числі заяви про належність майна на праві особистої приватної власності, заяву про вихід зі складу учасників (засновників) тощо;
  3. подавати та отримувати необхідні довідки та документи, розписуватися за мене, укладати всі дозволені чинним законодавством договори, правочини, отримувати грошові кошти чи майнові цінності за укладеними договорами, правочинами, вносити зміни та доповнення, розривати укладені договори, правочини;
  4. приймати участь у загальних зборах учасників (засновників) з правом голосування по всім питанням порядку денного;
  5. розпоряджатися за розсудом представника часткою в статутному капіталі Товариства, виходити з Товариства,
  6. вести справи в судових органах усіх інстанцій, з питання захисту моїх прав та інтересів, з правом вчинення усіх процесуальних дій, наданих мені чинним законодавством;
  7. проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.
  8. брати участь та голосувати від імені Товариства на зборах засновників (членів) Повне найменування (код ЄДРПОУ – Код ЄДРПОУ ), що відбудуться у період чинності цієї довіреності, з будь-яких питань порядку денного цих зборів,  з правом підпису відповідних протоколів засновників (членів) , нової редакції статуту Товариства, а також інших необхідних документів; підписувати, подавати та отримувати заяви, листи, інші документи, зареєструвати нову редакцію статуту в уповноваженому органі (у Державного реєстратора, нотаріуса),
  9. вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б виконувати Товариству, як засновнику (члену) Біржи, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання довіреності.

Довіреність видана з правом передоручення строком на Строк дії довіреності .

Довіреність видана без права передоручення строком на Строк дії довіреності .

Посада представника    ______________________   ПІБ представника

Дата обновления 28.10.2023 о 16:44:12

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово