РУС
ENG
POL
BUL

Конструктор документов Всі документи
Инструкция

Документ

Арбітражне застереження (укр-англ)

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT DISPUTES

1. Цей Контракт та будь-які зобов'язання, що  виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства України.

1. This Contract and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of Ukraine.

1. Цей Договір та будь-які зобов'язання, що виникають у зв'язку з ним, регулюються та тлумачать відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

1. This Agreement and any matters obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with laws of England and Wales.

2. Сторони погоджуються намагатися вирішити будь-які суперечки, протиріччя чи претензії між Сторонами, що виникають з цього Договору або відносно нього, включаючи, але не обмежуючись дійсністю чи існуванням Договору та / або цієї статті, або припинення, складення або виконання Договору, шляхом взаємних консультацій. Усі спори, що виникають або можуть виникнути в зв'язку з Договором, повинні бути вирішені Сторонами дружелюбно.

2. The Parties agree to seek to resolve any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or in relation to this Contract, including but not limited to the validity or existence of the Contract and/or this clause or the termination, construction or performance of the Contract by mutual consultation. All disputes arising or that may arise from or in connection with the Contract should be settled amicably by the Parties.                                                                                                                 

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Контракту або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. 

3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and decided according to its rules. 

3. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, виконання, порушення, припинення  чи  недійсності, підлягають вирішенню у Суді Сполученого Королівства в Лондоні (головний офіс) згідно з його Регламентом. 

3. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration at the the United Kingdom Court in London (main office), as the Court of first instance. and decided according to its rules. 

3. Усі розбіжності будь-якого характеру, які можуть виникнути у зв'язку з цим Договором між сторонами, будуть передані до арбітражу відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, розділ 4. Арбітр буде запропонований Арбітражною Службою Торгово-промислової палати Кіпру повинен бути схвалений сторонами.

У разі розбіжностей між договірними сторонами щодо запропонованого Арбітра, арбітр буде призначений відповідно до положень Закону про арбітраж Кіпру, Розділ 4.

3. All differences of any nature that may arise in relation to this contract between the contracting parties, shall be referred to arbitration in  accordance with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4. The Arbitrator will be proposed by the Arbitration Service of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and must be approved by the contracting parties.                                                                                                              In case of disagreement between the contracting parties on the proposed Arbitrator, the Arbitrator will be appointed in accordancФорматуванняe with the provisions of the Arbitration Law of Cyprus, Cap 4.

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ, Україна. 

The seat of arbitration shall be Kyiv, Ukraine. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Нікосія, Кіпр. 

The seat of arbitration shall be Nicosia, Cyprus. 

Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Лондон, Великобританія. 

The seat of arbitration shall be London, UK. 

Арбітражний суд складається з одного арбітра. 

The number of arbitrators shall be one. 

Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. 

The number of arbitrators shall be three. 

Мовою арбітражного розгляду є українська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be Ukrainian.

Мовою арбітражного розгляду є англійська.

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

Будь-яке рішення арбітражу приймається письмово та є остаточним і обов'язковим для Сторін. Сторони зобов'язуються виконувати судове рішення без зволікання.

Any judgment shall be made in writing and shall be final and binding on the Parties. The Parties undertake to carry out the judgment without delay.

Сторони відмовляються від будь-якого права звернутися до будь-якого суду та / або іншого судового органу, крім зазначеного в цій статті Договору.

The Parties waive any right to apply to any court of law and/or other judicial authority other than stipulated in thos Clause.

Крім того, стосовно будь-якого провадження, що виникає з/або у зв’язку з примусовим виконанням та/або виконанням будь-якого рішення суду, призначеного щодо них, Сторони цим підкорюються юрисдикції будь-якого суду, у якому будь-які такі провадження відбуваються.

In addition, in respect of any proceedings arising out of or connected with the enforcement and/or execution of any judgment made against them, the Parties hereby submit to the jurisdiction of any court in which any such proceedings are brought.

Дата обновления 29.10.2023 о 21:57:08

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово