РУС
ENG
POL

Конструктор документов Мои документы
Инструкция

Документ

Статут фермерського господарства (нова редакція, внесення змін до статуту) + протокол/рішення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Голови №  
номер рішення
Повне найменування
від Дата рішення, (напр.:"01" травня 2021 р.)📆

 СТАТУТ
ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Повне найменування

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування (далі - Господарство) діє на підставі цього Статуту, Закону України "Про фермерське господарство", Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Засновником Господарства є:

ПІБ повністюДата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є Головою Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністюДата народження  р. н., Назва документа, що посвідчує особу  Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

 

Засновником Господарства є:

ПІБ повністю , Дата народження р. н., Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) , РНОКПП ІПН , який(а) є членом Господарства.

1.3. Найменування Господарства: Повне найменування .

1.4. Скорочене найменування Господарства: Скорочене найменування .

1.5. Місцезнаходження Господарства: Адреса місцезнаходження (юридична адреса) .

1.6. Господарство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки, у тому числі валютні в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та інші реквізити.

1.7. Господарство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп із власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів і послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

1.8. Цивільна правоздатність Господарства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Цивільна правоздатність Господарства виникає з моменту його створення та припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.9. Господарство набуває цивільних прав та обов'язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту й законодавства України.

1.10. Господарство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати відповідно до законодавства.

1.11. Господарство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.

1.12. Господарство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і штатний розпис.

Господарство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад тощо), а також функціональних структурних підрозділів (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів Господарства визначаються положеннями про них, які затверджує Господарство.

1.13. Господарство має право створювати як на території України, так і за її межами філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Господарства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Такі відокремлені підрозділи Господарства не мають статусу юридичної особи й діють на підставі положення про них, затвердженого Господарством.

Керівники філій і представництв діють на підставі довіреностей, що видає Господарство.

1.14. Господарство може бути учасником (засновником) підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань на умовах та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.15. Для досягнення мети своєї статутної діяльності у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської та негосподарської діяльності Господарство має право укладати цивільно-правові й господарські угоди, у тому числі: договори купівлі-продажу, зокрема поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, постачання, міни, дарування; ренти; довічного утримання; найму (оренди), у тому числі прокату, найму земельної ділянки, будівлі, транспортного засобу, лізингу тощо; найму (оренди) житла; позички; підряду побутового, будівельного, на проєктні та вишукувальні роботи; виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт; договори про надання послуг, у тому числі перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення тощо; спільної діяльності; колективні, трудові договори тощо та інші договори.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Господарства є:

- виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація для одержання прибутку;

- задоволення суспільних потреб у продукції (товарах), роботах і послугах Господарства;

- активізація підприємницької діяльності;

- збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг);

- здійснення постачань на внутрішній і зовнішній ринки України високоякісної конкурентоспроможної продукції (робіт, послуг);

- розвиток експедиційної, складської, транспортно-сервісної та виробничої сфер;

- упровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури;

- одержання прибутку та використання його в інтересах засновника Господарства, розвитку виробництва та вирішення соціальних завдань суспільства.

2.2. Предметом діяльності Господарства є:

• Вирощування зернових і технічних культур

• Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

• Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

• Відтворення рослин :

- вирощування посадкового матеріалу всіх видів, у т. ч. черешків, кореневих пагонів і розсади, для відтворення рослин або щеплення дерев, вирощування рослин для висаджування;

- вирощування рослин для декоративних цілей, у т. ч. дернини для пересаджування;

- вирощування рослин для одержування цибулин, бульб і коренеплодів; паростків і пагонів; грибниць (міцелію);

- діяльність щодо розсадників дерев.

* Розведення великої рогатої худоби

• Розведення овець, кіз, коней

• Розведення свиней  

• Розведення птиці

• Розведення інших тварин

• Змішане сільське господарство

 

• Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

• Надання послуг у тваринництві

• Мисливство та відновлювання тварин у комерційних цілях

• Мисливство, відновлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

• Використання тварин (мертвих або живих) для одержування продуктів харчування, хутра, шкіри або в дослідницьких цілях, для утримання в зоопарках або як домашніх улюбленців;

• Одержування хутряних шкур, шкіри плазунів і птахів у результаті полювання та відловлювання.

• Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

- Вирощування будівельного лісу: посадка, пересаджування саджанців, проріджування й охорона лісів і лісосік;

- вирощування молодого порослевого лісу, балансової деревини та паливної деревини;

- діяльність лісорозсадників.

Ці види діяльності здійснюють безпосередньо в місцях природних лісів або лісонасаджень.

• Лісозаготівлі

- Заготівля круглого лісоматеріалу для деревообробної промисловості;

- заготівля круглого лісоматеріалу, який використовують у необробленому вигляді, такого як     рейки, огорожі, стовпи та жердини;

- збирання та заготівля паливної деревини;

- збирання та заготівля відходів паливної деревини, які залишилися після її заготівлі;

- заготівля деревного вугілля в лісі (традиційним методом).

Результатом цієї діяльності є необроблені лісоматеріали або паливна деревина.

 

• Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

• Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини, крім меблів

• Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

• Лісівництво та лісозаготівлі

• Одержування продукції лісового господарства

• Надання послуг у лісовому господарстві

- Обробка пластику

• Виробництво плит, штаби, труб і профілів із пластмас

• Збирання дикорослих недеревних продуктів

- Збирання дикорослих ягід і горіхів.

• Збирання дикорослих недеревних продуктів:

- грибів, трюфелів;

- ягід;

- горіхів;

 • Збирання дикорослих недеревних матеріалів:

- балати та інших каучукоподібних смол;

- кори коркового дерева;

- шелаку (природного лаку) та живиці;

- бальзамів;

- рослинного ворсу;

- очерету;

- жолудів, кінського каштана;

- мохів і лишайників;- інших другорядних лісових матеріалів і продукції побічного лісового користування.

 - Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

• Рибальство; надання послуг у рибальстві

• Прісноводне рибництво (аквакультура)

- Розведення водних рептилій і жаб у басейнах (резервуарах, водоймах).

- Рибництво; надання послуг у рибництві

• Виробництво м'яса свійської птиці та кролів

• Виробництво м'яса

• Виробництво м'ясних продуктів

• Виробництво рибних продуктів

• Перероблення та консервування картоплі

•  Виробництво фруктових та овочевих соків

• Перероблення та консервування овочів і фруктів, не віднесених до інших угруповань

• Переробка сільськогосподарської продукції власного виробництва та придбаної на ринках, біржах та в інших фізичних і юридичних осіб

• Виробництво нерафінованих олії та жирів

• Перероблення молока та виробництво сиру

• Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

• Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів

• Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок нетривалого зберігання

• Виробництво сухарів та сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання

Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

• Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

• Виробництво харчових продуктів, н.в.і.у.

• Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

• Виробництво готових кормів для домашніх тварин

• Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

• Виробництво фанери, плит і панелей, шпону

• Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

• Виробництво дерев'яної тари

• Виробництво інших виробів із деревини

• Виробництво виробів із корка, соломки та матеріалів для плетіння

• Виробництво будівельних металевих конструкцій

• Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

• Ремонт і технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів

• Надання послуг із ремонту та відновлення товарів промислового призначення й інструментів

• Надання послуг із ремонту транспортних засобів

• Інша поліграфічна діяльність

• Виробництво продуктів нафтоперероблення, моторного пального, мастильних матеріалів, технічних масел та інших продуктів нафтопереробки й нафтохімії

• Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій

Будівельна діяльність (окремі види проєктних і будівельно-монтажних робіт, інженерних пошуків для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг)

• Будівництво житлових і нежитлових будівель

• Будівництво та відкриття торговельних баз, магазинів та інших торговельних точок для здійснення оптово-роздрібної торгівлі

• Будівництво та утримання гаражів і автомобільних стоянок

• Розбирання та знесення будівель; земляні роботи

• Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

• Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи

• Газопровідні роботи

• Виконання ремонтних і будівельних робіт, у т. ч. паркетошліфування, ремонт квартир, офісів тощо

• Оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин

• Оптова торгівля квітами та іншими рослинами

• Оптова торгівля живими тваринами

• Оптова торгівля шкурами та шкірою

• Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,            текстильною сировиною та напівфабрикатами

• Оптова торгівля фруктами та овочами

• Оптова торгівля м'ясом і м'ясопродуктами

• Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом і жирами

• Оптова торгівля іншими продуктами харчування

• Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробам

• Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

• Оптова торгівля будівельними матеріалами

• Оптова, роздрібна та комісійна торгівля будівельними матеріалами, у т. ч. деревиною та виробами з дерева, бетону тощо

• Посередництво в торгівлі деревиною й будівельними матеріалами

• Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту

 

• Оптова, роздрібна та комісійна торгівля комп'ютерною технікою, запасними частинами до неї, витратними матеріалами

• Надання торговельно-посередницьких і посередницьких послуг, роздрібна та оптова торгівля електронними, телефонними, інтернет-картками, скретч-картками та іншими картками з попередньою оплатою послуг, матеріалів тощо

• Оптова торгівля сільськогосподарською технікою

• Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

• Оптова торгівля паливом

• Оптова торгівля моторним пальним, мастильними матеріалами, технічними маслами та іншими продуктами нафтопереробки й нафтохімії

• Надання платних послуг щодо технічного обслуговування, зберігання, заправки транспортних засобів паливом і мастилами

• Посередництво в торгівлі (у тому числі на підставі агентських договорів, договорів комісії та доручення) паливом, рудами, металами й хімічними речовинами, моторним пальним, мастильними матеріалами, технічними маслами та іншими продуктами нафтопереробки й нафтохімії

• Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

• Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах із перевагою продовольчого асортимент

• Інші види оптової торгівлі

• Оптова та роздрібна торгівля

• Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах із перевагою продовольчого асортименту

• Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включно з картоплею

• Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

• Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами

• Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними й кондитерськими виробами

• Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями

• Роздрібна торгівля тютюновими виробами

• Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями

• Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами

• Роздрібна торгівля моторним пальним, мастильними матеріалами, технічними маслами та іншими продуктами нафтопереробки та нафтохімії

• Оптова, роздрібна та комісійна торгівля комп'ютерною технікою, запасними частинами до неї, витратними матеріалами

• Надання торговельно-посередницьких і посередницьких послуг, роздрібна та оптова торгівля електронними, телефонними, інтернет-картками, скретч-картками та іншими картками з попередньою оплатою послуг, матеріалів тощо

• Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарам

• Складське господарство: зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів, моторного пального, мастильних матеріалів, технічних масел та інших продуктів нафтопереробки й нафтохімії тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо

• Складське господарство

• Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

• Готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг із цим пов'язаних

• Діяльність готелів

• Надання місць молодіжними й гірськими туристичними базами

• Діяльність засобів із розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.
 

• Надання місць кемпінгами

• Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.

• Діяльність ресторанів

• Діяльність кафе

• Діяльність барів

• Діяльність їдалень

• Виробництво готової їжі та страв

Постачання горячих страв

• Реалізація алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного й плодового

• Діяльність транспорту та зв'язку

• Розроблення та впровадження інформаційно-вимірювальних систем і систем автоматизованого управління технологічними процесами

• Розроблення, виготовлення та реалізація програмного забезпечення для обчислювальної техніки й комп'ютерних систем

• Купівля та продаж власного нерухомого майна 

• Здавання в оренду власного нерухомого майна

• Проведення посередницьких та інших операцій із нерухомістю

• Діяльність у сфері інжинірингу. Проєктування садів, парків і спортивних споруд

• Виконання робіт із розроблення та впровадження нових видів техніки і технологій у галузі науки та техніки

• Розроблення, виробництво та впровадження засобів обчислювальної техніки й комп'ютерних систем

•  Проведення науково-дослідних і проєктних робіт

• Виконання наукових, інженерно-пошукових і проєктних робіт під час створення та виробництва будівельних матеріалів

• Реалізація довгострокових науково-технічних програм

• Рекламна діяльність

• Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

• Діяльність у сфері інжинірингу. Проєктування садів, парків і спортивних споруд

• Консультування з питань комерційної діяльності та управління

• Надання інших комерційних послуг

• Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

• Надання послуг з експлуатації нових видів техніки і технологій

• Лізингові й факторингові операції із сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями та майном

• Надання фізичним і юридичним особам консалтингових, експертних, торговельно-посередницьких, посередницьких, маркетингових, інформаційних, рекламних, брокерських, представницьких, сервісних, побутових, дилерських та інших послуг

 • Одержування роялті або ліцензійного мита за використання:
  • патентованої продукції
  • торговельних і сервісних марок
  • назв брендів
  • розвідування й оцінювання корисних копалин
  • фрачайзингових угод

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

• Надання в оренду вантажних автомобілів

• Прокат товарів для спорту та відпочинку

• Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів

Надання в оренду водних транспортних засобів

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у

 • Лізинг інтелектуальної власності (крім творів, захищених авторськими правами, таких як книги або програмне забезпечення)

• Послуги з організації подорожувань

 

• Проведення розслідувань і забезпечення безпеки

• Організування конгресів і торговельних виставок

• Здійснення торговельно-реалізаційних заходів, у т. ч. зовнішньоекономічного характеру (аукціонів, виставок, ярмарків тощо)

• Театральна та інша мистецька діяльність

• Інша видовищно-розважальна діяльність

• Діяльність ярмарків та атракціонів

- Діяльність зі сприяння та підготовки спортивних заходів за наявності або відсутності спортивних споруд;

- діяльність самостійних спортсменів й атлетів, суддів, хронометражистів тощо;

- діяльність спортивних ліг і регулюючих органів;

- діяльність, яка стосується проведення спортивних заходів;

- діяльність стаєнь дня утримання скакових і бігових коней, псарень для утримання бігових собак і гаражів для спортивних гоночних автомобілів;

- мисливство як вид спорту або відпочинку та надання пов'язаних із ним послуг;

- діяльність заповідників для спортивного рибальства;

- послуги гірських провідників;

- допоміжна діяльність зі спортивного рибальства та мисливства.

 

• Мисливство як вид спорту чи дозвілля, спортивно-аматорське рибальство, дресирування собак-охоронців

 

• Діяльність конюшень для утримання скакових і бігових коней, псарень для утримання бігових собак і гаражів для спортивних гоночних машин

 

• Діяльність спортивних об'єктів

• Інша діяльність у сфері спорту

• Організація дозвілля та відпочинку, у тому числі експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів тощо.

• Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь у міжнародному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів та об'єднань

• Інші види рекреаційної діяльності

• Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

• Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки

• Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки

• Побутове обслуговування населення

• Виробництво та реалізація продукції промислового призначення й товарів народного споживання

• Організація виробництва сільськогосподарської продукції, сировини та її реалізації

• Інша діяльність, не заборонена законодавством України

Види діяльності, які за законодавством підлягають ліцензуванню, Господарство здійснює після отримання відповідних ліцензій.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОСПОДАРСТВА І ЙОГО ЧЛЕНІВ

3.1. Господарство та його члени відповідно до закону мають право:

а) продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б) самостійно господарювати на землі;

в) власності на посіви й насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;

г) на відшкодування збитків;

ґ) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди;

д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;

е) інші права.

Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, установленому законом.

3.2. Обов'язки Господарства та його членів

3.2.1. Господарства, у власності яких є земельні ділянки, надані їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону, зобов'язані:

а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) сплачувати податки та збори;

г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок і землекористувачів;

ґ) не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

д) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

е) дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції;

є) дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів;

ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем.

3.2.2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок.

4. МАЙНО ГОСПОДАРСТВА

4.1. Майно Господарства належить йому на праві власності.

4.1.1. Майнові права, що входять до складеного капіталу Господарства, передаються йому на визначений у Статуті строк.

У власності Господарства може перебувати будь-яке майно, у тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі та споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва й набуття якого у власність не заборонено законом.

Господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод.

4.1.2. Порядок володіння, користування й розпорядження майном фермерського господарства здійснюється відповідно до його Статуту, якщо інше не передбачено угодою між членами фермерського господарства та законом.

4.1.3. Член Господарства має право на отримання частки майна Господарства в разі його ліквідації або в разі припинення членства в Господарстві. Розмір частки та порядок її отримання визначаються цим Статутом.

4.1.4. Майнові спори між Господарством та його членами вирішує суд.

4.1.5 Господарство як цілісний майновий комплекс включає майно, передане до складеного капіталу, нерозподілений прибуток, майнові та інші зобов'язання.

4.1.6. За рішенням членів Господарства відповідно до закону Господарство як цілісний новий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-правових угод громадянам України, які мають право на створення Господарства, або юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

4.1.7. Громадяни, які придбали майно Господарства як цілісного майнового комплексу на підставі цивільно-правової угоди, подають у встановленому порядку Статут Господарства на державну реєстрацію.

5. ЗЕМЛІ ГОСПОДАРСТВА

5.1. Землі Господарства можуть складатися із:

а) земельної ділянки, що належить на праві власності Господарству як юридичній особі;

б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам Господарства на праві приватної власності;

в) земельної ділянки, яку використовує Господарство на умовах оренди.

5.2. Землі Господарства складаються із земельної ділянки, розташованої за адресою: адреса земельної ділянки1 .

5.3. Права володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у власності членів Господарства, може здійснювати Господарство за письмовим погодженням з ними.

6. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСТВА

6.1. Господарство діє на умовах самоокупності. Усі витрати Господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Прибуток (дохід) Господарства є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу Господарства за певний період на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.

Склад валового доходу та валових витрат Господарства визначається законодавством. Для цілей оподаткування законом може бути встановлено спеціальний порядок визначення доходу як об'єкта оподаткування.

Порядок використання прибутку (доходу) Господарства визначає засновник Господарства або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та Статуту.

6.3. Господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку й реалізацію, на власний розсуд і ризик добирає партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у тому числі іноземних.

6.4. Господарство має право вступати в договірні відносини з будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

6.5. Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених Господарством, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Господарство зобов'язане дотримуватися встановлених відповідно до законодавства екологічних, ветеринарно-санітарних правил і норм щодо якості виробленої продукції та інших вимог.

6.7. Реалізація сільськогосподарської продукції, яку виробляє Господарство, на вітчизняному ринку та її постачання на експорт, а також розрахунки з українськими та іноземними партнерами здійснюються відповідно до законодавства України.

6.8. Господарство разом з іншими сільськогосподарськими товаровиробниками має право створювати обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи, спілки, інші об'єднання, а також бути засновниками (учасниками) господарських товариств.

6.9. Створені за участю господарств обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи не є прибутковими.

6.10. Господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи й подає до відповідних органів фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, установлені законодавством України.

6.11. Господарство має право відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, розпоряджатися власними коштами.

Господарство самостійно визначає розмір ліміту залишку готівки, що постійно знаходиться в його касі, на поточні витрати.

6.12. Списання коштів із поточних і вкладних (депозитних) рахунків Господарства, крім платежів до бюджету, може провадитися лише за його згодою або за рішенням суду та в інших визначених законом випадках.

Платежі до бюджету вносяться в порядку та строки, що встановлюються законодавством України.

6.13. Господарство має право одержувати у фінансово-кредитних установах довгострокові та короткострокові кредити на підставі укладеного договору.

Господарство одержує кредит під заставу майна, поручительство (гарантію) та інші види забезпечення зобов'язань.

Під заставу майна може прийматися Господарство як цілісний майновий комплекс, окремі товарно-матеріальні цінності або інші речі, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Відсотки за використання кредитів, що надані для підтримки Господарству, можуть сплачуватися за рахунок коштів Українського державного фонду підтримки господарств, на поповнення яких у державному бюджеті України передбачаються відповідні фінансові ресурси.

6.14. Оподаткування Господарства провадиться у порядку, установленому законом.

6.15. Держава гарантує дотримання та захист майнових й інших прав і законних інтересів Господарства.

6.16. Незаконне втручання в господарську діяльність Господарства органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороняється. Збитки, заподіяні Господарству неправомірним втручанням у його діяльність, підлягають відшкодуванню відповідно до закону.

Спори про відшкодування збитків вирішує суд.

7. ФОРМУВАННЯ МАЙНА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (СКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ ГОСПОДАРСТВА)

7.1. До складу майна Господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передають члени Господарства до його складеного капіталу.

7.2. Під час передання частки третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали члену Господарства, який відступив її.

7.3. Складений капітал Господарства підлягає сплаті членами Господарства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Господарства.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В ГОСПОДАРСТВІ

8.1. Трудові відносини в Господарстві базуються на основі праці його засновників і членів Господарства. У разі виробничої потреби Господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

8.2. Трудові відносини осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), регулюються законодавством України про працю, з урахуванням вимог цього Статуту.

Трудові спори в Господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.

8.3. З особами, залученими до роботи в Господарстві, укладають трудовий договір (контракт) у письмовій формі, у якому визначають строк договору, умови праці та відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічну оплачувану відпустку, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).

8.4. Видача трудових книжок громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Розмір оплати праці й тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у Господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати й передбачену законом тривалість щорічної відпустки.

8.5. Голова Господарства створює безпечні умови праці для членів Господарства та громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

9. УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

9.1. Управління Господарством здійснює його Голова або особа, яка є його правонаступником.

9.2. Голова Господарства:

- без доручення діє від імені господарства;

- здійснює оперативне управління, укладає договори, накази, інші документи та вчиняє інші юридично значущі дії відповідно до законодавства України;

- відкриває поточні та інші рахунки в банках;

- представляє Господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до законодавства України;

- визначає структуру, штатний розпис, форми організації та оплати праці;

- накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни, уживає заходів заохочення.

9.3. Голова Господарства може письмово доручати виконання своїх обов'язків одному з членів Господарства або особі, яка працює за контрактом або трудовим договором.

10. ЧЛЕНИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ГОСПОДАРСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО

10.1. Членами Господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства.

Членами Господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

10.2. Під час створення Господарства одним із членів сім'ї інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього Господарства після внесення змін до його Статуту.

10.3. До членів сім'ї та родичів Голови Господарства належать дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні й двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як Голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних відносинах першого ступеня споріднення з усіма зазначеними вище членами сім'ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

10.4. Член Господарства, який виходить із Господарства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у складеному капіталі Господарства.

За домовленістю між членом Господарства та Господарством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

10.5. Якщо вклад до складеного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

10.6. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці члена Господарства у складеному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються у чинному в Україні законодавстві.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГОСПОДАРСТВА

11.1. Зміни й доповнення до Статуту Господарства приймає Голова Господарства.

11.2. Зміни до Статуту Господарства підлягають реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом прийняття Статуту в новій редакції.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА

12.1. Діяльність Господарства припиняється в разі:

1) реорганізації Господарства;

2) ліквідації Господарства;

3) визнання Господарства неплатоспроможним (банкрутом);

4) якщо не залишається жодного члена Господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність Господарства.

12.2. Рішення про припинення діяльності Господарства приймається:

а) власником у разі реорганізації або ліквідації Господарства - відповідно до закону та Статуту Господарства;

б) у разі якщо не залишається жодного члена Господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства в порядку, установленому законом;

в) у разі банкрутства Господарства - відповідно до закону.

Спори про припинення діяльності Господарства вирішує суд.

12.3. Кошти, одержані від продажу майна Господарства, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, установленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між членами Господарства відповідно до його Статуту.

Спори щодо розподілу майна Господарства, яке припинило свою діяльність, вирішує суд.

12.4. У разі припинення діяльності Господарства до закінчення строку надання Господарству податкових пільг Господарство сплачує до бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі, установленому для Господарства, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 34 Закону України "Про фермерське господарство", та викупу земельної ділянки для суспільних потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ГОСПОДАРСТВА

 

 

________________  ПІБ повністю

 

________________  ПІБ повністю

 

________________  ПІБ повністю

 

________________  ПІБ повністю

________________  ПІБ повністю

________________  ПІБ повністю

________________  ПІБ повністю

ПРОТОКОЛ № номер протоколу

 

Загальних зборів засновників (учасників)

Повне найменування

 

місто                                                                               Дата протоколу, (напр.:31.12.2021)📆

                                                           

 

 - Присутні: 

 

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

 

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

 

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

 

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

 

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

 

Громадянин Громадянство  - ПІБ повністю ,  Назва документа, що посвідчує особу , Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу

, виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особуКоли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків: ІПН , місце проживання зареєстроване за адресою: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки) ,  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження Статуту Скорочене найменування

2. Про державну реєстрацію змін до статуту Повне найменування .

 

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

Вирішили внести зміни до Статуту Скорочене найменування та викласти його в новій редакції, що додається.

По другому питанню порядку денного: 

Вирішили уповноважити Голову Скорочене найменування    подати особисто або через уповноважену ним (нею) особу на підставі довіренності до відповідного суб’єкта державної реєстрації необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту (Статуту в новій редакції).

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)

 

Засновник (учасник) 1

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Засновник (учасник) 2

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Засновник (учасник) 3

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Засновник (учасник) 4

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Засновник (учасник) 5

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Засновник (учасник) 6

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Засновник (учасник) 7

___________  Громадянин Громадянство

                     ПІБ повністю

 

Рішення єдиного Засновника

Повне найменування

 

місто                                                                                                 Дата протоколу, (напр.:31.12.2021)📆

 

Я, ПІБ повністю , єдиний учасник (засновник) Повне найменування вирішив:

1) внести зміни до Статуту Повне найменування та викласти його в новій редакції, що додається.

2) подати особисто або через уповноважену мною особу на підставі довіренності до відповідного суб’єкта державної реєстрації необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту (Статуту в новій редакції).

 

_____________  ПІБ повністю

Дата обновления 19.12.2021 о 15:01:25

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Описание

Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства регулюється Законом України "Про фермерське господарство", Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Важливою передумовою створення фермерського господарства є набуття права власності або права користування на земельну ділянку (ст. 8 ЗУ "Про фермерське господарство"), цільове призначення не обов'язково має бути "для ведення фермерського господарства".

При цьому законодавство дозволяє фермерські господарства як зі статусом юридичної особи, так і без такого. Якщо фермерське господарство створюється зі статусом юридичної особи, його установчим документом буде статут, а якщо без такого статусу - договір про створення сімейного фермерського господарства або декларація про створення сімейного фермерського господарства.

 

Як визначитися, чи потрібен фермерському господарству статус юридичної особи?

 

Як фермерські господарства зі статусом юридичної особи, так і фермерські господарства без такого статусу підлягають державній реєстрації, останні - як фізичні особи-підприємці. Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців є спрощеним у порівнянні з державною реєстрацією юридичних осіб, однак існують й інші фактори, які варто врахувати при прийнятті рішення, наприклад:

1) фермерське господарство-юридична особа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише в межах вартості складеного капіталу, тоді як фізична особа-підприємець відповідає всім належним йому майном, у тому числі часткою у спільній сумісній власності подружжя, якщо фермер перебуває у зареєстрованому шлюбі або фактичних шлюбних відносинах, за виключенням майна, на яке не може бути звернене стягнення відповідно до закону;

2) незалежно від наявності статусу юридичної особи фермерські господарства можуть мати рахунки в банках, вступати у цивільно-правові, господарсько-правові договори, приймати на роботу найманих працівників;

3) відповідно до ч. 6 ст. 8-1 ЗУ "Про фермерські господарства", типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. Станом на сьогодні Міністерство аграрної політики та продовольства Украни ще не затвердило такі типові форми. Загалом це не заважає державній реєстрації фермерських господарств без статусу юридичної особи, однак існують поодинокі випадки відмови у державній реєстрації саме з причини відстуності затверджених типових форм.

 

Які документи потрібно готувати для створення та державної реєстрації фермерського господарства?

 

Для створення та державної реєстрації фермерського господарста зі статусом юридичної особи необхідно подати державному реєстратору такий перелік документів:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1);

2) оригінал АБО нотаріально засвідчена копія рішення засновника (якщо він один) або рішення засновників (ящо їх два або більше);

3) статут фермерського господарства;

4) нотаріально засвідчена копія паспорта бенефіціара (або поспаротів бенефіціарів, якщо їх декілька), у випадку, якщо паспорт у формі книжечки, а не ID-картки. УВАГА: навыть у випадку подання документів особисто єдиним бенефіціаром, нотаріально засвідчену копію паспорта все одно потрібно додати до пакету документів.

 

Для створення та державної реєстрації сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи необхідно подати державному реєстратору:

1) заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (Форма 10);

2) нотаріально посвідчений договір про створення сімейного фермерського господарства (якщо засновників декілька) або декларацію про створення сімейного фермерського господарства (якщо фермерське господарство буде вестися одноосібно). На відміну від договору, декларація не підлягає обовязковому нотаріальному посвідченню;

3) якщо особа досягла 16-річного, але ще не досягла 18-річного віку, -  нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування.

ОПОДАТКУВАННЯ ФГ

 

Спрощена система оподаткування

До 4 групи платників податків відносяться - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПК України (п. 2921.2. ПКУ).

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить у певних відсотках бази оподаткування (п.293.9 ст.293 ПК України).

 

Податок на прибуток

- ФГ організовані на основі діяльності фізичної особи-підприємця, оскільки вони не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування;

- новоствореними ФГ зі статусом юридичної особи, оскільки вони можуть бути платниками податку на спрощеній системі оподаткування з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, буде дорівнювати або перевищувати 75 відсотків. При цьому, такі ФГ не сплачують податків передбачених для платників 4 групи, що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Податок на додану вартість

             Сільгоспвиробники мають можливість зареєструватися у Реєстрі отримувачів державної дотації для розвитку сільського господарства. Щоб потрапити до Реєстру отримувачів державної дотації для сільгоспвиробників, останні мають відповідати наступним критеріям:

             Бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції пропорційно частці сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

 

 

Податок з доходів фізичних осіб

 

                                                Земельний податок

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

Єдиний соціальний внесок

 

Військовий збір

Нормативно-правове регулювання:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про фермерське господарство"

 2. Лист Міністерства юстиції України 25.11.2019  № 10575/8.4.3/32-19 "Щодо порядку державної реєстрації сімейних фермерських господарств"

Прочитати:

Чи потрібно переоформлювати договори оренди, укладені з головою ФГ? 

Продиктуйте текст для поиска
Готово