РУС
ENG
POL

Конструктор документов Мои документы
Инструкция

Документ

Договір між співавторами твору

 

ДОГОВІР № 1
МІЖ СПІВАВТОРАМИ ТВОРУ

 

м. Місто                                         "00" січня 2018  року

 

Ми, що нижче підписалися, 

ПІБ повністю

ПІБ повністю

ПІБ повністю

іменовані далі „Співавтори”, керуючись законодавством України у сфері авторського права і суміжних прав, на ґрунті взаємної вигоди і при повній згоді домовилися про наступне: 

   1. Ми стверджуємо, що нашою спільною творчою працею створено твір під назвою назва  (далі – Твір), 

      Ми стверджуємо також, що жодному з нас невідома інформація, яка б свідчила, що існує такий же або тотожний йомуТвір, створений творчою працею іншої (інших) осіб.

      2. Ми погоджуємося з тим, що вклад кожного з нас у створення назва

- є однаковим

- є таким, як зазначено у довідці, що додається.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Предметом цього Договору є врегулюваннявідносин  між Співавторами з метою визначення взаємних прав та обов’язків кожного з авторів щодо створюваного Твору.

1.2.  Авторське право на Твір, створений у співавторстві, належить всім Співавторам незалежно від того, чи утворює такий Твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. 

1.3. Співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим у дозволі на опублікування, інше використання або зміну Твору.

Інші терміни .

     Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Предметом цього Договору є врегулюваннявідносин  між Співавторами з метою визначення взаємних прав та обов’язків кожного з авторів щодо створюваного Твору.

1.2.  Авторське право на Твір, створений у співавторстві, належить всім Співавторам незалежно від того, чи утворює такий Твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. 

1.3. Кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину Твору, що має самостійне значення, на власний розсуд .

Інші терміни .

 

         Решта термінів, що використовуються в Договорі,визначаються згідно  з нормами чинного законодавства України. 

2. РОЗПОДІЛ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 

2.1. Співавтори домовилися що відповідно до вкладу кожного у створення Твору належну їм винагороду за використання цього Твору іншими особами у разі укладання ліцензійного договору розподілити наступним чином: 

1. ПІБ повністю   20 %.

2. ПІБ повністю  20 %. 

2. РОЗПОДІЛ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ 

2.1. Співавтори домовилися що відповідно до вкладу кожного у створення Твору належну їм винагороду за використання цього Твору іншими особами у разі укладання ліцензійного договору розподілити наступним чином: 

1. ПІБ повністю  20 %.

2. ПІБ повністю  20 %. 

3. ПІБ повністю  30% %. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення зобов’язання(далі – порушення Договору), Співавтор несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

3.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому  Договорі.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Співавтори домовилися, що всі спірні питання вони вирішуватимуть за взаємною згодою. 

4.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Співавторами та діє протягом строку охорони авторського права.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Співавторами.

6.2. Усі повідомлення, пов’язані з цим Договором повинні направлятися у письмовій формі. 

6.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Співавтори керуються чинним законодавством України. 

6.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожномуіз Співавторів. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Автор 1:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Автор 2:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Автор 1:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Автор 2:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Автор 3:

ПІБ: ПІБ повністю

ІПН: Інд. податковий номeр

Документ: Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу , що виданий Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу  Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Адреса реєстрації місця проживання: Адреса реєстраціі місця проживання (прописки)

__________________

Дата обновления 14.04.2021 о 16:24:31

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии!

Продиктуйте текст для поиска
Готово